Dosje javnega naročila 004651/2019
Naročnik: SLOVENSKI ETNOGRAFSKI MUZEJ, Metelkova ulica 2, 1000 Ljubljana
Storitve: Čiščenje poslovnih prostorov Slovenskega etnografskega muzeja Metelkova 2, Ljubljana za obdobje 2 let, po sklopih
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 107.164,80 EUR

JN004651/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 03.07.2019
JN004651/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 04.07.2019
JN004651/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.09.2019
JN004651/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 27.09.2019
JN004651/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 27.09.2019
Zahtevek za revizijo

    JN004651/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
SLOVENSKI ETNOGRAFSKI MUZEJ
Metelkova ulica 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Natalija Bubnjar
natalija.bubnjar@etno-muzej.si
+386 13008704

Internetni naslovi
http://www.etno-muzej.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/314781/SEM-RD_ciscenje-jul2019.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11039
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Rekreacija, kultura in vera


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Čiščenje poslovnih prostorov Slovenskega etnografskega muzeja Metelkova 2, Ljubljana za obdobje 2 let, po sklopih
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90910000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Čiščenje poslovnih prostorov Slovenskega etnografskega muzeja Metelkova 2, Ljubljana za obdobje 2 let, po sklopih
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Čiščenje UPRAVNE HIŠE - pridržano javno naročilo
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90910000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Čiščenje poslovnih prostorov Slovenskega etnografskega muzeja Metelkova 2, Ljubljana za obdobje 2 let, po sklopih
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Čiščenje RAZSTAVNE HIŠE, KAVARNE, DEPOJEV in OKOLICE
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90910000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Čiščenje poslovnih prostorov Slovenskega etnografskega muzeja Metelkova 2, Ljubljana za obdobje 2 let, po sklopih
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
26.07.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 26.07.2019   10:00
Kraj: elektronsko odpiranje na eJN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 19.07.2019   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
03.07.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 04.07.2019   13:09
Naročnik je k razpisni dokumentaciji objavil še obrazce, ki jih je potrebno izpolniti.

Datum objave: 09.07.2019   10:26
»Pridržek za 1. SKLOP Čiščenje UPRAVNE HIŠE je razviden v 3. delu razpisne dokumentacije na strani 4, in se glasi:

Naročnik v skladu z 31. členom ZJN-3 (pridržana javna naročila) v postopku javnega naročila za oddajo ponudbe za 1. SKLOP Čiščenje UPRAVNE HIŠE k sodelovanju vabi le invalidska podjetja in zaposlitvene centre, kot jih določa zakon, ki ureja zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov. Ponudnike, ki ne izpolnjujejo te zahteve, bo naročnik zavrnil oziroma izločil v skladu s tretjim odstavkom 90. člena ZJN-3.


Datum objave: 15.07.2019   13:56
VPRAŠANJE
Kdo zagotavlja vrečke za smeti?

ODGOVOR
Vrečke za smeti zagotavlja izbrani ponudnik.

VPRAŠANJE
Zanima nas ali lahko predložimo kopije referenc iz drugih razpisov, ki ustrezajo vašim zahtevam?

ODGOVOR
V kolikor kopije referenc iz drugih razpisov ustrezajo zahtevam naročnika, jih ponudniki lahko predložijo.

VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosim, da objavljate tudi vprašanja, ki jih ponudniki postavljamo, saj le tako lahko vemo točno zakaj se gre.

Glede oddaje naročila po sklopih, gre za nepotrebno drobljenje naročila in glede na to, da ste leta oddajali čiščenje enemu čistilnemu servisu za Upravno in Razstavno hišo, se pa ponudnikom pojavlja vprašanje, ali gre morda za kakšno navezo in imate že kakšen dogovor z enim izmed invalidskih podjetij.

Prosim, da omogočite vsem podjetjem, da se prijavimo na oba sklopa.

S spoštovanjem

ODGOVOR
V zvezi z vašo zahtevo naročnik odgovaja, da je avtonomen pri določanju predmeta javnega naročila in da je cit. javno naročilo oblikoval upoštevaje temeljna načela javnega naročanja. Očitki o drobljenju javnega naročila so neutemeljeni, saj se oba sklopa oddajata po ustreznem postopku (naročilo male vrednosti) v skladu z ZJN-3.Datum objave: 15.07.2019   14:00
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosim, da objavljate tudi vprašanja, ki jih ponudniki postavljamo, saj le tako lahko vemo točno zakaj se gre.

Glede oddaje naročila po sklopih, gre za nepotrebno drobljenje naročila in glede na to, da ste leta oddajali čiščenje enemu čistilnemu servisu za Upravno in Razstavno hišo, se pa ponudnikom pojavlja vprašanje, ali gre morda za kakšno navezo in imate že kakšen dogovor z enim izmed invalidskih podjetij.

Prosim, da omogočite vsem podjetjem, da se prijavimo na oba sklopa.

S spoštovanjem

ODGOVOR
Vprašanje na odgovor objavljen 4.7.2019 ob 13:09 se je glasilo:
Razpisna dokumentacija ne vsebuje obrazcev, ki jih je potrebno izpolniti. Prosimo za objavo le teh.

Vprašanje na odgovor objavljen 9.7.2019 ob 10:26 se je glasilo:
Spoštovani, kje v razpisni dokumentaciji je naveden pridržek za sklop 1?

V zvezi z vašo zahtevo naročnik odgovaja, da je avtonomen pri določanju predmeta javnega naročila in da je cit. javno naročilo oblikoval upoštevaje temeljna načela javnega naročanja. Očitki o drobljenju javnega naročila so neutemeljeni, saj se oba sklopa oddajata po ustreznem postopku (naročilo male vrednosti) v skladu z ZJN-3.