Dosje javnega naročila 005333/2019
Naročnik: Ekvilib Inštitut, zavod, Šišenska cesta 89, 1000 Ljubljana
Storitve: »Storitve informiranja, komuniciranja in obveščanja za projekt Družbeno odgovoren delodajalec certifikat družbeno odgovorno podjetje«
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 978.440,00 EUR

JN005333/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 25.07.2019
JN005333/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 13.08.2019
JN005333/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16.08.2019
JN005333/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.09.2019
JN005333/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 08.10.2019
JN005333/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 09.10.2019
JN005333/2019-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 09.04.2020
JN005333/2019-Q02 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 17.09.2020
JN005333/2019-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 18.09.2020
Zahtevek za revizijo

    JN005333/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 143-352428
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
Ekvilib Inštitut, zavod
Šišenska cesta 89
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Petra Hartman
petra@ekvilib.org
+386 14303751

Internetni naslovi
http://www.ekvilib.org/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/314616/RD.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11170
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
zavod
I.5 Glavna področja dejavnosti
72.200 (Raz.-razv.dej.v družbos.in humanistiki


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: »Storitve informiranja, komuniciranja in obveščanja za projekt Družbeno odgovoren delodajalec certifikat družbeno odgovorno podjetje«
Referenčna številka dokumenta: CDOD-JN-3-2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79340000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila: Storitve informiranja, komuniciranja in obveščanja za projekt Družbeno odgovoren delodajalec certifikat družbeno odgovorno podjetje. Naročilo se oddaja za obdobje od podpisa pogodbe do 30.9.2022.
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 737.704,92 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79340000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila: Storitve informiranja, komuniciranja in obveščanja za projekt Družbeno odgovoren delodajalec certifikat družbeno odgovorno podjetje. Naročilo se oddaja za obdobje od podpisa pogodbe do 30.9.2022.
Krajši opis obsega predmeta javnega naročila:
- 1. faza: Komunikacijsko načrtovanje (priprava komunikacijske strategije za celotno obdobje trajanja projekta)
- 2. faza: Komunikacijsko izvajanje (stalno izvajanje nabora komunikacijskih aktivnosti v odnosu do ciljnih skupin in deležnikov)
- 3. faza: komunikacijsko merjenje (evaluacija) (vzpostavitev jasnih ključnih indikatorjev uspešnosti in metodologije za merjenje komunikacijskih učinkov tako tekom izvajanja projekta kot ob zaključku projekta)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 16.09.2019
Konec: 30.09.2022
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Projekt Družbeno odgovoren delodajalec certifikat družbeno odgovorno podjetje«, Projekt je financiran iz Evropskega socialnega sklada.
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Skladno z razpisno dokumentacijo.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Skladno z razpisno dokumentacijo.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
23.08.2019   11:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 21.12.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 23.08.2019   11:01
Kraj: Odpiranje poteka avtomatično prek aplikacije e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 09.08.2019   11:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Ekvilib Inštitut, zavod
Šišenska cesta 89
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
23.07.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 05.08.2019   11:37
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Pošiljam vprašanja vezana na razpis:

1. Ali Zavod Ekvilib predvideva vključitev kakšnih partnerjev v projekt (npr. poslovnih združenj/organizacij), ki jih lahko vključujemo tudi v komunikacijsko podporo projektu? Če DA, ali lahko izvemo kateri so ti partnerji?
2. Prosimo, če natančneje pojasnite, kdo so primarna ciljna skupina projekta: v tehnični specifikaciji (Namen in cilji projekta) opisujete, da bo certifikat »izboljšal družbeno odgovorno upravljanje podjetij in organizacij«. Ali so torej predvideni prijavitelji za certifikat samo gospodarska podjetja ali tudi organizacije iz javnega sektorja?
3. V točki 1.3 tehnične specifikacije (Celostna grafična podoba projekta) omenjate področne in krovni certifikat DOP. Prosimo za več informacij o vsebini certifikata nasplošno in posebej o vsebini področnih in krovnega certifikata.
4. Prosimo za podrobnejši opis postopka certificiranja: ali boste objavljali natečaj (koliko natečajev v času trajanja projekta), kak bo časovni okvir natečaja (od katerega do katerega meseca), ključni mejniki in aktivnosti v postopku certificiranja.
5. V točki 3.2 tehnične specifikacije »Merjenje na letni in dvoletni ravni« ni jasno kaj naj bi se merilo na letni ravni? Prosimo tudi za pojasnilo, kaj pomeni raziskava v poslovni javnosti na dvoletni ravni, glede na to da projekt traja tri leta (ali naju bi se raziskava izvedla v 2 letih po začetku projekta torej okt. 2021)?
6. V točki III. Opis storitev v tabeli pri aktivnosti Priprava komunikacijske strategije in izvedbenega načrta omenjate v opisu tudi »oblikovanje protokolov internega komuniciranja«. Prosimo za pojasnilo, kaj točno naj bi to pomenilo?
7. V točki III. Opis storitev v tabeli pri aktivnosti Tržnokomunikacijske aktivnosti navajate kot aktivnost »Objave v tiskanih medijih« in »Članki«:
a. Prosimo za pojasnilo, kakšna je razlika med tema dvema aktivnostma.
b. Prosimo za pojasnilo, ali se »Objave v tiskanih medijih« nanašajo na plačane objave ali novinarske objave in koliko tovrstnih objav se pričakuje.
c. Prosimo za pojasnilo, ali se »Članki« nanašajo na plačane ali novinarske članke in koliko tovrstnih člankov se pričakuje.
d. Če gre pri obeh aktivnostih za novinarske/uredniške objave, potem ne razumemo zahteve glede velikosti objav in priprave besedila (ker na to nimamo vpliva; novinarske objave pripravijo novinarji sami in sami odločajo o obsegu objave in tekstu), če pa gre za plačane prosimo za točnejše specifikacije in pričakovano število le-teh v času trajanja projekta.
8. V točki III. Opis storitev v tabeli navajate tudi dogodke:
a. Prosimo za informacijo, katere dogodke bo organiziral nosilec projekta Zavod Ekvilib, kdaj in koliko v celotnem trajanju projekta.
b. Prosimo za informacijo o velikosti dogodkov (predvideno število udeležencev za posamezen dogodek)?
c. Prosimo za informacijo o željeni lokaciji dogodkov (ali se bodo izvajali v Ljubljani ali v različnih krajih po Sloveniji)?
d. Kaj konkretno je mišljeno z »medijski dogodki« (kratek opis teh dogodkov, pričakovano število dogodkov v času trajanja projekta)?
e. Ali bo za vsebino/program ostalih dogodkov (pod aktivnosti v tabeli navajate vsebinske konference, podporni dogodki za podjetja in drugo javnosti) v celoti poskrbel nosilec projekta Zavod Ekvilib, agencija pa samo za organizacijo dogodka in komunikacijsko podporo?
9. Ali ima naročnik/nosilec projekta kakšna pričakovanja glede izvajanja sporočil za javnost (koliko v trajanju projekta) ali to prepuščate izvajalcu v presojo in določitev števila in časovni okvir le-teh?
10. V točki I. Zakup medijskega prostora (v poglavju 3. faza komunikacijskega merjenja je opredeljen budget za zakup medijskega prostora a je dvoumno zapisano kam se ta znese prišteva. Je to del zneska 737.704,92 EUR brez DDV ali gre za dodatni budget, ki se prišteje temu znesku?
11. V točki III. Opis storitev (v poglavju 3. faza komunikacijskega merjenja) je pri izdelavi celostne grafične podobe zapisano »priprava opisov operacije«. Kaj je mišljeno pod tem opisom oziroma kam naj bi se ti opisi umeščali?
12. V točki III. Opis storitev (v poglavju 3. faza komunikacijskega merjenja) so previdene video vsebine. Gre tu za TV oglas, ki naj bi ga vrednostno ocenili v ponudbenemu predračunu ali ga kakšne druge video vsebine?
13. V ponudbenemu predračunu sta predvidena TV oglas in RA oglas, ki ju v točki III. Opis storitev (v poglavju 3. faza komunikacijskega merjenja) ni. Ju ovrednotimo v predračunu ali je prišlo do napake?
14. Je možno razpisni dokumentaciji dodati prilogo, ki ni predvidena v objavljenih obrazcih v kolikor menimo, da bi s tem podprli vsebino, ki bo odana na predvidenih obrazcih?

Lep pozdrav.


ODGOVOR


VPRAŠANJE
1) Naročnik v okviru ugotavljanja pogojev za priznanje usposobljenosti, v razdelku Tehnična in kadrovska sposobnost, zahteva dokazovanje sodelovanja na projektu, sofinanciranem iz EU oz. mora gospodarski subjekt izkazati, da je v zadnjih 3 (treh) letih pred objavo predmetnega javnega naročila na Portalu javnih naročil, sodeloval v vlogi ponudnika ali partnerja v skupni ponudbi pri komunikacijski podpori izvajanja najmanj enega projekta, sofinanciranega s strani Evropske unije.
76. člen Zakona o javnem naročanju (Uradni lis RS, št. 91/2015; v nadaljevanju: ZJN-3) določa, da lahko naročnik določi objektivna pravila in pogoje za sodelovanje, ki se lahko nanašajo na ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, ekonomski in finančni položaj, tehnično in strokovno sposobnost. Naročnik v postopek javnega naročanja vključi le tiste zahteve, ki so potrebne za zagotovitev, da ima kandidat ali ponudnik ustrezne pravne in finančne zmogljivosti ter tehnične in strokovne sposobnosti za izvedbo javnega naročila, ki se oddaja. Vse zahteve morajo biti povezane in sorazmerne s predmetom javnega naročila.
Pogoj, da mora gospodarski subjekt izkazati na sodelovanje na projektu, sofinanciranem iz EU, je v nasprotju s 76. členom ZJN-3, saj z ničemer ne dokazuje ustreznosti za poklicne dejavnosti, ekonomski in finančni položaj, tehnično in strokovno sposobnost. Omenjeni pogoj ni objektiven in z ničemer ne opravičuje razlogov, da gospodarski subjekti, ki še niso sodelovali na projektih, sofinanciranih s strani EU, ne morejo oz. niso sposobni izvesti predmetno javno naročilo. Tak pogoj je tudi v nasprotju z načelom zagotavljanja konkurence med ponudniki in načelom sorazmernosti, saj mora ta biti smiselno povezan s predmetom javnega naročila.

Prosimo vas, da navedete objektivne razloge s katerimi opravičujete izpolnjevanje omenjenega pogoja oz. podate razlago na katere pogoje iz prvega odstavka 76. člena se nanašajo.

2) Naročnik v okviru ugotavljanja pogojev za priznanje usposobljenosti, v razdelku Tehnična in kadrovska sposobnost, zahteva, da je v obdobju zadnjih petih let pred objavo javnega naročila na Portalu javnih naročil, izvedel najmanj tri istovrstne referenčne posle na področju snovanja komunikacijske strategije in izvedbe celovite komunikacijske kampanje s področja javnega naročila.
Na podlagi dejstva, da je ponudnik že uspešno izvedel primerljivo naročilo, je mogoče sklepati, da ima ustrezno znanje, opremo in izkušnje, potrebne za izvedbo javnega naročila. Ponudnik tako z referenco dokazuje, da je istovrstno storitev v preteklosti že uspešno izvedel.
8. člen ZJN-3 določa, da se mora javno naročanje izvajati sorazmerno predmetu javnega naročanja, predvsem glede izbire, določitve in uporabe pogojev, zahtev in meril, ki morajo biti smiselno povezana s predmetom javnega naročila. Naročnika zato prosimo, da poda objektivne razloge za definicijo pogoja iz prejšnjega odstavka, oz. obrazloži zakaj je nekdo, ki je izvedel tri ali več istovrstnih poslov, bolj usposobljen kot tisti, ki je enkrat uspešno izvedel storitev, ki je istovrstna predmetu javnega naročila.

3) Naročnik v okviru ugotavljanja pogojev za priznanje usposobljenosti, v razdelku Tehnična in kadrovska sposobnost, od gospodarskega subjekta zahteva izkazovanje pogoja, da je v zadnjih desetih letih pred objavo predmetnega javnega naročila na Portalu javnih naročil prejel vsaj deset nagrad za kreativnost in vsaj štiri za komunikacijsko učinkovitost Effie.
Pogoj, da mora gospodarski subjekt v zadnjih desetih letih pred objavo predmetnega javnega naročila na Portalu javnih naročil prejeti vsaj deset nagrad za kreativnost in vsaj štiri za komunikacijsko učinkovitost Effie je izključne narave. Pogoje za sodelovanje mora naročnik, kot smo že omenili, določiti v skladu s 76. členom ZJN-3, ki v prvem odstavku določa, da naročnik določi objektivna pravila in pogoje za sodelovanje, ki se lahko nanašajo na ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, ekonomski in finančni položaj ter tehnično in strokovno sposobnost. Naročnik mora v postopek javnega naročanja vključiti le tiste zahteve, ki so potrebne za zagotovitev, da ima ponudnik ustrezne pravne in finančne zmogljivosti ter tehnične in strokovne sposobnosti za izvedbo javnega naročila, ki se oddaja. Vse zahteve morajo biti povezane in sorazmerne s predmetom javnega naročila.

Naročnika zato prosimo, da obrazloži, katero sposobnost iz prvega odstavka 76. člena ZJN-3 dokazujejo ponudniki z izpolnjevanjem zahtevanega pogoja prejetih najmanj deset nagrad za kreativnost in najmanj štiri za komunikacijsko učinkovitost Effie. Prav tako naročnika prosimo, z vidika uveljavljanja in zagotavljanja načela sorazmernosti javnega naročanja obrazloži, zakaj je gospodarski subjekt, ki izkazuje zahtevano število nagrad, bolj usposobljen od gospodarskega subjekta, ki izkazuje eno nagrado za kreativnost in eno nagrado Effie.

4) Ob analizi pregleda predmeta javnega naročila lahko storitve v grobem razdelimo v naslednje skupine:
A) STORITVE PR AGENCIJE
B) PRESS CLIPPING STORITVE
C) ORGANIZACIJA DOGODKOV
D) GRAFIČNA PRODUKCIJA
E) SPLETNA, DIGITALNA PRODUKCIJA
F) AVDIO-VIDEO PRODUKCIJA
Naročnik mora, v skladu 73. členom ZJN-3 predmet javnega naročila oddati po ločenih sklopih ter določiti velikost in predmet takšnih sklopov ter pri tem zagotoviti nediskriminatorno obravnavo in s tem večjo dostopnost javnega naročila gospodarskim subjektom, če to prispeva k večji gospodarnosti in učinkovitosti izvedbe javnega naročila. Naročnik z delitvijo javnega naročila v celoti uresničuje načelo gospodarnosti, načelo učinkovitosti porabe javnih sredstev in načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki.

Naročnik predmet javnega naročila, kljub temu, da gre za izvedbo nekaterih popolnoma ločenih dejavnosti, ki so med seboj neodvisne, obravnava kot eno samo. Glede na navedeno naročnika prosimo, da obrazloži zakaj predmet javnega naročila ni razdelil na sklope in pri tem zasledoval določbo 73. člena ZJN-3. Naročnik mora pri izvedbi javnega naročila upoštevati, da mora biti ponudnik izbran na pregleden način in po predpisanem postopku (prvi odstavek 6. člena ZJN-3), zagotoviti pa mora tudi enakopravno obravnavo ponudnikov (7. člen ZJN-3).

5) Naročnik mora pri izvedbi javnega naročila upoštevati, da mora biti ponudnik izbran na pregleden način in po predpisanem postopku (prvi odstavek 6. člena ZJN-3), zagotoviti pa mora tudi enakopravno obravnavo ponudnikov (7. člen ZJN-3).
V obrazcu predračuna (Obrazec št: 1.1), v postavki Zakup medijskega prostora, je naročnik obseg storitev navedel v kompletu. V drugem delu naročnik sicer zapiše, da vrednost zakupa medijskega prostora znaša 250.000,00 EUR, izvedba pa se vrši v tiskanih dnevnih medijih. Teoretično to pomeni, da lahko eden ponudnik za omenjeni znesek izvede npr. 10 zakupov, drugi več ali manj. Tako ni mogoče primerjati ponudb oz. te niso primerljive, sploh zaradi merila najnižje skupne cene. V kolikor naročnik že razpolaga s točno določenim zneskom, ki ga nameni za zakup, mora biti merilo za izbiro drugačno, npr. večje število zakupljenih oglasov predstavlja prednost pred tistim, ki ponudbi manj. Enaka vprašanja in nepravilnosti se postavljajo tudi pri drugih postavkah.
Glede na navedeno je obrazec predračuna sestavljen, ob upoštevanju merila za izbiro tako, da ni mogoče primerjati ponudbe gospodarskih subjektov. Na tak način naročnik ne more zagotoviti gospodarno in učinkovito porabo javnih sredstev in ne more uspešno zasledovati cilje svojega delovanja. Prav tako pa naročnik s tem, ko izvaja postopek v nasprotju z zakonom, omejuje krog možnih ponudnikov.

Naročnika prosimo, da v zakonskem roku posreduje argumentirane odgovore na postavljena vprašanja oz. popravi in prilagodi razpisno dokumentacijo na način, ki je skladen z določbami ZJN-3. V nasprotnem primeru bomo na nezakonitosti opozorili v revizijskem zahtevku.

ODGOVOR
Datum objave: 05.08.2019   11:39
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Pošiljam vprašanja vezana na razpis:

1. Ali Zavod Ekvilib predvideva vključitev kakšnih partnerjev v projekt (npr. poslovnih združenj/organizacij), ki jih lahko vključujemo tudi v komunikacijsko podporo projektu? Če DA, ali lahko izvemo kateri so ti partnerji?
2. Prosimo, če natančneje pojasnite, kdo so primarna ciljna skupina projekta: v tehnični specifikaciji (Namen in cilji projekta) opisujete, da bo certifikat »izboljšal družbeno odgovorno upravljanje podjetij in organizacij«. Ali so torej predvideni prijavitelji za certifikat samo gospodarska podjetja ali tudi organizacije iz javnega sektorja?
3. V točki 1.3 tehnične specifikacije (Celostna grafična podoba projekta) omenjate področne in krovni certifikat DOP. Prosimo za več informacij o vsebini certifikata nasplošno in posebej o vsebini področnih in krovnega certifikata.
4. Prosimo za podrobnejši opis postopka certificiranja: ali boste objavljali natečaj (koliko natečajev v času trajanja projekta), kak bo časovni okvir natečaja (od katerega do katerega meseca), ključni mejniki in aktivnosti v postopku certificiranja.
5. V točki 3.2 tehnične specifikacije »Merjenje na letni in dvoletni ravni« ni jasno kaj naj bi se merilo na letni ravni? Prosimo tudi za pojasnilo, kaj pomeni raziskava v poslovni javnosti na dvoletni ravni, glede na to da projekt traja tri leta (ali naju bi se raziskava izvedla v 2 letih po začetku projekta torej okt. 2021)?
6. V točki III. Opis storitev v tabeli pri aktivnosti Priprava komunikacijske strategije in izvedbenega načrta omenjate v opisu tudi »oblikovanje protokolov internega komuniciranja«. Prosimo za pojasnilo, kaj točno naj bi to pomenilo?
7. V točki III. Opis storitev v tabeli pri aktivnosti Tržnokomunikacijske aktivnosti navajate kot aktivnost »Objave v tiskanih medijih« in »Članki«:
a. Prosimo za pojasnilo, kakšna je razlika med tema dvema aktivnostma.
b. Prosimo za pojasnilo, ali se »Objave v tiskanih medijih« nanašajo na plačane objave ali novinarske objave in koliko tovrstnih objav se pričakuje.
c. Prosimo za pojasnilo, ali se »Članki« nanašajo na plačane ali novinarske članke in koliko tovrstnih člankov se pričakuje.
d. Če gre pri obeh aktivnostih za novinarske/uredniške objave, potem ne razumemo zahteve glede velikosti objav in priprave besedila (ker na to nimamo vpliva; novinarske objave pripravijo novinarji sami in sami odločajo o obsegu objave in tekstu), če pa gre za plačane prosimo za točnejše specifikacije in pričakovano število le-teh v času trajanja projekta.
8. V točki III. Opis storitev v tabeli navajate tudi dogodke:
a. Prosimo za informacijo, katere dogodke bo organiziral nosilec projekta Zavod Ekvilib, kdaj in koliko v celotnem trajanju projekta.
b. Prosimo za informacijo o velikosti dogodkov (predvideno število udeležencev za posamezen dogodek)?
c. Prosimo za informacijo o željeni lokaciji dogodkov (ali se bodo izvajali v Ljubljani ali v različnih krajih po Sloveniji)?
d. Kaj konkretno je mišljeno z »medijski dogodki« (kratek opis teh dogodkov, pričakovano število dogodkov v času trajanja projekta)?
e. Ali bo za vsebino/program ostalih dogodkov (pod aktivnosti v tabeli navajate vsebinske konference, podporni dogodki za podjetja in drugo javnosti) v celoti poskrbel nosilec projekta Zavod Ekvilib, agencija pa samo za organizacijo dogodka in komunikacijsko podporo?
9. Ali ima naročnik/nosilec projekta kakšna pričakovanja glede izvajanja sporočil za javnost (koliko v trajanju projekta) ali to prepuščate izvajalcu v presojo in določitev števila in časovni okvir le-teh?
10. V točki I. Zakup medijskega prostora (v poglavju 3. faza komunikacijskega merjenja je opredeljen budget za zakup medijskega prostora a je dvoumno zapisano kam se ta znese prišteva. Je to del zneska 737.704,92 EUR brez DDV ali gre za dodatni budget, ki se prišteje temu znesku?
11. V točki III. Opis storitev (v poglavju 3. faza komunikacijskega merjenja) je pri izdelavi celostne grafične podobe zapisano »priprava opisov operacije«. Kaj je mišljeno pod tem opisom oziroma kam naj bi se ti opisi umeščali?
12. V točki III. Opis storitev (v poglavju 3. faza komunikacijskega merjenja) so previdene video vsebine. Gre tu za TV oglas, ki naj bi ga vrednostno ocenili v ponudbenemu predračunu ali ga kakšne druge video vsebine?
13. V ponudbenemu predračunu sta predvidena TV oglas in RA oglas, ki ju v točki III. Opis storitev (v poglavju 3. faza komunikacijskega merjenja) ni. Ju ovrednotimo v predračunu ali je prišlo do napake?
14. Je možno razpisni dokumentaciji dodati prilogo, ki ni predvidena v objavljenih obrazcih v kolikor menimo, da bi s tem podprli vsebino, ki bo odana na predvidenih obrazcih?

Lep pozdrav.


ODGOVOR


VPRAŠANJE
1) Naročnik v okviru ugotavljanja pogojev za priznanje usposobljenosti, v razdelku Tehnična in kadrovska sposobnost, zahteva dokazovanje sodelovanja na projektu, sofinanciranem iz EU oz. mora gospodarski subjekt izkazati, da je v zadnjih 3 (treh) letih pred objavo predmetnega javnega naročila na Portalu javnih naročil, sodeloval v vlogi ponudnika ali partnerja v skupni ponudbi pri komunikacijski podpori izvajanja najmanj enega projekta, sofinanciranega s strani Evropske unije.
76. člen Zakona o javnem naročanju (Uradni lis RS, št. 91/2015; v nadaljevanju: ZJN-3) določa, da lahko naročnik določi objektivna pravila in pogoje za sodelovanje, ki se lahko nanašajo na ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, ekonomski in finančni položaj, tehnično in strokovno sposobnost. Naročnik v postopek javnega naročanja vključi le tiste zahteve, ki so potrebne za zagotovitev, da ima kandidat ali ponudnik ustrezne pravne in finančne zmogljivosti ter tehnične in strokovne sposobnosti za izvedbo javnega naročila, ki se oddaja. Vse zahteve morajo biti povezane in sorazmerne s predmetom javnega naročila.
Pogoj, da mora gospodarski subjekt izkazati na sodelovanje na projektu, sofinanciranem iz EU, je v nasprotju s 76. členom ZJN-3, saj z ničemer ne dokazuje ustreznosti za poklicne dejavnosti, ekonomski in finančni položaj, tehnično in strokovno sposobnost. Omenjeni pogoj ni objektiven in z ničemer ne opravičuje razlogov, da gospodarski subjekti, ki še niso sodelovali na projektih, sofinanciranih s strani EU, ne morejo oz. niso sposobni izvesti predmetno javno naročilo. Tak pogoj je tudi v nasprotju z načelom zagotavljanja konkurence med ponudniki in načelom sorazmernosti, saj mora ta biti smiselno povezan s predmetom javnega naročila.

Prosimo vas, da navedete objektivne razloge s katerimi opravičujete izpolnjevanje omenjenega pogoja oz. podate razlago na katere pogoje iz prvega odstavka 76. člena se nanašajo.

2) Naročnik v okviru ugotavljanja pogojev za priznanje usposobljenosti, v razdelku Tehnična in kadrovska sposobnost, zahteva, da je v obdobju zadnjih petih let pred objavo javnega naročila na Portalu javnih naročil, izvedel najmanj tri istovrstne referenčne posle na področju snovanja komunikacijske strategije in izvedbe celovite komunikacijske kampanje s področja javnega naročila.
Na podlagi dejstva, da je ponudnik že uspešno izvedel primerljivo naročilo, je mogoče sklepati, da ima ustrezno znanje, opremo in izkušnje, potrebne za izvedbo javnega naročila. Ponudnik tako z referenco dokazuje, da je istovrstno storitev v preteklosti že uspešno izvedel.
8. člen ZJN-3 določa, da se mora javno naročanje izvajati sorazmerno predmetu javnega naročanja, predvsem glede izbire, določitve in uporabe pogojev, zahtev in meril, ki morajo biti smiselno povezana s predmetom javnega naročila. Naročnika zato prosimo, da poda objektivne razloge za definicijo pogoja iz prejšnjega odstavka, oz. obrazloži zakaj je nekdo, ki je izvedel tri ali več istovrstnih poslov, bolj usposobljen kot tisti, ki je enkrat uspešno izvedel storitev, ki je istovrstna predmetu javnega naročila.

3) Naročnik v okviru ugotavljanja pogojev za priznanje usposobljenosti, v razdelku Tehnična in kadrovska sposobnost, od gospodarskega subjekta zahteva izkazovanje pogoja, da je v zadnjih desetih letih pred objavo predmetnega javnega naročila na Portalu javnih naročil prejel vsaj deset nagrad za kreativnost in vsaj štiri za komunikacijsko učinkovitost Effie.
Pogoj, da mora gospodarski subjekt v zadnjih desetih letih pred objavo predmetnega javnega naročila na Portalu javnih naročil prejeti vsaj deset nagrad za kreativnost in vsaj štiri za komunikacijsko učinkovitost Effie je izključne narave. Pogoje za sodelovanje mora naročnik, kot smo že omenili, določiti v skladu s 76. členom ZJN-3, ki v prvem odstavku določa, da naročnik določi objektivna pravila in pogoje za sodelovanje, ki se lahko nanašajo na ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, ekonomski in finančni položaj ter tehnično in strokovno sposobnost. Naročnik mora v postopek javnega naročanja vključiti le tiste zahteve, ki so potrebne za zagotovitev, da ima ponudnik ustrezne pravne in finančne zmogljivosti ter tehnične in strokovne sposobnosti za izvedbo javnega naročila, ki se oddaja. Vse zahteve morajo biti povezane in sorazmerne s predmetom javnega naročila.

Naročnika zato prosimo, da obrazloži, katero sposobnost iz prvega odstavka 76. člena ZJN-3 dokazujejo ponudniki z izpolnjevanjem zahtevanega pogoja prejetih najmanj deset nagrad za kreativnost in najmanj štiri za komunikacijsko učinkovitost Effie. Prav tako naročnika prosimo, z vidika uveljavljanja in zagotavljanja načela sorazmernosti javnega naročanja obrazloži, zakaj je gospodarski subjekt, ki izkazuje zahtevano število nagrad, bolj usposobljen od gospodarskega subjekta, ki izkazuje eno nagrado za kreativnost in eno nagrado Effie.

4) Ob analizi pregleda predmeta javnega naročila lahko storitve v grobem razdelimo v naslednje skupine:
A) STORITVE PR AGENCIJE
B) PRESS CLIPPING STORITVE
C) ORGANIZACIJA DOGODKOV
D) GRAFIČNA PRODUKCIJA
E) SPLETNA, DIGITALNA PRODUKCIJA
F) AVDIO-VIDEO PRODUKCIJA
Naročnik mora, v skladu 73. členom ZJN-3 predmet javnega naročila oddati po ločenih sklopih ter določiti velikost in predmet takšnih sklopov ter pri tem zagotoviti nediskriminatorno obravnavo in s tem večjo dostopnost javnega naročila gospodarskim subjektom, če to prispeva k večji gospodarnosti in učinkovitosti izvedbe javnega naročila. Naročnik z delitvijo javnega naročila v celoti uresničuje načelo gospodarnosti, načelo učinkovitosti porabe javnih sredstev in načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki.

Naročnik predmet javnega naročila, kljub temu, da gre za izvedbo nekaterih popolnoma ločenih dejavnosti, ki so med seboj neodvisne, obravnava kot eno samo. Glede na navedeno naročnika prosimo, da obrazloži zakaj predmet javnega naročila ni razdelil na sklope in pri tem zasledoval določbo 73. člena ZJN-3. Naročnik mora pri izvedbi javnega naročila upoštevati, da mora biti ponudnik izbran na pregleden način in po predpisanem postopku (prvi odstavek 6. člena ZJN-3), zagotoviti pa mora tudi enakopravno obravnavo ponudnikov (7. člen ZJN-3).

5) Naročnik mora pri izvedbi javnega naročila upoštevati, da mora biti ponudnik izbran na pregleden način in po predpisanem postopku (prvi odstavek 6. člena ZJN-3), zagotoviti pa mora tudi enakopravno obravnavo ponudnikov (7. člen ZJN-3).
V obrazcu predračuna (Obrazec št: 1.1), v postavki Zakup medijskega prostora, je naročnik obseg storitev navedel v kompletu. V drugem delu naročnik sicer zapiše, da vrednost zakupa medijskega prostora znaša 250.000,00 EUR, izvedba pa se vrši v tiskanih dnevnih medijih. Teoretično to pomeni, da lahko eden ponudnik za omenjeni znesek izvede npr. 10 zakupov, drugi več ali manj. Tako ni mogoče primerjati ponudb oz. te niso primerljive, sploh zaradi merila najnižje skupne cene. V kolikor naročnik že razpolaga s točno določenim zneskom, ki ga nameni za zakup, mora biti merilo za izbiro drugačno, npr. večje število zakupljenih oglasov predstavlja prednost pred tistim, ki ponudbi manj. Enaka vprašanja in nepravilnosti se postavljajo tudi pri drugih postavkah.
Glede na navedeno je obrazec predračuna sestavljen, ob upoštevanju merila za izbiro tako, da ni mogoče primerjati ponudbe gospodarskih subjektov. Na tak način naročnik ne more zagotoviti gospodarno in učinkovito porabo javnih sredstev in ne more uspešno zasledovati cilje svojega delovanja. Prav tako pa naročnik s tem, ko izvaja postopek v nasprotju z zakonom, omejuje krog možnih ponudnikov.

Naročnika prosimo, da v zakonskem roku posreduje argumentirane odgovore na postavljena vprašanja oz. popravi in prilagodi razpisno dokumentacijo na način, ki je skladen z določbami ZJN-3. V nasprotnem primeru bomo na nezakonitosti opozorili v revizijskem zahtevku.

ODGOVOR


Spoštovani,

naročnik pojasnjuje, da bo pripravil ustrezna pojasnila in popravek razpisa glede na zastavljena vprašanja in temu primerno tudi podaljšal rok za oddajo ponudb.

Lep pozdrav,

Datum objave: 09.08.2019   10:06
VPRAŠANJE
1) Naročnik v okviru ugotavljanja pogojev za priznanje usposobljenosti, v razdelku Tehnična in kadrovska sposobnost, zahteva dokazovanje sodelovanja na projektu, sofinanciranem iz EU oz. mora gospodarski subjekt izkazati, da je v zadnjih 3 (treh) letih pred objavo predmetnega javnega naročila na Portalu javnih naročil, sodeloval v vlogi ponudnika ali partnerja v skupni ponudbi pri komunikacijski podpori izvajanja najmanj enega projekta, sofinanciranega s strani Evropske unije.
76. člen Zakona o javnem naročanju (Uradni lis RS, št. 91/2015; v nadaljevanju: ZJN-3) določa, da lahko naročnik določi objektivna pravila in pogoje za sodelovanje, ki se lahko nanašajo na ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, ekonomski in finančni položaj, tehnično in strokovno sposobnost. Naročnik v postopek javnega naročanja vključi le tiste zahteve, ki so potrebne za zagotovitev, da ima kandidat ali ponudnik ustrezne pravne in finančne zmogljivosti ter tehnične in strokovne sposobnosti za izvedbo javnega naročila, ki se oddaja. Vse zahteve morajo biti povezane in sorazmerne s predmetom javnega naročila.
Pogoj, da mora gospodarski subjekt izkazati na sodelovanje na projektu, sofinanciranem iz EU, je v nasprotju s 76. členom ZJN-3, saj z ničemer ne dokazuje ustreznosti za poklicne dejavnosti, ekonomski in finančni položaj, tehnično in strokovno sposobnost. Omenjeni pogoj ni objektiven in z ničemer ne opravičuje razlogov, da gospodarski subjekti, ki še niso sodelovali na projektih, sofinanciranih s strani EU, ne morejo oz. niso sposobni izvesti predmetno javno naročilo. Tak pogoj je tudi v nasprotju z načelom zagotavljanja konkurence med ponudniki in načelom sorazmernosti, saj mora ta biti smiselno povezan s predmetom javnega naročila.

Prosimo vas, da navedete objektivne razloge s katerimi opravičujete izpolnjevanje omenjenega pogoja oz. podate razlago na katere pogoje iz prvega odstavka 76. člena se nanašajo.

2) Naročnik v okviru ugotavljanja pogojev za priznanje usposobljenosti, v razdelku Tehnična in kadrovska sposobnost, zahteva, da je v obdobju zadnjih petih let pred objavo javnega naročila na Portalu javnih naročil, izvedel najmanj tri istovrstne referenčne posle na področju snovanja komunikacijske strategije in izvedbe celovite komunikacijske kampanje s področja javnega naročila.
Na podlagi dejstva, da je ponudnik že uspešno izvedel primerljivo naročilo, je mogoče sklepati, da ima ustrezno znanje, opremo in izkušnje, potrebne za izvedbo javnega naročila. Ponudnik tako z referenco dokazuje, da je istovrstno storitev v preteklosti že uspešno izvedel.
8. člen ZJN-3 določa, da se mora javno naročanje izvajati sorazmerno predmetu javnega naročanja, predvsem glede izbire, določitve in uporabe pogojev, zahtev in meril, ki morajo biti smiselno povezana s predmetom javnega naročila. Naročnika zato prosimo, da poda objektivne razloge za definicijo pogoja iz prejšnjega odstavka, oz. obrazloži zakaj je nekdo, ki je izvedel tri ali več istovrstnih poslov, bolj usposobljen kot tisti, ki je enkrat uspešno izvedel storitev, ki je istovrstna predmetu javnega naročila.

3) Naročnik v okviru ugotavljanja pogojev za priznanje usposobljenosti, v razdelku Tehnična in kadrovska sposobnost, od gospodarskega subjekta zahteva izkazovanje pogoja, da je v zadnjih desetih letih pred objavo predmetnega javnega naročila na Portalu javnih naročil prejel vsaj deset nagrad za kreativnost in vsaj štiri za komunikacijsko učinkovitost Effie.
Pogoj, da mora gospodarski subjekt v zadnjih desetih letih pred objavo predmetnega javnega naročila na Portalu javnih naročil prejeti vsaj deset nagrad za kreativnost in vsaj štiri za komunikacijsko učinkovitost Effie je izključne narave. Pogoje za sodelovanje mora naročnik, kot smo že omenili, določiti v skladu s 76. členom ZJN-3, ki v prvem odstavku določa, da naročnik določi objektivna pravila in pogoje za sodelovanje, ki se lahko nanašajo na ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, ekonomski in finančni položaj ter tehnično in strokovno sposobnost. Naročnik mora v postopek javnega naročanja vključiti le tiste zahteve, ki so potrebne za zagotovitev, da ima ponudnik ustrezne pravne in finančne zmogljivosti ter tehnične in strokovne sposobnosti za izvedbo javnega naročila, ki se oddaja. Vse zahteve morajo biti povezane in sorazmerne s predmetom javnega naročila.

Naročnika zato prosimo, da obrazloži, katero sposobnost iz prvega odstavka 76. člena ZJN-3 dokazujejo ponudniki z izpolnjevanjem zahtevanega pogoja prejetih najmanj deset nagrad za kreativnost in najmanj štiri za komunikacijsko učinkovitost Effie. Prav tako naročnika prosimo, z vidika uveljavljanja in zagotavljanja načela sorazmernosti javnega naročanja obrazloži, zakaj je gospodarski subjekt, ki izkazuje zahtevano število nagrad, bolj usposobljen od gospodarskega subjekta, ki izkazuje eno nagrado za kreativnost in eno nagrado Effie.

4) Ob analizi pregleda predmeta javnega naročila lahko storitve v grobem razdelimo v naslednje skupine:
A) STORITVE PR AGENCIJE
B) PRESS CLIPPING STORITVE
C) ORGANIZACIJA DOGODKOV
D) GRAFIČNA PRODUKCIJA
E) SPLETNA, DIGITALNA PRODUKCIJA
F) AVDIO-VIDEO PRODUKCIJA
Naročnik mora, v skladu 73. členom ZJN-3 predmet javnega naročila oddati po ločenih sklopih ter določiti velikost in predmet takšnih sklopov ter pri tem zagotoviti nediskriminatorno obravnavo in s tem večjo dostopnost javnega naročila gospodarskim subjektom, če to prispeva k večji gospodarnosti in učinkovitosti izvedbe javnega naročila. Naročnik z delitvijo javnega naročila v celoti uresničuje načelo gospodarnosti, načelo učinkovitosti porabe javnih sredstev in načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki.

Naročnik predmet javnega naročila, kljub temu, da gre za izvedbo nekaterih popolnoma ločenih dejavnosti, ki so med seboj neodvisne, obravnava kot eno samo. Glede na navedeno naročnika prosimo, da obrazloži zakaj predmet javnega naročila ni razdelil na sklope in pri tem zasledoval določbo 73. člena ZJN-3. Naročnik mora pri izvedbi javnega naročila upoštevati, da mora biti ponudnik izbran na pregleden način in po predpisanem postopku (prvi odstavek 6. člena ZJN-3), zagotoviti pa mora tudi enakopravno obravnavo ponudnikov (7. člen ZJN-3).

5) Naročnik mora pri izvedbi javnega naročila upoštevati, da mora biti ponudnik izbran na pregleden način in po predpisanem postopku (prvi odstavek 6. člena ZJN-3), zagotoviti pa mora tudi enakopravno obravnavo ponudnikov (7. člen ZJN-3).
V obrazcu predračuna (Obrazec št: 1.1), v postavki Zakup medijskega prostora, je naročnik obseg storitev navedel v kompletu. V drugem delu naročnik sicer zapiše, da vrednost zakupa medijskega prostora znaša 250.000,00 EUR, izvedba pa se vrši v tiskanih dnevnih medijih. Teoretično to pomeni, da lahko eden ponudnik za omenjeni znesek izvede npr. 10 zakupov, drugi več ali manj. Tako ni mogoče primerjati ponudb oz. te niso primerljive, sploh zaradi merila najnižje skupne cene. V kolikor naročnik že razpolaga s točno določenim zneskom, ki ga nameni za zakup, mora biti merilo za izbiro drugačno, npr. večje število zakupljenih oglasov predstavlja prednost pred tistim, ki ponudbi manj. Enaka vprašanja in nepravilnosti se postavljajo tudi pri drugih postavkah.
Glede na navedeno je obrazec predračuna sestavljen, ob upoštevanju merila za izbiro tako, da ni mogoče primerjati ponudbe gospodarskih subjektov. Na tak način naročnik ne more zagotoviti gospodarno in učinkovito porabo javnih sredstev in ne more uspešno zasledovati cilje svojega delovanja. Prav tako pa naročnik s tem, ko izvaja postopek v nasprotju z zakonom, omejuje krog možnih ponudnikov.

Naročnika prosimo, da v zakonskem roku posreduje argumentirane odgovore na postavljena vprašanja oz. popravi in prilagodi razpisno dokumentacijo na način, ki je skladen z določbami ZJN-3. V nasprotnem primeru bomo na nezakonitosti opozorili v revizijskem zahtevku.

ODGOVOR

Spoštovani:

1) Naročnik v okviru ugotavljanja pogojev za priznanje usposobljenosti, v razdelku Tehnična in kadrovska sposobnost, zahteva dokazovanje sodelovanja na projektu, sofinanciranem iz EU oz. mora gospodarski subjekt izkazati, da je v zadnjih 3 (treh) letih pred objavo predmetnega javnega naročila na Portalu javnih naročil, sodeloval v vlogi ponudnika ali partnerja v skupni ponudbi pri komunikacijski podpori izvajanja najmanj enega projekta, sofinanciranega s strani Evropske unije.
76. člen Zakona o javnem naročanju (Uradni lis RS, št. 91/2015; v nadaljevanju: ZJN-3) določa, da lahko naročnik določi objektivna pravila in pogoje za sodelovanje, ki se lahko nanašajo na ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, ekonomski in finančni položaj, tehnično in strokovno sposobnost. Naročnik v postopek javnega naročanja vključi le tiste zahteve, ki so potrebne za zagotovitev, da ima kandidat ali ponudnik ustrezne pravne in finančne zmogljivosti ter tehnične in strokovne sposobnosti za izvedbo javnega naročila, ki se oddaja. Vse zahteve morajo biti povezane in sorazmerne s predmetom javnega naročila.
Pogoj, da mora gospodarski subjekt izkazati na sodelovanje na projektu, sofinanciranem iz EU, je v nasprotju s 76. členom ZJN-3, saj z ničemer ne dokazuje ustreznosti za poklicne dejavnosti, ekonomski in finančni položaj, tehnično in strokovno sposobnost. Omenjeni pogoj ni objektiven in z ničemer ne opravičuje razlogov, da gospodarski subjekti, ki še niso sodelovali na projektih, sofinanciranih s strani EU, ne morejo oz. niso sposobni izvesti predmetno javno naročilo. Tak pogoj je tudi v nasprotju z načelom zagotavljanja konkurence med ponudniki in načelom sorazmernosti, saj mora ta biti smiselno povezan s predmetom javnega naročila.

Prosimo vas, da navedete objektivne razloge s katerimi opravičujete izpolnjevanje omenjenega pogoja oz. podate razlago na katere pogoje iz prvega odstavka 76. člena se nanašajo.

Odgovor:
Predmet naročila je sofinanciran s strani Evropske unije. Za naročnika je tako pomembno, da ponudniki izkažejo usposobljenost tudi na področjih vodenja projektov, sofinanciranih iz EU, saj je neizogibno potrebno, da ponudniki na podlagi izvedenih referenc že izkazujejo, da so usposobljeni tudi na področju poznavanja in implementacije predpisov in zahtev za projekte sofinancirane iz Evropske kohezijske politike. Iz tega razloga pogoj je pogoj v polnosti sorazmeren s predmetom naročila, saj ponudniki z izpolnjevanjem tega pogoja izkažejo ustrezno strokovno usposobljenost za izvajanje projektov, ki so sofinancirani iz EU, za kar gre tudi v konkretnem primeru.2) Naročnik v okviru ugotavljanja pogojev za priznanje usposobljenosti, v razdelku Tehnična in kadrovska sposobnost, zahteva, da je v obdobju zadnjih petih let pred objavo javnega naročila na Portalu javnih naročil, izvedel najmanj tri istovrstne referenčne posle na področju snovanja komunikacijske strategije in izvedbe celovite komunikacijske kampanje s področja javnega naročila.
Na podlagi dejstva, da je ponudnik že uspešno izvedel primerljivo naročilo, je mogoče sklepati, da ima ustrezno znanje, opremo in izkušnje, potrebne za izvedbo javnega naročila. Ponudnik tako z referenco dokazuje, da je istovrstno storitev v preteklosti že uspešno izvedel.
8. člen ZJN-3 določa, da se mora javno naročanje izvajati sorazmerno predmetu javnega naročanja, predvsem glede izbire, določitve in uporabe pogojev, zahtev in meril, ki morajo biti smiselno povezana s predmetom javnega naročila. Naročnika zato prosimo, da poda objektivne razloge za definicijo pogoja iz prejšnjega odstavka, oz. obrazloži zakaj je nekdo, ki je izvedel tri ali več istovrstnih poslov, bolj usposobljen kot tisti, ki je enkrat uspešno izvedel storitev, ki je istovrstna predmetu javnega naročila.

Odgovor: Glede na to, da izvajanje predmeta javnega naročila ni vezano na neko tipsko ali predpisano obliko, za kar bi bilo moč trditi, da se z enkratno izvedbo že izkaže zadostna usposobljenost, je naročnik v okviru pogoja zahteval, da ponudnik s predložitvijo najmanj 3 referenc izkaže usposobljenost na področju izvajanja predmeta javnega naročila.
Dejstvo je, da so storitve vezane na predmet naročila specifične z vidika posameznega projekta in da je usposobljenost moč pripisati aktivni vpetosti v več tovrstnih projektov, s čimer se gradi na izkušnjah iz različnih situacij, primerov, kar daje dodano vrednost in posledično izkazuje usposobljenost ponudnika.
Ker gre pri predmetnem javnem naročilu za zahtevno in obsežno storitev, ki za katero naročnik pričakuje kakovostno in učinkovito izvedbo, se z vidika izpolnitve te zahteve naročnik veže na izkazovanje več referenc. Pridobivanje izkušenj je namreč z vidika predmeta javnega naročila bistvenega pomena in utrjuje pričakovanje, da se je z uspešno izvedbo najmanj treh referenc, ponudnik s tem izkazal kot usposobljenega.


3) Naročnik v okviru ugotavljanja pogojev za priznanje usposobljenosti, v razdelku Tehnična in kadrovska sposobnost, od gospodarskega subjekta zahteva izkazovanje pogoja, da je v zadnjih desetih letih pred objavo predmetnega javnega naročila na Portalu javnih naročil prejel vsaj deset nagrad za kreativnost in vsaj štiri za komunikacijsko učinkovitost Effie.
Pogoj, da mora gospodarski subjekt v zadnjih desetih letih pred objavo predmetnega javnega naročila na Portalu javnih naročil prejeti vsaj deset nagrad za kreativnost in vsaj štiri za komunikacijsko učinkovitost Effie je izključne narave. Pogoje za sodelovanje mora naročnik, kot smo že omenili, določiti v skladu s 76. členom ZJN-3, ki v prvem odstavku določa, da naročnik določi objektivna pravila in pogoje za sodelovanje, ki se lahko nanašajo na ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, ekonomski in finančni položaj ter tehnično in strokovno sposobnost. Naročnik mora v postopek javnega naročanja vključiti le tiste zahteve, ki so potrebne za zagotovitev, da ima ponudnik ustrezne pravne in finančne zmogljivosti ter tehnične in strokovne sposobnosti za izvedbo javnega naročila, ki se oddaja. Vse zahteve morajo biti povezane in sorazmerne s predmetom javnega naročila.

Naročnika zato prosimo, da obrazloži, katero sposobnost iz prvega odstavka 76. člena ZJN-3 dokazujejo ponudniki z izpolnjevanjem zahtevanega pogoja prejetih najmanj deset nagrad za kreativnost in najmanj štiri za komunikacijsko učinkovitost Effie. Prav tako naročnika prosimo, z vidika uveljavljanja in zagotavljanja načela sorazmernosti javnega naročanja obrazloži, zakaj je gospodarski subjekt, ki izkazuje zahtevano število nagrad, bolj usposobljen od gospodarskega subjekta, ki izkazuje eno nagrado za kreativnost in eno nagrado Effie.

Odgovor:
Naročnik spreminja pogoj 3 v poglavju Tehnična in kadrovska sposobnost tako, da se ta pravilno glasi:
Gospodarski subjekt mora izkazati, da je v zadnjih desetih letih pred objavo predmetnega javnega naročila na Portalu javnih naročil prejel vsaj eno nagrado za kreativnost in vsaj eno nagrado za komunikacijsko učinkovitost Effie ali drugo primerljivo nagrado na področju kreativnosti in komunikacijske učinkovitosti.4) Ob analizi pregleda predmeta javnega naročila lahko storitve v grobem razdelimo v naslednje skupine:
A) STORITVE PR AGENCIJE
B) PRESS CLIPPING STORITVE
C) ORGANIZACIJA DOGODKOV
D) GRAFIČNA PRODUKCIJA
E) SPLETNA, DIGITALNA PRODUKCIJA
F) AVDIO-VIDEO PRODUKCIJA
Naročnik mora, v skladu 73. členom ZJN-3 predmet javnega naročila oddati po ločenih sklopih ter določiti velikost in predmet takšnih sklopov ter pri tem zagotoviti nediskriminatorno obravnavo in s tem večjo dostopnost javnega naročila gospodarskim subjektom, če to prispeva k večji gospodarnosti in učinkovitosti izvedbe javnega naročila. Naročnik z delitvijo javnega naročila v celoti uresničuje načelo gospodarnosti, načelo učinkovitosti porabe javnih sredstev in načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki.
Naročnik predmet javnega naročila, kljub temu, da gre za izvedbo nekaterih popolnoma ločenih dejavnosti, ki so med seboj neodvisne, obravnava kot eno samo. Glede na navedeno naročnika prosimo, da obrazloži zakaj predmet javnega naročila ni razdelil na sklope in pri tem zasledoval določbo 73. člena ZJN-3. Naročnik mora pri izvedbi javnega naročila upoštevati, da mora biti ponudnik izbran na pregleden način in po predpisanem postopku (prvi odstavek 6. člena ZJN-3), zagotoviti pa mora tudi enakopravno obravnavo ponudnikov (7. člen ZJN-3).

Odgovor:
Naročnik je dolžan razdeliti naročilo na sklope le v primeru, da če predmet naročila to dopušča in če to prispeva k večji gospodarnosti in učinkovitosti izvedbe javnega naročila. Naročnik predmet naročila ni razdelil na sklope, saj gre po vsebini in glede ciljev izvajanja za celovito javno naročilo. Prav tako je naročnik preveril, da na trgu obstoji zadostna konkurenca med ponudniki, ki so usposobljeni izvesti celoten predmet naročila, kot je zastavljen v razpisu.
Spoštovanje načela zagotavljanja konkurence ne pomeni, da je potrebno javno naročilo oblikovati tako, da lahko ponudbo brez najmanjšega napora oziroma povezovanja odda tudi najmanjši ponudnik na trgu. V kolikor bi naročnik naročilo razdelil na sklope, bi to za naročnika pomenilo, da bi moral za celotno obdobje izvajanja predmeta naročila koordinirati z različnimi ponudniki, kar pa je glede na predmet naročila nesprejemljivo in negospodarno. Že sama zasnova strategije izvedbe javnega naročila je neizogibno povezana z naročanjem vseh ostalih storitev, navedenih v predmetu naročila, kar je ključno, da jo izvede isti ponudnik. Prav tako je z vidika časovnice smotrno izvesti javno naročilo kot celovito, saj se posamezne aktivnosti navezujejo na druge in so med seboj povezane oz. se prepletajo, zato bi delitev javnega naročila na sklope pomenila nesorazmeren poseg v dinamiko izvajanja oz. od naročnika terjala prevzem koordinacije in tveganja iz naslova ustrezne usklajenosti različnih ponudnikov, hkrati pa tveganje iz naslova dodatnih stroškov.

Iz tega razloga naročnik izvaja celovito naročilo, kar utemeljuje temeljno načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti.


5) Naročnik mora pri izvedbi javnega naročila upoštevati, da mora biti ponudnik izbran na pregleden način in po predpisanem postopku (prvi odstavek 6. člena ZJN-3), zagotoviti pa mora tudi enakopravno obravnavo ponudnikov (7. člen ZJN-3).
V obrazcu predračuna (Obrazec št: 1.1), v postavki Zakup medijskega prostora, je naročnik obseg storitev navedel v kompletu. V drugem delu naročnik sicer zapiše, da vrednost zakupa medijskega prostora znaša 250.000,00 EUR, izvedba pa se vrši v tiskanih dnevnih medijih. Teoretično to pomeni, da lahko eden ponudnik za omenjeni znesek izvede npr. 10 zakupov, drugi več ali manj. Tako ni mogoče primerjati ponudb oz. te niso primerljive, sploh zaradi merila najnižje skupne cene. V kolikor naročnik že razpolaga s točno določenim zneskom, ki ga nameni za zakup, mora biti merilo za izbiro drugačno, npr. večje število zakupljenih oglasov predstavlja prednost pred tistim, ki ponudbi manj. Enaka vprašanja in nepravilnosti se postavljajo tudi pri drugih postavkah.
Glede na navedeno je obrazec predračuna sestavljen, ob upoštevanju merila za izbiro tako, da ni mogoče primerjati ponudbe gospodarskih subjektov. Na tak način naročnik ne more zagotoviti gospodarno in učinkovito porabo javnih sredstev in ne more uspešno zasledovati cilje svojega delovanja. Prav tako pa naročnik s tem, ko izvaja postopek v nasprotju z zakonom, omejuje krog možnih ponudnikov.
Naročnika prosimo, da v zakonskem roku posreduje argumentirane odgovore na postavljena vprašanja oz. popravi in prilagodi razpisno dokumentacijo na način, ki je skladen z določbami ZJN-3. V nasprotnem primeru bomo na nezakonitosti opozorili v revizijskem zahtevku.

Odgovor: Naročnik bo podal v nadaljnjih pojasnilih spremembo tehničnih specifikacij, na podlagi katerih se terja podaja cen na enoto, s čimer se v polnosti zagotovi primerljivost ponudb.

Lep pozdrav.
Datum objave: 09.08.2019   10:08
VPRAŠANJE
Spoštovani,

pozivamo vas k razmisleku oz. spremembi navedenega pogoja, da mora ponudnik razpolagati z desetimi nagradami za kreativnost in vsaj štirimi za komunikacijsko učinkovitost Effie.

Kreativnost in komunikacijsko odličnost se namreč lahko izkazuje tudi na druge načine, z referencami in/ali predloženimi projekti kot tudi z drugimi (mednarodno) priznanimi nagradami, ne le z nagrado Effie.

Zato predlagamo, da se naveden pogoj izključi oz. spremeni, saj se v takšni obliki ustvarja vtis, da je razpis pripravljen za točno določenega ponudnika, z namenom, da izključi vse ostale, s čimer se ustvarja nelojalna konkurenca.

Lep pozdrav


ODGOVOR

Spoštovani.

Naročnik spreminja pogoj 3 v poglavju Tehnična in kadrovska sposobnost tako, da se ta pravilno glasi:
Gospodarski subjekt mora izkazati, da je v zadnjih desetih letih pred objavo predmetnega javnega naročila na Portalu javnih naročil prejel vsaj eno nagrado za kreativnost in vsaj eno nagrado za komunikacijsko učinkovitost Effie ali drugo primerljivo nagrado na področju kreativnosti in komunikacijske učinkovitosti.Datum objave: 09.08.2019   10:10
Spoštovani.
Naročnik obvešča ponudnike, da je podaljšal rok za vprašanja do 20.8.2019 do 11. ure in rok za oddajo ponudb do 28.8.2019 do 11. ure, kar je naročnik poslal v objavo na Portal JN in Portal TED.

Lep pozdrav.Datum objave: 13.08.2019   15:23
VPRAŠANJE
Zanima nas ali so družbena omrežja, kjer je predvidena komunikacija, mišljena kot obstoječa družbena omrežja naročnika ali nova, vezana le na certifikat?


ODGOVOR

Gre za lahko tako obstoječa družabna omrežja naročnika kot vzpostavitev novih. Odločitev o tem prepuščamo ponudniku kot del kreativno idejne zasnove.

Lep pozdrav.Datum objave: 13.08.2019   15:24
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

V razpisu je v Opisu storitev (okvir) ponekod navedeno "drugo/ostalo po dogovoru z naročnikom." Kaj to pomeni? Se mora pri teh aktivnostih predvideti del budgeta, ki je še nerazporejen?

LP

ODGOVOR

Ni potrebno zagotoviti nerazporejenega budgeta, v kolikor bo prišlo do dodatnih storitev, se bodo za to prerazporedila sredstva z drugih postavk z dogovorom med naročnikom in izvajalcem (če bi bilo potrebno).

Lep pozdrav.


Datum objave: 13.08.2019   15:31
VPRAŠANJE
1) Naročnik v okviru ugotavljanja pogojev za priznanje usposobljenosti, v razdelku Tehnična in kadrovska sposobnost, zahteva dokazovanje sodelovanja na projektu, sofinanciranem iz EU oz. mora gospodarski subjekt izkazati, da je v zadnjih 3 (treh) letih pred objavo predmetnega javnega naročila na Portalu javnih naročil, sodeloval v vlogi ponudnika ali partnerja v skupni ponudbi pri komunikacijski podpori izvajanja najmanj enega projekta, sofinanciranega s strani Evropske unije.
76. člen Zakona o javnem naročanju (Uradni lis RS, št. 91/2015; v nadaljevanju: ZJN-3) določa, da lahko naročnik določi objektivna pravila in pogoje za sodelovanje, ki se lahko nanašajo na ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, ekonomski in finančni položaj, tehnično in strokovno sposobnost. Naročnik v postopek javnega naročanja vključi le tiste zahteve, ki so potrebne za zagotovitev, da ima kandidat ali ponudnik ustrezne pravne in finančne zmogljivosti ter tehnične in strokovne sposobnosti za izvedbo javnega naročila, ki se oddaja. Vse zahteve morajo biti povezane in sorazmerne s predmetom javnega naročila.
Pogoj, da mora gospodarski subjekt izkazati na sodelovanje na projektu, sofinanciranem iz EU, je v nasprotju s 76. členom ZJN-3, saj z ničemer ne dokazuje ustreznosti za poklicne dejavnosti, ekonomski in finančni položaj, tehnično in strokovno sposobnost. Omenjeni pogoj ni objektiven in z ničemer ne opravičuje razlogov, da gospodarski subjekti, ki še niso sodelovali na projektih, sofinanciranih s strani EU, ne morejo oz. niso sposobni izvesti predmetno javno naročilo. Tak pogoj je tudi v nasprotju z načelom zagotavljanja konkurence med ponudniki in načelom sorazmernosti, saj mora ta biti smiselno povezan s predmetom javnega naročila.

Prosimo vas, da navedete objektivne razloge s katerimi opravičujete izpolnjevanje omenjenega pogoja oz. podate razlago na katere pogoje iz prvega odstavka 76. člena se nanašajo.

2) Naročnik v okviru ugotavljanja pogojev za priznanje usposobljenosti, v razdelku Tehnična in kadrovska sposobnost, zahteva, da je v obdobju zadnjih petih let pred objavo javnega naročila na Portalu javnih naročil, izvedel najmanj tri istovrstne referenčne posle na področju snovanja komunikacijske strategije in izvedbe celovite komunikacijske kampanje s področja javnega naročila.
Na podlagi dejstva, da je ponudnik že uspešno izvedel primerljivo naročilo, je mogoče sklepati, da ima ustrezno znanje, opremo in izkušnje, potrebne za izvedbo javnega naročila. Ponudnik tako z referenco dokazuje, da je istovrstno storitev v preteklosti že uspešno izvedel.
8. člen ZJN-3 določa, da se mora javno naročanje izvajati sorazmerno predmetu javnega naročanja, predvsem glede izbire, določitve in uporabe pogojev, zahtev in meril, ki morajo biti smiselno povezana s predmetom javnega naročila. Naročnika zato prosimo, da poda objektivne razloge za definicijo pogoja iz prejšnjega odstavka, oz. obrazloži zakaj je nekdo, ki je izvedel tri ali več istovrstnih poslov, bolj usposobljen kot tisti, ki je enkrat uspešno izvedel storitev, ki je istovrstna predmetu javnega naročila.

3) Naročnik v okviru ugotavljanja pogojev za priznanje usposobljenosti, v razdelku Tehnična in kadrovska sposobnost, od gospodarskega subjekta zahteva izkazovanje pogoja, da je v zadnjih desetih letih pred objavo predmetnega javnega naročila na Portalu javnih naročil prejel vsaj deset nagrad za kreativnost in vsaj štiri za komunikacijsko učinkovitost Effie.
Pogoj, da mora gospodarski subjekt v zadnjih desetih letih pred objavo predmetnega javnega naročila na Portalu javnih naročil prejeti vsaj deset nagrad za kreativnost in vsaj štiri za komunikacijsko učinkovitost Effie je izključne narave. Pogoje za sodelovanje mora naročnik, kot smo že omenili, določiti v skladu s 76. členom ZJN-3, ki v prvem odstavku določa, da naročnik določi objektivna pravila in pogoje za sodelovanje, ki se lahko nanašajo na ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, ekonomski in finančni položaj ter tehnično in strokovno sposobnost. Naročnik mora v postopek javnega naročanja vključiti le tiste zahteve, ki so potrebne za zagotovitev, da ima ponudnik ustrezne pravne in finančne zmogljivosti ter tehnične in strokovne sposobnosti za izvedbo javnega naročila, ki se oddaja. Vse zahteve morajo biti povezane in sorazmerne s predmetom javnega naročila.

Naročnika zato prosimo, da obrazloži, katero sposobnost iz prvega odstavka 76. člena ZJN-3 dokazujejo ponudniki z izpolnjevanjem zahtevanega pogoja prejetih najmanj deset nagrad za kreativnost in najmanj štiri za komunikacijsko učinkovitost Effie. Prav tako naročnika prosimo, z vidika uveljavljanja in zagotavljanja načela sorazmernosti javnega naročanja obrazloži, zakaj je gospodarski subjekt, ki izkazuje zahtevano število nagrad, bolj usposobljen od gospodarskega subjekta, ki izkazuje eno nagrado za kreativnost in eno nagrado Effie.

4) Ob analizi pregleda predmeta javnega naročila lahko storitve v grobem razdelimo v naslednje skupine:
A) STORITVE PR AGENCIJE
B) PRESS CLIPPING STORITVE
C) ORGANIZACIJA DOGODKOV
D) GRAFIČNA PRODUKCIJA
E) SPLETNA, DIGITALNA PRODUKCIJA
F) AVDIO-VIDEO PRODUKCIJA
Naročnik mora, v skladu 73. členom ZJN-3 predmet javnega naročila oddati po ločenih sklopih ter določiti velikost in predmet takšnih sklopov ter pri tem zagotoviti nediskriminatorno obravnavo in s tem večjo dostopnost javnega naročila gospodarskim subjektom, če to prispeva k večji gospodarnosti in učinkovitosti izvedbe javnega naročila. Naročnik z delitvijo javnega naročila v celoti uresničuje načelo gospodarnosti, načelo učinkovitosti porabe javnih sredstev in načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki.

Naročnik predmet javnega naročila, kljub temu, da gre za izvedbo nekaterih popolnoma ločenih dejavnosti, ki so med seboj neodvisne, obravnava kot eno samo. Glede na navedeno naročnika prosimo, da obrazloži zakaj predmet javnega naročila ni razdelil na sklope in pri tem zasledoval določbo 73. člena ZJN-3. Naročnik mora pri izvedbi javnega naročila upoštevati, da mora biti ponudnik izbran na pregleden način in po predpisanem postopku (prvi odstavek 6. člena ZJN-3), zagotoviti pa mora tudi enakopravno obravnavo ponudnikov (7. člen ZJN-3).

5) Naročnik mora pri izvedbi javnega naročila upoštevati, da mora biti ponudnik izbran na pregleden način in po predpisanem postopku (prvi odstavek 6. člena ZJN-3), zagotoviti pa mora tudi enakopravno obravnavo ponudnikov (7. člen ZJN-3).
V obrazcu predračuna (Obrazec št: 1.1), v postavki Zakup medijskega prostora, je naročnik obseg storitev navedel v kompletu. V drugem delu naročnik sicer zapiše, da vrednost zakupa medijskega prostora znaša 250.000,00 EUR, izvedba pa se vrši v tiskanih dnevnih medijih. Teoretično to pomeni, da lahko eden ponudnik za omenjeni znesek izvede npr. 10 zakupov, drugi več ali manj. Tako ni mogoče primerjati ponudb oz. te niso primerljive, sploh zaradi merila najnižje skupne cene. V kolikor naročnik že razpolaga s točno določenim zneskom, ki ga nameni za zakup, mora biti merilo za izbiro drugačno, npr. večje število zakupljenih oglasov predstavlja prednost pred tistim, ki ponudbi manj. Enaka vprašanja in nepravilnosti se postavljajo tudi pri drugih postavkah.
Glede na navedeno je obrazec predračuna sestavljen, ob upoštevanju merila za izbiro tako, da ni mogoče primerjati ponudbe gospodarskih subjektov. Na tak način naročnik ne more zagotoviti gospodarno in učinkovito porabo javnih sredstev in ne more uspešno zasledovati cilje svojega delovanja. Prav tako pa naročnik s tem, ko izvaja postopek v nasprotju z zakonom, omejuje krog možnih ponudnikov.

Naročnika prosimo, da v zakonskem roku posreduje argumentirane odgovore na postavljena vprašanja oz. popravi in prilagodi razpisno dokumentacijo na način, ki je skladen z določbami ZJN-3. V nasprotnem primeru bomo na nezakonitosti opozorili v revizijskem zahtevku.


ODGOVOR

Naročnik popravlja odgovor z dne 9.8.2019 in ponovno pojasnjuje odgovor na vprašanje pod točko 3:

Naročnik spreminja pogoj 3 v poglavju Tehnična in kadrovska sposobnost tako, da se ta pravilno glasi:
Gospodarski subjekt mora izkazati, da je v zadnjih desetih letih pred objavo predmetnega javnega naročila na Portalu javnih naročil prejel vsaj deset (10) nagrad za kreativnost in vsaj štiri (4) za komunikacijsko učinkovitost Effie ali temu primerljive nagrade. Kot primerljive se štejejo nagrade, ki se podeljujejo na podlagi ocene mednarodne strokovne komisije in mednarodnih udeležencev, ki so predmet ocenjevanja za namen podelitve nagrade, pri čemer se tovrstne nagrade nepretrgoma podeljujejo najmanj 5 let.

Lep pozdrav.


Datum objave: 13.08.2019   15:37
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Pošiljam vprašanja vezana na razpis:

1. Ali Zavod Ekvilib predvideva vključitev kakšnih partnerjev v projekt (npr. poslovnih združenj/organizacij), ki jih lahko vključujemo tudi v komunikacijsko podporo projektu? Če DA, ali lahko izvemo kateri so ti partnerji?
2. Prosimo, če natančneje pojasnite, kdo so primarna ciljna skupina projekta: v tehnični specifikaciji (Namen in cilji projekta) opisujete, da bo certifikat »izboljšal družbeno odgovorno upravljanje podjetij in organizacij«. Ali so torej predvideni prijavitelji za certifikat samo gospodarska podjetja ali tudi organizacije iz javnega sektorja?
3. V točki 1.3 tehnične specifikacije (Celostna grafična podoba projekta) omenjate področne in krovni certifikat DOP. Prosimo za več informacij o vsebini certifikata nasplošno in posebej o vsebini področnih in krovnega certifikata.
4. Prosimo za podrobnejši opis postopka certificiranja: ali boste objavljali natečaj (koliko natečajev v času trajanja projekta), kak bo časovni okvir natečaja (od katerega do katerega meseca), ključni mejniki in aktivnosti v postopku certificiranja.
5. V točki 3.2 tehnične specifikacije »Merjenje na letni in dvoletni ravni« ni jasno kaj naj bi se merilo na letni ravni? Prosimo tudi za pojasnilo, kaj pomeni raziskava v poslovni javnosti na dvoletni ravni, glede na to da projekt traja tri leta (ali naju bi se raziskava izvedla v 2 letih po začetku projekta torej okt. 2021)?
6. V točki III. Opis storitev v tabeli pri aktivnosti Priprava komunikacijske strategije in izvedbenega načrta omenjate v opisu tudi »oblikovanje protokolov internega komuniciranja«. Prosimo za pojasnilo, kaj točno naj bi to pomenilo?
7. V točki III. Opis storitev v tabeli pri aktivnosti Tržnokomunikacijske aktivnosti navajate kot aktivnost »Objave v tiskanih medijih« in »Članki«:
a. Prosimo za pojasnilo, kakšna je razlika med tema dvema aktivnostma.
b. Prosimo za pojasnilo, ali se »Objave v tiskanih medijih« nanašajo na plačane objave ali novinarske objave in koliko tovrstnih objav se pričakuje.
c. Prosimo za pojasnilo, ali se »Članki« nanašajo na plačane ali novinarske članke in koliko tovrstnih člankov se pričakuje.
d. Če gre pri obeh aktivnostih za novinarske/uredniške objave, potem ne razumemo zahteve glede velikosti objav in priprave besedila (ker na to nimamo vpliva; novinarske objave pripravijo novinarji sami in sami odločajo o obsegu objave in tekstu), če pa gre za plačane prosimo za točnejše specifikacije in pričakovano število le-teh v času trajanja projekta.
8. V točki III. Opis storitev v tabeli navajate tudi dogodke:
a. Prosimo za informacijo, katere dogodke bo organiziral nosilec projekta Zavod Ekvilib, kdaj in koliko v celotnem trajanju projekta.
b. Prosimo za informacijo o velikosti dogodkov (predvideno število udeležencev za posamezen dogodek)?
c. Prosimo za informacijo o željeni lokaciji dogodkov (ali se bodo izvajali v Ljubljani ali v različnih krajih po Sloveniji)?
d. Kaj konkretno je mišljeno z »medijski dogodki« (kratek opis teh dogodkov, pričakovano število dogodkov v času trajanja projekta)?
e. Ali bo za vsebino/program ostalih dogodkov (pod aktivnosti v tabeli navajate vsebinske konference, podporni dogodki za podjetja in drugo javnosti) v celoti poskrbel nosilec projekta Zavod Ekvilib, agencija pa samo za organizacijo dogodka in komunikacijsko podporo?
9. Ali ima naročnik/nosilec projekta kakšna pričakovanja glede izvajanja sporočil za javnost (koliko v trajanju projekta) ali to prepuščate izvajalcu v presojo in določitev števila in časovni okvir le-teh?
10. V točki I. Zakup medijskega prostora (v poglavju 3. faza komunikacijskega merjenja je opredeljen budget za zakup medijskega prostora a je dvoumno zapisano kam se ta znese prišteva. Je to del zneska 737.704,92 EUR brez DDV ali gre za dodatni budget, ki se prišteje temu znesku?
11. V točki III. Opis storitev (v poglavju 3. faza komunikacijskega merjenja) je pri izdelavi celostne grafične podobe zapisano »priprava opisov operacije«. Kaj je mišljeno pod tem opisom oziroma kam naj bi se ti opisi umeščali?
12. V točki III. Opis storitev (v poglavju 3. faza komunikacijskega merjenja) so previdene video vsebine. Gre tu za TV oglas, ki naj bi ga vrednostno ocenili v ponudbenemu predračunu ali ga kakšne druge video vsebine?
13. V ponudbenemu predračunu sta predvidena TV oglas in RA oglas, ki ju v točki III. Opis storitev (v poglavju 3. faza komunikacijskega merjenja) ni. Ju ovrednotimo v predračunu ali je prišlo do napake?
14. Je možno razpisni dokumentaciji dodati prilogo, ki ni predvidena v objavljenih obrazcih v kolikor menimo, da bi s tem podprli vsebino, ki bo odana na predvidenih obrazcih?

Lep pozdrav.


ODGOVOR

1. DA partnerji projekta so Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje delodajalcev Slovenije in Zveza svobodnih sindikatov Slovenije. Tudi oni bodo vključeni v komunikacijsko podporo projektu.

2. Ciljna skupina so:
a) prijavitelji, ki so lahko tako osebe zasebnega kot javnega sektorja in
b) splošna/poslovna/medijska javnost, ki niso neposredno prijavitelji, temveč jih naročnik želi naslavljati z medijskimi sporočili na način, da se dvigne prepoznavnost, pomen in nivo družbene odgovornosti v Sloveniji.

3. Certifikat Družbeno odgovorni delodajalec (DOD) bo skozi zastavljene aktivnosti celovito izboljšal družbeno odgovorno (DO) upravljanje podjetij in organizacij. Projekt bo naslavljal družbene in okoljske izzive ter podjetjem ter organizacijam ponujal ukrepe, ki bodo zmanjševali negativne in povečevali pozitivne vplive na gospodarstvo, družbo in okolje. Certifikat bo preko nabora ukrepov ponujal delodajalcem priložnosti za izboljšanje na področju usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja, varnosti in zdravja na delovnem mestu, medgeneracijskem sodelovanju in na vsebinah, kot so etično vodenje in nediskriminacija na delovnem mestu. Na takšen način se bodo v posameznih podjetjih izboljšali delovni pogoji, vzpostavile fleksibilne oblike organiziranosti dela, dvignil nivo pozitivne organizacijske klime in delovne kulture, s čimer se bo vzpostavilo privlačno okolje za delo. Tako se bo povečala pripravljenost posameznikov za daljše ostajanje na delovnih mestih, zlasti starejših nad 45 let, kar bo omogočilo dvig delovnega aktivnega prebivalstva.
Certifikat Družbeno odgovoren delodajalec bo sestavljen iz naslednjih štirih sklopov:
- Področje 1 Izvajanje aktivnosti za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj ter celostno naslavljanje družbene odgovornosti vključno s krepitvijo etičnih vrednot vodstva in zaposlenih s poudarkom na nediskriminaciji na delovnem mestu,
- Področje 2 Vpeljevanje ukrepov z namenom usklajevanja poklicnega, družinskega in zasebnega življenja skozi celoten življenjski cikel posameznika,
- Področje 3 Izvajanje aktivnosti za medgeneracijsko sodelovanja s poudarkom na prilagajanju delovnih mest starejšim zaposlenim in z upoštevanjem specifik in potreb posameznega življenjskega obdobja posameznika,
- Področje 4 Izvajanje aktivnosti za ozaveščanje delodajalcev (vodstva organizacije), zaposlenih in širše javnosti o pomenu zdravja na delovnem mestu in spodbujanje promocije zdravju prijaznih izboljšav delovnega in organizacijskega okolja.
Podjetja/prijavitelji bodo lahko pridobila certifikat na vseh sklopih/področjih (krovni certifikat) ali le na posameznih sklopih (področni certifikat).
Vsebina javnega razpisa, ki je podlaga za javno naročilo, je dostopna tukaj: http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/JR_CDOP.pdf

4. Vsako leto bo objavljen javni poziv za prijavitelje (skupaj tekom trajanja projekta se bo v postopek lahko vključilo 200 podjetij ali organizacij), torej bodo tekom projekta objavljeni trije javni pozivi (predvidoma ob začetku koledarskega leta). Prijavitelji se bodo lahko v postopek vključili do konca koledarskega leta (razen v zadnjem letu 2022) oziroma do zasedenosti mest (predvidena dinamika pri dve leti po 80 prijaviteljev na leto, tretje leto 40).

5. Z merjenjem imamo v mislih merjenje javnega mnenja s področja razpisa, tako ob začetku kot tekom projekta. Na ta način bomo lahko po treh letih ocenili, ali je komunikacijska kampanja dosegla svoj namen. Hkrati merjenje tekom trajanja projekta vključuje storitve medijskega klippinga na mesečni ravni.

6. Gre za interna pravila med naročnikom, ponudnikom in njihovim internim osebjem glede sprotnega komuniciranja v medijih, predvsem v družabnih medijih, na primer pravila glede odziva na komentarje, načina odzivanja, usklajevanja vsebine odzivov.

7.
a) Razlikujemo med plačanimi oglasi in članki, ki so del uredniške vsebine (torej neplačane objave)
b) Gre za oboje. Koliko tovrstnih objav se pričakuje, je stvar kreativne in idejne zasnove ponudbe prijavitelja, glede na to, kakšni so cilji projekta Družbeno odgovorni delodajalec.
c) Gre za novinarske članke, koliko tovrstnih člankov se pričakuje, je stvar kreativne in idejne zasnove ponudbe prijavitelja, glede na to, kakšni so cilji projekta Družbeno odgovorni delodajalec.
d) Velikost objav in priprava besedila se pričakuje pri aktivnosti plačanih oglasov oziroma plačnih objav.

8.
a) Ekvilib Inštitut bo za potrebe projekta organiziral različne dogodke: slavnostne podelitve certifikatov (predvidoma dve podelitvi letno); mednarodno konferenco o družbeni odgovornosti (3 konference tekom projekta), sklop dogodkov ob Dnevih družbene odgovornosti (3 sklopi tekom projekta v trajanju 3 zaporednih dni) in dogodke za predstavitev certifikata po slovenskih regijah v sodelovanju s projektnimi partnerji.
b) Podelitev certifikatov bo odvisna od števila prejemnikov na vsaki podelitvi, okvirno 50-100 udeležencev na posamezni prireditvi; mednarodna konferenca približno 100 udeležencev; dnevi družbene odgovornosti do 150 udeležencev v treh dneh; regijske predstavitve 20-30 udeležencev na dogodek.
c) Vsi dogodki razen mednarodne konference ter regijskih predstavitev se bodo odvili v Ljubljani.
d) Medijski dogodki so tiskovne konference, ki potekajo vzporedno z obstoječimi dogodki (na primer ob podelitvi certifikatov) ali samostojno (na primer zaključna tiskovna konferenca ob zaključku dogodka).
e) Ekvilib Inštitut bo zagotovil vsebino za dogodke.

9. Sporočila za javnost bodo spremljala vse pomembnejše dogodke (podelitve, konferenca, itd) pa tudi vsakokratno objavo javnega poziva za vključitev v postopek, večje mejnike v projektu, Minimalno predvideno število izjave za javnost letno je 4, ostalo je prepuščeno izvajalcu.

10. Gre za del zneska, ne za dodatni budget.

11. Gre za uradne opise operacije, ki jih zahteva organ upravljanja in se morajo, skladno s pravili, pojavljati ob javnih predstavitvah projekta. Umeščanje opisov določajo Pravila organa upravljanja: https://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/navodila/navodila-za-komuniciranje-vsebin-2014-2020-1-sprememba.pdf

12. Tu so mišljene video vsebine, ki se jih lahko deli po družabnih omrežjih, na primer preko za namen projekta vzpostavljenega YouTube kanala.

13. Da prišlo je do napake. Namesto »Tv oglas« bo v ponudbeni predračun dodana postavka »Video vsebina za socialna obrežja«. Postavka RA oglas se bo črtala in ponudbenega predračuna.

14. Da zaželeno je, da se priložijo osnutki grafičnih rešitev in ostale kreativne zasnove, ter predviden časovni okvir medijske kampanje oziroma ostale priloge po presoji ponudnikov, ki bodo lahko vplivale na odločitev o izbiri v okviru predstavitve idejne zasnove.

Datum objave: 13.08.2019   15:40
VPRAŠANJE
Spoštovani,

pozivamo vas k razmisleku oz. spremembi navedenega pogoja, da mora ponudnik razpolagati z desetimi nagradami za kreativnost in vsaj štirimi za komunikacijsko učinkovitost Effie.

Kreativnost in komunikacijsko odličnost se namreč lahko izkazuje tudi na druge načine, z referencami in/ali predloženimi projekti kot tudi z drugimi (mednarodno) priznanimi nagradami, ne le z nagrado Effie.

Zato predlagamo, da se naveden pogoj izključi oz. spremeni, saj se v takšni obliki ustvarja vtis, da je razpis pripravljen za točno določenega ponudnika, z namenom, da izključi vse ostale, s čimer se ustvarja nelojalna konkurenca.

Lep pozdrav


ODGOVOR

Naročnik popravlja odgovor z dne 9.8.2019 in ponovno pojasnjuje odgovor:

Naročnik spreminja pogoj 3 v poglavju Tehnična in kadrovska sposobnost tako, da se ta pravilno glasi:
Gospodarski subjekt mora izkazati, da je v zadnjih desetih letih pred objavo predmetnega javnega naročila na Portalu javnih naročil prejel vsaj deset (10) nagrad za kreativnost in vsaj štiri (4) za komunikacijsko učinkovitost Effie ali temu primerljive nagrade. Kot primerljive se štejejo nagrade, ki se podeljujejo na podlagi ocene mednarodne strokovne komisije in mednarodnih udeležencev, ki so predmet ocenjevanja za namen podelitve nagrade, pri čemer se tovrstne nagrade nepretrgoma podeljujejo najmanj 5 let.

Lep pozdrav.


Datum objave: 14.08.2019   12:17
VPRAŠANJE
V odgovorih, ki so bila podana dne 13.8. je bilo zapisano, da so vizualne predloge zaželene. Ker med pogoji za oddajo razpisa to ni bilo zapisano nas zanima ali pričakujete tudi že zasnovo CGP-ja, ki predstavlja velik del začetnega sklopa dela na projektu. Ta pogoj namreč ni bil podan v samem razpisu, zato nas zanima ali gre za dodatno zahtevo.

Hvala.


ODGOVOR

Spoštovani.
Vsakršno vizualno gradivo oziroma osnovna razmišljanja o grafičnih rešitvah nam bodo v pomoč pri odločitvi o izbiri izvajalca. Seveda pa ne pričakujemo in ne zahtevamo da bodo prijavitelji poslali že tudi CGP, ki je, kot sami ugotavljate, velik del začetnega sklopa dela na projektu.

Lep pozdrav.


Datum objave: 19.08.2019   07:47
VPRAŠANJE
3) Naročnik v okviru ugotavljanja pogojev za priznanje usposobljenosti, v razdelku Tehnična in kadrovska sposobnost, od gospodarskega subjekta zahteva izkazovanje pogoja, da je v zadnjih desetih letih pred objavo predmetnega javnega naročila na Portalu javnih naročil prejel vsaj deset nagrad za kreativnost in vsaj štiri za komunikacijsko učinkovitost Effie.
Pogoj, da mora gospodarski subjekt v zadnjih desetih letih pred objavo predmetnega javnega naročila na Portalu javnih naročil prejeti vsaj deset nagrad za kreativnost in vsaj štiri za komunikacijsko učinkovitost Effie je izključne narave. Pogoje za sodelovanje mora naročnik, kot smo že omenili, določiti v skladu s 76. členom ZJN-3, ki v prvem odstavku določa, da naročnik določi objektivna pravila in pogoje za sodelovanje, ki se lahko nanašajo na ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, ekonomski in finančni položaj ter tehnično in strokovno sposobnost. Naročnik mora v postopek javnega naročanja vključiti le tiste zahteve, ki so potrebne za zagotovitev, da ima ponudnik ustrezne pravne in finančne zmogljivosti ter tehnične in strokovne sposobnosti za izvedbo javnega naročila, ki se oddaja. Vse zahteve morajo biti povezane in sorazmerne s predmetom javnega naročila.

Naročnika zato prosimo, da obrazloži, katero sposobnost iz prvega odstavka 76. člena ZJN-3 dokazujejo ponudniki z izpolnjevanjem zahtevanega pogoja prejetih najmanj deset nagrad za kreativnost in najmanj štiri za komunikacijsko učinkovitost Effie. Prav tako naročnika prosimo, z vidika uveljavljanja in zagotavljanja načela sorazmernosti javnega naročanja obrazloži, zakaj je gospodarski subjekt, ki izkazuje zahtevano število nagrad, bolj usposobljen od gospodarskega subjekta, ki izkazuje eno nagrado za kreativnost in eno nagrado Effie.

Odgovor:
Naročnik spreminja pogoj 3 v poglavju Tehnična in kadrovska sposobnost tako, da se ta pravilno glasi:
Gospodarski subjekt mora izkazati, da je v zadnjih desetih letih pred objavo predmetnega javnega naročila na Portalu javnih naročil prejel vsaj eno nagrado za kreativnost in vsaj eno nagrado za komunikacijsko učinkovitost Effie ali drugo primerljivo nagrado na področju kreativnosti in komunikacijske učinkovitosti.


Naročnika ponovno prosimo za odgovor katero sposobnost iz prvega odstavka 76. člena ZJN-3 dokazujejo ponudniki z izpolnjevanjem zahtevanega pogoja prejete nagrade za kreativnost in komunikacijsko učinkovitost?

ODGOVOR

Spoštovani.
Naročnik je s pojasnilom na Portalu javnih naročil in s spremembo razpisne dokumentacije, ki jo je poslal v objavo na Portal javnih naročil in Portal EU spremenil pogoj 3 v poglavju Tehnična in kadrovska sposobnost tako, da se ta pravilno glasi: Gospodarski subjekt mora izkazati, da je v zadnjih desetih letih pred objavo predmetnega javnega naročila na Portalu javnih naročil prejel vsaj deset (10) nagrad za kreativnost in vsaj štiri (4) za komunikacijsko učinkovitost Effie ali temu primerljive nagrade. Kot primerljive se štejejo nagrade, ki se podeljujejo na podlagi ocene mednarodne strokovne komisije in mednarodnih udeležencev, ki so predmet ocenjevanja za namen podelitve nagrade, pri čemer se tovrstne nagrade nepretrgoma podeljujejo najmanj 5 let.
Predmetni pogoj je sorazmeren s predmetom javnega naročila ker izvajalec s tem dokazuje da sistemsko in dolgoročno skrbi za kvalitetno kadrovsko ekipo in kvaliteto svojega strokovnega dela. S konkuriranjem za nagrade skrbi tudi za sprotno evalvacijo svojega strokovnega dela s strani neodvisnih strokovnjakov. Z večletnim konkuriranjem za nagrade in dobivanjem le teh izvajalec lahko dokazuje, da sistemsko in strateško skrbi za kvaliteto svojega dela in svoje ekipe in da posamezne nagrade niso naključje. Ker bo sodelovanje z naročnikom trajalo 3 leta je za naročnika bistveno da ima zagotovilo, da bo izvajalec skozi celotno obdobje zagotavljal visoko kvaliteto storitev.

Lep pozdrav.Datum objave: 19.08.2019   07:49
VPRAŠANJE
1) Naročnik v okviru ugotavljanja pogojev za priznanje usposobljenosti, v razdelku Tehnična in kadrovska sposobnost, zahteva dokazovanje sodelovanja na projektu, sofinanciranem iz EU oz. mora gospodarski subjekt izkazati, da je v zadnjih 3 (treh) letih pred objavo predmetnega javnega naročila na Portalu javnih naročil, sodeloval v vlogi ponudnika ali partnerja v skupni ponudbi pri komunikacijski podpori izvajanja najmanj enega projekta, sofinanciranega s strani Evropske unije.
76. člen Zakona o javnem naročanju (Uradni lis RS, št. 91/2015; v nadaljevanju: ZJN-3) določa, da lahko naročnik določi objektivna pravila in pogoje za sodelovanje, ki se lahko nanašajo na ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, ekonomski in finančni položaj, tehnično in strokovno sposobnost. Naročnik v postopek javnega naročanja vključi le tiste zahteve, ki so potrebne za zagotovitev, da ima kandidat ali ponudnik ustrezne pravne in finančne zmogljivosti ter tehnične in strokovne sposobnosti za izvedbo javnega naročila, ki se oddaja. Vse zahteve morajo biti povezane in sorazmerne s predmetom javnega naročila.
Pogoj, da mora gospodarski subjekt izkazati na sodelovanje na projektu, sofinanciranem iz EU, je v nasprotju s 76. členom ZJN-3, saj z ničemer ne dokazuje ustreznosti za poklicne dejavnosti, ekonomski in finančni položaj, tehnično in strokovno sposobnost. Omenjeni pogoj ni objektiven in z ničemer ne opravičuje razlogov, da gospodarski subjekti, ki še niso sodelovali na projektih, sofinanciranih s strani EU, ne morejo oz. niso sposobni izvesti predmetno javno naročilo. Tak pogoj je tudi v nasprotju z načelom zagotavljanja konkurence med ponudniki in načelom sorazmernosti, saj mora ta biti smiselno povezan s predmetom javnega naročila.

Prosimo vas, da navedete objektivne razloge s katerimi opravičujete izpolnjevanje omenjenega pogoja oz. podate razlago na katere pogoje iz prvega odstavka 76. člena se nanašajo.

Odgovor:
Predmet naročila je sofinanciran s strani Evropske unije. Za naročnika je tako pomembno, da ponudniki izkažejo usposobljenost tudi na področjih vodenja projektov, sofinanciranih iz EU, saj je neizogibno potrebno, da ponudniki na podlagi izvedenih referenc že izkazujejo, da so usposobljeni tudi na področju poznavanja in implementacije predpisov in zahtev za projekte sofinancirane iz Evropske kohezijske politike. Iz tega razloga pogoj je pogoj v polnosti sorazmeren s predmetom naročila, saj ponudniki z izpolnjevanjem tega pogoja izkažejo ustrezno strokovno usposobljenost za izvajanje projektov, ki so sofinancirani iz EU, za kar gre tudi v konkretnem primeru.


V vašem odgovoru navajate, da ponudniki z omenjeno zahtevo izkažejo usposobljenost poznavanja in implementacije predpisov in zahtev za projekte sofinancirane iz Evropske kohezijske politike.
V 10. členu vzorca pogodbe je med drugim navedeno, da mora izvajalec pri izvajanju aktivnosti skrbeti za upoštevanje Navodil organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020, Evropske unije in Evropskega socialnega sklada ter RS, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti kot posredniškega organa Navodila posredniškega organa.
Iz vsebine Navodil organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020 pa izhaja predvsem obveznost označevanja vira financiranja oz. kje in na kakšen način se označi oz. navede sofinancerja pri izvedbi aktivnosti.
Glede na navedeno smatramo, da pogoj ni objektiven, ker v ničemer ne izkazuje strokovno usposobljenost vezano na izvedbo glavnih aktivnosti. Z omenjenim pogojem omejujete konkurenco med ponudniki in ne omogočate prijavo ponudnikom, ki izvajajo podobne storitve, katerih sofinancer pa ni Evropska unija. V kolikor naročnik smatra, da so predhodne izkušnje označevanja financerja pri izvedbi aktivnosti tako pomembne, naj ga uvrsti med merila in se izogne dvomu, da so pogoji pisani na kožo določenemu ponudniku.

ODGOVOR

Spoštovani.
Kot je naročnik že pojasnil je predmet naročila je sofinanciran s strani Evropske unije. Za naročnika je tako pomembno, da ponudniki izkažejo usposobljenost tudi na področjih vodenja projektov, sofinanciranih iz EU, saj je neizogibno potrebno, da ponudniki na podlagi izvedenih referenc že izkazujejo, da so usposobljeni tudi na področju poznavanja in implementacije predpisov in zahtev za projekte sofinancirane iz Evropske kohezijske politike. Iz tega razloga pogoj je pogoj v polnosti sorazmeren s predmetom naročila, saj ponudniki z izpolnjevanjem tega pogoja izkažejo ustrezno strokovno usposobljenost za izvajanje projektov, ki so sofinancirani iz EU, za kar gre tudi v konkretnem primeru. Predmetni pogoj ni postavljen nesorazmerno predmetu naročila, prav tako je naročnik preveril, da na trgu obstoji zadostna konkurenca med ponudniki, ki izpolnjujejo navedeni pogoj, in razpis v nobenem primeru ni prilagojen določenemu ponudniku. Pri prijavi na razpis so vsi partnerji pri projektu v prijavi navedli reference s področja izvajanja EU projektov, s čimer so izkazovali strokovnost in izkušnje na tem področju. Ker bo izbrani izvajalec javnega naročila dobil največji delež celotnega budgeta projekta je logično in vsekakor sorazmerno, da se to pričakuje tudi od njega. Vodenje in izvajanje EU projektov je specifično. Pri izvajanju 3 letnega projekta sofinanciranega s strani EU ne gre le za označevanje pri komuniciranju vsebin kohezijske politike temveč za poznavanja celotne strukture, protokolov, pravil, pričakovanj in narave izvajanja celotnega projekta, ki je financiran s strani EU. Zato je, za kvalitetno, učinkovito in optimalno sodelovanje med naročnikom in izvajalcem skozi vsa 3 leta, nujno, da je izvajalec seznanjen s sistemom, naravo in pričakovanji povezanimi z izvajanjem projekta sofinanciranega s strani EU. Predvsem ne gre le za uradno označevanje temveč za celoten sklop komuniciranja in informiranja, ki se mora skladati z načeli vodenja EU projektov in politikam ki so njihova podlaga. Prav tako je pomembno tudi poznavanje projektnega in finančnega sklopa, ter sklopa poročanja pri izvajanju EU projektov. Zato je odgovornost in dolžnost naročnika, da zagotovi, da ima izvajalec vsa ta strokovna znanja, kar se dokazuje z dosedanjimi konkretnimi in praktičnimi izkušnjami sodelovanja v EU projektih. Polet tega je zahteva izpolnjevanja tega pogoja resnično minimalna 1 projekt v zadnjih 3 letih, ravno z namenom da se konkurenca ne omejuje, ob tem da se vseeno zagotavlja minimalni standard strokovnosti in usposobljenosti izvajalca s tega področja.

Lep pozdrav.


Datum objave: 19.08.2019   14:27
VPRAŠANJE
Zdravo,

Pošiljamo še dodatna vprašanja:

1. Vezano na 3 projektne partnerje, ki bodo sodelovali tudi v komunikacijski podpori projektu: ali je honorar za njihovo vključevanje v komunikacijsko podporo potrebno predvideti znotraj komunikacijskega budgeta?
2. Vezano na dogodke v trajanju projekta: točno za katere izmed navedenih dogodkov (v odgovoru na 8. vprašanje: vsako leto 2 slavnostni podelitvi certifikatov, mednarodna konferenca CSR, Dnevi družbene odgovornosti, dogodki po regijah) mora agencija priskrbeti organizacijo dogodka in komunikacijsko podporo?
3. Vezano na odgovor na 8. vprašanje: Zakaj sta vsako leto predvideni 2 slavnostni podelitvi certifikatov, če je pa vsako leto predviden en javni poziv?
4. Vezano na vaš odgovor na 5. vprašanje: v odgovoru govorite o »merjenju javnega mnenja« (kar pomeni javnomnenjsko raziskavo med državljani). V razpisu pa je v točki 3.2 navedena »raziskava v poslovni javnosti«. Gre za dve različni raziskavi. Kaj torej točno je zahteva razpisa (javnomnenjska raziskava ali raziskava v poslovni javnosti)?ODGOVOR

Spoštovani.

1. Vsi stroški komuniciranja in informiranja so pokriti preko nosilca projekta (Ekvilib Inštitut), tako da so vsi projektni partnerji plačani iz budgeta projekta, zanje ni potrebno predvideti nobenih stroškov za komunikacijsko podporo.

2. Agencija priskrbi organizacijsko in komunikacijsko podporo za dve slavnostni podelitvi letno (vključno s stroški) in komunikacijsko podporo za konference, dneve družbene odgovornosti ter regijske dogodke (organizacijske stroške za konference, dneve družbene odgovornosti in regijske dogodek pokriva nosilec projekta).

3. Ker lahko podjetja certifikat pridobijo kadarkoli tekom leta, je z organizacijskega vidika lažje organizirati dva dogodka, hkrati pa se vsakega od dogodkov lahko dodatno poveže s kakšno drugo aktivnostjo (podelitev certifikatov lahko na primer sovpada z dnevi družbene odgovornosti), kar pomeni tudi, da lahko večkrat letno z zunanjo javnostjo komuniciramo teme projekta.

4. Gre za raziskavo v poslovni javnosti.

Lep pozdrav.Datum objave: 21.08.2019   09:10
Spoštovani,

naročnik ponudnike obvešča in objavlja popravek naslednjega besedila v razpisni dokumentaciji in ponudbeni dokumentaciji:

1. V razpisni dokumentaciji v poglavju Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe v točki 14. Predložitev ponudbenega predračuna ter ponudbena cena in plačilni pogoji (str. 11) naročnik popravlja višino ocenjene vrednosti, tako da se pravilno glasi:
"Ocenjena vrednost javnega naročila je 802.000,00 EUR brez DDV."

V preostalem delu se besedilo ne spreminja.

2. V poglavju Tehnične specifikacije v razpisni dokumentaciji v točki 4. Zakup medijskega prostora (str. 32) naročnik objavlja popravek višine vrednosti, tako, da se besedilo pravilno glasi: "...Naročnik bo za zakup medijskega prostora znotraj pogodbe z izbranim izvajalcem okvirno namenil 180.000,00 EUR (brez DDV)...."

V preostalem delu se besedilo ne spreminja.

3. V vzorcu Pogodbe v 5. členu naročnik popravlja besedilo glede višine sredstev za naročilo, tako da se pravilno glasi:
..."v višini največ 802.000,00 EUR + DDV"....
V preostalem delu se besedilo ne spreminja.

Navedena pojasnila in popravek predstavljajo del razpisne dokumentacije predmetnega javnega naročila. Ponudniki morajo navedeno upoštevati pri oddaji ponudbe.

Lep pozdrav.