Dosje javnega naročila 004588/2019
Naročnik: OBČINA KOSTANJEVICA NA KRKI, Ljubljanska cesta 7, 8311 Kostanjevica na Krki
Gradnje: IZBIRA IZVAJALCA ZA OBNOVO TELOVADNICE V OŠ JOŽETA GORJUPA KOSTANJEVICA NA KRKI (ponovitev)
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 162.838,57 EUR

JN004588/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 02.07.2019
JN004588/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 08.07.2019
JN004588/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.07.2019
JN004588/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.08.2019
JN004588/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 01.10.2019
JN004588/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 01.10.2019
JN004588/2019-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 18.11.2019
JN004588/2019-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 21.11.2019
JN004588/2019-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 10.01.2020
JN004588/2019-Q02 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 10.01.2020
Zahtevek za revizijo

    JN004588/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA KOSTANJEVICA NA KRKI
Ljubljanska cesta 7
8311
SI
Kostanjevica na Krki
Slovenija
Občina Kostanjevica na Krki, direktorici občinske uprave
judita.lajkovic-mladkovic@kostanjevica.si
+386 74987275
+386 74986275

Internetni naslovi
http://www.kostanjevica.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.s-procurement.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://www.s-procurement.si
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: IZBIRA IZVAJALCA ZA OBNOVO TELOVADNICE V OŠ JOŽETA GORJUPA KOSTANJEVICA NA KRKI (ponovitev)
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45214210
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Javno naročilo zajema izvedbo gradbeno-obrtniških del za obnovo telovadnice v OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45214210
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kostanjevica na Krki
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je podrobneje opredeljen v dokumentu »Popisi del«, ki je priloga te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Ponudniki morajo pri pripravi ponudbe in izvedbi javnega naročila upoštevati najmanj minimalne tehnične zahteve, funkcionalnosti in lastnosti objekta, kot so opredeljene v tehnični dokumentaciji, veljavnih predpisih in standardih.

Za izvedbo predmeta javnega naročila se bo sklenila gradbena pogodba po pogodbeni klavzuli "na enoto mere".

Predmet naročila je enoten in ni razdeljen na sklope. Od ponudnikov se zahteva celovita ponudba, ki zajema vsa zahtevana dela.

Uvedba v delo je predvidena takoj po podpisu pogodbe. Izvajalec mora z vsemi deli zaključiti v najpozneje do 30. 9. 2019.

Izvajalec del bo odgovoren za odpravo vseh poškodb, ki bi zaradi izvajanja del nastale na dostopnih poteh, na objektu ali na okoliških objektih oz. za povrnitev škode v primeru, da odprava škode ne bo mogoča.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Pogoji so navedeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
12.07.2019   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 12.07.2019   11:01
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo v okviru informacijskega sistema »S-Procurement«.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 05.07.2019   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
02.07.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 05.07.2019   11:32
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

zanima nas ali obstaja kakšen določen tip, morda proizvajalec za športni pod?

Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR
Ne. Lep pozdrav


VPRAŠANJE
Spoštovani, vezano na točko 6.10 - TLAKARSKA DELA - športni tlak v telovadnici nas zanima ali obstaja kakšna risba, prerez za športni pod? Najlepša hvala in lepo pozdravljeni!

ODGOVOR
Ne. Lep pozdravDatum objave: 05.07.2019   13:06
VPRAŠANJE
Spoštovani,

dobavni rok za plošče za strop je okoli 6 tednov.
Moramo pa najprej zmontirati strop, s katerim je cca 4 tedne dela, na kar se lahko šele montira parket, zato smo mnenja, da je nemogoče končati do konca septembra, kot je predviden rok v razpisni dokumentaciji. Prosimo za podaljšanje roka izvedbe zoper prej navedeno. Hvala in lep pozdrav.ODGOVOR

Naročnik roka za izvedbo pogodbenih del ne bo podaljšal. Lep pozdrav


Datum objave: 08.07.2019   11:12
VPRAŠANJE
Pozdravljeni
Glede na opisano sestavo športnega poda, nisem zasledil da bi bila njegova sestava skladna in ustrezna določilom Uredbe EU št. 305/2011.
Prosim za popravek popisa skladno z ZGPro.
hvala

ODGOVOR

Sestava parketa je skladna z določili omenjene uredbe.
Lp