Dosje javnega naročila 004665/2019
Naročnik: KAPITALSKA DRUŽBA POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA, d.d., Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana
Storitve: Zavarovanje odgovornosti
ZJN-3: Konkurenčni postopek s pogajanji
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 367.706,50 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN004665/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 03.07.2019
JN004665/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.08.2019
JN004665/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.08.2019
JN004665/2019-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.11.2019
JN004665/2019-ODL04 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.11.2019
JN004665/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 06.12.2019
JN004665/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 20.12.2019
JN004665/2019-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Popravek, objavljeno dne 13.08.2020
JN004665/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.10.2020
JN004665/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 29.12.2020
JN004665/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.09.2021
JN004665/2019-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 26.11.2021
Zahtevek za revizijo

    JN004665/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 127-310619
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
KAPITALSKA DRUŽBA POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA, d.d.
Dunajska cesta 119
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mateja Oblak
mateja.oblak@kapitalska-druzba.si
+386 14746809
+386 14746747

Internetni naslovi
http://www.kapitalska-druzba.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/314414/RD172019.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10953
I.4 Vrsta javnega naročnika
delniška družba v lasti države
I.5 Glavna področja dejavnosti
pokojninsko in invalidsko zavarovanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Zavarovanje odgovornosti
Referenčna številka dokumenta: KAD/JN-3/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66516000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
»Zavarovanje odgovornosti članov organov vodenja in nadzora družb v skupini Kapitalska družba, povezanih družbah ter ostalih zaposlenih v skupini Kapitalska družba, ki so člani organov vodenja ali nadzora v drugih gospodarskih družbah«
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66516000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
»Zavarovanje odgovornosti članov organov vodenja in nadzora družb v skupini Kapitalska družba, povezanih družbah ter ostalih zaposlenih v skupini Kapitalska družba, ki so člani organov vodenja ali nadzora v drugih gospodarskih družbah«
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Konkurenčni postopek s pogajanji
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
Javni naročnik si pridržuje pravico, da odda naročilo na podlagi prvotnih ponudb brez pogajanj.
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
01.08.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 01.11.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 22.07.2019   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
KAPITALSKA DRUŽBA POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA, d.d.
Dunajska cesta 119
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
02.07.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 24.07.2019   07:46
Gospodarski subjekti, ki jim bo priznana sposobnost in bodo povabljeni k oddaji prvih ponudb, bodo lahko zahtevali dodatne informacije oziroma zastavljali vprašanja glede razpisne dokumentacije (vključno z zavarovalno tehničnim delom) tudi po prejemu povabila k oddaji prvih ponudb (natančen rok za sprejem ponudnikov vprašanj za drugo fazo postopka bo določen v povabilu k predložitvi prvih ponudb).