Dosje javnega naročila 004769/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE, Štefanova ulica 2, 1000 Ljubljana
Blago: Javno naročilo za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za dobavo in postavitev drogov za videonadzor na meji z Republiko Hrvaško
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 147.839,54 EUR

JN004769/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 05.07.2019
JN004769/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.09.2019
JN004769/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 18.11.2019
JN004769/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 19.11.2019
Zahtevek za revizijo

    JN004769/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 129-315668
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
Štefanova ulica 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
sjnn.mnz@gov.si
+386 14284434

Internetni naslovi
http://www.mnz.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/314610/430-652-2019-Razpisna_dokumentacija.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11002
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Javno naročilo za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za dobavo in postavitev drogov za videonadzor na meji z Republiko Hrvaško
Referenčna številka dokumenta: 430-652/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44332000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nakup, dobava in postavitev drogov za videonadzor na meji z Republiko Hrvaško, vključno z ozemljitvijo, s postavitvijo temelja za različne vetrne cone, z višinskim sistemom in predložitvijo izvedbene dokumentacije.
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 146.003,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44332000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kraj dobave blaga in izvedba storitve je razviden iz razpisne dokumentacije
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup, dobava in postavitev drogov za videonadzor na meji z Republiko Hrvaško, vključno z ozemljitvijo, s postavitvijo temelja za različne vetrne cone, z višinskim sistemom in predložitvijo izvedbene dokumentacije.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 90
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Javno naročilo se financira iz Sklada za notranjo varnost (ISF) in sredstev proračuna Republike Slovenije
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
02.08.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 02.01.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 02.08.2019   11:00
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v sistemu e-JN, dne 2. 8. 2019 ob 11. uri, na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 22.07.2019   13:00

Dodatne informacije:
Pogoji za udeležbo in pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo so navedeni v razpisni dokumentaciji.
Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe, spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije) bo objavljena na portalu javnih naročil.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
Štefanova ulica 2
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
03.07.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 17.07.2019   15:13
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v vezi z vašim razpisom, bi prosili za vašo informacijo ali so vse lokacije dostopne za tovorna vozila?
Prav tako nas zanima ali je pri vseh drogovih potrebno montirati drsnik (voziček)?

Za vaš odgovor se vam že v naprej zahvaljujemo.
Lep pozdrav,
Marčeta d.o.o.

ODGOVOR

Spoštovani,

naročnik podaja odgovor na zastavljeno vprašanje potencialnega ponudnika in sicer:
1. Na osnovi ogledov, naročnik ocenjuje, da je do vseh lokacij možno dostopati s tovornimi vozili, ki bi se potrebovala pri postavitvi predvidenih drogov, saj se le-te nahajajo tik ob cestah oz. širših poteh.
2. Varovalni drsnik (voziček) bo potrebno predati pri vseh lokacijah, kjer je v ponudbenem predračunu zahtevana namestitev varovalnega sistema Modeli drogov 1 (5 lokacij), 2 (1 lokacija), 4 (1 lokacija) in 6 (1 lokacija).

Dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe so sestavni del razpisne dokumentacije predmetnega javnega naročila.

Lep pozdrav,


Datum objave: 22.07.2019   13:54
VPRAŠANJE
Pozdrvavljeni,
Prosimo za odgovore na naslednja vprašanja:
Ali lahko namesto objemk za montažo lestve za varno vspenjanje na drog uporabimo varilne konzole. To so posebne konzole, ki se pri izdelavi dtroga navarijo na osnovno konstrukcijo. Na te konzole se pozneja privijači lestev. Takšen način montaže lestve je tehnično boljši (natančnejša montaža, boljša stabilnost sistema).
Ali je lahko zgornji zaporni element na lestvi fiksen? To je z vidika varnega vzpenjanja po lestvi bolj varna rešitev?

Hvala za odgovore


ODGOVOR

Spoštovani,

Naročnik podaja odgovor na zastavljeno vprašanje in sicer:
1. Na vseh drogovih, kjer je varilne konzole možno namestiti pred vročim cinkanjem (v delavnici), je uporaba vsekakor možna in zaželena. Na lokaciji, kjer se lestev namesti na obstoječ drog, se uporabijo objemke.
2. Da, lahko je zgornji zaporni element na lestvi fiksen.

Dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe so sestavni del razpisne dokumentacije predmetnega javnega naročila.

Lep pozdrav!