Dosje javnega naročila 004689/2019
Naročnik: USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE, Beethovnova ulica 10, 1000 Ljubljana
Storitve: ODLUS2
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN004689/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 04.07.2019
JN004689/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.07.2019
JN004689/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 01.08.2019
Zahtevek za revizijo

    JN004689/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE
Beethovnova ulica 10
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Danica Klarič
info@us-rs.si
+386 14776484
+386 14776500

Internetni naslovi
http://www.us-rs.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.us-rs.si/aktualno/objave/objave-po-zjn-3-in-zspdsls/
ESPD: https://www.us-rs.si/aktualno/objave/objave-po-zjn-3-in-zspdsls/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11071
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Sodstvo


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: ODLUS2
Referenčna številka dokumenta: Su-X-21/19
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72263000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Prenova in nadgradnja sistema za obdelavo in objavo odločitev z vzdrževanjem
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72267100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Prenova in nadgradnja sistema za obdelavo in objavo odločitev z vzdrževanjem
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Sredstva za izvedbo postopka so zagotovljena v okviru potrjene operacije "Učinkovito pravosodje" in jih delno sofinancirata EU iz Evropskega socialnega sklada in RS.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
18.07.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 2 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 18.07.2019   10:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 15.07.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
04.07.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.