Dosje javnega naročila 006074/2019
Naročnik: OBČINA RENČE - VOGRSKO, Bukovica 43, 5293 Volčja Draga
Blago: Dobava električne energije v Občini Renče-Vogrsko
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN006074/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 29.08.2019
JN006074/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 04.09.2019
JN006074/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.10.2019
Zahtevek za revizijo

    JN006074/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA RENČE - VOGRSKO
Bukovica 43
5293
SI
Volčja Draga
Slovenija
beti.cufer@rence-vogrsko.si
beti.cufer@rence-vogrsko.si
+386 53384500
+386 53384510

Internetni naslovi
http://www.rence-vogrsko.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/314871/RD_EL._energija.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12395
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava električne energije v Občini Renče-Vogrsko
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09310000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava električne energije v Občini Renče-Vogrsko
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09310000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Renče-Vogrsko
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava električne energije v Občini Renče-Vogrsko (plačniki Občina, KS Bukovica-Volčja Draga, KS Renče in KS Vogrsko)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
V skladu z razpisno dokumentacijo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
12.09.2019   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 2 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 12.09.2019   12:05
Kraj: na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 06.09.2019   15:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
29.08.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 02.09.2019   10:50
VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji ste objavili napačen datum za oddajo in odpiranje ponudb.

ODGOVOR

Spoštovani, hvala za opozorilo. Očitno je bila objavljena delovna verzija kjer datumi še niso bili usklajeni.

Pravilni datumi so:

Rok za oddajo: 12.9. do 12.00 h
Odpiranje: 12.9. ob 12.05 h
Rok za vprašanja: 6.9. do 15h
Dostava original zavarovanja: 12.9. do 12h


Datum objave: 03.09.2019   12:47
VPRAŠANJE
Prosimo če točno definirate obdobje dobave (od__).

ODGOVOR

Predmet javnega naročila je dobava električne energije v Občini Renče-Vogrsko, za potrebe naročnika in vseh pristopnikov k skupnem javnem naročilu za obdobje 24 mesecev od podpisa pogodbe dalje, tako za potrebe javne razsvetljave, kot tudi za potrebe poslovnih in drugih prostorov oz. porabnikov (v nadaljevanju za poslovne prostore).


Datum objave: 04.09.2019   08:52
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Prosimo če objavite čistopis vzorca Krovne pogodbe in čistopis vzorca Pogodbe, saj pot T17.Obrazci_Vzorec pogodbe zahtevate da se le -ta parafira, podpiše in žigosa. Hvala

ODGOVOR

Spoštovani!
Objavili smo čistopis razpisne dokumentacije.

Lep pozdrav,


Datum objave: 04.09.2019   09:50
VPRAŠANJE
Spoštovani

Zaradi natančnejšega izračuna cen bi potrebovali predviden datum pričetka dobave. Do kdaj ima obstoječa pogodba veljavo je znano, potem pa je tu še morebitna zamenjava dobavitelja.

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Spoštovani, glede na to, da spremembo dobavitelja izvede SODO prvega dne v koledarskem mesecu, če je bila popolna zahteva za menjavo dobavitelja prijavljena pri SODO do desetega dne predhodnega meseca, je predviden datum 1.11.2019.

lep pozdrav,
Datum objave: 05.09.2019   14:25
VPRAŠANJE
Spoštovani!
10.2.2Obrazec "ponudba"_obr.1 T.II_PONUDBENA CENA:ali v stolpec vrednost brez ddv oddajamo ponudbeno ceno /KWh brez ddv na 5 dec.?
tretji stolpec_vrednost z ddv:ali v stolpec vpišemo ceno /KWh z ddv ali je mišljena vrednost, ki jo izračunamo (kolxcena /KWh z ddv)?
Prosimo za natančno pojasnilo, saj je to merilo za izbor.
Hvala


ODGOVOR

Spoštovani,

v 3. stolpec vrednost brez DDV vnesete vrednost, ki jo izračunate (kolXcena/kWh) brez DDV, v zadnji stolpec Vrednost z ddv pa vrednost, ki jo izračunate (kolXcena/kWh) s prištetim DDV-jem.

lep pozdrav,


Datum objave: 05.09.2019   16:24
VPRAŠANJE
Spoštovani,
kam se vpiše cena /KWh brez ddv in cena /KWh z ddv?

ODGOVOR

Nikjer. napiše se samo vrednost.


Datum objave: 09.09.2019   08:16
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosili bi, če lahko spremenite pogodbeni predračun (obrazec št. 1) tako, da je možno navesti ceno po VT/MT/ET in to za posamezna želena obdobja ponudbe, torej posebej za obdobja: 01.11.2019-31.12.2019, 2020, 01.01.2021-31.10.2021.
Ni potrebno navajati cene posebej za javno razsvetljavo in poslovne prostore, lahko se navede skupna cena po posameznih obdobjih.
Lep pozdrav.

ODGOVOR

Naročnik ne bo spremenil obrazca.

lep pozdrav,


Datum objave: 09.09.2019   08:17
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo, da navedete tudi predvidene količine za posamezna obdobja, za katera želite ponudbo.
V kolikor predvidenih količin ne boste navedli, ne boste mogli imeti realne primerjave med oddanimi cenami ponudnikov, saj je nemogoče, da bi posamezni ponudniki oddajali ponudbe ob enakih predvidenih količinah, v kolikor ta podatek ni na voljo.
Lep pozdrav.

ODGOVOR

V obrazcu Ponudba so že naveden predvidene količine.

Lep pozdrav,