Dosje javnega naročila 004764/2019
Naročnik: OSNOVNA ŠOLA LENART, Ptujska cesta 25, 2230 Lenart v Slov. goricah
Blago: SUKCESIVNA DOBAVA KONVENCIONALNIH IN EKOLOŠKIH ŽIVIL
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 576.672,24 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN004764/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 05.07.2019
JN004764/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 22.07.2019
JN004764/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.08.2019
JN004764/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 06.09.2019
JN004764/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 18.10.2019
JN004764/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 18.10.2019
JN004764/2019-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 18.10.2019
JN004764/2019-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 18.10.2019
JN004764/2019-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 18.10.2019
JN004764/2019-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 18.10.2019
JN004764/2019-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 18.10.2019
JN004764/2019-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 18.10.2019
JN004764/2019-Pog09 - Pogodba, objavljeno dne 18.10.2019
JN004764/2019-Pog10 - Pogodba, objavljeno dne 18.10.2019
JN004764/2019-Pog11 - Pogodba, objavljeno dne 18.10.2019
JN004764/2019-Pog12 - Pogodba, objavljeno dne 18.10.2019
JN004764/2019-Pog13 - Pogodba, objavljeno dne 18.10.2019
JN004764/2019-Pog14 - Pogodba, objavljeno dne 18.10.2019
JN004764/2019-Pog15 - Pogodba, objavljeno dne 18.10.2019
JN004764/2019-Pog16 - Pogodba, objavljeno dne 18.10.2019
JN004764/2019-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 29.06.2020
Zahtevek za revizijo

    JN004764/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 129-315667
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OSNOVNA ŠOLA LENART
Ptujska cesta 25
2230
SI
Lenart v Slov. goricah
Slovenija
tajništvo
majda.kramberger@guest.arnes.si
+386 27291230
+386 27291231

Internetni naslovi
https://www.oslenart.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/314689/RAZPISNA_DOKUMENTACIJA_OŠ_LENART.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11020
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: SUKCESIVNA DOBAVA KONVENCIONALNIH IN EKOLOŠKIH ŽIVIL
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
SUKCESIVNA DOBAVA KONVENCIONALNIH IN EKOLOŠKIH ŽIVIL
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: SVEŽE IN SUHO SADJE IN ZELENJAVA
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SVEŽE IN SUHO SADJE IN ZELENJAVA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: BIO SVEŽE, SUHO SADJE IN ZELENJAVA
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
BIO SVEŽE, SUHO SADJE IN ZELENJAVA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: KONZERVIRANO SADJE IN ZELENJAVA
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15330000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
KONZERVIRANO SADJE IN ZELENJAVA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
ŽIVILA IZ SHEM KAKOVOSTI15

Cena – Ponder:
85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: KRUH IN PEKOVSKI IZDELKI
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15810000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
KRUH IN PEKOVSKI IZDELKI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
ŽIVILA IZ SHEM KAKOVOSTI15

Cena – Ponder:
85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI IN TESTENINE
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI IN TESTENINE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
ŽIVILA IZ SHEM KAKOVOSTI15

Cena – Ponder:
85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: BIO ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
BIO ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: BIO KRUH IN PEKOVSKI IZDELKI
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15810000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
BIO KRUH IN PEKOVSKI IZDELKI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: SLAŠČIČARSKO PECIVO
Številka sklopa: 8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15812000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SLAŠČIČARSKO PECIVO
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
ŽIVILA IZ SHEM KAKOVOSTI15

Cena – Ponder:
85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: JAJCA
Številka sklopa: 9
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03142500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
JAJCA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
ŽIVILA IZ SHEM KAKOVOSTI15

Cena – Ponder:
85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 10

II.2.1 Naslov
Naslov: MLEKO IN MLEČNI IZDELKI
Številka sklopa: 10
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
MLEKO IN MLEČNI IZDELKI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
ŽIVILA IZ SHEM KAKOVOSTI15

Cena – Ponder:
85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 11

II.2.1 Naslov
Naslov: BIO MLEKO IN MLEČNI IZDELKI
Številka sklopa: 11
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
BIO MLEKO IN MLEČNI IZDELKI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 12

II.2.1 Naslov
Naslov: SVEŽE MESO
Številka sklopa: 12
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SVEŽE MESO
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
ŽIVILA IZ SHEM KAKOVOSTI15

Cena – Ponder:
85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 13

II.2.1 Naslov
Naslov: BIO SVEŽE MESO
Številka sklopa: 13
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
BIO SVEŽE MESO
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 14

II.2.1 Naslov
Naslov: MESNI IZDELKI
Številka sklopa: 14
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15130000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
MESNI IZDELKI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
ŽIVILA IZ SHEM KAKOVOSTI15

Cena – Ponder:
85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 15

II.2.1 Naslov
Naslov: PERUTNINSKO MESO IN IZDELKI IZ PERUTNINSKEGA MESA
Številka sklopa: 15
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15112000
15131500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
PERUTNINSKO MESO IN IZDELKI IZ PERUTNINSKEGA MESA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
ŽIVILA IZ SHEM KAKOVOSTI15

Cena – Ponder:
85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 16

II.2.1 Naslov
Naslov: RIBE IN DRUGI MORSKI SADEŽI
Številka sklopa: 16
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15220000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
RIBE IN DRUGI MORSKI SADEŽI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
ŽIVILA IZ SHEM KAKOVOSTI15

Cena – Ponder:
85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 17

II.2.1 Naslov
Naslov: BIO SOKOVI
Številka sklopa: 17
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15320000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
BIO SOKOVI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 18

II.2.1 Naslov
Naslov: OSTALO PREHRAMBENO BLAGO
Številka sklopa: 18
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15400000
15600000
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
OSTALO PREHRAMBENO BLAGO
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
ŽIVILA IZ SHEM KAKOVOSTI15

Cena – Ponder:
85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 19

II.2.1 Naslov
Naslov: ZAMRZNJENO SADJE IN ZELENJAVA
Številka sklopa: 19
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
ZAMRZNJENO SADJE IN ZELENJAVA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
ŽIVILA IZ SHEM KAKOVOSTI15

Cena – Ponder:
85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
navedeno v razpisni dokumentaciji
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
navedeno v razpisni dokumentaciji

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
navedeno v razpisni dokumentaciji

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
navedeno v razpisni dokumentaciji

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu:
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
07.08.2019   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 07.08.2019   12:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 15.07.2019   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OSNOVNA ŠOLA LENART
Ptujska cesta 25
2230
Lenart v Slov. goricah
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
03.07.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 09.07.2019   12:07
VPRAŠANJE
Spoštovani,
zanima nas, ali lahko ponudimo artikle z drugačnimi pakiranji (približke) s tem, da ceno preračunamo na vašo določeno enoto mere?

Hvala za odgovor.

Lep pozdrav.


ODGOVOR

Pri določenih sklopih naročnik dovoli odstopanja v teži za ponujene artikle, in sicer +/- 35%, kadar je posebej označeno v predračunu. Ponudnik mora preračunati ceno na zahtevano pakiranje, ki jo navaja naročnik pri opisu artikla.

Lep pozdrav.
Datum objave: 12.07.2019   13:47
VPRAŠANJE
Spoštovani.

SKLOP 17
BIO SOKOVI
1.   BIO SOK HRUŠKA 1 L - zanima nas, ali lahko ponudimo kakšen drug okus soka; kot npr. limona, borovnica, robida, breskev?

4.   BIO SOK RDEČA PESA 1 L - zanima me, ali lahko ponudimo 0,5l pakiranje soka?

Lep pozdrav.


ODGOVOR


SKLOP 17
BIO SOKOVI
1.   BIO SOK HRUŠKA 1 L - zanima nas, ali lahko ponudimo kakšen drug okus soka; kot npr. limona, borovnica, robida, breskev?
želimo hruško

4.   BIO SOK RDEČA PESA 1 L - zanima me, ali lahko ponudimo 0,5l pakiranje soka?
lahko

lp

Datum objave: 12.07.2019   13:51
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

SKLOP 5
ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI IN TESTENINE
2.   BELE DROBTINE - ali lahko ponudimo pol-bele drobtine?
6.   JUŠNI REZANCI JAJČNI 5 KG - ali lahko ponudimo 2kg pakiranje?
7.   JUŠNI REZANCI ŠIROKI 2 KG - ali lahko ponudimo 5kg pakiranje?
27.   POLŽKI DROBNI 2 KG DURUM - ali lahko ponudimo 5kg pakiranje?
38.   TESTENINE KRPICE JAJČNE 2 KG - ali lahko ponudimo 3kg pakiranje?
44.   TESTENINE RINČICE JAJ., KORENČ. 5 KG - rinčice jajčne s korenčkov v želenem pakiranju ne obstaja. Ali lahko ponudimo 250g pakiranje?
52.   TESTENINE ŠKOLKICE KORENČEK 250 G - artikel ne obstaja več. Prosimo za izključitev iz sklopa.
53.   TESTENINE PENTLJICE JAJ.,KORENČ. 175 G - artikel ne obstaja več. Prosimo za izključitev iz sklopa.

Hvala za odgovor.

Lep pozdrav.


ODGOVOR


SKLOP 5
ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI IN TESTENINE
2.   BELE DROBTINE - ali lahko ponudimo pol-bele drobtine?
lahko

6.   JUŠNI REZANCI JAJČNI 5 KG - ali lahko ponudimo 2kg pakiranje?
lahko

7.   JUŠNI REZANCI ŠIROKI 2 KG - ali lahko ponudimo 5kg pakiranje?
lahko

27.   POLŽKI DROBNI 2 KG DURUM - ali lahko ponudimo 5kg pakiranje?
lahko

38.   TESTENINE KRPICE JAJČNE 2 KG - ali lahko ponudimo 3kg pakiranje?
lahko

44.   TESTENINE RINČICE JAJ., KORENČ. 5 KG - rinčice jajčne s korenčkov v želenem pakiranju ne obstaja. Ali lahko ponudimo 250g pakiranje?
lahko

52.   TESTENINE ŠKOLKICE KORENČEK 250 G - artikel ne obstaja več. Prosimo za izključitev iz sklopa.
lahko brez korenčka do 1 kg pakiranje

53.   TESTENINE PENTLJICE JAJ.,KORENČ. 175 G - artikel ne obstaja več. Prosimo za izključitev iz sklopa.
lahko brez korenčka do 1 kg pakiranje

Cene morate preračunati na zahtevano mersko enoto.

lpDatum objave: 12.07.2019   14:00
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Pri sklopu 5 - ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI IN TESTENINE - imate zelo malo določenih merskih enot pri nazivih artiklov. Zanima nas, ali se je potrebno držati pakiranj samo tam, kje imate gramaturo poleg artikla navedeno oz. kako?
Npr.
2.   BELE DROBTINE KG
pri tem artiklu poleg naziva ni podatka za kakšno pakiranje gre - ali lahko torej ponudimo večja (rinfuzna pakiranje s tem, da ceno preračunamo na KG kot je zahteva EM?
V tem sklopu je zelo veliko takšnih artiklov, zato vas prosimo za detajlne napotke, da ne bo potem karkoli sporno.

Lep dan.

ODGOVOR

Spoštovani,

odgovarjamo:

5 - ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI IN TESTENINE

Kjer je v stolpcu 2 - artikel, podatek tudi o zahtevani gramaturi, je potrebno ponuditi točno takšno pakiranje, razen, če je preko odgovor naročnik dovolil odstopanja.
V kolikor tega podatka ni, sami ponudite pakiranje, ki ga imate. Ceno pa je potrebno oblikovati glede na zahtevano mersko enoto.

Torej, če je merska enota "kg" - postavite ceno za 1 kg.
Če je merska enota "kom", pri artiklu navajamo 500g, se cena postavi za 1 kom =500 g pakiranje.


lp

Datum objave: 12.07.2019   14:14
VPRAŠANJE
Sklop 19
artikel 1: želite ameriške ali gozdne borovnice?
artikel 7: lahko ponudimo pakiranje 2,5kg?
artikel 14: kakšno mešanico želite?
artikel 15: rumen ali zelen?


ODGOVOR
Sklop 19
artikel 1: želite ameriške ali gozdne borovnice?
gozdne

artikel 7: lahko ponudimo pakiranje 2,5kg?
LAHKO

artikel 14: kakšno mešanico želite?
CVETAČA, BROKOLI, KORENJE, GRAH

artikel 15: rumen ali zelen?
ZELEN

LP

Datum objave: 12.07.2019   14:16
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Sklop 16: Ribe in morski sadeži:
postavka 1: BRANCIN: ali želite celo ribo, očiščeno, neočiščeno, file, zmrznjeno ali svežo? Želite cel artikel 200-300g ali file 80-120g?
postavka 6: lahko namesto artikla MORSKI PES FILE, ponudimo morski pes kotlet?
Hvala za odgovor.

Lep pozdravODGOVOR

klop 16: Ribe in morski sadeži:
postavka 1: BRANCIN: ali želite celo ribo, očiščeno, neočiščeno, file, zmrznjeno ali svežo? Želite cel artikel 200-300g ali file 80-120g?
1.BRANCIN, CELA RIBA, OČIŠČENA, SVEŽA 200-300G

postavka 6: lahko namesto artikla MORSKI PES FILE, ponudimo morski pes kotlet?
LAHKO

LP


Datum objave: 12.07.2019   14:18
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

SKLOP 3
KONZERVIRANO SADJE IN ZELENJAVA

2. FEFERONI SLADKI 1/1 - ali lahko ponudimo 580g pakiranje s tem, da ceno preračunamo na vašo zahtevamo EM?
9. KOMPOT VIŠNJA 2600 G - ali lahko ponudimo 4100 g pakiranje s tem, da ceno preračunamo na vašo zahtevamo EM?
19. RDEČA PESA PLOČ. 1 KG - ali lahko ponudimo artikel pakiran v steklu, ker v pločevinki ne obstaja?
21. RJAVI FIŽOL V KONZERVI 4/1 - ali lahko ponudimo 2500G pakiranje s tem, da ceno preračunamo na vašo zahtevamo EM?

Hvala za odgovor.

Lep pozdrav.


ODGOVOR

SKLOP 3
KONZERVIRANO SADJE IN ZELENJAVA

2. FEFERONI SLADKI 1/1 - ali lahko ponudimo 580g pakiranje s tem, da ceno preračunamo na vašo zahtevamo EM?
LAHKO

9. KOMPOT VIŠNJA 2600 G - ali lahko ponudimo 4100 g pakiranje s tem, da ceno preračunamo na vašo zahtevamo EM?
LAHKO

19. RDEČA PESA PLOČ. 1 KG - ali lahko ponudimo artikel pakiran v steklu, ker v pločevinki ne obstaja?
LAHKO

21. RJAVI FIŽOL V KONZERVI 4/1 - ali lahko ponudimo 2500G pakiranje s tem, da ceno preračunamo na vašo zahtevamo EM?
LAHKO

Cene preračunajte na zahtevane merske enote.

lp

Datum objave: 12.07.2019   14:31
VPRAŠANJE
Spoštovani.

10.   MLINCI BREZ JAJC - nihče na slovenskem tržišču ne trži mlincev brez jajc. Prosimo, da artikel izločite iz ponudbe oz. povpraševanja.

Hvala

Lep pozdrav.


ODGOVOR

10.   MLINCI BREZ JAJC - so dobavljivi in jih naročamo.

Artikel ostaja v predračunu.

lp


Datum objave: 12.07.2019   14:43
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

SKLOP 18
OSTALO PREHRAMBENO IN DRUGO BLAGO

3.   BAZILIKA DROBLJENA 162 G - ali lahko ponudimo 340g pakiranje?
4.   CIMET MLETI 38 G - ali lahko ponudimo 70g pakiranje?
7.   ČAJ HIBISKUS 1000 G - ali lahko ponudimo šipek/hibiskus mešanico?
26.   FIŽOL RJAVI 5000 G - kakšen fižol imate v mislih / suh ali vložen in ali lahko ponudimo pakiranje 2,5kg?
30. JEDILNI ŠKROB 500 G - ali lahko ponudimo 1kg pakiranje?
31.   KAKAV 5 /1 - ali lahko ponudimo 2,5kg pakiranje?
37.   KIS BALZAMIČNI 1 L - ali lahko ponudimo 0,5l pakiranje?
40.   KLINČKI 25 G - ali lahko ponudimo 50g pakiranje?
43.   KOMPOT MEŠANO SADJE 2500 G - ali lahko ponudimo kompot s konzervansom, saj brez konzervansov ne ostaja?
46.   KONCENTRAT PARADIŽNIK PL. 850 G - ali lahko ponudimo pakiranje v steklu?
52.   KUS KUS 500 G - ali lahko ponudimo 1kg pakiranje?
56.   MAJARON 130 G - ali lahko ponudimo 220g pakiranje?
59.   MARGARINA DELIKATESNA 18 % MAŠČOBE 250 G - prosim vas za informacijo, kaj točno ste imeli v mislih, kajti za margarino z 18% maščobe še nismo slišali?
60.   MARMELADA MARELICA 700 G - ali lahko ponudimo džem v 450g pakiranju?
67.   MED KREMNI 900 G - na slovenskem tržišču so na voljo zelo male količine kremnega medu in verjetno noben ponudnik ne bo mogel garantirati dostavo tega medu, preko celotnega razpisnega obdobja. Ker kot ponudnik moramo, če podamo ceno, zagotavljati artikel, predlagamo, da le tega iz razpisa izločite, da ne bo potem prihajalo do neljubih zapletov.
75.   NARAVNI SOK 100 % GOZDNI SADEŽI 1 L - ali lahko ponudimo sok rdeče sadje (iz zgoščenih sokov: jabolka, grozdja, črnega ribeza, aronije, višnje, maline, borovnice, granatnega jabolka?
90.   OLJE SEZAMOVO L - ali lahko ponudimo 500ml pakiranje?
91.   OLJE ZA CVRTJE 5 L - ali lahko ponudimo 1l ali 10l pakiranje?
96.   PAŠTETA BIO ZELIŠČNA 25 G - ali lahko ponudimo 50g pakiranje?
113.   ROŽMARIN SUHI 150 G - ali lahko ponudimo 450g pakiranje?
129.   ŠAMPIONI V KISU 2400 G - ali lahko ponudimo 680g pakiranje šampinjonov v kisu ali 2500g pakiranje šampinjonov v slanici?
132.   TIMIJAN 203 G - ali lahko ponudimo 450g pakiranje?
140.   ŽELATINA LISTIČI 250 G - ali lahko ponudimo 1kg pakiranje?
143.   VANILI SLADKOR 15 DAG - artikel v navedeni gramaturi ne obstaja. Verjetno želite porcijsko pakiranje 10g. Ali ponudimo to?
144.   PECILNI PRAŠEK 13 DAG - artikel v navedeni gramaturi ne obstaja. Verjetno želite porcijsko pakiranje 13g. Ali ponudimo to?

Hvala za čim prejše odgovore.

Lep pozdrav.


ODGOVOR

SKLOP 18
OSTALO PREHRAMBENO IN DRUGO BLAGO

3.   BAZILIKA DROBLJENA 162 G - ali lahko ponudimo 340g pakiranje?
lahko

4.   CIMET MLETI 38 G - ali lahko ponudimo 70g pakiranje?
lahko

7.   ČAJ HIBISKUS 1000 G - ali lahko ponudimo šipek/hibiskus mešanico?
lahko

26.   FIŽOL RJAVI 5000 G - kakšen fižol imate v mislih / suh ali vložen in ali lahko ponudimo pakiranje 2,5kg?
vložen, 5kg

30. JEDILNI ŠKROB 500 G - ali lahko ponudimo 1kg pakiranje?
lahko

31.   KAKAV 5 /1 - ali lahko ponudimo 2,5kg pakiranje?
lahko

37.   KIS BALZAMIČNI 1 L - ali lahko ponudimo 0,5l pakiranje?
lahko

40.   KLINČKI 25 G - ali lahko ponudimo 50g pakiranje?
lahko

43.   KOMPOT MEŠANO SADJE 2500 G - ali lahko ponudimo kompot s konzervansom, saj brez konzervansov ne ostaja?
lahko, želimo čim manj konzervansov

46.   KONCENTRAT PARADIŽNIK PL. 850 G - ali lahko ponudimo pakiranje v steklu?
lahko

52.   KUS KUS 500 G - ali lahko ponudimo 1kg pakiranje?
lahko

56.   MAJARON 130 G - ali lahko ponudimo 220g pakiranje?
lahko

59.   MARGARINA DELIKATESNA 18 % MAŠČOBE 250 G - prosim vas za informacijo, kaj točno ste imeli v mislih, kajti za margarino z 18% maščobe še nismo slišali?
59.   MARGARINA ZA PEKO 250 G

60.   MARMELADA MARELICA 700 G - ali lahko ponudimo džem v 450g pakiranju?
lahko

67.   MED KREMNI 900 G - na slovenskem tržišču so na voljo zelo male količine kremnega medu in verjetno noben ponudnik ne bo mogel garantirati dostavo tega medu, preko celotnega razpisnega obdobja. Ker kot ponudnik moramo, če podamo ceno, zagotavljati artikel, predlagamo, da le tega iz razpisa izločite, da ne bo potem prihajalo do neljubih zapletov.
artikel ne naročamo v velikih količinah, zato ostane v predračunu

75.   NARAVNI SOK 100 % GOZDNI SADEŽI 1 L - ali lahko ponudimo sok rdeče sadje (iz zgoščenih sokov: jabolka, grozdja, črnega ribeza, aronije, višnje, maline, borovnice, granatnega jabolka?
lahko

90.   OLJE SEZAMOVO L - ali lahko ponudimo 500ml pakiranje?
lahko

91.   OLJE ZA CVRTJE 5 L - ali lahko ponudimo 1l ali 10l pakiranje?
dovolimo 1l in 10l, s tem, da lahko naročamo oboje pakiranje (cena 1l =enaka po ponudbi, ne glede na velikost pakiranja), saj vedno ne potrebujemo velika pakiranja

96.   PAŠTETA BIO ZELIŠČNA 25 G - ali lahko ponudimo 50g pakiranje?
lahko

113.   ROŽMARIN SUHI 150 G - ali lahko ponudimo 450g pakiranje?
lahko

129.   ŠAMPIONI V KISU 2400 G - ali lahko ponudimo 680g pakiranje šampinjonov v kisu ali 2500g pakiranje šampinjonov v slanici?
lahko 680g

132.   TIMIJAN 203 G - ali lahko ponudimo 450g pakiranje?
lahko

140.   ŽELATINA LISTIČI 250 G - ali lahko ponudimo 1kg pakiranje?
lahko

143.   VANILI SLADKOR 15 DAG - artikel v navedeni gramaturi ne obstaja. Verjetno želite porcijsko pakiranje 10g. Ali ponudimo to?
Popravljamo opis:
143.   VANILI SLADKOR 10 g

144.   PECILNI PRAŠEK 13 DAG - artikel v navedeni gramaturi ne obstaja. Verjetno želite porcijsko pakiranje 13g. Ali ponudimo to?
Popravljamo opis:
144. PECILNI PRAŠEK 13 g

lp

Datum objave: 18.07.2019   08:18
VPRAŠANJE
Spoštovani,
zanima nas:

Ali je zahtevano, da je poreklo artiklov slovensko?

SKLOP 12 SVEŽE MESO
2.   MLADA GOVEDINA ZREZKI 100 G - izbrana kakovost - Ali so zrezki iz stegna?
9.   SVINJSKA REBRA - Ali so v kosu ali razrezana?
10.   SVINJSKI KARE - Ali je kare s kostjo ali brez? V kosu ali razrez?
14.   SVINJSKI VRAT - S kostjo ali brez? V kosu ali razrez?

SKLOP 14 MESNI IZDELKI
1.   HRENOVKA - Po kateri vrsti hrenovk povprašujete?
2.   KAŠNATE KLOBASE - Po čem točno povprašujete?
3.   KLOBASA GRAJSKA - Ali povprašujete po klobasi ali salami? Če po klobasi, prosimo za podrobnejšo informacijo o artiklu.
4.   KMEČKA KLOBASA - Ali povprašujete po klobasi ali salami? Če po klobasi, prosimo za podrobnejšo informacijo o artiklu.
5.   KRANJSKA KLOBASA - Ali mora biti s certifikatom ZGO?
18.   PRŠUT BREZ KOSTI- Ali povprašujete po suhem t.i. kraškem pršutu?
22.   SLANINA DELIKATESNA KG - Po čem točno povprašujete?

SKLOP 15 PERUTNINSKO MESO IN IZDELKI IZ PERUTNINSKEGA MESA
2. PIŠČANČJE PRSI - Ali povprašujete po fileju brez kosti in kože?
3. PIŠČANČJI FILE KOCKE - Ali so kocke iz prsnega fileja?
5. PIŠČANČJI HRBET - Po čem točno povprašujete?
8. PIŠČANČJA BEDRA - Ali so s kostjo, kožo?
9. PIŠČANČJA PAŠTETA in 10. PIŠČANČJA PAŠTETA PORCIJSKA 20 G - Ali je to isti artikel in je le pakiranje različno?
11. PURANJE MESO FILE KOCKE - Ali so kocke iz prsnega fileja?
12. PURANJE MESO PRSA - Ali povprašujete po fileju brez kosti in kože?
14. POSEBNA PIŠČANČJA KLOBASA - Ali povprašujete po posebni piščančji salami?
17. ZLATI PIŠČANČJI ZREZKI - Po čem točno povprašujete?

Hvala za odgovore.


ODGOVOR

Spoštovani odgovarjamo:


Ali je zahtevano, da je poreklo artiklov slovensko?
Te zahteve v skladu z ZJN-3 naročnik, ne sme postaviti. Si pa naročnik vsekakor želi slovensko poreklo.
SKLOP 12 SVEŽE MESO
2.   MLADA GOVEDINA ZREZKI 100 G - izbrana kakovost - Ali so zrezki iz stegna?
da iz stegna

9.   SVINJSKA REBRA - Ali so v kosu ali razrezana?
rebra so v kosu, vendar rezana po željeni gramaturi

10.   SVINJSKI KARE - Ali je kare s kostjo ali brez? V kosu ali razrez?
v kosu s kostjo

14.   SVINJSKI VRAT - S kostjo ali brez? V kosu ali razrez?
brez kosti, vključeno mora biti tudi razrez


SKLOP 14 MESNI IZDELKI
1.   HRENOVKA - Po kateri vrsti hrenovk povprašujete?
klasična hrenovka

2.   KAŠNATE KLOBASE - Po čem točno povprašujete?
Klasične bele kašnate klobase iz (glavna sestavina ajdova kaša)

3.   KLOBASA GRAJSKA - Ali povprašujete po klobasi ali salami? Če po klobasi, prosimo za podrobnejšo informacijo o artiklu.
po salami

4.   KMEČKA KLOBASA - Ali povprašujete po klobasi ali salami? Če po klobasi, prosimo za podrobnejšo informacijo o artiklu.
po salami

5.   KRANJSKA KLOBASA - Ali mora biti s certifikatom ZGO?
da

18.   PRŠUT BREZ KOSTI- Ali povprašujete po suhem t.i. kraškem pršutu?
da

22.   SLANINA DELIKATESNA KG - Po čem točno povprašujete?
Povprašujemo po klasični delikatesni slaniniSKLOP 15 PERUTNINSKO MESO IN IZDELKI IZ PERUTNINSKEGA MESA
2. PIŠČANČJE PRSI - Ali povprašujete po fileju brez kosti in kože?
PIŠČANČJE PRSI s kožo in kostjo

3. PIŠČANČJI FILE KOCKE - Ali so kocke iz prsnega fileja?
PIŠČANČJI FILE KOCKE iz prsnega fileja

5. PIŠČANČJI HRBET - Po čem točno povprašujete?
Povprašujemo po celem piščančjem hrbtu s kožo in kostjo

8. PIŠČANČJA BEDRA - Ali so s kostjo, kožo?
PIŠČANČJA BEDRA s kostjo, kožo

9. PIŠČANČJA PAŠTETA in 10. PIŠČANČJA PAŠTETA PORCIJSKA 20 G - Ali je to isti artikel in je le pakiranje različno?
točno tako, artikel 9 je rinfuza, artikel 10 - porcijsko pakiranje

11. PURANJE MESO FILE KOCKE - Ali so kocke iz prsnega fileja?
PURANJE MESO FILE KOCKE iz prsnega fileja

12. PURANJE MESO PRSA - Ali povprašujete po fileju brez kosti in kože?
PURANJE MESO PRSA, fileji brez kosti in kože

14. POSEBNA PIŠČANČJA KLOBASA - Ali povprašujete po posebni piščančji salami?
POSEBNA PIŠČANČJA SALAMA

17. ZLATI PIŠČANČJI ZREZKI Po čem točno povprašujete?
ZLATI PIŠČANČJI ZREZKI zamrznjeni piščančji panirani zrezki


LP


Datum objave: 18.07.2019   08:19
VPRAŠANJE
Sklop 19
artikel 14: ali lahko ponudimo mešanico cvetača+brokoli+korenje

ODGOVOR


LAHKO

LP

Datum objave: 30.07.2019   13:08
Spoštovani,

dodatno pojasnjujemo predračun.


Pri popravku smo pomotoma pobrisali količino za spodaj navedeni artikel. Prosimo, da ponudniki dopolnijo količino - 35 kom.

SKLOP 19: ZAMRZNJENO SADJE IN ZELENJAVA
15. STROČJI FIŽOL ZELEN ZAMRZNJEN 2,5/1, KOM 35


SKLOP 18: OSTALO PREHRAMBENO IN DRUGO BLAGO

20.   ČOKOLADNI TRIKOTNIK 80 G
ponudite lahko kot Mlečna čokolada, Toblerone, 100 g

21.   ČOKOLADNO SRCE 80 G
ponudite lahko kot Medenjaki obliti s čokolado, do 250 g pakiranje, ceno preračunajteSKLOP 5: ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI IN TESTENINE
BRIŠEMO ARTIKEL 10. MLINCI BREZ JAJC KG 150


SKLOP 17: BIO SOKOVI
1.   BIO SOK HRUŠKA 1 L
PONUDITE LAHKO BIO SOK BOROVNICA, PAKIRAN DO 1 L

LP