Dosje javnega naročila 004596/2019
Naročnik: OBČINA POSTOJNA, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna
Gradnje: UREJANJE DELA CESTE V PREDJAMI
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 57.044,03 EUR

JN004596/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 02.07.2019
JN004596/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 08.07.2019
JN004596/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.07.2019
JN004596/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 13.09.2019
JN004596/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 13.09.2019
Zahtevek za revizijo

    JN004596/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA POSTOJNA
Ljubljanska cesta 4
6230
SI038
Postojna
Slovenija
Maja Korošec
maja.korosec@postojna.si
+386 57280783
+386 57280780

Internetni naslovi
http://www.postojna.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.postojna.si/objave/58
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10966
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: UREJANJE DELA CESTE V PREDJAMI
Referenčna številka dokumenta: 430-36/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Izvedba del zajema sanacijo in razširitev ceste v predvideni dolžini cca 120 metrov s potrebnimi kamnitimi nasipi za potrebe ceste, podpornimi zidovi in odvodnjavanjem ceste.

Dela se izvajajo na delu naselja Predjama.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI038 - Primorsko-notranjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvedba del zajema sanacijo in razširitev ceste v predvideni dolžini cca 120 metrov s potrebnimi kamnitimi nasipi za potrebe ceste, podpornimi zidovi in odvodnjavanjem ceste.

Dela se izvajajo na delu naselja Predjama.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 15.08.2019
Konec: 15.10.2019
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
skladno s pogodbenimi določili
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
16.07.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 14.10.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 16.07.2019   11:15
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 11.07.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
02.07.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 03.07.2019   06:25
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

koliko je ocenjena vrednost JN??

Hvala in lp.

ODGOVOR
Naročnik pričakuje ponudbe oblikovane na podlagi tržnih cen, zato ocenjene vrednosti javnega naročila ne bo objavil.
_________________Datum objave: 08.07.2019   14:17
VPRAŠANJE
Spoštovani,
pozivamo vas da objavite tehnično poročilo z vsemi prilogami.

ODGOVOR
Naročnik je tehnično poročilo s prilogami objavil na spletni strani https://www.postojna.si/objave/58
_______________Datum objave: 09.07.2019   11:16
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Katere obrazce mora izpolniti vodja del, če ni zaposlen pri ponudniku?

Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR
Ponudnik mora za vodjo del, če ni zaposlen pri njem, v svoji ponudbi predložiti s strani vodje del izpolnjen in podpisan ESPD obrazec.
__________________