Dosje javnega naročila 004524/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Gradnje: C-34/19: Sanacija zalednih brežin na državni cesti G2-101/0232 Ljubelj - Bistrica (Tržič) od km 3.190 do km 3.390
ZJN-3: Postopek s pogajanji brez predhodne objave
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 695.256,75 EUR

JN004524/2019-L01 - Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (EU 15 - SL), objavljeno dne 28.06.2019
JN004524/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 03.07.2019
JN004524/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 03.07.2019
JN004524/2019-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 02.09.2019
Zahtevek za revizijo

    JN004524/2019-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL)

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Martina Kokalj
martina.kokalj@gov.si
+386 014788336

Internetni naslovi
http://dc.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: C-34/19: Sanacija zalednih brežin na državni cesti G2-101/0232 Ljubelj - Bistrica (Tržič) od km 3.190 do km 3.390
Referenčna številka dokumenta: 43001-222/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Sanacija zalednih brežin na državni cesti G2-101/0232 Ljubelj - Bistrica (Tržič) od km 3.190 do km 3.390
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 569.882,58 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Republika Slovenija
II.2.4 Opis javnega naročila
Sanacija zalednih brežin na državni cesti G2-101/0232 Ljubelj - Bistrica (Tržič) od km 3.190 do km 3.390
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Oddaja javnega naročila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije v primerih, navedenih v nadaljevanju

Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez predhodne objave javnega razpisa v skladu s členom 32 Direktive 2014/24/EU
  • Skrajno nujni primeri, do katerih pride zaradi dogodkov, ki jih naročnik ni mogel predvideti in so v skladu z natančnimi pogoji Direktive

Razlaga:
28.4.2019 je na navedeni lokaciji prišlo do elementarnega dogodka - do podora velikega skalnega bloka. Na cesto in strugo potoka je zdrsnelo 120 m3 materiala. Koncesionar je takoj po izboljšanju vremenskih razmer ter opravljenim preliminarnem pregledu brežine izvedel varovalni nasip ter vzpostavil polovično prevoznost. Vzporedno se je izvajal tudi natančen geodteski posnetek brežine ter inženirsko geološki pregled z analizo stabilnosti hribinskih blokov. Na podlagi rezultatov inženirko geološke analize, ki je bila izdelana 31.5.2019 obstaja nevarnost, da lahko še pride do podorov enakih razsežnosti, zlati ob neugodnih vremenskih razmerah (večdnevno obilno deževje). K izvedbi sanacijskih ukrepov je zato potrebno pristopiti takoj ter dela dokončati v čim krajšem času, saj bi bila v primeru večdnevnega deževja potrebna zapora ceste, kar pa je glede na pomembnost prometne povezave nemogoče. Izvede se lovilni objekt.
Pravna podlaga za izvedbo postopka je č.) točka prvega odstavka 46. člena Zakona o javnem naročanju, ki določa , da naročnik lahko uporabi postopek s pogajanji brez predhodne objave za javno naročilo gradenj, blaga ali storitev, če zaradi skrajne nujnosti, nastale kot posledica dogodkov, ki jih naročnik ni mogel predvideti, rokov za odprti ali omejeni postopek ali konkurenčni postopek s pogajanji mi mogoče upoštevati.

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN004524/2019-L01
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 28.06.2019
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
27.06.2019
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 2
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 2

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA, projektiranje, inženiring, gradnja in vzdrževanje objektov visoke in nizke gradnje d.d.
Jezerska cesta 20
4000
SI
Kranj
Slovenija

Ne
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 570.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 569.882,58 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije

Dodatne informacije:
Naročilo se odda po postopku s pogajanji na podlagi točke č.) prvega odstavka 46.člena ZJN-3.
Naročnik do pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila, ko zoper njo ni mogoče zahtevati pravnega varstva, ne sme skleniti pogodbe o izvedbi javnega naročila, razen če:
izvaja postopek s pogajanji brez predhodne objave na podlagi č) točke prvega odstavka 46. člena tega zakona
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
03.07.2019