Dosje javnega naročila 004750/2019
Naročnik: ZAVOD ZA OSKRBO NA DOMU LJUBLJANA, Poljanska cesta 97, 1000 Ljubljana
Storitve: Izvajanje storitev računovodskega poslovanja za potrebe Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 154.635,00 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN004750/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 05.07.2019
JN004750/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.09.2019
JN004750/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 21.11.2019
JN004750/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 12.12.2019
Zahtevek za revizijo

    JN004750/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
ZAVOD ZA OSKRBO NA DOMU LJUBLJANA
Poljanska cesta 97
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna uprava, Služba za javna naročila, ga. Marjeta Bizjak
meta.bizjak@ljubljana.si
+386 13064442
+386 13064407

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/314605/OBJAVA.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/314605/espd/ESPD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11139
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Socialno varstvo


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvajanje storitev računovodskega poslovanja za potrebe Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79211000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izvajanje storitev računovodskega poslovanja za potrebe naročnika v obdobju od 10. 12. 2019 do 31.03.2023, pri čemer bo moral izbrani ponudnik zagotoviti vso računalniško in programsko opremo za vodenje računovodstva in pripravo računov z UPN obrazci ter dostop do programske opreme tudi na sedežu naročnika. Podrobnejši opis izhaja iz dokumenta v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79211000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Zavod za oskrbo na domu Ljubljana, Poljanska cesta 97, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 39
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
22.07.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 22.07.2019   09:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 15.07.2019   09:00

Dodatne informacije:
Zavod za oskrbo na domu Ljubljana, Poljanska cesta 97, 1000 Ljubljana je Mestno občino Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, pooblastil za izvedbo postopka oddaje javnega naročila, in sicer na podlagi tretjega odstavka 66. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18).
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
05.07.2019