Dosje javnega naročila 004605/2019
Naročnik: ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana
Blago: Nakup dveh (2) tkivnih procesorjev
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 101.933,44 EUR

JN004605/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 02.07.2019
JN004605/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.10.2019
JN004605/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 22.11.2019
JN004605/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 22.11.2019
Zahtevek za revizijo

    JN004605/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA
Zaloška cesta 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Služba javnih naročil, Mateja Robnik
sjn@onko-i.si
+386 15879600
+386 15879406

Internetni naslovi
http://www.onko-i.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.onko-i.si/nc/onkoloski-institut/javna-narocila/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10993
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup dveh (2) tkivnih procesorjev
Referenčna številka dokumenta: JN-0035/2019-B-POG
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33100000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nakup dveh (2) tkivnih procesorjev
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup dveh (2) tkivnih procesorjev
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 45
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
09.08.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 09.08.2019   10:30


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 25.07.2019   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA
Zaloška cesta 2
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
02.07.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 17.07.2019   09:07
VPRAŠANJE 1:
V točki 4 tehničnih specifikacij zahtevate možnost sproženja prečrpavanja reagentov na daljavo prek zunanje povezave.
Zanima nas namen take specifikacije, saj mora v primeru manipulacije z reagenti ( npr. menjava) ob aparatu vedno biti prisoten operater, ki z aparatom lahko upravlja preko nadzornega terminala.
ODGOVOR 1:
Prečrpavanje na daljavo ne pomeni prek internetne povezave/mreže temveč možnost sproženja prečrpavanja oz. avtomatskega mešanja kemikalij prek nadzorne plošče aparata s pomočjo vgrajene programske aplikacije.

VPRAŠANJE 2:
Spoštovani, v točki 7 tehničnih specifikacij z natančnim opredeljevanjem nivojev (150 kaset, 300 kaset) omejujete konkurenco.
Prosimo, da besedilo ustrezno spremenite.
Prosimo tudi za pojasnilo zahteve po senzorju za čiščenje in za prenapolnjenost (ista 7. točka tehničnih zahtev).
ODGOVOR 2:
Maksimalna kapaciteta je 300 kaset. Za delo v našem laboratoriju, kjer število kaset dnevno močno variira, je to optimalna kapaciteta. Zelo omejeni smo tudi s prostorom, ki omejuje postavitev histokinet z večjo kapaciteto.
Histokineta mora imeti možnost zagona z manjšim številom kaset in ob tem omogočati ustrezno manjšo porabo kemikalij, pri čemer mora biti na voljo najmanj ena takšna možnost (stopnja), ki omogoča procesiranje do polovice (150) maksimalnega števila kaset, lahko je takšnih stopenj tudi več (npr. v razponu 1/3 do 2/3 maksimalnega števila kaset).
Histokineta mora imeti najmanj senzorje, ki kažejo: število blokov v histokineti oz. senzor, kateri program je potrebno zagnati (polna, delno polna/polovična), senzor za čiščenje in senzor, da je prepolna oz. količina reagentov ni zadostna, vsak dodaten senzor je dobrodošel. Senzorji omogočajo sledljivost delovnega procesa in zagotavljajo tehniku, da vselej pravilno zažene ustrezen program.

VPRAŠANJE 3:
V tehničnih specifikacijah pod točko 5 zahtevate možnost ročnega prečrpavanja reagentov. Lahko prosim natančneje razložite kaj ta zahteva pomeni?
ODGOVOR 3:
To pomeni, da lahko iz aparata tudi sami prečrpamo kemikalije ročno in jih zamenjamo z novimi, da ni potrebno čakati, da vgrajeni sistem to dela vselej sam, brez možnosti fizičnega/ročnega posredovanja tehnika.

VPRAŠANJE 4:
Prosimo, da obrazložite tehnično zahtevo:
4. možnost sproženja strojnega prečrpavanja reagentov tudi na daljavo prek zunanje povezave
Kakšno prečrpavanje imate v mislih? Smatramo, da ni varno omogočiti dostopa do naprave preko mreže oz. interneta, ker se vzorci in proces s tem izpostavlja morebitnim internetnim virusom, vdorom ipd. Predlagamo, da to zahtevo umaknete.
ODGOVOR 4:
Odgovor najdete v odgovoru 1.

VPRAŠANJE 5:
V Vzorcu pogodbe sta zahtevi:
15. člen: 30 dni za dobavo in funkcionalni prevzem opreme.
6. člen: poskusno delovanje opreme 15 delovnih dni pred funkcionalnim prevzemom opreme,
Tak časovni okvir je praktično nemogoče upoštevati. Prosimo, da čas za dobavo in funkcionalni prevzem podaljšate na vsaj delovnih 60 dni.
ODGOVOR 5:
Poskusno delovanje nima nobene veze z dobavnim rokom. V 30 dneh po podpisu pogodbe morate dostaviti aparata. Šele potem začne teči poskusno delovanje opreme. Glede na to, da pred septembrom pogodbe z izbranim ponudnikom sigurno ne bomo še podpisali, ostane dobavni rok nespremenjen.

VPRAŠANJE 6:
Vezano na vaše JN, bi vam želeli pripraviti ugodno ponudbo za nakup tkivnih procesorjev.
Zanima nas kakšna je vaša dnevna laboratorijska rutina ( št. delovnih dni, št. procesov na enem tkivnem procesorju, ali sta oba procesorja enako obremnjena,...)?
Kakšna je vaša letna količina parafinskih blokov?
ODGOVOR 6:
Na podlagi omenjenih podatkov smo pripravili tehnične zahteve za tkivne procesorje, ki so v razpisu. Za izvedbo JN omenjeni podatki niso potrebni.


Datum objave: 22.07.2019   13:57
VPRAŠANJE 7:
Ali se za posamezni aparat zahteva ponudba za 4 ali 8 letno pogarancijsko vzdrževanje?
ODGOVOR 7:
Za vsak aparat zahtevamo 8 letno pogarancijsko vzdrževanje.
Bodite pa pozorni, ker morate v ponudbenem predračunu pri postavkah 2, 3 in 4 navesti ceno za oba aparata.


Datum objave: 23.07.2019   11:32
VPRAŠANJE 8:
naše vprašanje se navezuje na sedmo zahtevo v vaši tehnični specifikaciji.
Želimo ponuditi instrument, ki ustreza napisanim zahtevam z manjšim odstopanjem v navedeni točki.
Na našem instrumentu se različne vrste vzorcev, ki jih vsebujejo plastične kasete, nameščene v kovinsko košaro. Košara se vstavi v obdelovalno komoro (Sample Processing Chamber - SPC) za nadaljnjo obdelavo.
SPC je opremljen s hermetično zaprtim pokrovom. Reagenti, ki so potrebni za predelavo, so vsebovani v plastičnih posodah, ki se nahajajo na srednjem in spodnjem delu instrumenta. Reagenti se prenesejo iz rezervoarjev v SPC in obratno z ustvarjanjem vakuuma in tlaka v SPC. Vsak reagent se v celoti prenese v SPC do popolnega praznjenja njegovega rezervoarja. Hitra sprememba tlaka, ki se pojavi, ko je reagent popolnoma prenesen, »sporoči« računalniku, da je prenos končan. Tako v SPC ni nobenega senzorja ravni vsebine. Če rezervoar ne vsebuje zadostne količine reagenta (ki ne zadostuje za pokritje vseh vzorcev v SPC-ju), bo rezultat časa polnjenja krajši od standardnega časa; računalnik bo izdal poseben alarm. V tem primeru bo reagent izsušen nazaj in reagent naslednjega rezervoarja bo napolnjen v SPC.
Naročnika prosimo, da zahtevo spremeni oziroma dovoli, da ponudimo ustrezen aparat.
ODGOVOR 8:
Histokineta mora biti opremljena s senzorji, preko katerih zaznava ali je količina reagenta v retorti ustrezna oz. ali je retorta prenapolnjena. Tehnične zahteve ostanejo nespremenjene.


Datum objave: 26.07.2019   09:35
VPRAŠANJE 9:
naše vprašanje se nanaša na vaš odgovor z dne 23.7.
Z našo tehnologijo bo zaznavanje izvedeno s povratnim tlakom tekočine, ko bo retorta napolnjena na določeni ravni. To pomeni, da je retorta ustrezna in ne bo poplavljala oziroma prišlo do prenapolnjenosti. V nasprotnem primeru pri senzorjih katere zahtevate v RD, se lahko nabere umazanija in lahko pride do prenapolnjenosti in lahko poplavlja.
Zahtevane tehnične lastnosti jasno kažejo na omejevanje konkurence ter preferiranje določenega dobavitelja, ki lahko izpolnjuje vse pogoje v RD. Naročnika prosimo, da omogoči prijavo večim ponudnikom in dovoli, da lahko ponudimo ustrezen aparat, saj bo na ta način pridobil več konkurenčnih ponudb.
VPRAŠANJE 9:
Histokineta mora biti opremljena na način, da so možnosti napak in težav, kot jih imamo z njimi sedaj, minimalne. V skladu s tem smo pripravili tehnične zahteve: Histokineta mora imeti nadzorni sistem, ki zagotavlja optimalno količino reagentov v retorti in omogoča, da se ustrezno odzove, če je reagenta premalo oz. prepreči prenapolnjenost in prelivanje. Vsaka histokineta, ki izpolnjuje to zahtevo je primerna, ne glede na tehnologijo oz. način zaznave (senzor), s katerim to zagotavlja.
Naš izključni cilj je zagotavljanje optimalne kakovosti procesiranja tkiv in diagnostike za naše bolnike.