Dosje javnega naročila 004667/2019
Naročnik: GRM NOVO MESTO - center biotehnike in turizma, Sevno 13, 8000 Novo mesto
Blago: JNO08-2019 NAKUP TRAKTORJEV
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 409.920,00 EUR

JN004667/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 03.07.2019
JN004667/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.08.2019
JN004667/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 09.09.2019
JN004667/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 20.09.2019
Zahtevek za revizijo

    JN004667/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 127-310180
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
GRM NOVO MESTO - center biotehnike in turizma
Sevno 13
8000
SI
Novo mesto
Slovenija
Milena Bartrelj
milena.bartelj@guest.arnes.si
+386 73934713
+386 73934710

Internetni naslovi
http://www.grm-nm.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/314617/JNO08-2019__TRAKTORJI.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11003
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: JNO08-2019 NAKUP TRAKTORJEV
Referenčna številka dokumenta: JNO08-2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
16700000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
nakup traktorjev 3 kom
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 400.000,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
16700000
16720000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: NOVO MESTO
II.2.4 Opis javnega naročila
NAKUP TRAKTORJEV 3 KOM
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 400.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
VSI POGOJI IN ZAHTEVE NAVEDENE V DOKUMENTACIJI JAVNEGA RAZPISA
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
VSI POGOJI IN ZAHTEVE NAVEDENE V DOKUMENTACIJI JAVNEGA RAZPISA

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
20.08.2019   08:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 20.08.2019   08:10
Kraj: PORTAL JAVNIH NAROČIL
https://ejn.gov.si/narocilo/pages/dashboard/zadeva_dashboard.xhtml?zadevaId=11003


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 15.07.2019   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
GRM NOVO MESTO - center biotehnike in turizma
Sevno 13
8000
Novo mesto
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
02.07.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 05.07.2019   11:18
VPRAŠANJE
Prosim za informacijo ali menico z menično izjavo za resnost ponudbe pošljemo po pošti? na kateri naslov in do kdaj? oz. ali ju odložimo na portal e-jn.

ODGOVOR


Spoštovani, ni potrebno skenirajte jo in naložite na portal. Izpolnjeno, podpisano in žigosano.
LP

Datum objave: 08.07.2019   09:21
VPRAŠANJE
Vprašanje se nanaša na izpolnjevanje ESPD obrazca - Del V: Zmanjševanje števila ustreznih kandidatov:
V kolikor subjekt izjavlja, da izpolnjuje objektivne in nediskrimatorne pogoje in pravila, ki se uporabljajo za zmanjševanje št. kandidatov, nas zanima s čim to dokazuje; ali so dovolj potrjene reference, s katerimi razpolagamo v listinski obliki?

ODGOVOR

Spoštovani,

Gre za napako, kljukica se nam je pojavila v ESPD glede zmanjšanja kandidatov. Ne zahtevamo tega, to ne izpolnite, oz. se ne bo upoštevalo. Dovolj bo referenca v listinski obliki.
Lep pozdrav!
Datum objave: 10.07.2019   09:48
VPRAŠANJE
Prosim za pojasnilo glde 1.točke OBR-1 obrazca:
Iz napisanega teksta ni razvidno za kakšno vrednost bomo vzeli v račun stare traktorje. Ali navedemo ceno novih traktorjev in dopišemo vrednost starih, ter izračunamo kakšna bo vrednost obroka za plačilo po upoštevanju kompenzacije (vaš račun za stare traktorje in naš račun za nove traktorje)?

Identičen tekst se pojavi tudi v 2.členu OBR-9 obrazcu. Ali tudi tam dopišemo tako kot v ponudbi?

hvala za odgovor

ODGOVOR
vrednost traktorjev napišete z upoštevanim odbitkom starih - vzetih v račun. torej npr. novi 100 - stri 20, ostane za plačilo 80. in ta podatek delite na obroke.
LPVPRAŠANJE
Vprašanje se nanaša na izpolnjevanje ESPD obrazca - Del V: Zmanjševanje števila ustreznih kandidatov:
V kolikor subjekt izjavlja, da izpolnjuje objektivne in nediskrimatorne pogoje in pravila, ki se uporabljajo za zmanjševanje št. kandidatov, nas zanima s čim to dokazuje; ali so dovolj potrjene reference, s katerimi razpolagamo v listinski obliki?

ODGOVOR

Spoštovani,
Kljukica zmanjšanje števila kandidatov se nam je ponesrečila, tega ne upoštevate.
Reference navedene na papirju so dovolj.

VPRAŠANJE
Prosim za informacijo ali menico z menično izjavo za resnost ponudbe pošljemo po pošti? na kateri naslov in do kdaj? oz. ali ju odložimo na portal e-jn.

ODGOVOR

Spoštovani, menico in menično izjavo naložite na portal.