Dosje javnega naročila 004803/2019
Naročnik: SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA, Polje 40, 6310 Izola - Isola
Blago: Sukcesivna dobava žilnih opornic - stentov
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 669.986,98 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN004803/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 08.07.2019
JN004803/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 18.07.2019
JN004803/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 19.07.2019
JN004803/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.09.2019
JN004803/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.09.2019
JN004803/2019-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.09.2019
JN004803/2019-ODL04 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.09.2019
JN004803/2019-ODL05 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.09.2019
JN004803/2019-ODL06 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.09.2019
JN004803/2019-ODL07 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.09.2019
JN004803/2019-ODL08 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.09.2019
JN004803/2019-ODL09 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.09.2019
JN004803/2019-ODL10 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.09.2019
JN004803/2019-ODL11 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.09.2019
JN004803/2019-ODL12 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.09.2019
JN004803/2019-ODL13 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.09.2019
JN004803/2019-ODL12P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.09.2019
JN004803/2019-ODL13P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.09.2019
JN004803/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 30.10.2019
JN004803/2019-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 03.02.2020
JN004803/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 02.03.2020
JN004803/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 02.03.2020
JN004803/2019-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 02.03.2020
JN004803/2019-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 02.03.2020
JN004803/2019-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 02.03.2020
JN004803/2019-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 02.03.2020
JN004803/2019-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 02.03.2020
JN004803/2019-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 02.03.2020
JN004803/2019-Pog09 - Pogodba, objavljeno dne 02.03.2020
JN004803/2019-Pog10 - Pogodba, objavljeno dne 02.03.2020
JN004803/2019-C03 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 30.04.2020
Zahtevek za revizijo

    JN004803/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 130-318275
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA
Polje 40
6310
SI
Izola - Isola
Slovenija
Tea Jelačič
javna.narocila@sb-Izola.si
+386 56606852
+386 56606580

Internetni naslovi
http://www.sb-izola

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://sb-izola.si/actuality/jn-043-rn-19-sukcesivna-dobava-zilnih-opornic-stentov

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11094
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sukcesivna dobava žilnih opornic - stentov
Referenčna številka dokumenta: JN 043/RN-19
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33100000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Sukcesivna dobava žilnih opornic - stentov« s sklenitvijo okvirnega sporazuma za obdobje dveh let.
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 675.172,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Stenti - 1. kategorija
Številka sklopa: Sklop 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Spološna bolnišnica Izola, Polje 40, 6310 Izols
II.2.4 Opis javnega naročila
DES 2. generacije z biokompatibilno neresorbilno polimero in zdravilom iz skupine limus.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 160.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z okvirnim sporazumom in zakonom.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Stenti - 2. kategorija
Številka sklopa: Sklop 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Spološna bolnišnica Izola, Polje 40, 6310 Izols
II.2.4 Opis javnega naročila
DES 3. generacije z bioresorbilno polimero in zdravilom iz skupine limus, ki sta dirkumferentno distribuirana po stentu.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 160.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z okvirnim sporazumom in zakonom.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Stenti - 3. kategorija
Številka sklopa: Sklop 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Spološna bolnišnica Izola, Polje 40, 6310 Izols
II.2.4 Opis javnega naročila
DES 3 generacije z bioresorbilno polimero in zdravilom iz skupine limus, ki sta prisotna samo na abluminalni strani stenta.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 118.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z okvirnim sporazumom in zakonom.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Stenti - 4. kategorija
Številka sklopa: Sklop 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Spološna bolnišnica Izola, Polje 40, 6310 Izols
II.2.4 Opis javnega naročila
BVS, bioresorbilen stent z Magnezijevo platformo, čas popolne resorpcije (100%) mora biti do 100 dni.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 43.392,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z okvirnim sporazumom in zakonom.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Stenti 5. kategorija
Številka sklopa: Sklop 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Spološna bolnišnica Izola, Polje 40, 6310 Izols
II.2.4 Opis javnega naročila
DES 2. generacije z biokompatibilno neresorbilno polimero in zdravilom iz skupine limus.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 40.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z okvirnim sporazumom in zakonom.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: Stenti 6.kategorija
Številka sklopa: Sklop 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Spološna bolnišnica Izola, Polje 40, 6310 Izols
II.2.4 Opis javnega naročila
DES 3.generacije z bioresorbilno polimero, dolgih dimenzij, ki ima distalen premer manjši od proksimalnega za 0,5mm.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 23.700,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z okvirnim sporazumom in zakonom.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: Stenti 7 kategorija
Številka sklopa: Sklop 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Spološna bolnišnica Izola, Polje 40, 6310 Izols
II.2.4 Opis javnega naročila
DES 4.generacije, brez polimera, z zdravilom iz skupine limus. Dimenzije od 2,25mm do 4mm.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 18.840,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z okvirnim sporazumom in zakonom.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: Samoraztezna enoproteza
Številka sklopa: Sklop 8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Spološna bolnišnica Izola, Polje 40, 6310 Izols
II.2.4 Opis javnega naročila
Samoraztezna endoproteza s propaten bioaktivno površino.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 16.740,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z okvirnim sporazumom in zakonom.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: Samoraztezna žilna opornica
Številka sklopa: Sklop 9
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Spološna bolnišnica Izola, Polje 40, 6310 Izols
II.2.4 Opis javnega naročila
Samoraztezna žilna opornica iz nitinola, prekrita z amorfnim silicij karbidom.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 32.760,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z okvirnim sporazumom in zakonom.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 10

II.2.1 Naslov
Naslov: Pleteni samoraztezni stent
Številka sklopa: Sklop 10
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Spološna bolnišnica Izola, Polje 40, 6310 Izols
II.2.4 Opis javnega naročila
Pleteni samoraztezni nitinolski stent na OTW sistemu za uvajanje po žici 0.014/0,018 incha.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 61.740,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z okvirnim sporazumom in zakonom.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Skladno z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in ZJN -3.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu:
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
08.08.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 08.08.2019   10:01
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 29.07.2019   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA
Polje 40
6310
Izola - Isola
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
04.07.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 10.07.2019   11:59
VPRAŠANJE
Ker je izpolnjevanje in potrjevanje referenčnih izjav v klinikah in bolnišnicah EU zelo težko izvedljivo in se v praksi skoraj ne uporablja, vas prosimo, da nam dovolite, da predložimo izjavo proizvajalca z navedbo referenčnih klinik v EU s kontaktnimi informacijami.

ODGOVOR: Naročnik dovoljuje.
Datum objave: 11.07.2019   15:05
VPRAŠANJE
Glede na to, da je potrebno priložiti precej tehnične specifikacije oz. dokazil (certifikati, študije, dokazila, itd.), ter priložiti tudi seznam referenčnih ustanov s kontaktnimi informacijami, naročnika prosimo za podaljšanje roka za vsaj en teden.

Ker so časi dopustov tako pri ponudnikih kot tudi proizvajalcih, verjamemo pa da naročnik pričakuje ugodne ponudbe res prosimo naročnika za podaljšanje roka, saj nam v tako kratkem roku ne bo uspelo pripraviti kvalitetne in ugodne ponudbe.ODGOVOR: Glede na majhno število sklopov, je naročnik zagotovil dovolj dolg rok za pripravo ponudb. Roki ostajajo nespremenjeni.
Datum objave: 12.07.2019   13:52
VPRAŠANJE
Ali lahko namesto kazala, ki ga zahtevate pri kataloškem materialu, v desni kot na vsaki priloženi strani (izpisani iz kataloga) napišemo številko sklopa. Menimo, da je glede na majhno število sklopov, to tudi preglednejše in manj del za nas kot tudi za vas, saj se izognete iskanju po kazalu.

ODGOVOR: Da.
Datum objave: 12.07.2019   13:54
VPRAŠANJE
Prosimo naročnika, da lahko vse obrazce in zahtevane priloge, ki jih moramo priložiti v razdelek »DRUGI DOKUMENTI« skeniramo skupaj in priložimo kot eno datoteko. S tem nam olajšate delo in prihranite čas, saj ni potrebno vsakega obrazca, priloge skenirati posebej in ga poimenovati itd.

ODGOVOR: Da.
Datum objave: 12.07.2019   14:00
Naročnik poziva vse ponudnike, da v svoji ponudi priložijo tabelo v programu Excel z navedbo vseh kataloških številk za vse ponujene vrste in velikosti blaga.

Datum objave: 12.07.2019   14:01
VPRAŠANJE
Ali CE certifikate prilagamo že v ponudbi ali naknadno na poziv naročnika?

ODGOVOR: CE certifikate ponudniki priložijo v ponudbi.Datum objave: 12.07.2019   14:04
VPRAŠANJE
V obrazcu OBR-1 Predračun ste v stolpcu navedli le DDV. Zanima nas ali napišemo samo % (torej npr. 9,5 %) ali je treba podati vrednost DDV v EUR?

ODGOVOR: Vpišete vrednost DDV v EUR.
Datum objave: 12.07.2019   14:05
VPRAŠANJE
Ali moramo obrazce OBR-9, OBR-9A in OBR- 9B prilagati v ponudbeni dokumentaciji, če nastopamo samostojno, brez podizvajalcev?

ODGOVOR: Ni potrebno.
Datum objave: 12.07.2019   15:01
VPRAŠANJE
Vljudno prosimo naročnika, da omogoči kot možnost finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznost poleg bančne garancije (oz. garancije izdane s strani banke ali zavarovalnice) tudi nakazilo finančnega depozita v vrednosti 10% pogodbene vrednosti z DDV na vaš račun. To je praksa pri ostalih razpisih za različne bolnice (npr. UKC LJ, Onkološki inštitut, SB NM), saj se s tem ponudniki izognemo dodatnim stroškom odobritve in podaljševanj bančnih garancij oz. kavcijskih zavarovanj, pri čemer ti stroški še zdaleč niso majhni. Mi imamo višje stroške, vi pa višje cene, ker moramo žal to nekam obračunat.

ODGOVOR:

Naročnik kot zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti dopušča tudi brezobrestni denarni depozit.
Ponudniki brezobrestni denarni depozit, v višini 10% pogodbene vrednosti (z DDV) nakaže na transakcijski račun naročnika št. SI56 0110 0603 0277 118 odprt pri Banki Slovenije.

Ponudnik na plačilnem nalogu med drugim navede naslednje podatke:
- namen nakazila »zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti JN 043RN19«
- sklic 00 201000-04319

Nalogodajalec mora biti ponudnik ali s pravnim aktom o skupni izvedbi naročila dogovorjeni partner v primeru skupne ponudbe.

Ponudnik mora k podpisani pogodbi oziroma okvirnemu sporazumu predložiti potrdilo o nakazilu depozita v zahtevani obliki in višini.

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo naročnik vrnil dobavitelju na podlagi pisnega zahtevka, vendar ne prej kot 60 dni po predvidenem roku za izpolnitev pogodbenih obveznosti oziroma veljavnosti pogodbe oziroma okvirnega sporazuma.

Skladno z navedenim je naročnik na povezavi:

https://sb-izola.si/actuality/jn-043-rn-19-sukcesivna-dobava-zilnih-opornic-stentov/

objavil spremembo obrazcev OBR-6 in OBR-6A. Naročnik poziv ponudnike, da v svoji ponudi predložijo spremenjene obrazce, sprememba obrazcev OBR-6 in OBR-6A z dne 12.7.2019.

Datum objave: 12.07.2019   15:06
Naročnik obvešča vse potencialne ponudnike, da spreminja zahteve v zvezi z zahtevanimi multicentričnimi randomiziranimi kliničnimi študijami in sicer:

Ponudniki blaga iz sklopa 1, 2, 3 in 5 morajo v ponudbi priložiti za ponujen stent vsaj dve (2) multicentrični randomizirani klinični študiji, publicirani v revijah, ki so citirane v Current Contents podatkovni bazi z Impakt faktorjem več kot 3, s pozitivnimi rezultati, ki omogočajo klinično relevantne zaključke in uporabo le teh v klinični praksi. Rezultati se morajo nanašati na ponujen stent ali za stent iz prejšnje verzije stenta (pisno pojasnilo proizvajalca). Publikacije , ki se nanašajo na drugo vrsto materiala stenta ali drugo zdravilo ali spremembo v dizajnu in platformi, ne bojo upoštevane.
Ponudniki blaga iz sklopa 4, 6 in 7 morajo v ponudbi priložiti za ponujen stent vsaj eno (1) multicentrično randomizirano klinično študijo, publicirano v revijah, ki so citirane v Current Contents podatkovni bazi z Impakt faktorjem več kot 3, s pozitivnimi rezultati, ki omogočajo klinično relevantne zaključke in uporabo le teh v klinični praksi. Rezultati se morajo nanašati na ponujen stent ali za stent iz prejšnje verzije stenta (pisno pojasnilo proizvajalca). Publikacije , ki se nanašajo na drugo vrsto materiala stenta ali drugo zdravilo ali spremembo v dizajnu in platformi, ne bojo upoštevane.

Dokazilo: Izjava o izpolnjevanju zahtev naročnika (OBR-3).

Skladno s spremembo je naročnik na povezavi: https://sb-izola.si/actuality/jn-043-rn-19-sukcesivna-dobava-zilnih-opornic-stentov/
objavil spremembo obrazca OBR-3. Naročnik poziva ponudnike, da v svoji ponudi priložijo spremenjen obrazec, sprememba obrazca OBR-3, sprememba z dne 12.7.2019.
Datum objave: 12.07.2019   15:13
Naročnik ugotavlja, da ja napačno izračunal ocenjeno vrednost za sklop 4. Ocenjena vrednost za predvideno količino za sklop 4 znaša 47.520,00 EUR brez DDV. Skladno z navedeno spremembo se spremeni tudi skupna ocenjena vrednost javnega naročila, ki znaša 679.300,00 brez DDV.

Datum objave: 16.07.2019   08:22
POMEMBO OBVESTILO:

Naročnik obvešča vse potencialne ponudnike, da ja v javno naročilo v 2. skupini stenti za periferne arterije, dodal tri sklope in sicer:
Sklop 11: Samoraztezni stenti,
Sklop 12: Balonski stenti
Sklop 13: Stenti graft

Naročnik je v ta namen, na povezavi: https://sb-izola.si/actuality/jn-043-rn-19-sukcesivna-dobava-zilnih-opornic-stentov/, objavil spremembo obrazca OBR 3A Specifikacije s ponudbenimi cenami sprememba z dne 16.7.2019 in spremembo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, sprememba z dne 16.7.2019.

Skladno z vsemi spremembami je naročnik nekoliko spremenil okvirne količine. Posledično se spremeni ocenjena vrednost, ki po spremembi znaša 683.820,14 brez DDV.

Ocenjena vrednost po sklopih:
Sklop 1: 160.000,00 brez DDV
Sklop 2: 160.000,00 brez DDV
Sklop 3: 125.560,00 brez DDV
Sklop 4: 47.520,00 brez DDV
Sklop 5: 40.000,00 brez DDV
Sklop 6: 23.700,00 brez DDV
Sklop 7: 18.840,00 brez DDV
Sklop 8: 16.740,00 brez DDV
Sklop 9: 12.600,00 brez DDV
Sklop 10: 17.640,00 brez DDV
Sklop 11: 33.481,00 brez DDV
Sklop 12 19.383,00 brez DDV
Sklop 13: 8.356,14 brez DDV


Datum objave: 16.07.2019   08:34
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V ESPD obrazcu je potrebno navesti pod Tehnično in strokovno sposobnost vrednost ponujenih artiklov. Prosimo za umik zahteve po vrednosti v tem delu obrazca.
Glede na to, da je zelo kratek rok za oddajo ponudbe je tudi v tem kratkem času težko pridobiti reference. Prosimo vas za umik zahteve po potrjeni referenci, saj je to nemogoče priložiti ob oddaji. Referenca je že tako ali tako navedena v ESPD obrazcu in s tem vam je preverjanje dobave že omogočeno.
Hvala za odgovore.

ODGOVOR:

Glede na to, da je čas dopustov in s tem oteženo pravočasno pridobivanje potrjenih referenc, naročnik preklicuje zahtevo po predložitvi referenc. Naročnik je v ta namen na povezavi: https://sb-izola.si/actuality/jn-043-rn-19-sukcesivna-dobava-zilnih-opornic-stentov/, objavil popravek dokumentacije in sicer Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila sprememba z dne 16.7.2019, katera v točki VIII., a) Tehnična in strokovna sposobnost, ne vsebuje zahteve v zvezi z referenco ter obrazca OBR-5 Referenčna izjava. Naročnik je objavil nov ESPD: Naročnik ESPD 16.7.2019
Datum objave: 16.07.2019   08:49
VPRAŠANJE
Spoštovani,
zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti - praksa pri ostalih javnih naročilih je taka, da za posle manjših vrednosti (do 50.000 EUR) ni potrebno predložiti zavarovanja oziroma se kvečjemu priloži menica podjetja.
Prosimo, da se javno naročilo spremeni v skladu z uveljavljeno prakso s Sloveniji.
hvala

ODGOVOR

Naročnik spreminja zahteve in sicer:

Izbrani ponudniki morajo ob podpisu okvirnega sporazuma predložil zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, izdano s strani banke ali ugledne finančne institucije (banke ali zavarovalnice) v višini 10% pogodbene vrednosti (z DDV).

Ponudniki lahko do višine skupne pogodbene vrednosti okvirnega sporazuma do 20.000,00 EUR (brez DDV) kot zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti predložijo menično izjavo z dvema menicama v vrednosti in z rokom veljavnosti ter skladno z ostalimi zahtevami naročnika v zvezi z bančno garancijo.

Naročnik kot zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti dopušča tudi brezobrestni denarni depozit.
Ponudniki brezobrestni denarni depozit, v višini 10% pogodbene vrednosti (z DDV) nakaže na transakcijski račun naročnika št. SI56 0110 0603 0277 118 odprt pri Banki Slovenije.

Ponudnik na plačilnem nalogu med drugim navede naslednje podatke:
- namen nakazila »zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti JN 043RN19«
- sklic 00 201000-04319

Nalogodajalec mora biti ponudnik ali s pravnim aktom o skupni izvedbi naročila dogovorjeni partner v primeru skupne ponudbe.

Ponudnik mora k podpisani pogodbi oziroma okvirnemu sporazumu predložiti potrdilo o nakazilu depozita v zahtevani obliki in višini.

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo naročnik vrnil dobavitelju na podlagi pisnega zahtevka, vendar ne prej kot 60 dni po predvidenem roku za izpolnitev pogodbenih obveznosti oziroma veljavnosti pogodbe oziroma okvirnega sporazuma.


Skladno s spremembami je naročnik na povezavi https://sb-izola.si/actuality/jn-043-rn-19-sukcesivna-dobava-zilnih-opornic-stentov/, objavil spremembo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila sprememba z dne 16.7.2019, v kateri je tudi sprememba obrazca OBR-6.

Ponudniki v ponudbi priložijo obrazce (vzorec za izbranega ponudnika) OBR-6A in OBR-6B. S podpisom teh obrazcev potrjujejo, da se strinjajo z besedilom vzorcev zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Ob popisu okvirnega sporazuma pa bodo izbrani ponudniki, v kolikor se ne bodo odločili za brezobrestni denarni depozit, morali predložili enega od zavarovanj predvidenih z obrazcem OBR-6A ali OBR-6B, ki bo moralo biti skladno z obrazcem (OBR-6A in OBR-6B vzorec za izbranega ponudnika) oziroma vsebovati bistvene elemente.
Datum objave: 16.07.2019   08:52
VPRAŠANJE
Prosim za potrditev da "CE certifikate" ni potrebno predložiti že ob oddaji ponudbe, pač pa šele ob pozivu naročnika. S podpisom obrazca OBR-3 (točka 1) ponudnik jamči da ima vso ponujeno blago oznako CE.

ODGOVOR: CE certifikate ponudniki priložijo v ponudbi.Datum objave: 16.07.2019   08:53
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Naročnika sprašujemo ali je dovolj da namesto OBR-5 Referenčna izjava predložimo listo klinik v SLO katerim kot ponudnik dobavljamo ponujene artikle.
Hvala za odgovor.

ODGOVOR: Naročnik je preklical zahtevo po predložitvi referenc.
Datum objave: 16.07.2019   08:53
VPRAŠANJE
Ali lahko kot referenčno ustanovo navedemo tudi vas -naročnika Splošno bolnišnico Izola?
Če je odgovor pritrdilen, vas prosimo še za pojasnilo ali je v tem primeru tudi potrebno priložiti izpolnjeno Referenčno izjavo?

ODGOVOR: Naročnik je preklical zahtevo po predložitvi referenc.
Datum objave: 16.07.2019   09:32
VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji je navedeno, da morajo ponudniki, ki nimajo sedeža v RS predložiti naročniku ustrezna dokazila. Ali lahko predložimo dokazila v angleškem oziroma nemškem jeziku. V primeru da bo naročnik naknadno zahteval prevod, bomo uredili in dostavili tudi prevod.

ODGOVOR: Ponudnik mora ponudbo izdelati v slovenskem jeziku. Naročnik dovoljuje predložitev katalogov in prospektnega materiala v angleškem jeziku. V kolikor ponudnik v ponudbi priloži dokument ponudbe v tujem jeziku, si naročnik pridržuje pravico, da v fazi pregledovanja in ocenjevanja ponudb od ponudnika zahteva, da na lastne stroške (tj. stroške ponudnika) predloži uradne prevode dokumentov/dokazil s strani sodnega tolmača za slovenski jezik.
Datum objave: 16.07.2019   09:35
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
v razpisni dokumentaciji je navedeno, da ponudnik za zastopnike podjetja priloži izjave za pridobitev podatkov iz kazenske evidence o nekaznovanju. Prosimo za potrditev, da slednje velja tudi za lastnike, ki so državljanji države, ki ni EU.
Prosimo za potrditev.

hvala

ODGOVOR:

Ponudnik, ki nimajo svojega sedeža v RS predložijo naročniku ustrezna dokazila. Če država članica ali tretja država ne izdaja zahtevanih dokazil jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt.
Datum objave: 16.07.2019   10:55
VPRAŠANJE
Ali lahko k ponudbi namesto izjav
- "Izjave članov organov in zastopnikov gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence"
- "Izjavo gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence"

priložimo že pridobljena potrdila iz kazenske evidence, ki ni starejše od 1 meseca od roka za oddajo ponudb?

ODGOVOR: Da.
Datum objave: 17.07.2019   13:34
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naročnika vezano na zahtevo po predložitvi vsaj 4 brezplačnih vzorcev prosimo, da zaradi ekonomičnosti, saj gre za sorazmerno visoko vrednostni material, v primeru poziva dovoli dostavo 1 kos brezplačnega vzorca ponujenega materiala.

Hvala za odgovor.


ODGOVOR: - Ponudnik mora zagotavljati, da bo v postopku pregleda ponudb, v kolikor ga bo naročnik pozval, v roku 8 dni od morebitnega prejema pisnega poziva naročnika, dostavil vsaj dva (2) brezplačna vzorca ponujenega materiala oz. artikla (različnih oblik in dimenzij-določi naročnik) za posamezni sklop za preizkus.
Datum objave: 25.07.2019   14:23
VPRAŠANJE
Spoštovani,

1. V prvem delu OBR-3 navajate, da je potrebno priložiti multicentrične randomizirane klinične študije za sklope od 1 do 7. Na drugi strani omenjenega obrazca pa pod zahtevanimi prilogami navajate multicentrične randomizirane klinične študije brez navedb sklopov.

Naročnika prosimo za potrditev, da se to navezuje le za sklope od 1 do 7.

Lep pozdrav


ODGOVOR: Da.
Datum objave: 25.07.2019   14:30
VPRAŠANJE
Spoštovani,

1. Naročnika prosimo za potrditev, da lahko OBR-6A in OBR-6B v ponudbi le parafiramo in ne izpolnjujemo.

Lep pozdrav

ODGOVOR: Da.
Datum objave: 25.07.2019   14:32
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

1.Ali je potrebno OBR-9, OBR-9A in OBR-9B priložiti v ponudbeno dokumentacijo, če nastopamo samostojno, brez podizvajalcev?

S spoštovanjem

ODGOVOR: Ni potrebno.
Datum objave: 26.07.2019   12:59
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Ali vam lahko v sklopu 11 Samoraztezni stenti ponudimo ustrezen stent, dolžine 20 do 120 mm?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR: Ne. Naročnik potrebuje dolžino do VSAJ 150 mm.Datum objave: 29.07.2019   07:56
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Naročnika sprašujemo ali vam lahko v sklopu 12 ponudimo stent na balonu iz zlitine kobalt kroma L605, fleksibilen, krčenje <3%, za uvajalo 6F, dovodni sistem dolžine 80 cm in 140 cm, za žico 0,035, delovnega tlaka 10-12 atm, RBP 14-16 atm, premer stenta 6 mm do 10 mm, dolžine stenta 18 mm do 58 mm?

S spoštovanjem.

ODGOVOR: Da.
Datum objave: 29.07.2019   08:09
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V skladu z razpisno dokumentacijo moramo ponudniki v razdelek »Predračun« naložiti izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Predračun (obrazec OBR-1 - Predračun) v scan (pdf.) obliki, ki po odpiranju ponudb postane del zapisnika o odpiranju in je v skladu z zakonom na vpogled vsem sodelujočim ponudnikom. Glede na to, da je naročnik v skladu z 88. členom ZJN-3 dolžan zagotoviti zapisnik o odpiranju nas zanima, kako bo naročnik ukrepal v primeru, da ponudnik v ta razdelek (bodisi po pomoti, bodisi načrtno) naloži napačen dokument (npr. drug obrazec) ali dokument na katerem zaradi slabe kakovosti scana ne bodo vidni podatki ali pa spremenjen dokument, na tak način, ki ga naročnik ni predhodno odobril (npr. prekriti določeni podatki ali navedba samo nekaterih podatkov, torej ne v celoti izpolnjen predračun), kar se po dosedanji praksi pogosto dogaja?

1. Ali bo naročnik takega ponudnika kot neustreznega izločil ali pozval k dopolnitvi in oddaji pravilnega dokumenta, kot je bil le-ta zahtevan v razpisni dokumentaciji?
2. V primeru poziva k dopolnitvi, kako bo naročnik pravilen dokument posredoval drugim ponudnikom?
3. V primeru poziva k dopolnitvi, ali bo naročnik ponudnika, ki ne bo dopolnil ponudbe kot neustreznega izločil?
4. V primeru poziva k dopolnitvi, v katerih časovnih rokih bo naročnik ponudnika pozval k dopolnitvi in v kakšnem roku bo dokument posredoval ostalim sodelujočim ponudnikom?

S spoštovanjem.

ODGOVOR: Vprašanja niso relevantna za pripravo ponudbe oz. ne vplivajo na ponudnikovo sposobnost priprave ponudbe. Naročnik ne more vnaprej predvideti vse možne scenarije in morebitne napake v ponudbeni dokumentaciji ponudnikov. V primeru napak in pomanjkljivosti bo naročnik ravnal skladno z zakonodajo.

Datum objave: 29.07.2019   10:03
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali vam lahko v sklopu 9 Samoraztezna žilna opornica ponudimo samoraztezno žilno opornico iz nitinola, OTW, kateter dolžine 80 in 135 cm, premeri 5 7 mm, dolžine 20 170 mm, za žico 0,035 inch in 5 Fr žilno uvajalo, z mehanizmom za sproščanje z eno roko?

Hvala.

ODGOVOR: Ne, ni skladno z zahtevami in potrebami naročnika.
Datum objave: 29.07.2019   10:06
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v sklopu 4. so razpisani proizvodi relativno novi in je še mnogo multicentričnih randomiziranih kliničnih študij v teku in nezaključenih oz. posledično neobjavljenih. Zanima nas, če bi objavljeni mednarodni multicentrični registri zadoščali strokovnim zahtevam?

V pričakovanju cenjenega odgovora vas lepo pozdravljamo.


ODGOVOR: Da, zadošča za blago iz sklopa 4.
Datum objave: 29.07.2019   10:06
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v sklopu 4. so razpisani proizvodi relativno novi in je še mnogo multicentričnih randomiziranih kliničnih študij v teku in nezaključenih oz. posledično neobjavljenih. Zanima nas, če bi objavljeni mednarodni multicentrični registri zadoščali strokovnim zahtevam?

V pričakovanju cenjenega odgovora vas lepo pozdravljamo.


ODGOVOR: Da, zadošča za blago iz sklopa 4.