Dosje javnega naročila 004649/2019
Naročnik: OSNOVNA ŠOLA DUŠANA MUNIHA MOST NA SOČI, Most na Soči 18A, 5216 Most na Soči
Blago: Sukcesivna dobava ekstra lahkega kurilnega olja za obdobje dveh let
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 84.301,27 EUR

JN004649/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 03.07.2019
JN004649/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 08.07.2019
JN004649/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.07.2019
JN004649/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 08.08.2019
JN004649/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 08.08.2019
Zahtevek za revizijo

    JN004649/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OSNOVNA ŠOLA DUŠANA MUNIHA MOST NA SOČI
Most na Soči 18A
5216
SI
Most na Soči
Slovenija
Barbara Mozetič
info@komunala-tolmin.si
+386 53819300

Internetni naslovi
http://www.komunala-tolmin.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.komunala-tolmin.si/aktualni-razpisi/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11035
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sukcesivna dobava ekstra lahkega kurilnega olja za obdobje dveh let
Referenčna številka dokumenta: 13/2019 JN VV
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09135100
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava ekstra lahkega kurilnega olja, skupaj s prevzemom in točenjem v rezervoarje naročnika.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09135100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Dušana Muniha Most na Soči, Podružnična šola Dolenja Trebuša, Podružnična šola Podmelec, Podružnična šola Šentviška Gora
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava ekstra lahkega kurilnega olja, skupaj s prevzemom in točenjem v rezervoarje naročnika.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
18.07.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 18.10.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 18.07.2019   09:15


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 12.07.2019   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
03.07.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 04.07.2019   14:57
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v poglavju 3.4. Ponudbena cena zahtevate fiksno ceno pred dajatvami za obdoje enega leta od sklenitve krovnega sporazuma, po preteku enega leta pa uskladitev cene na podlagi objavljenih cen na portalu MI, pri čemer niste opredelili, na kakšen način se opravi ta uskladitev. Prav tako zahtevate v 6. členu vzorca pogodbe, kjer pa navajate tudi , da vam mora izvajalec v času trajanja pogodbe ponuditi ceno, javno objavljeno na internetni strani. Glede na to, da ponudniki pri oblikovanju cene kurilnega olja upoštevamo gibanje cen naftnih derivatov na svetovnem trgu, razmerje med dolarjem in EUR ( kar je oboje zelo nepredvidljivo in dnevno spreminjajoče ) , naročniku ne moremo zagotoviti fiksne cene za eno leto kot tudi ne navedene uskladitve. Prav tako ponudniki na svojih portalih objavljamo cene kurilnega olja, ki jih oblikujemo po preje navedenem.

Večinoma ponudniki tako oblikujemo ceno po navedenih izhodiščih in zato predlagamo naročniku, da spremeni določilo o ceni kurilnega olja tako, da prodajalec dobavljeno kurilno olje zaračuna po ceni iz vsakokrat veljavnega cenika prodajalca na dan dobave, na katero za ves čas trajanja sporazuma odobri pogodbeno dogovorjeni stalni popust na ceno pred DDV. Ob vsakokratni spremembi cene kurilnega olja je prodajalec dolžan obvestiti naročnika.

Hvala


ODGOVOR
Naročnik vztraja pri razpisni dokumentaciji in s tem tudi pri nespremenljivosti cen za obdobje enega leta od sklenitve pogodbe. Ponudbena cena, ki je določena kot merilo, in cena, ki se letno usklajuje, ne vsebuje trošarin, DDV in drugih dajatev tako, da izbrani ponudnik ne bo prevzel tveganj glede sprememb navedenih dajatev na ceno.Datum objave: 05.07.2019   12:17
VPRAŠANJE

Spoštovani,

na državno določene dajatve nimamo vpliva ne ponudniki in ne naročniki.

Glede na to, da ponudniki pri oblikovanju cene kurilnega olja upoštevamo gibanje cen naftnih derivatov na svetovnem trgu, razmerje med dolarjem in EUR ( kar je oboje zelo nepredvidljivo in dnevno spreminjajoče ), naročnikom ne moremo zagotoviti fiksne cene za eno leto , prav tako za kupce - pravne osebe z odloženim plačilom ni akcijskih prodaj.

Prosimo, da naročnik upošteva navedene argumente.

ODGOVOR
Naročnik vztraja pri razpisni dokumentaciji. Stvar posameznega ponudnika in njegove poslovne politike je, kako bo oblikoval ponudbeno ceno in se zavaroval pred tveganji sprememb borznih cen in deviznih tečajev. Ponudbena cena, določena kot merilo in cena, ki se letno usklajuje, ne vsebuje trošarin, DDV in drugih dajatev tako, da izbrani ponudnik ne bo prevzel tveganj glede sprememb navedenih dodatkov na ceno.