Dosje javnega naročila 004751/2019
Naročnik: SREDNJA ŠOLA VENO PILON AJDOVŠČINA, Cesta 5. maja 12, 5270 Ajdovščina
Gradnje: Postavitev sončne elektrarne MFE SŠ VENO PILON 1 na objektu dijaškega doma in sončne elektrarne MFE SŠ VENO PILON 2 na objektu šole
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN004751/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 05.07.2019
JN004751/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 06.08.2019
Zahtevek za revizijo

    JN004751/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
SREDNJA ŠOLA VENO PILON AJDOVŠČINA
Cesta 5. maja 12
5270
SI
Ajdovščina
Slovenija
Katja Semolič
katja.semolic@guest.arnes.si
+386 53664119

Internetni naslovi
http://www.ss-venopilon.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://ssvenopilon.splet.arnes.si/2019/07/05/soncna-elektrarna/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11097
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Postavitev sončne elektrarne MFE SŠ VENO PILON 1 na objektu dijaškega doma in sončne elektrarne MFE SŠ VENO PILON 2 na objektu šole
Referenčna številka dokumenta: 430-5/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45214220
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Postavitev sončne elektrarne MFE SŠ VENO PILON 1 na objektu dijaškega doma in sončne elektrarne MFE SŠ VENO PILON 2 na objektu šole
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45214220
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina, Cesta 5. maja 12, 5270 Ajdovščina.
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je postavitev sončne elektrarne MFE SS VENO PILON 1 na objektu dijaškega doma in sončne elektrarne MFE SS VENO PILON 2 na objektu šole, oba na naslovu Cesta 5. maja 12, 5270 Ajdovščina, kar zajema:
- dobava in montaža opreme, ki je predmet javnega naročila,
- izvedba pripravljalnih del in vseh potrebnih gradbenih del za izvedbo predmeta naročila,
- interni kvalitetni pregled pred primopredajo pogodbenih del in odprava napak, ugotovljenih na internem kvalitetnem pregledu,
- preostala dela, ki so definirana z obsegom razpisne dokumentacije in pogodbo, ter vsa druga dela, potrebna za dokončanje predmeta naročila,
- vnos sprememb v PZI načrt in PID,
- primopredaja pogodbenih del,
- pomoč pri sklenitvi pogodbe za dostop do distribucijskega omrežja,
- priklop sončne elektrarne na omrežje,
- usposabljanje naročnika za upravljanje s sončno elektrarno,
- pomoč pri pridobitvi deklaracije za proizvodno napravo iz obnovljivih virov,
- pomoč pri sklenitvi pogodbe o subvencionirani prodaji električne energije,
- nadzor in redno preventivno vzdrževanje naprav za obdobje 7 let,
- zagotavljanje in izvajanje servisa naprave po potrebi naročnika za obdobje 7 let.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Kot so opredeljeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
05.08.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 05.11.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 05.08.2019   09:05
Kraj: Informacijski sistem eJN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 19.07.2019   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
05.07.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.