Dosje javnega naročila 004692/2019
Naročnik: INSTITUT JOŽEF STEFAN V angl.jeziku: Jožef Stefan Institute, Ljubljana, Slovenia, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana
Gradnje: PREUREDITEV PROSTOROV ELEKTRONIKE NA TESLOVI
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN004692/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 04.07.2019
JN004692/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.08.2019
JN004692/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 28.08.2019
Zahtevek za revizijo

    JN004692/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
INSTITUT JOŽEF STEFAN V angl.jeziku: Jožef Stefan Institute, Ljubljana, Slovenia
Jamova cesta 39
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Dejan Ratković
dejan.ratkovic@ijs.si
+386 14773838
+386 14773189

Internetni naslovi
https://www.ijs.si/ijsw/Objave#Objave.2FDesno.Javna_naro.2BAQ0-ila_v_teku

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.ijs.si/ijsw/Objave#Objave.2FDesno.Javna_naro.2BAQ0-ila_v_teku
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11066
I.4 Vrsta javnega naročnika
JAVNI ZAVOD
I.5 Glavna področja dejavnosti
ZNANOST


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: PREUREDITEV PROSTOROV ELEKTRONIKE NA TESLOVI
Referenčna številka dokumenta: JN23 19
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
PREUREDITEV PROSTOROV ELEKTRONIKE NA TESLOVI
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45300000
45400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
PREUREDITEV PROSTOROV ELEKTRONIKE NA TESLOVI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 90
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
15.07.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.12.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 15.07.2019   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 10.07.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
04.07.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 10.07.2019   09:46
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Ali ponudnik pravilno razume, da ni treba žigosati in parafirate vsake strani ponudbene dokumentacije, temveč se podpiše in žigosa le na za to predvidenih mestih?

Hvala.


ODGOVOR
Da, podišete in žigosate le na to predvidenih mestih, le izpoljnen vzorec pogodbe podpišete na vsaki strani.Datum objave: 10.07.2019   09:55
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Ali ponudnik pravilno razume, da lahko v izogib obremenjevanja naročnikov s potrjevanjem referenc predloži že potrjene reference?

Hvala.


ODGOVOR
Lahko priložite že potrjene reference, če te niso starejše od 3 mesecev upoštevajoč datum odpiranja ponudb ter če dejansko vsebujejo vse podatke, ki jih je potrebno navesti v obrazcu 4.6 - Izjava referenčnega naročnika. Referenca bo neustrezna v kolikor ne vsebuje vseh zahtevahih podatkov iz obrazca 4.6.Datum objave: 11.07.2019   14:54
VPRAŠANJE
Ali so lahko reference za CC-SI 112 ?

Lep pozdrav

ODGOVOR
Projekt predvideva prenovo prostorov v poslovni stavbi. Z referenco za prenovo stavbe CC-SI 112 (Večstanovanjske stavbe) razpisni pogoj ni izpolnjen.Datum objave: 11.07.2019   14:54
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosim za odgovor pod točko 2.12.2. Tehnična sposobnost ponudnika

Ali se šteje, da je ponudnik uspešno izvedel vsaj tri istovrstne posle tudi prenova prostorov CC-SI 122 "Poslovne in upravne stavbe?"

Hvala lepa za vaš odgovor

Lp Matjaž

ODGOVOR
Da, kot istovrstni posel se šteje tudi prenova prostorov objekta CC-SI 122, ob izpolnjevanju ostalih razpisnih pogojev.Datum objave: 12.07.2019   08:46
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ponudnik prosi za pojasnilo kaj točno mora vpisati ponudnik na obrazec 4.4. - poslovni register je verjetno mišljen AJPES, kaj pa kot poklicni register? In kakšno dovoljenje potrebujemo?

Hvala za pojasnilo.ODGOVOR
Označite ali ste vpisani v poslovni ali poklicni register ter ga navedite. Da, poslovni je lahko AJPES. Navedite katero dovoljenje imate za opravljanje dejavnosti ter ali ste član kake organizacije.Datum objave: 12.07.2019   10:05
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali ponudnik pravilno razume, da lahko ponudnik referenčne pogoje in pogoje glede kadra izpolnjuje kumulativno s podizvajalci in s partnerji?

Hvala za pojasnilo.

S spoštovanjem.


ODGOVOR
Da, ponudnik lahko pogoje izpolnjuje kumulativno. Vendar v primeru, da ponudnik izpolnjevanja pogoja glede kadra dokazuje s podizvajalcem mora ta podizvajalec dejansko tudi izvajati naročilo.