Dosje javnega naročila 004652/2019
Naročnik: POŠTA SLOVENIJE d.o.o., Slomškov trg 10, 2000 Maribor
Gradnje: Ureditev kupljenih prostorov na pošti 2284 Videm pri Ptuju - GOID
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 253.742,83 EUR

JN004652/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 03.07.2019
JN004652/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.11.2019
JN004652/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 07.01.2020
JN004652/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 07.01.2020
JN004652/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 07.01.2020
Zahtevek za revizijo

    JN004652/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
POŠTA SLOVENIJE d.o.o.
Slomškov trg 10
2000
SI
Maribor
Slovenija
Nataša Štraus
natasa.straus@posta.si
+386 024492309
+386 024492379

Internetni naslovi
http://www.posta.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.posta.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11032
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Poštne storitve


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Ureditev kupljenih prostorov na pošti 2284 Videm pri Ptuju - GOID
Referenčna številka dokumenta: 0021/2019/0021/MVG/6
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Ureditev kupljenih prostorov na pošti 2284 Videm pri Ptuju - GOID
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Ureditev kupljenih prostorov na pošti 2284 Videm pri Ptuju - gradbeno obrtniška dela
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Videm pri Ptuju
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je ureditev kupljenih prostorov na pošti 2284 Videm pri Ptuju - GOID.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 180
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Ureditev kupljenih prostorov na pošti 2284 Videm pri Ptuju - GOID -elektro instalacije
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Videm pri Ptuju
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je »Ureditev kupljenih prostorov na pošti 2284 Videm pri Ptuju - GOID.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 180
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
17.07.2019   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.12.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 17.07.2019   12:10


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 12.07.2019   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
03.07.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 05.07.2019   10:01
VPRAŠANJE
Ali so v postopek vključena pogajanja?

ODGOVOR
Naročnik je v svoji razpisni dokumentaciji na strani 4 jasno zapisal protokol izvedbe postopka javnega naročila. Prosimo za pregled razpisne dokumentacije.Datum objave: 11.07.2019   10:39
VPRAŠANJE
V RD zahtevate eno (1) potrjeno referenco s strani svojega naročnika s področja izvedbe del na objektih v obdobju zadnjih petih let , ki izkazujejo, da je ponudnik izvajal dela kvalitetno in v zahtevanih rokih na objektih skupne pogodbene vrednosti najmanj 20.000,00 EUR brez DDV (lahko tudi kumulativno s podizvajalcem) priloga vzorec št. 1 za stojna dela.
Vprašanje: a mora referenca v znesku 20.000,00 EUR zajemati samo strojna dela, ali lahko damo referenco, kjer smo izvajali GOI dela?
Hvala za odgovor.

ODGOVOR
Referenca je lahko skupna za GOI dela za isti objekt, vendar mora biti iz reference jasno razviden pogoj izpolnjevanja višine vrednosti del za posamezno področjeDatum objave: 11.07.2019   12:55
VPRAŠANJE
v JN pod točko 1.5 Podizvajalci piše, da moramo priložiti za podizvajalce zahtevo za neposredno plačilo, če ga zahteva.
Vprašanje: izjave ni priložena. A jo priložimo v primeru, če bomo izbrani ali jo sami pripravimo in jo priložimo že pri oddaji ponudbe?
Prav tako v omenjeni točki piše, da moramo navesti kontaktne podatke in zakonite zastopnike podizvajalcev. V obrazcu 4 ni alineje, da vpišemo zahtevane podatke. A tudi te podatke zapišemo sami?

Glede na to, da RD ne smemo popravljati ali dodajati, nas zanima, ali priložimo po svoje izjavo za neposredna plačila in kontaktne podatke in zakonite zastopnike podizvajalcev?

A obrazec 4 - PODATKI O PODIZVAJALCU, podpiše izvajalec ali ponudnik, ki pripravlja ponudbo?

Prosimo za odgovor.


ODGOVOR
V primeru, ko podizvajalec zahteva neposredno plačilo, ponudnik pripravi izjavo in jo priloži pri oddaji ponudbe.
Obrazec 4 podatki o podizvajalcu: ponudnik dopolni obrazec ali priloži dopis s kontaktnimi podatki in zakonitimi zastopniki podizvajalca. Obrazec podpiše ponudnik, ki pripravlja ponudbo.Datum objave: 11.07.2019   12:58
VPRAŠANJE
Spoštovani !

Prosimo za objavo varnostnega načrta.
Prosimo za objavo projektne dokumentacije in detajle.
Prosimo za objavo shem stavbnega pohištva.
Prosimo za objavo gradbenega dovoljenja.
Ali se projekt oddaja po sklopih ?

ODGOVOR
Naročnik je na svoji spletni strani objavil projektno dokumentacijo. Gradbeno dovoljenje je v pridobivanju.

Naročnik je v svoji razpisni dokumentaciji na strani 4 jasno zapisal protokol izvedbe postopka javnega naročila. Prosimo za pregled razpisne dokumentacije.Datum objave: 11.07.2019   12:58
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosim za objavo načrtov in detajlov oz.skic za PVC , alu in lesene izdelke-stavbno pohištvo

ODGOVOR
Naročnik je na svoji spletni strani objavil projektno dokumentacijo.Datum objave: 11.07.2019   14:00
VPRAŠANJE
v RD pod točko P so zapisane zahteve za reference.
Vprašanje: za strojne instalacije je potrebno priložiti referenco za 20.000,00 EUR s področja strojnih instalacij. Naše podjetje je izvajalo GOI dela na določenem objektu. Skupni znesek GOI del je bil 100.000,00 EUR, od tega je bil znesek strojnih instalacij 38.000,00 EUR. Glede zapisanega, vam lahko damo referenco iz tega objekta?
Hvala za odgovor.


ODGOVOR
DA, lahko priložite referenco iz tega objekta.Datum objave: 12.07.2019   12:47
VPRAŠANJE
Prosimo za pojasnilo glede cementnega estriha. Ali se res rabi oboje ?


ODGOVOR
Ponudnik poda ceno za obe postavki.Datum objave: 15.07.2019   13:04
VPRAŠANJE
Prosimo da za lovilec olj določite kapaciteto, oziroma velikost.
Površina ni merilo za velikost lovilca.

ODGOVOR
Naročnik prosi ponudnike, da v popisu del ne izpolnijo postavke št. 6 lovilec olj v sklopu zunanje ureditve. V kolikor bo postavka izpolnjena, se ne bo upoštevala v skupnem znesku popisa del. Pri pogajanjih bo naročnik objavil popis del brez te postavke.