Dosje javnega naročila 005259/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Storitve: Podaljšanje pogarancijskega vzdrževanja kritične informacijske strojne opreme MJU/DI in centraliziranih DO, v šestih sklopih
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 3.476.303,56 EUR

JN005259/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 23.07.2019
JN005259/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.09.2019
JN005259/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 15.11.2019
JN005259/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 18.11.2019
JN005259/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 18.11.2019
JN005259/2019-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 18.11.2019
JN005259/2019-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 18.11.2019
Zahtevek za revizijo

    JN005259/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 141-347610
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880
+386 14788331

Internetni naslovi
http://www.djn.mju.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila/aktualna-javna-narocila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11501
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Podaljšanje pogarancijskega vzdrževanja kritične informacijske strojne opreme MJU/DI in centraliziranih DO, v šestih sklopih
Referenčna številka dokumenta: 4300-50/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Podaljšanje pogarancijskega vzdrževanja kritične informacijske strojne opreme MJU/DI in centraliziranih DO, v šestih sklopih
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 1: oprema proizvajalca IBM
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50312600
72100000
72267100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SKLOP 1: oprema proizvajalca IBM
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 2: oprema proizvajalca Hitachi
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50312600
72100000
72267100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SKLOP 2: oprema proizvajalca Hitachi
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 3: oprema proizvajalca SUN Oracle
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50312600
72100000
72267100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SKLOP 3: oprema proizvajalca SUN Oracle
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 4: oprema proizvajalca EMC
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50312600
72100000
72267100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SKLOP 4: oprema proizvajalca EMC
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 5: oprema proizvajalca Cisco
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50312600
72100000
72267100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SKLOP 5: oprema proizvajalca Cisco
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 6: oprema proizvajalca Dell
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50312600
72100000
72267100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SKLOP 6: oprema proizvajalca Dell
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
19.08.2019   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.01.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 19.08.2019   13:00
Kraj: V aplikaciji e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Da

Na podlagi petega odstavka 46. člena ZJN-3 si naročnik pridržuje možnost oddaje novih storitev, ki pomenijo ponovitev podobnih storitev, v skladu in na način, kot ga določa ta člen in sicer v obsegu največ 30 % predmetnega naročila, in pod pogoji, ki veljajo za predmetno naročilo.
VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 07.08.2019   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
22.07.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 07.08.2019   10:40
VPRAŠANJE
VPRAŠANJA:
1. Ali se bo od izbranega izvajalca zahteval tudi dostop do novih verzij mikrokode (zadnjih, ki jih je razvil in objavil proizvajalec opreme)? (MCO 1)

2. Ali obseg storitev zajema samo popravilo strojne opreme, ali tudi odpravo napak na nivoju mikrokode? (MCO 2)

3. Na kak način bo naročnik poskrbel, da bo izvajalec v času trajanja pogodbe upošteval pravice intelektulane lastnine proizvajalca, ter kdo bo odgovarjal za pravne posledice v primeru ugotovitve neskladnosti ali kršitve? (MCO 9)


ODGOVOR


1. Da. Skladno s specifikacijami, bo moral izbrani izvajalec izvajati tekom trajanja pogodbe redno nadgrajevanje programske kode na vzdrževani opremi v skladu s priporočili proizvajalca.
2. Da. Skladno s specifikacijami bo moral izbrani izvajalec izvajati popravila vzdrževane opreme tako, da bo ta ustrezno delovala.
3. Obe pogodbeni stranki bosta morali izvajati pogodbo v skladu z njenimi določbami. Vzorec pogodbe s prilogo je del dokumentacije naročila. Naročnik bo lahko odgovoril v zvezi z dokumentacijo naročila natančneje v kolikor bo iz zastavljenega vprašanja jasno razvidno na kateri del vsebine naročila se nanaša oziroma za kateri del dokumentacije naročila se zahteva pojasnilo, v skladu s točko 7.2. dokumentacije za oddajo javnega naročila.


Datum objave: 07.08.2019   14:48
VPRAŠANJE
Vezano na sklop 5 (vzdrževanje Cisco):
- Po informacijah s strani proizvajalca (Cisco) za nekatere dele, ki so predmet vzdrževanja, v času trajanja pogodbe (do 14.09.2023), ne bo več mogoče kupiti proizvajalčeve podpore. Za nekatere dele, pa je že sedaj ni mogoče kupiti. Glede na navedbo v 3. členu vzorca pogodbe "V primeru, da izvajalec dobi obvestilo od principala, da bo prenehal z zagotavljanjem ključnih rezervnih delov za določeno napravo, mora o tem obvestiti naročnika najmanj šest mesecev pred prenehanjem vzdrževanja.", predlagamo, da se datumu veljavnosti vzdrževanja uskladijo z datumi proizvajalčeve podpore in se dopiše v pogodbo kako se bo to zagotavljajo. Glede na vaš odgovor prosimo za uskladitev obrazca predračuna oz. navodila kako ga lahko izpolnimo. Predlagamo, da se doda stolpec z datumi veljavnosti vzdrževanje po posameznih komponentah oz. se prilagodi stolpec "predvidemo število mesecev vzdrževanja".
- Na obrazcu predračun je navedeno pod točko 11. (konfiguriranje diskovnih polj in priklope novih strežnikov ter dodeljevanje diskovnega prostora le tem). Prosimo za natančen opis del, ki so predmet vzdrževanja ter navedbo tipa in količine opreme diskovnih polj.
- Na obrazcu predračun je navedeno pod točko 16 (zagotovil brezplačni odvoz in ekološko uničenje stare opreme, ki jo bo določil naročnik). Prosimo za potrditev, da je tukaj mišljena oprema, ki je zamenjana v primeru okvare v okviru vzdrževanja po tej pogodbi.

ODGOVOR

1. V vzorcu pogodbe je, kot navajate natančno opredeljeno, kako je potrebno postopati v takem primeru. Pogodbena določila ostajajo nespremenjena.
2. Kot je v specifikacijah zapisano, gre za konfiguracije, ki so potrebne zaradi priklopa novih strežnikov na v specifikacijah opredeljeno strojno opremo.
3. Mišljena je oprema navedena v specifikacijah v primeru, da jo bo naročnik tekom trajanja pogodbe prenehal uporabljati in posledično vzdrževatiDatum objave: 07.08.2019   14:49
VPRAŠANJE
Vezano na vzorec pogodbe predlagamo, da se bolj podrobno določi in omeji odgovornost izvajlca za primer odpovedi strojne opreme in s tem povezane programske opreme, ki ni predmet vzdrževanja, lahko pa vpliva na funkcionalnost in delovanje le-te.

ODGOVOR
Skladno s specifikacijami bo moral izbrani izvajalec izvajati popravila vzdrževane opreme tako, da bo ta ustrezno delovala.


Datum objave: 07.08.2019   14:50
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V predračuni Sklop 1 zaporedni številki 2. in 3. imate pod TIP zapisano 2858, kar je najverjetneje napačno. Prosimo za popravek . (2863 ?)

ODGOVOR

Vsaka naprava v specifikacijah je enoznačno določena z opisom, modelom, serijsko številko in tipom. Zapisane oznake se ne spremenijo.