Dosje javnega naročila 004624/2019
Naročnik: OBČINA BENEDIKT, Čolnikov trg 5, 2234 Benedikt
Gradnje: REKONSTRUKCIJA JAVNE POTI JP 704823 (DRVANJA - BAČKOVA - FROLEH)
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN004624/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 03.07.2019
JN004624/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.07.2019
JN004624/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 17.09.2019
JN004624/2019-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.09.2019
Zahtevek za revizijo

    JN004624/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA BENEDIKT
Čolnikov trg 5
2234
SI
Benedikt
Slovenija
Andreja Lorber
andreja.lorber@benedikt.si
+386 27036089
+386 27036081

Internetni naslovi
http://www.benedikt.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.benedikt.si/za-obcane/razpisi
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11008
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: REKONSTRUKCIJA JAVNE POTI JP 704823 (DRVANJA - BAČKOVA - FROLEH)
Referenčna številka dokumenta: 37102-005/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233120
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
REKONSTRUKCIJA JAVNE POTI JP 704823 (DRVANJA - BAČKOVA - FROLEH)
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233120
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI032 - Podravska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
REKONSTRUKCIJA JAVNE POTI V DOLŽINI CCA 1.080 m, ŠIRINI VOZIŠČA DO 3,5 m, ASFALTNO MULDO ALI BANKINO, VKLJUČNO Z ODVODNJAVANJEM.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
V SKLADU Z DOKUMENTACIJO V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
12.07.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.08.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 12.07.2019   09:05
Kraj: PREKO INFORMACIJSKEGA SISTEMA e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 05.07.2019   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
02.07.2019