Dosje javnega naročila 004668/2019
Naročnik: OBČINA ŠOŠTANJ, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj
Blago: Notranja oprema za Glasbeno šolo Šoštanj
ZJN-3: Odprti postopek

JN004668/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 03.07.2019
JN004668/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 11.07.2019
JN004668/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.08.2019
Zahtevek za revizijo

    JN004668/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 127-310179
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA ŠOŠTANJ
Trg svobode 12
3325
SI
Šoštanj
Slovenija
Marija Anžej
marija.anzej@sostanj.si
+386 38984398
+386 38984333

Internetni naslovi
https://www.sostanj.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.sostanj.si

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10998
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Notranja oprema za Glasbeno šolo Šoštanj
Referenčna številka dokumenta: 430-16/2019- RD
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Storitev obsega nabavo in montažo notranje opreme v glasbeni šoli v Šoštanju.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39100000
39200000
39300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Glasbena šola, Trg Jožeta Lampreta 3, Šoštanj
II.2.4 Opis javnega naročila
Storitev obsega nabavo in montažo notranje opreme za godbo in pevce v pritličju ter za glasbeno šolo v nadstropju objekta Glasbene šole v Šoštanju.

II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 14.08.2019
Konec: 20.09.2019
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Skladno z zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Skladno z zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
07.08.2019   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 2 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 07.08.2019   09:10
Kraj: v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/e-oddaja

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Skladno z zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 29.07.2019   09:00

Dodatne informacije:
Ponudnik mora pravočasno predložiti finančno zavarovanje za resnost ponudbe na naslov naročnika.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA ŠOŠTANJ
Trg svobode 12
3325
Šoštanj
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
02.07.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 24.07.2019   09:44
Vprašanje z dne 22. 7. 2019
Cenjeni
lepo prosimo za kontakt opremaša akustike paneli kot npr.

lepo bi prosili za podaljšanje roka oddaje ponudbe. V času dopustov je težko dobiti ponudbe v doglednem času.

Odgovor:
Akustične obloge niso tipska oprema, temveč oprema, ki jo izvajalec izvede skladno z detajli v načrtu PZI notranje opreme in v skladu z elaboratom prostorske akustike. Lahko pa je tudi tipski produkt v kolikor po zahtevah po zvočni absorpciji/odbojnosti in dimenzijsko ustreza projektiranim oblogam.

Vprašanje z dne 22. 7., 23. 7. in 24. 7. glede podaljšanja roka za oddajo ponudbe

Odgovor:
Rok oddaje ponudb ostaja nespremenjen, kot je določen v razpisnih pogojih.Datum objave: 29.07.2019   20:52
Vprašanje z dne 26. 7. 2019

1. Pri visokih omarah navajate : fronta omare in 1x stranica obojestransko furnirana in perforirana črna MDF plošča deb. 20mm; v sklopu omare nad vrati viseča omara dim. 95x60x54cm v enaki obdelavi kot visoka omara:
Sprašujemo ali so fronte samo perforirane ali imajo na notranji strani še dodatno proti zvočno zaščito (mineralna volna oz. drugo).

Odgovor:
Fronte omar so samo perforirane.

2. Za stojalo za dežnike navajate:
kovinsko stojalo za dežnike dim. 75x20x58cm, stojalo izdelano iz jekla in prašno barvano; barva po izboru projektanta; enakovredno kot eki kranj 100761.
Kot nam je znano za ta stojala ni drugega izdelovalca. Dobavitelj Eki Kranj pa ima 12 tedenske roke dobav od podpisa pogodbe, kar pomeni, da jih ni mogoče dobaviti v predvidenem pogodbenem roku dobave opreme. Drugemu izvajalcu pa ne moremo dati izdelati enakega stojala, ker ima Eki izdelek patentiran.
Sprašujemo ali bo se lahko zaradi tega podaljšal rok dobave za stojala? Če ne, vas prosimo za predlog alternativnega stojala in ga navedite kot. za odgovore

Odgovor:
Stojalo v podobnih dimenzijah in obliki se lahko izdela v manjših odstopanjih ali ponudi ekvivalentni tipski produkt.

Lep pozdrav.