Dosje javnega naročila 004762/2019
Naročnik: OBČINA ŠKOFLJICA, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica
Blago: Dobava in montaža opreme za PŠ Lavrica
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 368.438,78 EUR

JN004762/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 05.07.2019
JN004762/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.08.2019
JN004762/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 02.09.2019
JN004762/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 05.09.2019
Zahtevek za revizijo

    JN004762/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 129-315799
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA ŠKOFLJICA
Šmarska cesta 3
1291
SI
Škofljica
Slovenija
Gabrijela Golob
gabrijela.golob@obcina.skofljica.si
+386 13601627
+386 13601610

Internetni naslovi
http://www.skofljica.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/314876/Dokumentacija_Obcina_Skofljica_JN_oprema_za_PS_Lavrica.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11058
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava in montaža opreme za PŠ Lavrica
Referenčna številka dokumenta: 43004-01/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39160000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je dobava in montaža opreme za Podružnično šolo Lavrica.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39150000
39160000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Osnovna šola Škofljica - Podružnična šola Lavrica.
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je dobava in montaža opreme za Podružnično šolo Lavrica.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 2
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Izvedba naročila se lahko podaljša samo, če tako odloči naročnik sam in ne iz razlogov na strani dobavitelja.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
Pospešen postopek.
Utemeljitev:
V četrtem odstavku 40. člena ZJN-3 je določeno, da če v nujnem primeru, ki ga naročnik ustrezno utemelji, ni mogoče upoštevati roka iz drugega odstavka tega člena, lahko naročnik določi rok, ki ni krajši od 15 dni od datuma, ko je bilo v objavo poslano obvestilo o javnem naročilu. Naročnik je v predmetnem postopku določil rok za oddajo ponudb, upoštevaje četrti odstavek 40. člena ZJN-3, saj del opreme za Podružnično šolo Lavrica nujno potrebuje do začetka novega šolskega leta 2019/2020, javnega razpisa pa iz razloga, ker oprema, ki je predmet tega javnega naročila, ni bila dorečena do konca meseca junija 2019, kljub stalnemu prizadevanju naročnika, da bi bil popis opreme pravočasno pripravljen, tako da naročnik v nobenem primeru ni mogel prej pripraviti dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in objaviti predmetnega javnega razpisa, glede na to, da ni imel ključnih podatkov v zvezi z opremo to je popis opreme in tehnične zahteve v zvezi z opremo.
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
24.07.2019   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 24.07.2019   12:15
Kraj: Javno odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 16.07.2019   11:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA ŠKOFLJICA
Šmarska cesta 3
1291
Škofljica
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
04.07.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 12.07.2019   15:48
Odgovor na vprašanje št. 1

Vprašanje ponudnika:

Izločitveni pogoj št. 12 - ali je dovolj, da se samo podpiše izjava ali je potrebno prilagati vsa dokazila ZJN

Odgovor naročnika:

Kot to izhaja iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ponudnik za dokazovanje Pogoja 12 podpiše Obrazec št. 4 - izjavo, ki je sestavni del Obrazca št. 4 Izjava o sprejemanju pogojev in upoštevanju veljavnih predpisov, ki vključuje tudi izjavo o temeljnih okoljskih zahtevah.

naročnik
Občina Škofljica

Odgovor na vprašanje št. 2

Vprašanje ponudnika:

Ali se lahko namesto Vaših referenčnih potrdil priloži k ponudbi referenčna potrdila z enakimi zahtevami iz drugih razpisov ?

Odgovor naročnika:

Ponudnik lahko namesto Obrazca št. 9 Referenčno potrdilo v ponudbi predloži tudi referenčna potrdila s katerimi že razpolaga in so podpisana s strani naročnikov referenčnih del, v kolikor ta potrdila vsebujejo podatke, kot to izhaja iz Obrazca št. 9 Referenčno potrdilo.

naročnik
Občina Škofljica

Odgovor na vprašanje št. 3

Vprašanje ponudnika:

prosim, da čimprej objavite sheme, ker je v razpisu navedeno, da so priložene, vendar jih ni.
V naprej najlepša hvala.

Odgovor naročnika:

Kot je navedeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila so grafične priloge (zaradi velikosti datoteke) objavljene na spletni strani Občine Škofljica povezava na spletno stran:
https://skofljica.si/S32010/D2966/Javno+naročilo+Dobava+in+montaža+opreme+za+PŠ+Lavrica

naročnik
Občina Škofljica