Dosje javnega naročila 004627/2019
Naročnik: SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA Nova Gorica, Ulica padlih borcev 13A, 5290 Šempeter pri Gorici
Blago: Nabava, montaža in vzdrževanje parnega sterilizatorja
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN004627/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 03.07.2019
JN004627/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 15.07.2019
JN004627/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.09.2019
JN004627/2019-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.09.2019
JN004627/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.11.2019
JN004627/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 09.12.2019
Zahtevek za revizijo

    JN004627/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA Nova Gorica
Ulica padlih borcev 13A
5290
SI
Šempeter pri Gorici
Slovenija
Skupina za javna naročila
sjn@bolnisnica-go.si
+386 53301580
+386 53301554

Internetni naslovi
http://www.bolnisnica-go.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.bolnisnica-go.si/jn
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10964
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nabava, montaža in vzdrževanje parnega sterilizatorja
Referenčna številka dokumenta: 270-1/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33191000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila so gradbeno obrtniška dela, nabava, montaža in vzdrževanje parnega sterilizatorja
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33191100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila so gradbeno obrtniška dela, nabava, montaža in vzdrževanje parnega sterilizatorja
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 120
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
19.07.2019   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 19.07.2019   12:01
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 11.07.2019   12:00

Dodatne informacije:
Naročnik bo na vprašanja odgovoril najkasneje do 15.07.2019 do 14:30 preko Portala javnih naročil www.enarocanje.si pri objavi predmetnega javnega naročila
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
03.07.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 15.07.2019   13:34
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Kot ponudnik se na vas obračamo z določenimi zahtevami ter vprašanji. Prosimo za pozitivne odgovore in razvidna pojasnila saj boste s tem lahko pridobili več ustreznih konkurenčnih ponudb.
1. Prosimo vas, da podaljšate rok za vprašanja in rok za oddajo ponudbe za minimalno 14 dni. Med predvidenim rokom za odgovore in rokom za oddajo ponudbe namreč ne predvidevate nobenih dodatnih pojasnil, hkrati pa je čas v katerega ste umestili javno naročilo neugodno za nas ponudnika in proizvajalca.
2. Zaradi kompleksnosti zahtevanega artikla vas naprošamo za podaljšanje dobavnega roka do 90 dni od podpisa pogodbe.
3. Zahtevate garancijski rok 24 mesecev. Ali naj garancija vključuje tudi redne preventivne preglede z potrošnim materialom?
4. Ponudniki imajo različne sterilizacijske programe z časi sterilizacije, ki so validirani. Ali lahko ponudimo funkcijsko enake programe z drugačnimi časi sterilizacije. V kolikor želite točno take sterilizacijske programe, se jih lahko konfigurira kot uporabniške programe vendar niso navedeni v programski listi prospektu.
5. Program - Ogrevanje & Vakuumski test 134°C / 5 min, ki ga predvidevate ne poznamo. Prosimo za podrobnejši opis.
6. Redni servisni pregled se izvaja glede na število delovnih ciklov oziroma enkrat letno. Ker predvidevamo, da boste prekoračili število ciklov vas prosimo za predvideno število dnevnih sterilizacij. Hkrati vas sporočamo, da se v ciklih dnevno upošteva vakuum test, program segrevanja in B&D test 3 cikli.
Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR
Spoštovani,
1.rok za vprašanja bomo podaljšali do 25.7.2019 do 12h ,rok za oddajo ponudb do 02.08.2019 do 12h
2.zaradi kompleksnosti aparature bomo podaljšali rok dobave na 90 dni
3.DA
4.DA (obvezen je integriran Bowie&Dick program)
5.ni potrebno,da sta programa skupaj
6.predvidevamo,da poleg treh navedenih bomo naredili še 5-7 sterilizacij.
Lep pozdrav.


Datum objave: 24.07.2019   11:51
VPRAŠANJE
Spoštovani,
ali smemo ponuditi visokoparni sterilizator z vertikalnim odpiranjem vrat na pnevmatski pogon, ki nima avtomatskega čiščenja parnega generatorja?
Hvala za odgovor.
Lep pozdrav,

ODGOVOR
Spoštovani,
NE, samo skladno z razpisnimi pogoji.
Lep pozdrav.