Dosje javnega naročila 004674/2019
Naročnik: Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana
Blago: Opravljanje storitev tiska 2019-2023
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 819.672,00 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN004674/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 03.07.2019
JN004674/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.09.2019
JN004674/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 08.11.2019
JN004674/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 11.11.2019
JN004674/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 11.11.2019
JN004674/2019-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 03.02.2020
JN004674/2019-C03 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 23.04.2020
Zahtevek za revizijo

    JN004674/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 127-310184
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma
Dimičeva ulica 13
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Rudi Bernik
rudi.bernik@slovenia.info
+386 15898550
+386 15898560

Internetni naslovi
http://www.slovenia.info

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/314527/Opravljanje_storitev_tiska_2019_do_2023.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10979
I.4 Vrsta javnega naročnika
Nacionalna ali zvezna agencija/urad
I.5 Glavna področja dejavnosti
javna agencija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Opravljanje storitev tiska 2019-2023
Referenčna številka dokumenta: JNV-0009/2019-B-POG-STO
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
22000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Opravljanje storitev tiska 2019-2023
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: 1. sklop: Večje naklade tiskovin
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
22100000
22110000
22300000
22900000
79810000
79811000
79823000
79824000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Tiskanje večjih naklad tiskovin (nad 15.000 izvodov), kot npr. vodniki, prospekti, letaki, plakati, turistične karte, promocijski blokci, vrečke, ipd.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: 2. sklop: Manjše naklade tiskovin
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
22100000
22110000
22300000
22900000
79810000
79811000
79823000
79824000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Tiskanje manjših naklad tiskovin (pod 15.000 izvodov), kot npr. prospekti, letaki, zloženke, kuverte, dopisni papir, vizitke, novoletne čestitke, koledarji, mape, bloki, namizni kartončki.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu:
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
06.08.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.12.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 06.08.2019   10:05
Kraj: informacijski sistem e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 25.07.2019   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma
Dimičeva ulica 13
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
02.07.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 18.07.2019   15:22
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
če se prijavimo na oba sklopa, ali lahko uporabimo za 2. sklop iste reference kot za 1. sklop.
Lep pozdrav.

ODGOVOR
Da, vendar morajo reference ustrezati zahtevam iz posameznega sklopa.

Datum objave: 18.07.2019   15:24
VPRAŠANJE
Kaj pomeni posamezno opravljeno referenčno delo; vrednost opravljenih del pri eni dobavi (različne tiskovine pri isti dobavi) ali dobava ene tiskovine v takšni nakladi, da je vrednost nad mejo vaših zahtev? Ali so lahko vse dobave za istega naročnika?

ODGOVOR
Kot posamezno opravljeno referenčno delo še šteje posamezna zaključena storitev oz. posamezni zaključen posel za naročnika/dajalca reference (dobava ene ali več tiskovin).
Isti naročnik lahko potrdi več referenc za več zaključenih storitev oz. zaključenih poslov.
Datum objave: 18.07.2019   15:25
VPRAŠANJE
Naročniki pri tovrstnih razpisih, ko v 1. fazi ni cen, običajno priložijo en ali več povpraševanj iz preteklosti, da potencialni ponudniki lahko dobimo vpogled v način 2. faze in obsežnost. Ali lahko lepo prosim takšne primere dodatno objavite tudi vi?

ODGOVOR
Postopek 2. faze je opredeljen v točki 1.14b razpisne dokumentacije.
Nekatere primere že izdanih tiskovin si lahko gledate na spletnem naslovu: https://www.slovenia.info/sl/potovalni-nacrt/publikacije
Datum objave: 18.07.2019   15:26
VPRAŠANJE
Oddaja ponudb v 2. fazi v papirnati obliki v ovojnicah po pošti je v zelo elektronski dobi poslovanja zelo nesmiselna in pošto dostavljajo od enega do tri delovne dneve, ne glede na to ali jo pošljemo kot navadno ali priporočeno (občasno se pošta tudi izgubi in do naslovnika sploh ne pride). In ker tudi tudi odpiranja niso javna, ne vidim nobenih zadržkov zakaj 2. faze ne bi dvosmerno opravljali izključno v elektronski obliki (tako pa vi nam ja, mi vam pa ne). V naročnikovo poštenost in nepristranskost pa tako moramo vsi verjeti v obeh primerih pošiljanja ponudb. Vsi javni naročniki zbirajo ponudbe po el. pošti do v povabilu določenem datumu in uri. Pregled ponudb, zapisnik in odločitev pa nato sledijo po tem roku. Ponudb seveda ne smete odpirati pred rokom odpiranja (to v elektronski dobi tudi ni noben problem).

ODGOVOR
Naročnik v tem javnem naročilu ni predvidel elektronske oddaje ponudb v 2. fazi.Datum objave: 18.07.2019   15:28
VPRAŠANJE
1.Zanima me ali se ponudba odda elektronsko ali fizično v kuverti.
2. Specifikacija tiskovin za oba sklopa in ali je možno dobiti vzorce


ODGOVOR
1. V 1. fazi ponudniki predložijo elektronsko ponudbo v informacijski sistem e-JN, na način kot opredeljeno v razpisni dokumentaciji.

2. Ker naročnik v 1. fazi ne more natančno vnaprej opredeliti naročila glede obsega oziroma količine storitev oz. glede obsega, v katerem bodo potrebne, niti glede natančnejših specifikacij blaga/storitev, bo to predmet povpraševanja v 2. fazi.

Nekatere primere že izdanih tiskovin si lahko gledate na spletnem naslovu: https://www.slovenia.info/sl/potovalni-nacrt/publikacije
Datum objave: 18.07.2019   15:28
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosim za hiter odgovor glede referenc za 1. sklop. Ali je za znesek 10.000 eur mišljeno kot višina dobave ene tiskovine ali kot višina opravljenih tiskarskih storitev v določenem obdobju za enega naročnika.
Lep pozdrav.

ODGOVOR
Kot posamezno opravljeno referenčno delo še šteje posamezna zaključena storitev oz. posamezni zaključen posel za naročnika/dajalca reference (dobava ene ali več tiskovin).
Isti naročnik lahko potrdi več referenc za več zaključenih storitev oz. zaključenih poslov.Datum objave: 18.07.2019   15:34
VPRAŠANJE
Ali je pri referencah mišljeno vrednost v enem letu ali kako drugače?

ODGOVOR
Kot ustrezne bo naročnik upošteval reference, ki zaključene v obdobju od 1.1.2017 1.6.2019. Kot posamezno opravljeno referenčno delo se šteje posamezna zaključena storitev oz. posamezni zaključen posel za naročnika/dajalca reference (dobava ene ali več tiskovin).Datum objave: 22.07.2019   13:32
VPRAŠANJE
Spoštovani,
a resnično ni izvedljivo, da bi tudi oddaja ponudb tudi v 2. fazi potekala preko e-JN?

ODGOVOR
Sistem e-JN oddaje ponudb v 2. fazi ne omogoča.

Datum objave: 22.07.2019   13:35
VPRAŠANJE
"Za vsako referenco je potrebno predložiti potrdilo naročnika/potrjevalca reference na pravilno izpolnjenem, podpisanem in žigosanem obrazcu št. 9."
Tukaj je namesto št. 9 pravilno št. 10, kajne.

ODGOVOR
Prišlo je do tipkarske napake na 27. strani razpisne dokumentacije. Pravilno je: "Za vsako referenco je potrebno predložiti potrdilo naročnika/potrjevalca reference na pravilno izpolnjenem, podpisanem in žigosanem obrazcu št. 10."

Datum objave: 26.07.2019   09:11
VPRAŠANJE
Spoštovani

EJN omogoča več faz ponudb.. 1 faza, 2 faza, 3 faza .... seveda pa mora biti vse transparentno.. menim, da se morate o možnostih Ejn - ja še malo podučiti!!!! Mene bi bilo, kot predstavnika porabnika javnih sredstev sram, če nebi poznal delovanja sistema.
Da pa bodo ponudbe transparentne, pa je vsekakor v modeni dobi brezpapirnega poslovanja omogočiti oddajo ponudb preko Ejn sistema.

prosim vas za omogočenje oddaje ponudb v drugi fazi v elektronski obliki.

prosim vas za odgovor kdaj bo to omogočeno? prav tako pa me zanima ali se v prvi fazi odda samo prijava na razpis vključno z referencami?
Saj ne najdem kakršno koli specifikacijo, po kateri bi lahko pripravili cenovno ponudbo.

Hvala in lep pozdrav,.

ODGOVOR
Sistem e-JN oddaje ponudb v 2. fazi ne omogoča. Skrbnik portala e-JN je Ministrstvo za javno upravo.

Ponudniki v 1. fazi ne podajajo nobenih cen. Cene se podajo v fazi po sklenitvi okvirnega sporazuma (2. faza), ko ponudniki, s katerimi je bil sklenjen okvirni sporazum, prejmejo naročnikovo povabilo k oddaji ponudb.

V 3. poglavju razpisne dokumentacije so navedena navodila za izdelavo elektronske ponudbe, vključno z opredelitvijo vseh potrebnih obrazcev in dokumentov, ki jih mora ponudnik ob prijavi predložiti.

Datum objave: 26.07.2019   09:15
VPRAŠANJE
Spoštovani

Kot zavarovanje se zahteva bančna garancija. Z tako zahtevo povzročate ponudnikom nepotrebne stroške pridobivanja garancije.

obstajajo tudi druge enakovredne garancije le, da so te brezplačne ali ugodnejše.

NPR: Bianco menice za vsak sklop posebej ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnicah, ki so pravilomo veliko cenejše kot bančne garancije pri bankah.

Prosim za premislek in dopolnitev oblike garancije.

Naj omenim, da vsi ki se bodo prijavili bodo z veseljem dali garancijo za dobro opravljena dela.. Vi pa jim boste z dopolnitvijo prihranili veliko denarja. Kot dober gospodar se to spodobi.

V pričakovanju potrditve vas lepo pozdravljam

ODGOVOR
Kot je določeno v razpisni dokumentaciji (točka 1.20.1) mora izbrani ponudnik naročniku najkasneje deset dni od sklenitve pogodbe predložiti zavarovanje: bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ALI kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Datum objave: 26.07.2019   09:28
VPRAŠANJE
Spoštovani,
zanima nas ali vam je pomemben način tiska, in sicer digitalni laserski ali offset tisk.
Hvala

ODGOVOR
Možne vrste tiska so: offset tisk, digitalni tisk ali druge vrste tiska, ki so potrebne za izdelavo tiskovin, ki se nanašajo na predmetni postopek javnega naročila.

Datum objave: 26.07.2019   09:31
VPRAŠANJE
Ali moramo Obrazec zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti parafirati in priložiti k prijavi ali to ni potrebno?

ODGOVOR
Ponudba mora vsebovati vse obrazce, navedene v 3. poglavju NAVODILA ZA IZDELAVO ELEKTRONSKE PONUDBE.

Obrazca zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ni potrebno parafirati.