Dosje javnega naročila 004664/2019
Naročnik: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor
Blago: DIALIZNI MATERIAL
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.252.461,87 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN004664/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 03.07.2019
JN004664/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 06.08.2019
JN004664/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16.08.2019
JN004664/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.12.2019
JN004664/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 21.01.2020
JN004664/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 06.02.2020
JN004664/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 06.02.2020
JN004664/2019-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 06.02.2020
JN004664/2019-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 06.02.2020
JN004664/2019-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 06.02.2020
JN004664/2019-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 06.02.2020
JN004664/2019-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 06.02.2020
JN004664/2019-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 06.02.2020
JN004664/2019-Pog09 - Pogodba, objavljeno dne 06.02.2020
JN004664/2019-Pog10 - Pogodba, objavljeno dne 06.02.2020
JN004664/2019-Pog11 - Pogodba, objavljeno dne 06.02.2020
Zahtevek za revizijo

    JN004664/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 127-310191
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR
Ljubljanska ulica 5
2000
SI
Maribor
Slovenija
Služba za nabavo medicinskega materiala in storitev
dragan.s@ukc-mb.si
+386 23212566
+386 23212522

Internetni naslovi
http://www.ukc-mb.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.ukc-mb.si/obvestila/javna-naročila/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11001
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: DIALIZNI MATERIAL
Referenčna številka dokumenta: 460-E-DS-V1-19/20
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33181200
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je nabava dializnega materiala.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33181200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Univerzitetni klinični center Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je nabava dializnega materiala.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu:
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
13.08.2019   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 13.02.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 13.08.2019   13:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 30.07.2019   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR
Ljubljanska ulica 5
2000
Maribor
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
02.07.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 30.07.2019   08:29
VPRAŠANJE
Spoštovani,

1. V RD navajate, da »Ponudniki morajo v ponudbo obvezno priložiti prospektni material za vse ponujene artikle, ki jih do sedaj še nismo uporabljali. Le-ta naj bo fizično ločen od ponudbe (lahko v isti ovojnici). V prospektu je potrebno označiti ponujeni artikel z razpisnim identom.« Sklepamo, da je navedeni odstavek v RD ostal še iz časov fizičnih oddaj.
Naročnika sprašujemo ali kataloge priložimo elektronski oddaji v scanu celotne ponudbe (na koncu) ali v poseben PDF dokument?

2. Ker prijavljamo več artiklov iz različnih sklopov nas zanima ali lahko v obrazcu ESPD vpišemo le "prijavljamo več sklopov/artiklov"?

Lep pozdrav

ODGOVOR
Ad1) Naročnik navedbo iz točke 2.3 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe (Predložitev ponudbe), ki glasi: »Ponudniki morajo v ponudbo obvezno priložiti prospektni material za vse ponujene artikle, ki jih do sedaj še nismo uporabljali. Le-ta naj bo fizično ločen od ponudbe (lahko v isti ovojnici). V prospektu je potrebno označiti ponujeni artikel z razpisnim identom.«,

spreminja tako, da sedaj glasi:

»Ponudniki morajo v ponudbo v razdelek »Drugi dokumenti« obvezno priložiti prospektni material za vse ponujene artikle, ki jih do sedaj še nismo uporabljali v posebnem pdf dokumentu. V prospektu je potrebno označiti ponujeni artikel z razpisnim identom.«

Ad2) DA.
Datum objave: 01.08.2019   08:57
VPRAŠANJE
V skladu z razpisno dokumentacijo moramo ponudniki v razdelek »Predračun« naložiti izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »Specifikacija ponudbe s cenami« v scan (pdf.) obliki, ki po odpiranju ponudb postane del zapisnika o odpiranju in je v skladu z zakonom na vpogled vsem sodelujočim ponudnikom. Glede na to, da je naročnik v skladu z 88. členom ZJN-3 dolžan zagotoviti zapisnik o odpiranju nas zanima, kako bo naročnik ukrepal v primeru, da ponudnik v ta razdelek (bodisi po pomoti, bodisi načrtno) naloži napačen dokument (npr. drug obrazec) ali dokument na katerem zaradi slabe kakovosti scana ne bodo vidni podatki ali pa spremenjen dokument, na tak način, ki ga naročnik ni predhodno odobril (npr. prekriti določeni podatki ali navedba samo nekaterih podatkov, torej ne v celoti izpolnjen dokument), kar se po dosedanji praksi pogosto dogaja?

1. Ali bo naročnik takega ponudnika kot neustreznega izločil ali pozval k dopolnitvi in oddaji pravilnega dokumenta, kot je bil le-ta zahtevan v razpisni dokumentaciji?
2. V primeru poziva k dopolnitvi, kako bo naročnik pravilen dokument posredoval drugim ponudnikom?
3. V primeru poziva k dopolnitvi, ali bo naročnik ponudnika, ki ne bo dopolnil ponudbe kot neustreznega izločil?
4. V primeru poziva k dopolnitvi, v katerih časovnih rokih bo naročnik ponudnika pozval k dopolnitvi in v kakšnem roku bo dokument posredoval ostalim sodelujočim ponudnikom?


ODGOVOR
Glede na to, da Zakon o javnem naročanju trenutno takšnih ponudb ne določa kot nedopustne, bo naročnik vsem ponudnikom, ki bodo oddali ponudbe, v roku pet delovnih dni, po elektronski pošti posredoval »scan« specifikacije ponudbe s cenami tistega ponudnika, katerega specifikacija ponudbe s cenami ne bo vidna v pravilnem razdelku.Datum objave: 02.08.2019   13:04
VPRAŠANJE
Spoštovani,

vljudno prosimo za prestavitev roka oddaje ponudbe vsaj za en teden, saj je čas dopustov in je večina podpisnikov in zaposlenih odsotnih.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik podaljšuje rok za predložitev ponudb, in sicer:
Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 23.08.2019 do 12.00. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN 23.08.2019 in se bo začelo ob 13.00 na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Veljavnost listin, ki so zahtevane v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, se lahko nanašajo na prvotni datum za predložitev ponudb, t.j. 13.08.2019.
Datum objave: 09.08.2019   12:14
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
zanima nas ali vam lahko ponudimo v skupini 019, 002 dializatorje, ki imajo debelino membrane 37µm in so sterilizirani z gamma žarki? S tem bi si pridobili več ekonomsko ugodnih ponudb in ne samo ene ponudbe. Prav tako bi dokazali, da ne kršite 5.člena ZPVPJN (načelo javnega naročanja ZJN-2 (načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti , načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki, načelo sorazmernosti)).
V primeru negativnega odgovora, vas sprašujemo po strokovni in ekonomski utemeljitvi navedenih tehničnih zahtev.
Hvala.

ODGOVOR
Ponudniki lahko ponudijo tudi membrano debeline 37µm, ki je sterilizirana z vodno paro.
Ostale zahteve ostanejo nespremenjene.
Naročnik bo ustreznost ponujenih artiklov ugotavljal v fazi analize ponudb.
Datum objave: 09.08.2019   12:17
VPRAŠANJE
Spoštovani ali lahko prijavimo v skupini 019, 002, dializatorje sterilizirane z gamma žarki?
Hvala.

ODGOVOR
Strokovne zahteve ostanejo nespremenjene.Datum objave: 09.08.2019   12:21
VPRAŠANJE
Spoštovani,

SKLOP 11 Dvolumenski katetri

1) IDENT JN št. 919025
Ali dovoljujete, da ponudimo kateter 2-lumenski dializni pediatrični raven 7Fr x 10 cm oz./ali 9Fr x 12 cm (namesto 8Fr x 11cm) ?
2) IDENT JN št. 919024
Ali dovoljujete, da ponudimo kateter 2-lumenski dializni pediatrični raven 9F x 12 cm (namesto 9Fr x 13 cm) ?

Hvala za odgovor.

ODGOVOR
Ident 919025
Ponudniki lahko ponudijo tudi kateter 7Fr x 10 cm.
Naročnik bo ustreznost ponujenih artiklov ugotavljal v fazi analize ponudb.

Ident 919024
Ponudniki lahko ponudijo tudi kateter dolžine 12 cm.
Naročnik bo ustreznost ponujenih artiklov ugotavljal v fazi analize ponudb.
Datum objave: 09.08.2019   12:25
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Sklop 011, Ident JN 919025: Ali lahko ponudimo enakovreden pediatrični dializni kateter 8 Fr, dolžina 12 cm?

Sklop 011, Ident JN 919024: Ali lahko ponudimo enakovreden pediatrični dializni kateter 8 Fr, dolžina 15 cm ali pa morda 10 Fr, dolžina 15 cm?

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Ident 919025
Ponudniki lahko ponudijo tudi kateter dolžine 12 cm.
Naročnik bo ustreznost ponujenih artiklov ugotavljal v fazi analize ponudb.

Ident 919024
Ponudniki lahko ponudijo tudi kateter 8 Fr, dolžine 15 cm.
Naročnik bo ustreznost ponujenih artiklov ugotavljal v fazi analize ponudb.
Datum objave: 09.08.2019   12:30
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

zanima nas sledeče:

Sklop 011, 919058: Ali lahko ponudimo enakovreden dvolumenski raven dializni kateter 13,5 Fr in dolžina 16 cm?

Sklop 011, 919028: Ali lahko ponudimo enakovreden dvolumenski raven dializni kateter 13,5 Fr in dolžina 19,5 cm?

Sklop 011, 919034: Ali lahko ponudimo enakovreden dvolumenski raven dializni kateter 13,5 Fr in dolžina 24 cm?

Sklop 011, 919059: Ali lahko ponudimo enakovreden dvolumenski raven dializni kateter 13,5 Fr in dolžina 19,5 cm?

Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR
Ident 919058
Ponudniki lahko ponudijo tudi kateter 13,5 Fr, dolžine 16 cm.
Naročnik bo ustreznost ponujenih artiklov ugotavljal v fazi analize ponudb.

Ident 919028
Ponudniki lahko ponudijo tudi kateter 13,5 Fr, dolžine 19,5 cm.
Naročnik bo ustreznost ponujenih artiklov ugotavljal v fazi analize ponudb.

Ident 919034
Ponudniki lahko ponudijo tudi kateter 13,5 Fr, dolžine 24 cm.
Naročnik bo ustreznost ponujenih artiklov ugotavljal v fazi analize ponudb.

Ident 919059
Ponudniki lahko ponudijo tudi kateter 13,5 Fr, dolžine 19,5 cm.
Naročnik bo ustreznost ponujenih artiklov ugotavljal v fazi analize ponudb.
Datum objave: 09.08.2019   12:34
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naše vprašanje:

Sklop 012, 919029: Ali lahko ponudimo enakovreden raven trolumenski dializni kateter 12 Fr in dolžina 16 cm?

Lep pozdrav

ODGOVOR
Ponudniki lahko ponudijo tudi kateter 12 Fr, dolžine 16 cm.
Naročnik bo ustreznost ponujenih artiklov ugotavljal v fazi analize ponudb.
Datum objave: 12.08.2019   15:19
VPRAŠANJE
Spoštovani,
glede na to, da je čas dopustov, vas prosimo, da vsaj za en teden podaljšate rok za oddajo ponudbe in posledično tudi rok za dodatna pojasnila.

Hvala.

ODGOVOR
Naročnik podaljšuje rok za predložitev ponudb, in sicer:
Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 23.08.2019 do 12.00. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN 23.08.2019 in se bo začelo ob 13.00 na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Naročnik ne bo podaljšal roka za dodatna pojasnila.

Veljavnost listin, ki so zahtevane v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, se lahko nanašajo na prvotni datum za predložitev ponudb, t.j. 13.08.2019.
Datum objave: 12.08.2019   15:23
VPRAŠANJE
Spoštovani,

1. Ali vam lahko v skupini 11 Dvolumenski katetri pod identom 919026 ponudimo dvolumenski predhodno ukrivljen dializni kateter, z dvema neodvisima lumnoma D oblike za doseganje ustreznega pretoka krvi do 400 ml/min, s stranskimi luknjami, ki ustreza vsem ostalim tehničnim zahtevam?

2. Ali vam lahko v skupini 11 Dvolumenski katetri pod identom 919027 ponudimo dvolumenski predhodno ukrivljen dializni kateter, z dvema neodvisima lumnoma D oblike za doseganje ustreznega pretoka krvi do 400 ml/min, s stranskimi luknjami, ki ustreza vsem ostalim tehničnim zahtevam?

3. Ali vam lahko v skupini 11 Dvolumenski katetri pod identom 919057 ponudimo dvolumenski predhodno ukrivljen dializni kateter, z dvema neodvisima lumnoma D oblike za doseganje ustreznega pretoka krvi do 400 ml/min, s stranskimi luknjami, ki ustreza vsem ostalim tehničnim zahtevam?

4. Ali vam lahko v skupini 11 Dvolumenski katetri pod identom 919058 ponudimo dvolumenski raven dializni kateter, z dvema neodvisima lumnoma D oblike za doseganje ustreznega pretoka krvi do 400 ml/min, s stranskimi luknjami, ki ustreza vsem ostalim tehničnim zahtevam?

5. Ali vam lahko v skupini 11 Dvolumenski katetri pod identom 919028 ponudimo dvolumenski raven dializni kateter, z dvema neodvisima lumnoma D oblike za doseganje ustreznega pretoka krvi do 400 ml/min, s stranskimi luknjami, ki ustreza vsem ostalim tehničnim zahtevam?

6. Ali vam lahko v skupini 11 Dvolumenski katetri pod identom 919059 ponudimo dvolumenski raven dializni kateter, z dvema neodvisima lumnoma D oblike za doseganje ustreznega pretoka krvi do 400 ml/min, s stranskimi luknjami, ki ustreza vsem ostalim tehničnim zahtevam?

7. Ali vam lahko v skupini 12 Trolumenski kateter pod identom 919029 ponudimo kateter, trolumenski, raven, iz fleksibilnega biokompatibilnega mehkega poliuretana, z dvema lumnoma za dostop in enim ločenim centralnim lumnom za zdravila, mehko konico, rotacijski šivni obroček, premer katetra 13F, dolžine 15cm katerega set vsebuje tudi iglo za uvajanje, ki ima stransko odprtino za uvedbo uvajalne žice?

8. Ali vam lahko v skupini 12 Trolumenski kateter pod identom 919056 ponudimo kateter, trolumenski, raven, iz fleksibilnega biokompatibilnega mehkega poliuretana, z dvema lumnoma za dostop in enim ločenim centralnim lumnom za zdravila, mehko konico, rotacijski šivni obroček, premer katetra 13F, dolžine 20cm katerega set vsebuje tudi iglo za uvajanje, ki ima stransko odprtino za uvedbo uvajalne žice?

9. Ali vam lahko v skupini 12 Trolumenski kateter pod identom 919030 ponudimo kateter, trolumenski, ukrivljen, iz fleksibilnega biokompatibilnega mehkega poliuretana, z dvema lumnoma za dostop in enim ločenim centralnim lumnom za zdravila, mehko konico, rotacijski šivni obroček, premer katetra 13F, dolžine 15cm katerega set vsebuje tudi iglo za uvajanje, ki ima stransko odprtino za uvedbo uvajalne žice?


Lep pozdrav,


ODGOVOR
Ad1) Ponudniki lahko ponudijo kateter predlaganih lastnosti. Naročnik bo ustreznost ponujenih artiklov ugotavljal v fazi analize ponudb.

Ad2) Ponudniki lahko ponudijo kateter predlaganih lastnosti. Naročnik bo ustreznost ponujenih artiklov ugotavljal v fazi analize ponudb.

Ad3) Ponudniki lahko ponudijo kateter predlaganih lastnosti. Naročnik bo ustreznost ponujenih artiklov ugotavljal v fazi analize ponudb.

Ad4) Ponudniki lahko ponudijo kateter predlaganih lastnosti. Naročnik bo ustreznost ponujenih artiklov ugotavljal v fazi analize ponudb.

Ad5) Ponudniki lahko ponudijo kateter predlaganih lastnosti. Naročnik bo ustreznost ponujenih artiklov ugotavljal v fazi analize ponudb.

Ad6) Ponudniki lahko ponudijo kateter predlaganih lastnosti. Naročnik bo ustreznost ponujenih artiklov ugotavljal v fazi analize ponudb.

Ad7) Ponudniki lahko ponudijo kateter predlaganih lastnosti. Naročnik bo ustreznost ponujenih artiklov ugotavljal v fazi analize ponudb.

Ad8) Ponudniki lahko ponudijo kateter predlaganih lastnosti. Naročnik bo ustreznost ponujenih artiklov ugotavljal v fazi analize ponudb.

Ad9) Ponudniki lahko ponudijo kateter predlaganih lastnosti. Naročnik bo ustreznost ponujenih artiklov ugotavljal v fazi analize ponudb.
Datum objave: 13.08.2019   09:16
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

1. Ali vam lahko v skupini 11 Dvolumenski katetri in v skupini 12 Trolumenski katetri ponudimo sete z uvajalno žico, ki je graduirana po dolžini 10cm, 20cm, 30cm in 35cm?

S spoštovanjem

ODGOVOR
Ponudniki lahko ponudijo tudi sete z uvajalno žico, ki je graduirana po dolžini 10cm, 20cm, 30cm in 35cm.
Naročnik bo ustreznost ponujenih artiklov ugotavljal v fazi analize ponudb.
Datum objave: 14.08.2019   13:40
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisu zahtevate seznam referenc vsaj 5-ih dializnih centrov.
Vam lahko kot referenco damo bolnice, ki uporabljajo naše katetre?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik zahtevo: »Ponudnik mora v ponudbo priložiti seznam referenc vsaj 5-ih dializnih centrov, v katerih je ponujeni proizvod v uporabi (lahko drugačnih dolžin in velikosti premera)«,

spreminja tako, da sedaj glasi:

»Ponudnik mora v ponudbo priložiti seznam referenc vsaj 5-ih dializnih centrov v univerzitetnih bolnišnicah v EU, v katerih je ponujeni proizvod v uporabi (lahko drugačnih dolžin in velikosti premera).«
Datum objave: 14.08.2019   13:42
VPRAŠANJE
Pozdravljni,

prosimo, da postavko reference brišete iz razpisne dokumentacije. Običajno preverjate ustreznost artiklov z zahtevo po vzorcih in s tem, ko postavljate pogoj referenc omejujete konkurenčnost.

HvalaODGOVOR
Naročnik zahtevo: »Ponudnik mora v ponudbo priložiti seznam referenc vsaj 5-ih dializnih centrov, v katerih je ponujeni proizvod v uporabi (lahko drugačnih dolžin in velikosti premera)«,

spreminja tako, da sedaj glasi:

»Ponudnik mora v ponudbo priložiti seznam referenc vsaj 5-ih dializnih centrov v univerzitetnih bolnišnicah v EU, v katerih je ponujeni proizvod v uporabi (lahko drugačnih dolžin in velikosti premera).«
Datum objave: 14.08.2019   13:49
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo za pojasnilo za naslednji Sklop 10.:

Pripadajoč material za vsako membrano:

- za nas izdelek ki je enakovreden kot je št.3 ident 897019 ADSORBER FILTER- adapter za priming in adapter za vkljucitev sta v enem setu, torej nista ločena.
Prosimo za pojasnilo kako naj ponudimo izdelka za Ident 897027 in Ident 897035 v enem setu? ali lahko ceno vnesemo in uporabimo v identu za 897035-Priming?
- CYTOSORB ADAPTER 3CPB kat. št. 1500030011ali enakovredno 010162- pojasnilo, kaj to je-ali je nosilec za adsorber filter?

- Ponudnik mora v ponudbo priložiti seznam referenc vsaj 5-ih dializnih centrov, v katerih je ponujeni proizvod v uporabi (lahko drugačnih dolžin in velikosti premera) - prosimo za spremembo ali pojasnilo, ker se določen izdelek iz Sklopa 10. uporablja večinoma v oddelku za Intenzivno nego-ICU, a ne v dializnem centru, kako je zahtevano, prosim da se spremeni referenca - da je bolnisnica a ne dializni centar uporabnik. In če se kot referenca priložijo tudi Intenzivne enote, določenih bolnišnic tudi iz EU kje se uporabljajo enakovredni izdelki, drugačnih dolžin in velikosti premera?

Vnaprej hvala

ODGOVOR
Ad1) Produkta pod identoma 897027 in 897035 lahko ponudniki združijo v en ident, saj jih vedno uporabljamo skupaj.
Cena se vpiše pri enem identu, pri drugem identu pa v opombo, da ni potreben.

Ad2) To je držalo, lahko tudi nosilec za filter.

Ad3) Kot referenco za skupino 10 (CYTOSORB) lahko ponudniki priložijo seznam referenc vsaj 5-ih univerzitetnih bolnišnic v EU, v katerih so ponujeni proizvodi v uporabi (lahko drugačnih dolžin in velikosti premera). Ni potrebno, da se proizvod uporablja v dializnem centru.