Dosje javnega naročila 004770/2019
Naročnik: BANKA SLOVENIJE, Slovenska cesta 35, 1000 Ljubljana
Blago: Odkup in uničenje tolarskih kovancev
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 88.712,33 EUR

JN004770/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 05.07.2019
JN004770/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 13.09.2019
JN004770/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.12.2019
JN004770/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 27.02.2020
JN004770/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 27.02.2020
Zahtevek za revizijo

    JN004770/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 129-315817
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
BANKA SLOVENIJE
Slovenska cesta 35
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Primož Simončič, Danilo Kodrin
javna.narocila@bsi.si
+386 14719755/+386 14719505

Internetni naslovi
http://www.bsi.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.bsi.si/razpisi/javna-narocila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11065
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Gospodarske in finančne zadeve


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Odkup in uničenje tolarskih kovancev
Referenčna številka dokumenta: 2.09.3.1.00-200/2018/1
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18512100
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Odkup in uničenje tolarskih kovancev
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
14700000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Odkup in uničenje tolarskih kovancev
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 180
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
17.09.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL), Angleščina (EN)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 7 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 17.09.2019   10:15


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko naročanje.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 12.09.2019   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
BANKA SLOVENIJE
Slovenska cesta 35
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
04.07.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 29.07.2019   12:53
VPRAŠANJE 1 / QUESTION 1

Q1_SLO: Za pripravo ponudbe, ki vsebuje tudi transport odpadka, bi vas prosili za informacijo, kako je odpadek pakiran in kakšne so količine? Ali je pakiran v vrečkah, nato v škatlah, na paletah? Ali so palete ovite s folijo, koliko palet je? Ali so vse enakih dimenzij? Je potrebno palete vračati?
Q1_ENG: For preparation of the offer, where we need to include also cost for transport, we would like to know how coins (scrap material) is packed and what are the volumes. Is scrap material packed in foil bags, which are then put into cardboard boxes, which are placed onto the pallets? Are pallets wrapped up in a plastic foil? How many pallets are there? Are all pallets of the same size? Do we need to return pallets?

A1_SLO: Kovanci so pakirani v plastične vrečke, te pa so zložene v kartonske škatle različnih dimenzij (skupaj 107 škatel). Kartonske škatle so zložene na palete (1-4 kartonske škatle na paleti). Palete so dveh velikosti: običajna evro paleta (1200 mm x 800 mm) in pol-evro paleta (800 mm x 600 mm). Vseh skupaj palet bo okoli 40 (večina tolarskih kovancev je na običajni evro paleti in vsebuje 4 škatle, ostalo pa je na pol-evro paletah in vsebuje 2 škatli). Palet oz. embalaže ni potrebno vračati.
A1_ENG: Loose coins are packed in plastic bags, which are put into cardboard boxes of different dimensions (altogether 107 boxes). Cardboard boxes are placed on the pallets (1-4 cardboard boxes per pallet). Pallets are of two sizes: regular euro pallet (1200 mm x 800 mm) and half-euro pallet (800 mm x 600 mm). There will be around 40 pallets altogether (most of Tolar coins are on normal euro pallets and carries 4 cardboard boxes, the rest is on half-euro pallets and carries 2 cardboard boxes). There is no need to return pallets or other packaging material.


------------------------------
VPRAŠANJE 2 / QUESTION 2

Q2_SLO: Ali lahko pošljete vzorce kovancev (300-400 g) navedenih pod točko 1a, 1b, 1c na naslov potencialnega ponudnika?
Q2_ENG: Could you kindly send samples of about 300-400 grams of item 1a, item 1b and item 1c
to the address of a potencial bidder?

A2_SLO: Pošiljanje fizičnih vzorcev kovancev potencialnim ponudnikom ni bilo predvideno in ne bo izvedeno. Lahko vam dodatno posredujemo slike kovancev.
A2_ENG: Sending physical samples of the coins to potential bidders was not foreseen and will not be carried out. Instead, we can send you pictures of the coins.
Datum objave: 19.08.2019   11:14
VPRAŠANJE 3 / QUESTION 3

Q3_SLO: Nam lahko priporočite podjetje, ki bi opravilo nalaganje in transport kovancev za nas?
Q3_ENG: Can you advise us a company that will be able to do the loading and transport of the coins for us?

A3_SLO: Ne moremo vam priporočiti podjetja, ki bi za vas opravilo nalaganje in transport kovancev. Obrazec 6: Dodatne informacije vezano na odvoz tolarskih kovancev določa, da ponudnik sam zagotovi primerno napravo za dvig kovancev s tal na tovornjak, organizira in izpelje celoten proces nalaganja kovancev na tovornjak ter odstrani kovance iz skladišča na končno lokacijo, kjer poskrbi tudi za razkladanje. Prevzem kovancev bo na prevzemnem pultu v Novem mestu.
A3_ENG: We can not advise you a company that would do the loading and transport of coins for you. As stated in the Form 6: Additional information in connection with the removal of Tolar coins the bidder is expected to provide its own suitable lift (device) to lift the coins from floor level to the truck, must arrange and conduct the entire process of loading the coins onto the truck as well as remove the coins to final destination and unload them. Coins pick-up will be at the hand-over counter in Novo mesto.

VPRAŠANJE 4 / QUESTION 4

Q4_SLO: Nam lahko posredujete fotografije kovancev in fotografije, kako so kovanci pakirani?
Q4_ENG: Can you send us some photographs of the material and some photographs of how the material is packed?

A4_SLO: Vseh različnih fotografij pakiranja kovancev nimamo. Za opis pakiranja kovancev glejte vprašanje 1 / odgovor 1 z dne 29. julij 2019 ob 12:53. Fotografije kovancev lahko vidite na povezavi, objavljeni na spletni strani Banke Slovenije Razpisi Javna naročila.
A4_ENG: We do not have all different photographs of how the material is packed. For the description of packaging please see the question 1 and answer 1 from July 29 2019 at 12:53. You can see photographs of the coins at Banka Slovenije's web page Tenders Public Procurement.

VPRAŠANJE 5 / QUESTION 5

Q5_SLO: Ali mora biti oddana ponudba res veljavna 210 dni?
Q5_ENG: Is the validity of tender indeed 210 days?

A5_SLO: Da, v skladu z 18. točko natečajne dokumentacije morajo biti oddane ponudbe veljavne 210 dni po roku za oddajo ponudb.
A5_ENG: Yes, point 18 of the tender documentation states tenders must be valid for 210 days after the deadline for submission of tenders.

VPRAŠANJE 6 / QUESTION 6

Q6_SLO: V katerem časovnem pasu je definiran rok oddaje ponudbe?
Q6_ENG: What time zone is valid for bid deadline?

A6_SLO: Rok oddaje ponudbe je 17. september 2019, ob 10. uri po časovnem pasu GMT+2 (lokalni čas v Ljubljani).
A6_ENG: The deadline for submitting your Bid is 17 September 2019 at 10 AM GMT+2 (Ljubljana local time).


VPRAŠANJE 7 / QUESTION 7

Q7_SLO: Ali moramo v ponudbi za odkup celotne mase kovine vključiti tudi ponudbo za magnezij?
Q7_ENG: Does the bid for magnesium has to be included in the bid for purchase of total mass of metal?

A7_SLO: Magnezija v izračunu vrednosti odkupa celotne mase kovine ni potrebno upoštevati, zaradi zelo majhne vrednosti te kovine v celotni masi kovin.
A7_ENG: When calculating the value for purchase of total mass, there is no need to include the price of magnesium due to a very small value of it within the total mass of metal.

VPRAŠANJE 8 / QUESTION 8

Q8_SLO: Kam lahko kontaktiramo za tehnično pomoč vezano na registracijo in oddajo ponudb na portalu javnih naročil?
Q8_ENG: What is the contact for technical assistance regarding the registration and submission of the tender to eJN website?

A8_SLO: Za tehnično pomoč kontaktirajte Enotni kontaktni center državne uprave (EKC) na 080 2002 ali na elektronski naslov ekc@gov.si. Svetovalci na EKC so vam na voljo od ponedeljka do petka, od 8.00 do 22.00.
A8_ENG: For technical assistance please contact Single Contact Center of the State Administration (EKC) at +386 1 478 7876 or ekc@gov.si. EKC consultants are available from Monday to Friday from 8:00 to 22:00.


Datum objave: 20.08.2019   10:51
VPRAŠANJE 9 / QUESTION 9

Q9_SLO: Kakšno je razmerje teže med obodom in jedrom dvokovinskega kovanca?
Q9_ENG: What is the proportion of weight for outer ring and core of the bimetal coin?

A9_SLO: Teža oboda kovanca predstavlja približno 58 % teže kovanca, jedro pa približno 42 %.
A9_ENG: The weight of outer ring amounts to roughly 58 % of the coins' weight while core amounts to roughly 42 %.


Datum objave: 16.09.2019   08:21
QUESTION/VPRAŠANJE
With regards to the ESPD, is it necessary to supply information regarding suitability/economic and financial standing/technical and professional ability/quality assurance? Do we need to submit an official document showing the Companys registration and authorised signatories?

(Ali je treba v zvezi z ESPD posredovati informacije o primernosti / ekonomskem in finančnem položaju / tehničnih in poklicni sposobnosti / zagotavljanju kakovosti? Ali moramo predložiti uradni dokument, ki prikazuje registracijo družbe in pooblaščene podpisnike?)

ANSWE/ODGOVOR:
Dear Sir/Sirs.
Please supply information regarding suitability regarding suitability/economic and financial/tecnical and professional ability/quality assurance. Please also submit document showing Company registration and authorised signatures.

(Spoštovani!
Navedite podatke o primernosti glede primernosti / ekonomskem in finančnem položaju / tehničnih in poklicnih sposobnosti / zagotavljanju kakovosti. Predložite tudi dokument, ki prikazuje registracijo družbe in pooblaščene podpisnike.)

Datum objave: 18.09.2019   15:09
VPRAŠANJE 11/QUESTION 11
Q11_SLO: Ugotavljam, da sama preko portala e-JN ne morem dostopati, ker nisem zakoniti zastopnik podjetja.
Kakšen je nadaljnji postopek če se na portal prijavi direktorica, ali naloži samo scane strani 25-35? /

Q11_ENG_I find that I cannot access the e-JN portal myself because I am not a legal representative of the company.
What is the next procedure - if the director signs-in to the portal, does she only loads pages 25-35?

ODGOVOR 11/ANSWER 11
A11_SLO_Na spletni strani portala za elektronsko javno naročanje https://ejn.gov.si/ ponudnik v rubriki ponudnik izbere več informacij ter tako pride na stran https://ejn.gov.si/aktualno/vec-informacij-ponudniki.html. Na spletni strani so zahtevki za aktivacijo uporabnikov ter navodila za uporabnike. Direktorica lahko pooblastilo dodeli zaposlenemu. Pooblastilo mora ponudnik poslati na ministrstvo za javno upravo ( glej obrazec https://ejn.gov.si/dam/jcr:c106e9cc-bbc2-4f6f-b226-3e8f0c6f1cc1/ejn_pooblastilo_fizicna_oseba_servis.pdf )

Postopek za pripravo in oddajo ponudbe je zapisan v navodilih za uporabo aplikacije https://ejn.gov.si/dam/jcr:d5e55783-1bb6-43a9-bf12-6bf11bf5fe2b/ejn_Navodila_za_uporabo_ponudniki.pdf in sicer od strani 13 do 17. Ponudnik v sistem ejn naloži izpolnjene obrazce iz razpisne dokumentacije strani 25-35. Pomoč uporabnikom pa nudijo tudi preko enotnega kontaktnega centra javne uprave, preko telefonske številke 01 478 7876

A11_ENG_On the website of the portal for electronic public procurement https://ejn.gov.si/, the provider selects more information in the section the tenderer, so that he comes to the page https://ejn.gov.si/en/aktualno/vec-informacij-ponudniki.html . The website contains user activation requests and user guides. The director may grant authorisation to the employee. The tenderer must submit the authorization to the Ministry of Public Administration (see Form https://ejn.gov.si/dam/jcr:c106e9cc-bbc2-4f6f-b226-3e8f0c6f1cc1/ejn_pooblastilo_fizicna_oseba_servis.pdf

The procedure for preparation and submission of tender is described in the instructions for use of the application https://ejn.gov.si/en/dam/jcr:919953fd-d8d1-4a1a-8ca5-099874d7fcbf/ejn_EO_instructions.pdf from pages 13 to 17. The tenderer shall upload the completed forms from the tender documentation pages 25-35 into the ejn system. You can also get assistance through the single contact center of the public administration, by telephone on 01 478 7876


Datum objave: 19.09.2019   14:58
VPRAŠANJE 12/ QUESTION 12
Q12_ENG
Would you kindly be able to forward the ESPD form required as Annex 9 as is it not attached to the procurement documents?

Q12_SLO
Ali bi lahko prijazno posredovali obrazec ESPD, ki ga zahteva Priloga 9, saj ni priložen dokumentaciji o naročilu?

ODGOVOR 12/ANSWER 12
A12_ENG
Dear Sir/Sirs.
The ESPD file in xml form is included on slovene https://www.bsi.si/razpisi/javna-narocila english https://www.bsi.si/en/tenders/public-procurement website in ZIP file. The candidate or tenderer saves the completed ESPD (ZIP file and xml file ) on their computer or other electronic medium. Then the candidate or tenderer shall upload the contracting authoritys ESPD form (xml file) and complete it on the ESPD page on the Public Procurement Portal (Slovene https://www.enarocanje.si/_ESPD/ ) or English: https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=en . As stated on this website if you are in the middle of a procedure and have used the Commission service up until now, or if you do not have access to another service, we recommend using one of the following services (belgium, polish, portugal) to complete your procedure (they are very similar to the EU one). User just follows the instructions on the website.

Thereafter, ESPD shall be electronically signed or unsigned (if unsigned under the General Conditions of Use of the e-JN Information System, the ESPD shall be deemed to have a legally binding document which has the same validity as the signed one) together with any ESPDs which they have fulfilled and signed by all partners in the joint tender, the entities invoked to demonstrate eligibility for participation, and subcontractors (for the other participating tenderer, attach the signed ESPDs in pdf or xml signed form), attach to the tender documents, which shall be submitted (electronically) to the contracting authority by the deadline for submission of tenders.

A12-SLO
Spoštovani!
Datoteka ESPD v obliki xml je vključena na slovenskem spletnem mestu https://www.bsi.si/razpisi/javna-narocila ali angleškem https://www.bsi.si/sl/tenders/public-procurement website v ZIP datoteki. Kandidat ali ponudnik izpolnjeno ESPD (v ZIP datoteki in nato v xml obliki) shrani na svoj računalnik ali drug elektronski medij. Nato kandidat ali ponudnik naloži naročnikov obrazec ESPD (datoteka xml) in ga izpolni na strani ESPD na portalu javnih naročil (slovenski https://www.enarocanje.si/_ESPD/) ali v angleščini: https: // ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=sl. Kot je navedeno na tej spletni strani, če ste sredi postopka in ste doslej uporabljali storitev Komisije ali če nimate dostopa do druge storitve, priporočamo uporabo ene od naslednjih storitev (belgija, poljščina, portugalščina) da dokončate postopek (so zelo podobni tistemu iz EU).
Uporabnik samo sledi navodilom na spletni strani.

Potem se ESPD elektronsko podpiše ali nepodpiše (tudi če se ne podpiše se po splošnih pogojih uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da ima ESPD pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan) skupaj z vsemi ESPD, ki so jih izpolnili in podpisali vsi partnerji v skupnem razpisu, subjekti, na katere se sklicuje, da izkažejo upravičenost do udeležbe, in podizvajalci (za drugega sodelujočega ponudnika pripišejo podpisane ESPD v pdf ali xml podpisani obliki) razpisne dokumentacije, ki jo mora (v elektronski obliki) naročniku predložiti do roka za oddajo ponudb.Datum objave: 24.09.2019   11:25
Q13_ENG: Is it necessary for the subcontractor to submit Form 4 (Authorisation to obtain information from official records) or just the ESPD form and accompanying documents to the ESPD form?
Q13_SLO: Ali mora podizvajalec predložiti obrazec 4 (dovoljenje za pridobivanje informacij iz uradnih evidenc) ali samo obrazec ESPD in spremne dokumente na obrazec ESPD?

OSNUTEK ODGOVORA 13/ANSWER 13
A13_ENG_The subcontractors must submit ESPD and also Form 4
A13_SLO: Podizvajalci morajo posredovati ESPD in tudi obrazec 4


Datum objave: 02.10.2019   10:12
VPRAŠANJE/QUESTION

Q14_SLO_Ker so kovanci iz različnih legur se le ti ne morajo pretaliti v eni livarni oz. pri enem predelovalcu, da bi bili uničeni. Lahko se uničijo tudi s fizično deformacijo - mletjem ali z deformacijo z vrezom po dolžini kovanca. Prvo zahtevo je zelo težko realizirati. Glede fizičnega uničenja z deformacijo ali nisem opzil izrecne zahteve, kako naj bodo kovanci uničeni, niti zahteve za vzorce uničenih kovancev.
Glede na to, da se cene kovin za reciklažo gibljejo glede na borzno ceno do neke mere ali lahko posredujemo cene v obliki formule, ki upošteva borzno ceno na dan izbire najboljšega ponudnika ali na dan prevzema?
Q14_EN_Because the coins are made of different alloys, they do not have to be melted in one foundry. at one processor to be destroyed. They can also be destroyed by physical deformation - grinding or deformation by a coin cut. The first requirement is very difficult to realize. Regarding the physical destruction by deformation, I did not observe the explicit requirement that the coins should be destroyed, nor the requirements for patterns of destroyed coins.Given that metals prices for recycling fluctuate from the stock market price to some extent, can we provide prices in a formula that takes stock prices into consideration on the date of selection of the best bidder or on the day of takeover?

ANSWER/ODGOVOR
A14_SLO_SI: V skladu z razpisno dokumentacijo morajo biti kovanci pretaljeni, pri čemer pa ni omejitve, da morajo biti pretaljeni v eni livarni.
Formula za izračun vrednosti odkupa celotne kovine je že določena z razpisno dokumentacijo (obrazec 6, okviren izračun pa v obrazcu 1), interesenti tako sodelujejo samo s stroški pretopitve kovine. Na tej podlagi dobimo končno pogodbeno vrednost.
A14_EN: In accordance with the procurement documentation all coins have to be melted-down but there is not limit that all coins are melted-down in one foundry.
Formula for calculating total value for purchase of entire mass of metal is already set in procurement documentation. Please see form 6 and indicative calculation in form 1. Following this, participants only state costs for melting-down all coins and based on that we calculate the total contract value.
Datum objave: 09.10.2019   14:59
Q15_SLO: Prosimo za spremembo razpisnih pogojev, da naročnik v duhu zagotavljanja konkurence med ponudniki in načelom gospodarnosti dovoli alternativni način uničenja kovancev t.j. mehanski (mletje). Mehansko uničenje se lahko izvaja pod strogim nadzorom naročnika in doseže enak končni rezultat kot pretaljevanje t.j. popolno uničenje kovancev. S tem bo naročnik razširil trg potencialnih ponudnikov in si zagotovil konkurenčne ponudbe

Q15_ENG: We ask you to change public tender documentation so that in order to provide competition among tenderers and following the principle of economy the contracting authority allows alternative destruction of coins, that is mechanical destruction (grinding). Mechanical destruction can be executed under the supervision of the contracting authority and can result in same complete destruction of coins as with melting-down. With that the contracting authority would expand the list of possible tenderers and the possibility of receiving better offers.

A15_SLO: Banka Slovenije si je pri pripravi razpisne dokumentacije prizadevala vključiti čim širši nabor izvajalcev, ki so sposobni na transparenten in sledljiv način uničiti in reciklirati tolarske kovance. V skladu z razpisno dokumentacijo mora imeti izbrani izvajalec za uničenje kovancev ustrezna dovoljenja in registrirano dejavnost (C.24 Proizvodnja kovin in C.25 Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav; upoštevaje Standardno klasifikacijo dejavnosti). Pri tem so k razpisu vabljeni tudi izvajalci, ki neposredno ne izpolnjujejo prej omenjenega pogoja, vendar pa morajo v tem primeru razpisne pogoje izpolniti preko sodelovanja s podizvajalcem z ustrezno registrirano dejavnostjo. Ponudniki naj predložijo ustrezno dokazilo, da izpolnjujejo ta pogoj. Banka Slovenije s pretaljevanjem tolarskih kovancev želi zagotoviti, da se tolarski kovanci uničijo in reciklirajo, s tem pa zagotovimo transparenten, sledljiv in gospodaren razpisni postopek. Če se odločite za mletje, boste morali z določenim tehničnim postopkom po mletju, kovino pretaliti.

A15_ENG: Banka Slovenije was preparing public tender documentation with aim to achieve the broadest list of possible tenderers who can destroy and recycle tolar coins in transparent and traceable manner. According to the public tender documentation the contractor for destroying tolar coins has to have appropriate permissions and registered activity (C.24 and C.25 according to the Standard Industrial Classification SKD 2008). Nevertheless parties who do not fulfill these conditions can participate with sub-contractors that fulfill aforementioned conditions. Tenderers have to provide proof of fulfilling these conditions (on their own or with sub-contractor). By melting-down tolar coins Banka Slovenije wants to make sure tolar coins are destroyed and recycled in transparent, traceable and economic way. Therefore you can participate by tendering with mechanical destruction of coins but then have to participate with sub-contractors who will melt-down coins as determined by public tender documentation.