Dosje javnega naročila 004806/2019
Naročnik: DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje
Blago: Poslovni najem vozil
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 933.893,40 EUR

JN004806/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 08.07.2019
JN004806/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 18.07.2019
JN004806/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.08.2019
JN004806/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 24.09.2019
JN004806/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 26.09.2019
Zahtevek za revizijo

    JN004806/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 130-318415
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.
Ulica XIV. divizije 4
3000
SI
Celje
Slovenija
Oddelek za JN, Ida Car Meh
ida.car@dars.si
+386 13009908
+386 13009929

Internetni naslovi
http://www.dars.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/315271/RD-Poslovni_najem_vozil.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11104
I.4 Vrsta javnega naročnika
Naročnik v lasti države
I.5 Glavna področja dejavnosti
Gradnja in vzdrževanje avtocest v RS


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Poslovni najem vozil
Referenčna številka dokumenta: 000154/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34110000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Poslovni najem vozil z nizkimi emisijami.
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 942.000,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Kombinirano vozilo, vsaj 75 kW
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Poslovni najem vozil - kombinirano vozilo, vsaj 75 kW.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 270.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 76
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Vozilo z večjo oddaljenostjo od tal, vsaj 80 kW
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Poslovni najem vozil - vozilo z večjo oddaljenostjo od tal, vsaj 80 kW.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 150.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 76
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Osebno vozilo, vsaj 80 kW
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Poslovni najem vozil - osebno vozilo, vsaj 80 kW.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 297.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 76
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Vozilo z večjo oddaljenostjo od tal, vsaj 110 kW
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Poslovni najem vozil - vozilo z večjo oddaljenostjo od tal, vsaj 110 kW.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 117.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 76
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Karavan, vsaj 170 kW
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Poslovni najem vozil - karavan, vsaj 170 kW.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 108.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 76
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Skladno s k tej objavi pripeto razpisno dokumentacijo.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Skladno s k tej objavi pripeto razpisno dokumentacijo.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
13.08.2019   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.11.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 13.08.2019   09:01
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 13.8.2019 in se bo začelo ob 9.01 uri.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku in omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 01.08.2019   08:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.
Ulica XIV. divizije 4
3000
Celje
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
05.07.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 09.07.2019   15:32
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
so pri sklopu 1 zadnja dvižna vrata s stekli za dostop do prtzljažnega prostora nujen pogoj oz. ali so lahko dvokrilna?

ODGOVOR
Da, lahko so dvokrilna.Datum objave: 15.07.2019   10:36

VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo za informacijo ali naročnik v okviru 4. sklopa potrebuje parkirne senzorje (spredaj in zadaj).
Opremo je mogoče zagotoviti brez dodatnega doplačila pri čemer prosimo za informacijo ali jo naročnik potrebuje / zahteva.
Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
V poglavju IV.1.4. SKLOP 4 - Vozilo z večjo oddaljenostjo od tal, vsaj 110 kW, v nadaljevanju besedila Tehnične specifikacije za vozila so naslednje: glasi 20 alineja/zahteva naročnika:
Parkirni senzorji spredaj in zadaj.

VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo za informacijo ali naročnik v okviru 2. sklopa potrebuje parkirne senzorje (spredaj in zadaj).
Opremo je mogoče zagotoviti brez dodatnega doplačila pri čemer prosimo za informacijo ali jo naročnik potrebuje / zahteva.
Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Glej Dodatek št. 1, sprememba razpisne dokumentacije.

OPOMBA NAROČNIKA:
Naročnik je z današnjim dnem poslal v objavo Dodatek št. 1, ki spreminja razpisno dokumentacijo in sicer:
"Sprememba razpisne dokumentacije:
Naročnik v poglavju IV.1.1. SKLOP 1 - Kombinirano vozilo, vsaj 75 kW in IV.1.2. SKLOP 2 - Vozilo z večjo oddaljenostjo od tal, vsaj 80 kW, v nadaljevanju besedila Tehnične specifikacije za vozila so naslednje: dodaja naslednjo alinejo:
Parkirni senzorji vsaj zadaj."
Dodatek št. 1 bo objavljen v minimalno petih dneh.


Datum objave: 16.07.2019   11:13
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
v razpisni dokumentaciji je zapisano:
»Izvajalec bo opravljene storitve najema naročniku zaračunaval enkrat mesečno do 3. dne v mesecu za pretekli mesec.«
Vse mesečne najemnine so enake, ne glede na datum izdobave v mesecu in ne sorazmerno glede na prvo in zadnjo najemnino? Ali je to za Vas sprejemljivo?

ODGOVOR
Ne. Prva in zadnja najemnina se obračuna sorazmerno glede na število dni uporabe vozila pri naročniku.Datum objave: 22.07.2019   12:55
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Prosimo za pojasnila in odgovore na vprašanja:
1. Zaprošamo za pojasnilo ali se določbe Obligacijskega zakonika v delu kjer ta ureja najemno pogodbo čl. 587- čl. 618, uporabljajo za vsa pravna razmerja med naročnikom in izbranim ponudnikom, ki v razpisu niso izrecno urejena ali izključno v zvezi z odstopom od pogodbe (20 čl. pogodbe)?

ODGOVOR
1. Za vsa pravna razmerja, ki niso izrecno urejena s pogodbo, se upoštevajo določbe Obligacijskega zakonika.

VPRAŠANJE
2. Prosimo za potrditev, da najvišja dopustna vrednost posameznega sklopa javnega naročila, točka II.1. ne zajema tudi stroškov iz naslovov morebitnih več prevoženih kilometrov s posameznim vozilom.

ODGOVOR
2. Najvišja dopustna vrednost javnega naročila posameznega sklopa zajema najem vozil (vključeno 100.000 km na vozilo za obdobje 60 mesecev) in rezervirana sredstva za morebitni poračun več prevoženih kilometrov (ocenjeno število več prevoženih km za poračun na vozilo je 100.000 km). Naročnik ocenjuje, da skupaj 200.000 prevoženih km na vozilo, zadostuje za obdobje najema 60 mesecev.

Hipotetično je možno, da bi vsa vozila prevozila več kot 200.000 km in v tovrstnem primeru bi morali ob izteku pogodbe po vrnitvi vozil ustrezno povečati pogodbeno vrednost. Tudi v tovrstnem izrednem primeru se bo za izračun vrednosti upoštevala ponudbena Cena/km za poračun (na 4 decimalke) iz ponudbenega predračuna.

VPRAŠANJE
3. Ker se v razpisu navaja, da je količina vozil po posameznem sklopu kot izhaja iz ponudbenega predračuna okvirna, prosimo za pojasnilo ali to pomeni zgolj da lahko naročnik naroči manj vozil iz posameznega sklopa ali tudi da lahko naročnik naroči več vozil iz posameznega sklopa, pri čemer ponudnika zavezuje dana ponudba, tudi za vozila, ki presegajo predvideno število vozil po posameznem sklopu kot izhaja iz razpisa?

ODGOVOR
3. Naročnik lahko naroči manj vozil kot je predvideno v posameznem sklopu, hipotetično tudi nobenega vozila v kolikor nebi imel poslovnih potreb po vozilu. Naročnik ne more naročiti več vozil kot je prevideno v posameznem sklopu saj ga omejujejo omejena finančna sredstva.

VPRAŠANJE
4. Zaprošamo za pojasnilo glede na to, da se na str. 6 - zadnji odstavek navaja, da morajo biti cene obračunane in zaokrožene na (2) decimalki, iz ponudbenega predračuna pa izhaja da mora biti cena za poračun kilometrov zaokrožena na (4) decimalke, da ponudnik v vseh primerih razen v primeru, ko se izrecno zahteva zaokrožuje cene na dve decimalki?

ODGOVOR
4. Vse cene in vrednosti so obračunane in zaokrožene na dve (2) decimalki, razen cene za poračun kilometrov na štiri (4) decimalke, ker gre pri tej postavki za zalo majne vrednosti izražene v EUR.

VPRAŠANJE
5. Glede na čl. 6, ki določa dobo trajanja pogodbe, dobo najema z upoštevanjem roka v katerem lahko naročnik naroči vozilo 12 mesecev in roka za izdobavo vozila 4 mesece, zaprošamo za pojasnilo ali se v primeru, ko zaradi zamude pri izdobavi vozila (rok izdobave je daljši od 4-ih mesecev), ki je bilo naročeno ob izteku 12-ih mesecev ob predpostavki, da doba najema ostaja enaka 60 mesecev, v zvezi s tem vozilom podaljša doba trajanja te pogodbe sorazmerno s časom zamude pri izdobavi?

ODGOVOR
5. Najem posameznega vozila predviden 60 mesecev in se šteje od datuma prevzema vozila tudi če bi prišlo do zamude pri izdobavi vozila.

VPRAŠANJE
6. Glede zagotovitve nadomestnega vozila v roku 6-ih ur pri prijavi okvare izven RS, prosimo za pojasnilo katero geografsko območje je zajeto s terminom »izven RS«?

ODGOVOR
6. Naročnik veliko večino voženj z vozili opravi v Republiki Sloveniji. Nekaj voženj se opravi tudi izven RS v bližnjih državah Evropske Unije in Balkana.

VPRAŠANJE
7. Glede na ureditev v razpisu, da se poračun prevoženih kilometrov izvede ob vrnitvi vozila, prosimo za pojasnilo ali to pomeni da se izvede tudi v primeru predčasne prekinitve iz razlogov na strani naročnika (neplačilo najemnine, totalka vozila)?

ODGOVOR
7. V primeru predčasnega zaključka najema vozila zaradi totalke ali kraje se ne izvaja poračun kilometrov.

V izrednih primerih se lahko najemodajalec in naročnik (najemojemalec) dogovorita za predčasno vrnitev oz. izločitev vozila iz obračuna pogodbe v kolikor gre za sporazumno odločitev obeh pogodbenih strank in morebitni poračun kilometrov je predmet tega dogovora.

VPRAŠANJE
8. Ali je izbrani ponudnik upravičen poračunati, oziroma dodatno neomejeno zaračunati vse prevožene kilometre nad 100.000 km?

ODGOVOR
8. Izbrani ponudnik je upravičen do poračuna vseh km, ki presegajo predvidene razpisu po ponujeni ceni iz ponudbenega predračuna.

VPRAŠANJE
9. Ali naročnik nosi tudi stroške potrebnih popravil in odprave poškodb na vozilu ob izteku najema, ki so posledica njegove premalo skrbne uporabe vozila v času trajanja najema?

ODGOVOR
9. Naročnik ne nosi stroškov popravil vozil in odprave poškodb na vozilu.

Najemodajalec mora imeti ustrezno zavarovana vozila za vse nevarnosti in tovrstne rizike vključene v ceno najema.

VPRAŠANJE
10. Ali je naročnik v primeru totalke, kraje ali uničenja vozila dolžan nositi morebitno razliko med zneskom še neodplačane glavnice po pogodbi in izplačano zavarovalnino s strani zavarovalnice, oziroma če ta ni izplačana, nosi breme celotne škode nastale izbranemu ponudniku?

ODGOVOR
10. Ne. Najemodajalec mora imeti ustrezno zavarovana vozila za vse nevarnosti in tovrstne rizike vključene v ceno najema. Stroški naročnika so mesečna najemnina, pogonsko gorivo, vinjeta in čiščenje vozila.

VPRAŠANJE
11. Ali je v primeru kraje, totalke posameznega vozila, ki je predmet najema, dolžan ponudnik zagotoviti novo vozilo?

ODGOVOR
11. Ne. V primeru kraje ali totalke vozila je najemodajalec dolžan zagotoviti nadomestno vozilo za obdobje do dokončne formalne potrditve kraje ali totalke in podpisa zapisnika o izločitvi vozila iz najemne pogodbe. Praviloma se tovrstne zadeve uredijo v roku 30 dni od nastanka škodnega dogodka.

VPRAŠANJE
Če je odgovor na predhodno vprašanje pozitiven, prosimo še za sledeča pojasnila:
12. V kakšnem roku je ponudnik dolžan zagotoviti novo vozilo?

ODGOVOR
12. Odgovor je v povezavi s predhodnim vprašanjem št. 11 na katerega je podan negativen odgovor.

VPRAŠANJE
13. Ali se pri obračunu kilometrov ob rednem izteku najema upoštevajo prevoženi kilometri na »starem vozilu«, nadomestnem vozilu in novem vozilu?

ODGOVOR
13. Odgovor je v povezavi s predhodnim vprašanjem št. 11 na katerega je podan negativen odgovor.

VPRAŠANJE
14. Ali je naročnik dolžan ponudniku povrniti škodo, če ima ob vrnitvi vozilo poškodbe, ki niso posledica normalne uporabe vozila?

ODGOVOR
14. Ne. Najemodajalec mora imeti ustrezno zavarovana vozila za vse nevarnosti in tovrstne rizike vključene v ceno najema.

VPRAŠANJE
15. Ali je naročnik dolžan pred vrnitvijo vozila, na svoje stroške odstraniti nalepke iz vozil?

ODGOVOR
15. Ne.Datum objave: 01.08.2019   13:45
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za odgovor na spodnje vprašanje:

1. S strani naročnikov zahtevate vnos podatkov o porabi energenta in emisijah ogljikovega dioksida.
Zaradi nove metode merjenja izpustov WLTP (ki je bolj natančna od predhodne metode NEDC) v času oddaje ponudbe ne moremo z gotovostjo trditi kakšna bo poraba (vozilo bi morali imeti na dan oddaje ponudbe že v posesti).

Metoda WLTP se namreč izvaja v različnih fazah in se posledično poraba razlikuje od modela do modela (vezano na opremo, ki jo ima posamezno vozilo) pri čemer WVTA dokument zato navaja meritev od - do, ki je merjena pri visoki in nizki stopnji (VH-VL).
Prosimo torej za informacijo ali lahko enako kot pri ostalih javnih naročnikih vnesemo podatke za porabo energenta in emisije ogljikovega dioksida v rangu od do ali navedemo pri najvišji (VH) fazi ter zagotovimo, da vozilo, ki bo dobavljeno ob izdobavi teh vrednosti ne bo presegalo, lahko pa bodo nižje.

Za vse potencialne ponudnike je potrebno poenotiti zahtevo katere podatke je potrebno vnesti (od-do; VH ali VL), saj bo v nasprotnem primeru prišlo do neenakopravne obravnave ponudnikov (v kolikor bo eden izmed ponudnikov navedel nizko vrednost tj. VL , drugi pa visoko vrednost tj. VH).

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Ponudnik mora navesti in predložiti podatke o emisijah od proizvajalca vozil, ki so veljavni v času oddaje ponudb. Pri navedbi podatka v intervalu, bo naročnik za vrednotenje ponudb upošteval aritmetično sredino navedenih vrednosti emisij. Naročnik razume, da se podatki o emisijah lahko spremenijo v času dobave vozil, tudi zaradi spremembe modelskega leta vozila ali spremenjene zakonodaje.

VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali je v okviru 2. sklopa servis, ki ga zagotavlja ponudnik lahko v radiju oddaljenosti 70 km od lokacije dela Kozina - to pomeni npr. v Novi Gorici?

ODGOVOR
Ne. Naročnik ne bo spreminjal razpisne dokumentacije.

Ali je v 2. sklopu servis, ki ga zagotavlja ponudnik lahko v radiju oddaljenosti 80 km od lokacije dela Hrušica - to pomeni npr. v Kranju?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Razdalja med lokacijo dela Hrušica in mestom Kranj je zahtevanem v radiu oddaljenosti 50 km in ustreza razpisnim pogojem.