Dosje javnega naročila 004686/2019
Naročnik: OBČINA TREBNJE, Goliev trg 5, 8210 Trebnje
Gradnje: Ureditev lokalne ceste LC 425 031 Trebnje - Repče - Gorenji Vrh - Rdeči Kal v dolžini 500 m
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 0,00 EUR

JN004686/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 04.07.2019
JN004686/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 11.07.2019
JN004686/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.08.2019
JN004686/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 10.10.2019
JN004686/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 10.10.2019
Zahtevek za revizijo

    JN004686/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA TREBNJE
Goliev trg 5
8210
SI
Trebnje
Slovenija
obcina.trebnje@trebnje.si
obcina.trebnje@trebnje.si
+386 73481145
+386 73481131

Internetni naslovi
http://www.trebnje.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.trebnje.si/Javne-objave-in-razpisi
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11069
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Ureditev lokalne ceste LC 425 031 Trebnje - Repče - Gorenji Vrh - Rdeči Kal v dolžini 500 m
Referenčna številka dokumenta: 430-23/2019-9
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233120
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Rrekonstrukcija ceste, ureditev bankin, brežin in odvodnjavanja na približno 500 m lokalne ceste LC 425 030, odseka 425 031, od km 1.090 do km 1.590.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233120
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Trebnje
II.2.4 Opis javnega naročila
Občina Trebnje namerava rekonstruirati cestni odsek lokalne ceste LC 425 030 Trebnje na odseku 425 031 Trebnje Repče Gorenji vrh Rdeči Kal od P-52 do P-77 v dolžini cca 500 m.

Obravnavan odsek lokalne ceste je sedaj dotrajan in na številnih mestih poškodovan. Vozišče je asfaltno in širine cca 3.30 m do 5.00, odsek pa tudi nima ustrezno urejenega odvodnjavanja, zaradi česar nastajajo poškodbe cestišča. Horizontalni elementi in vertikalni potek ceste (več kot 15 %) tudi ne ustreza glede na projektirano hitrost.

Namen investicije je izboljšati tehnične karakteristike ceste, prometno varnost, prevoznost, povezanost med kraji ter komunalno urejenost občine z rekonstrucijo odseka lokalne ceste LC 425 030 Trebnje Repče približno 300 m naprej od podvoza pod avtocesto navzgor v hrib.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Skladno z razpisno dokumentacijo.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
18.07.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 2 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 18.07.2019   09:01
Kraj: Spletna aplikacija e-Oddaja


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 10.07.2019   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
04.07.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 11.07.2019   10:55
VPRAŠANJE
kdo je projektant omenjenega projekta?
ali je količina prava za postavko:
62 251 Doplačilo za izdelavo prekinjenih vzdolžnih označb na vozišču, širina črte 12 cm (5122-1) 1.000,07 m1 ?


ODGOVOR

Pozdravljeni!

Količina za navedeno postavko je pravilna, zato naj se upošteva pri pripravi ponudbe.

S spoštovanjem.


Datum objave: 11.07.2019   10:59
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali lahko priložimo v preteklosti že potrjene reference, ki vsebujejo vse podatke katere zahtevate?

ODGOVOR

Pozdravljeni!

V kolikor v preteklosti potrjene reference vsebujejo vse zahtevane podatke in ustrezajo zahtevam razpisne dokumentacije, jih lahko priložite ponudbi.

S spoštovanjem.Datum objave: 11.07.2019   13:33
VPRAŠANJE
Predlagamo zmanjšanje zahtevanih razpisnih pogojev iz treh referenc v skupni vrednosti posamezne reference 250.000 EUR v dve referenci v navedeni vrednosti.
Izvedba dveh referenčnih del povsem zadošča za zagotovitev zadostne tehnične in strokovne sposobnosti za izvedbo razpisanih del.


ODGOVOR

Pozdravljeni!

Naročnik spreminja Pogoj 1: Reference tako, da se glasi:
"Ponudnik je v zadnjih petih (5) letih pred objavo javnega naročila izvedel vsaj dve (2) nizki gradnji izgradnjo cest oz. drugih primerljivih objektov, ki so vključevala gradbena in asfalterska dela, za katere je bila sklenjena gradbena pogodba z naročnikom referenčnega dela v skupni vrednosti predložene reference vsaj 250.000,00 EUR brez DDV."

S spoštovanjem.