Dosje javnega naročila 900071/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA OBRAMBO 
Storitve: Helikopterji
ZJNPOV: Postopek s pogajanji

JN71/2019 - Obvestilo o naročilu na področju obrambe in varnosti (EU 17 - SL), objavljeno dne 03.07.2019
JN84/2019 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 22.07.2019
JN99/2019 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 14.08.2019
JN71/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.10.2019
JN143/2019 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 12.11.2019
Zahtevek za revizijo
    JN71/2019 Obvestilo o naročilu na področju obrambe in varnosti (EU 17 - SL)
   Dodatna pojasnila
2019/S 126-309616
OBVESTILO O NAROČILU NA PODROČJU OBRAMBE IN VARNOSTI

Poslano tudi na TED

Storitve

Helikopterji

Datum objave: 3. 7. 2019
Številka objave: JN71/2019


To obvestilo objavlja na podlagi ZJNPOV oziroma Direktive 2009/81/ESNaročnik po prvem odstavku 3. člena ZJN-2.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Vojkova cesta 55, Kontakt: Tatjana Zaletelj, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 12305225. Telefaks +386 14711730. E-pošta tatjana.zaletelj@mors.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.mors.si
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKAI.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIObramba
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: VZDRŽEVANJE HELIKOPTERJEV BELL
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Storitve.
Kategorija storitve: st. 1.
Sifra NUTS: SI.
II.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu Obvestilo se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma: v mesecih: 48
Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazuma Ocenjena vrednost brez DDV: 8606557 EUR
II.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: VZDRŽEVANJE HELIKOPTERJEV BELL
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 34711500 (Helikopterji)
50212000 (Storitve popravila in vzdrževanja helikopterjev)
II.1.7)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem Ponudnik mora v ponudbi navesti delež naročila, ki ga namerava oddati podizvajalcem (tretjim osebam ali predlaganemu podizvajalcu), ter predmet naročil, za katere jih predlaga.
Ponudnik mora navesti vsako spremembo, ki med izvajanjem pogodbe nastane na ravni podizvajalcev.
II.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obseg Ocenjena vrednost brez DDV: 8606557 EUR
II.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbeII.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročilaII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v mesecih: 48 (od oddaje naročila)
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja SKLADNO Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo SKLADNO Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano SKLADNO Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO.
III.1.4)Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročila, zlasti v zvezi z varnostjo dobave in informacij SKLADNO Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO.
III.1.5)Informacije o varnostnem preverjanjuIII.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni statusPogoji v zvezi z osebnim statusom gospodarskih subjektov (ki lahko privedejo do izključitve), vključno z zahtevami za vpis v poslovni ali trgovinski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: SKLADNO Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO.
Pogoji v zvezi z osebnim statusom gospodarskih subjektov - podizvajalcev (ki lahko privedejo do izključitve), vključno z zahtevami za vpis v poslovni ali trgovinski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: SKLADNO Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO.
III.2.2)Poslovno in finančno stanjePogoji v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem gospodarskih subjektov (ki lahko privedejo do izključitve) Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
SKLADNO Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO.
Najnižje ravni morebitnih standardov:
SKLADNO Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO.
Pogoji v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem gospodarskih subjektov - podizvajalcev (ki lahko privedejo do izključitve) Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
SKLADNO Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO.
Najnižje ravni morebitnih standardov:
SKLADNO Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO.
III.2.3)Tehnična sposobnostPogoji v zvezi s tehnično in/ali poklicno sposobnostjo gospodarskih subjektov (ki lahko privedejo do izključitve) Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
SKLADNO Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO.
Najnižje ravni morebitnih standardov:
SKLADNO Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO.
Pogoji v zvezi s tehnično in/ali poklicno sposobnostjo gospodarskih subjektov - podizvajalcev (ki lahko privedejo do izključitve) Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
SKLADNO Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO.
Najnižje ravni morebitnih standardov:
SKLADNO Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Postopek s pogajanji.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik MORS 123/2019-ON-PSPs
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentovIV.3.4)Rok za prejem prijav za sodelovanje Datum: 5. 8. 2019
Čas: 12:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILAVI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2019/6/15197-85312500049024442450/
JN_VAB_123_ON-PSPS_2019.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 25. 7. 2019
Čas: 12:00
Pogoji odpiranja ponudb: Datum: 6. 8. 2019
Čas: 11:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Vojkova cesta 55, SI-1000 Ljubljana.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Vojkova cesta 55, SI-1000 Ljubljana.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 1. 7. 2019
 

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN84/2019, Storitve: Helikopterji; datum objave: 22. 7. 2019
  • JN99/2019, Storitve: Helikopterji; datum objave: 14. 8. 2019
  • JN143/2019, Storitve: Helikopterji; datum objave: 12. 11. 2019

.
   Dodatna pojasnila
Datum objave: 22.07.2019   08:51
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosim vas za dodatna pojasnila razpisne dokumentacije:
1. ali lahko zahtevane izjave (priloga 4, 5 in 7) za podizvajalca predložimo v angleškem jeziku?
2. ali lahko potrdila uradnih organov za podizvajalca predložimo v angleškem jeziku?
3. ali za originalnega proizvajalca motorja potrebujemo pooblastilo, da so pooblaščeni za izvajanje del na motorju/komponentah, listo odobrenih del (capability list) ter ustrezne certifikate (FAA, CAA, MAA, EASA )?
4. zakaj je zahtevano dovoljenje za promet z vojaškim orožjem in opremo za skupini 1 (Gladkocevno orožje kalibra do 20 mm, drugo orožje in avtomatsko orožje kalibra 12,7 mm (kalibra 0,50 palca) ali manjšega kalibra in dodatki, našteti spodaj, in posebej zanje zasnovane komponente) in 4 (Bombe, torpedi, rakete, vodeni izstrelki, druga eksplozivna telesa in polnjenja ter z njimi povezana oprema in dodatki, našteti spodaj, in posebej zanje zasnovane komponente) in ne za skupino 10 (vojaški zrakoplovi, zračna plovila, zasnovana po načelu lažje od zraka, zračna plovila brez posadke), katera bi bila bolj primerna?

Zaradi sezone letnih dopustov in odsotnosti nekaterih ljudi vas prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudbe za 1-2 tedna.

Vnaprej se vam zahvaljujem za odgovore.

Lep pozdrav

ODGOVOR
1., 2. Izjave proizvajalcev in potrdila uradnih organov lahko ponudnik predloži v angleškem jeziku, vendar si naročnik pridržuje pravico zahtevati prevod v slovenski jezik.
3. Originalni proizvajalec motorja potrebuje le pooblastilo letalskih oblasti, da so zraven »design organisation« tudi »maintenance organisation« motorja, na osnovi katerega po izvedenih vzdrževalnih delih lahko izdajo ustrezne certifikate za motor/komponente.
4. Dovoljenje za promet z vojaškim orožjem in opremo za skupini 1 in 4 sta zahtevani zaradi morebitnega vzdrževanja oborožitvenih sistemov na helikopterjih.

Rok za oddajo ponudb naročnik podaljšuje do 22. 8. 2019 do 12:00. Javno odpiranje ponudb bo 23. 8. 2019 ob 10:00. Vprašanja lahko ponudniki zastavijo na Portal JN do 12. 8. 2019, naročnik bo na istem naslovu objavi odgovore najkasneje do 16. 8. 2019.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Zaradi dopustov vas prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudb in sicer za 14 dni.
Lep pozdrav!

ODGOVOR


Rok za oddajo ponudb naročnik podaljšuje do 22. 8. 2019 do 12:00. Javno odpiranje ponudb bo 23. 8. 2019 ob 10:00. Vprašanja lahko ponudniki zastavijo na Portal JN do 12. 8. 2019, naročnik bo na istem naslovu objavi odgovore najkasneje do 16. 8. 2019.

Datum objave: 14.08.2019   13:34
VPRAŠANJE

Spoštovani,

V zvezi z osnutkom pogodbe predlagamo, da se v 10. členu izpusti obveza priložiti naslednje dokumente:
- s strani naročnika potrjena ponudba (naročilni list ali drug obrazec z enakimi podatki),
v primeru dodatnih del, dopolnjena ponudba izvajalca s seznamom vseh obrazcev ROS,
druge dokumente in poročila o opravljenih funkcionalnih preizkusih skladno z zahtevami naročnika (certifikati, potrdila, zapisi v tehnično knjižico (log book) ali knjižico zrakoplova, CRTS, ).
Navedeni dokumente izda naročnik v elektronski obliki ali pa so priloženi dobavljenemu blagu in so pretvorjeni v elektronsko obliko na lokaciji naročnika, zato smatramo, da jih ni smiselno podvajati.

Zaradi nenačrtovane odsotnosti odgovornih vas naprošamo za podaljšanje roka za oddajo ponudbe v sredino septembra.

Hvala za vaše razumevanje in odgovor.

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Deseti člen vzorca okvirnega sporazuma ostane nespremenjen.

Rok za oddajo ponudb se podaljša do 5. 9. 2019 do 12:00. Javno odpiranje ponudb bo 5. 9. 2019 ob 13:00. Vprašanja lahko ponudniki zastavijo na Portal JN do 23. 8. 2019, naročnik bo na istem naslovu objavi odgovore najkasneje do 28. 8. 2019. Postavljeni rok za oddajo ponudb je dokončen in ga naročnik ne bo več podaljšal.Datum objave: 14.08.2019   13:34
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Od večih Bell servisnih centrov smo prejeli informacijo, da jim proizvajalec helikopterjev Bell ne dovoli, da bi na tem razpisu sodelovali kot podizvajalci. Prepoved se ne nanaša izključno na ta razpis ampak na splošno prepoved poslovanja preko zastopnikov/agentov. Vsem pooblaščenim servisnim centrom je dano navodilo, da se lahko samo direktno prijavijo na razpis, brez posrednikov, ali pa tvegajo izgubo Bell certifikata. Ni nam jasen razlog takšne zahteve, ki po našem mnenju omejuje konkurenco. Navedeno lahko potrdijo vsi obstoječi pogodbeniki.

Za prepoved smo izvedeli šele danes in zato prosimo, da:
- ali prosite podjetje Bell, da v tem primeru naredi izjemo in dovoli servisnim centrom sodelovanje s posredniki pri poslih s Slovensko vojsko
- ali razdelite razpis na več sklopov: konstrukcija, motorji, komponente
- ali podaljšate rok za oddajo ponudbe in nam date možnost, da s partnerji najdemo način, kako se prijaviti na razpis bez kršenja prepovedi Bell-a

V nasprotnem primeru obstaja velika verjetnost, da bo Bell Praga oz njihovo hčerinsko podjetje v Sloveniji edini ponudnik. Kar pomeni višje cene servisa za vas.

To, da Slovenska vojska pri servisiranju svoje flote Bell helikopterjev že več kot 10 let uspešno sodeluje s posredniki je jasen znak, da prepoved ni namenjena dvigovanju kvalitete storitve ampak izključno omejevanju konkurence.

Hvala na razumevanju in

Lep pozdravODGOVOR

Rok za oddajo ponudb se podaljša do 5. 9. 2019 do 12:00. Javno odpiranje ponudb bo 5. 9. 2019 ob 13:00. Vprašanja lahko ponudniki zastavijo na Portal JN do 23. 8. 2019, naročnik bo na istem naslovu objavi odgovore najkasneje do 28. 8. 2019. Postavljeni rok za oddajo ponudb je dokončen in ga naročnik ne bo več podaljšal.Datum objave: 14.08.2019   13:34
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Zaradi odsotnosti odgovornih oseb in posledično daljših postopkov pridobivanja dokazil in drugih dokumentov, Vas naprošamo za podaljšanje roka za oddajo popolne ponudbe do 9.9.2019.

Zahvaljujemo se za razumevanje in vas lepo pozdravljamo.


ODGOVOR

Rok za oddajo ponudb se podaljša do 5. 9. 2019 do 12:00. Javno odpiranje ponudb bo 5. 9. 2019 ob 13:00. Vprašanja lahko ponudniki zastavijo na Portal JN do 23. 8. 2019, naročnik bo na istem naslovu objavi odgovore najkasneje do 28. 8. 2019. Postavljeni rok za oddajo ponudb je dokončen in ga naročnik ne bo več podaljšal.