Dosje javnega naročila 004423/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Storitve: C-22/19: Vzdrževanje informacijskega sistema CUVP
ZJN-3: Postopek s pogajanji brez predhodne objave
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 458.232,00 EUR

JN004423/2019-L01 - Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (EU 15 - SL), objavljeno dne 24.06.2019
JN004423/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 05.07.2019
JN004423/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 08.07.2019
Zahtevek za revizijo

    JN004423/2019-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2019/S 129-316903

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Martina Kokalj
martina.kokalj@gov.si
+386 014788336

Internetni naslovi
http://dc.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: C-22/19: Vzdrževanje informacijskega sistema CUVP
Referenčna številka dokumenta: 43001-112/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
98300000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Vzdrževanje informacijskega sistema CUVP
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 375.600,00 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
98300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Republika Slovenija
II.2.4 Opis javnega naročila
Vzdrževanje informacijskega sistema CUVP
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Oddaja javnega naročila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije v primerih, navedenih v nadaljevanju

Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez predhodne objave javnega razpisa v skladu s členom 32 Direktive 2014/24/EU
  • Gradnje, blago ali storitve lahko zagotovi samo določen gospodarski subjekt iz naslednjega razloga: zaščita izključnih pravic, vključno s pravicami intelektualne lastnine

Razlaga:
Konec marca 2016 je Direkcija RS za infrastrukturo prevzela Informacijski sistem nadzora in upravljanja naprav CUVP (po pogodbi št. 2415-12-000233). Vse garancijske obveznosti izvajalca po tej pogodbi so potekle.
Namen sistema je nanj postopno povezati vse cestne naprave in sisteme naprav (predori, semaforji, črpališča, sistem Burja, sistem Slavček, video nadzorne kamere, vremenske postaje, števci prometa, znaki Vi vozite, ipd.) v upravljanju DRSI, omogočati stalen 24/7 nadzor nad delovanjem naprav, daljinsko upravljanje določenih naprav, spremljanje alarmov in podatkov z naprav in drugih dogodkov povezanih z delovanjem, vključno s prijavami okvar koncesionarjem rednega elektro vzdrževanja DRSI in drugim občinskim vzdrževalnim službam na območju RS za odpravo le-teh.

Za potrebe zanesljivega in kvalitetnega delovanja sistema in stalnega zagotavljanja posodabljanja je potrebno le tega vzdrževati in si zagotoviti stalno ustrezno strokovno podporo tako na nivoju CUVP kot na nivoju naprav oziroma sistemov naprav na terenu in na vseh komunikacijskih povezavah.

Za obdobje od prevzema sistema do 31.5.2019 je bila za vzdrževanje sklenjena pogodba 2431-17-000358/0 in bistvenih sprememb v tem predlogu ni, razen v delu, kjer bo zaradi predvidene prenove prostorov in instalacij v objektu Dragomelj v letu 2020 potrebna večja prisotnost izvajalca na sami lokaciji CUVP.

Za nadaljnje vzdrževanje informacijskega sistema CUVP predlagamo sklenitev nove vzdrževalne pogodbe za obdobje dveh let oz. od podpisa pogodbe do 31.5.2021.


IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN004423/2019-L01
Številka obvestila v UL: 2019/S 120-295137
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 20.06.2019
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
01.07.2019
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
ASIST avtomatizacija sistemov d.o.o.
Cesta Ljubljanske brigade 23A
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 350.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 375.600,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
03.07.2019