Dosje javnega naročila 004663/2019
Naročnik: OBČINA METLIKA, Mestni trg 24, 8330 Metlika
Storitve: Izdelava PZI projekta za obnovo vodovoda in kanalizacije ter izgradnjo manjkajočega dela cestne/javne razsvetljave v naselju Krasinec'
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN004663/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 03.07.2019
JN004663/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.07.2019
JN004663/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 06.08.2019
Zahtevek za revizijo

    JN004663/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA METLIKA
Mestni trg 24
8330
SI
Metlika
Slovenija
Martina Nemanič
martina.nemanic@metlika.si
+386 73637400

Internetni naslovi
http://www.metlika.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.metlika.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11043
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izdelava PZI projekta za obnovo vodovoda in kanalizacije ter izgradnjo manjkajočega dela cestne/javne razsvetljave v naselju Krasinec'
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71320000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izdelava PZI projekta za obnovo vodovoda v dolžini cca 3.250 m in kanalizacije v dolžini cca 1.511 m ter izgradnjo manjkajočega dela cestne/javne razsvetljave v dolžini cca 1.630 m v naselju Krasinec'
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71320000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: naselje Krasinec v občini Metlika
II.2.4 Opis javnega naročila
Izdelava PZI projekta za obnovo vodovoda v dolžini cca 3.250 m in kanalizacije v dolžini cca 1.511 m ter izgradnjo manjkajočega dela cestne/javne razsvetljave v dolžini cca 1.630 m v naselju Krasinec'
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
17.07.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.10.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 17.07.2019   09:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 09.07.2019   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
03.07.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 08.07.2019   12:55
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v sklopu projekta je potrebno izdelati tudi projekt javne razsvetljave.
Zanima nas ali je predvideno novo prižigališče javne razsvetljave in s tem nov NN priključek - v tem primeru vas prosimo za podatek o lokaciji trafo postaje.
Glede na to, da je na območju že izvedena obstoječa javna razsvetljava je možno tudi, da se nova javna razsvetljava priklopi na obstoječe prižigališče ali pa celo na že obstoječe svetilke.
Prosimo vas za pojasnilo.


ODGOVOR:
Novo prižigališče ni predvideno.Datum objave: 08.07.2019   12:57
VPRAŠANJE

Vprašanje 1

v razpisni dokumentaciji Tehnična sposobnost (POGOJ 1 in POGOJ 2) zahtevate, da mora ponudnik izkazati, da je v zadnjih 5 letih uspešno izvedel projekt na nivoju PZI v sklopu katerega je bila predvidena novogradnja ali rekonstrukcija:
a) vodovoda v dolžini min. 3.000 m,
b) kanalizacije v dolžini min. 1.500 m,
c) javne razsvetljave v dolžini min. 1.500 m.

To pomeni, da mora ponudnik imeti v ENEM PZI projektu obdelano vsaj 3,0 km vodovoda, 1,5 km kanalizacije in 1,5 km javne razsvetljave.
Referenčna zahteva je nerazumljiva in nesorazmerna glede na razpisana dela. Ponudnik, ki je izdelal projekt vodovoda, kanalizacije ter cestne razsvetljave v treh različnih projektih, je enako kompetenten in ima vso zahtevano znanje ter sposobnosti, kot tisti ponudnik, ki je zahtevane komunalne vode izvedel v enem projektu. Pozivamo vas, da spremenite referenčno zahtevo za PONUDNIKA in VODJO PROJEKTA ter priznavate tudi reference v katerih so bili našteti komunalni vodi izdelani v ločenih projektih. V nasprotnem primeru bomo vložili revizijski zahtevek.

Prosimo vas tudi, da podaljšate rok za postavitev ponudnikovih vprašanj.

ODGOVOR:
Zahtevane reference, ločene po točkah (a,b,c) lahko izhajajo iz enega ali iz več različnih poslov, referenca iz vsake posamezne točke pa mora v celoti izhajati iz enega posla.

ODGOVOR:
Naročnik roka za postavitev ponudnikovih vprašanj ne bo podaljšal.

Datum objave: 10.07.2019   10:37
VPRAŠANJE

Glede na relativno majhno število investicijskih projektov v obdobju zadnjih 5 let prosimo in predlagamo, da se obdobje za predložitev referenc poveča na zadnjih 10 let.


ODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal tega pogoja.Datum objave: 10.07.2019   10:38
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
Pri pogoju reference zahtevate PZI, v sklopu katerega je bila predvidena novogradnja ali rekonstrukcija vodovoda v dolžini najmanj 3.000 m in kanalizacije v dolžini najmanj 1.500 m in cestne/javne razsvetljave v dolžini najmanj 1.500 m. Smatramo, da gre za predolg odsek, ki ni sorazmeren z zahtevami iz projektne naloge, Prosimo da dolžino za vodovod zmanjšate na 1700m, kanalizacijo na na 800m, cestno razsvetljavo pa na 800.
Saj bo s tem ponudba bolj konkurenčna in bolj odprta za ostale ponudnike.


ODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal tega pogoja.