Dosje javnega naročila 004698/2019
Naročnik: Javno podjetjeAzienda pubblica MARJETICA KOPER, d.o.o.-s.r.l., Ulica 15.maja 4, 6000 Koper - Capodistria
Gradnje: Obnova elektro dela vstopnega črpališča na CČN Koper
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 76.340,63 EUR

JN004698/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 04.07.2019
JN004698/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.08.2019
JN004698/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 16.12.2019
JN004698/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 17.12.2019
Zahtevek za revizijo

    JN004698/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
Javno podjetjeAzienda pubblica MARJETICA KOPER, d.o.o.-s.r.l.
Ulica 15.maja 4
6000
SI
Koper - Capodistria
Slovenija
Simon Makor
simon.makor@marjeticakoper.si
+386 56633700
+386 56630706

Internetni naslovi
http://www.marjeticakoper.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/314896/obnova_el_dela_vstopnega_črpališča_na_CČN_Koper.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11089
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Obnova elektro dela vstopnega črpališča na CČN Koper


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Obnova elektro dela vstopnega črpališča na CČN Koper
Referenčna številka dokumenta: 59/013-19, z dne 21.06.2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45311100
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Obnova elektro dela vstopnega črpališča na CČN Koper, demontaža stare elektro inštalacije in elektro opreme, dobava, montaža, priklop in zagon nove elektro inštalacije in ostale elektro opreme.0
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31311000
45311100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI044 - Obalno-kraška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Centralna čistilna naprava Koper
II.2.4 Opis javnega naročila
Obnova elektro dela vstopnega črpališča na CČN Koper
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 90
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Minimalno podaljšanje jroka je možno le v primeru, po predhodni odobritvi s strani naročnika.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji št. 59/013-19, z dne 21.06.2019, poglavje III.7 "obrazec izjave o zagotavljanju sposobnosti".


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
22.07.2019   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 22.07.2019   12:30


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko naročanje.
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 12.07.2019   23:59
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
04.07.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 08.07.2019   13:40
VPRAŠANJE
Pozdravljeni;

Pri pregledu dokumentacije se nam je pojavilo vprašanje ali bo potrebno zagotoviti tudi komunikacijo med CČN in CNS oz. ali v ceni ponudbe upoštevamo tudi izdelavo aplikativnega programa? Prosimo za eksplicitno navedbo meje dobave.

ODGOVOR


Pozdravljeni,

Aplikacije in komunikacija z CNS-jem ni predmet tega razpisa. Za aplikacije in komunikacije ima narocnik sklenjeno pogodbo z drugim izvajalcem. Strošek izdelave aplikacije s komunikacijami ne bremeni ponudnika tega razpisa.
Ponudnik tega razpisa mora zagotoviti sodelovanje pri zagonu in testiranju objekta (zagon naprav, testiranje vhodov/izhodov na krmilniku...).

Lep pozdrav