Dosje javnega naročila 004868/2019
Naročnik: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor
Blago: MEDICINSKI PRIPOMOČKI, DIAGNOSTIKA IN BLAGO ŠIROKE POTROŠNJE
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 703.595,65 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN004868/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 10.07.2019
JN004868/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 14.08.2019
JN004868/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.12.2019
JN004868/2019-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.12.2019
JN004868/2019-ODL01P2 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.12.2019
JN004868/2019-ODL01P3 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.12.2019
JN004868/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 25.02.2020
JN004868/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 27.02.2020
JN004868/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 27.02.2020
JN004868/2019-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 27.02.2020
JN004868/2019-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 27.02.2020
JN004868/2019-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 27.02.2020
JN004868/2019-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 27.02.2020
JN004868/2019-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 27.02.2020
JN004868/2019-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 27.02.2020
JN004868/2019-Pog09 - Pogodba, objavljeno dne 27.02.2020
JN004868/2019-Pog10 - Pogodba, objavljeno dne 27.02.2020
JN004868/2019-Pog11 - Pogodba, objavljeno dne 27.02.2020
JN004868/2019-Pog12 - Pogodba, objavljeno dne 27.02.2020
JN004868/2019-Pog13 - Pogodba, objavljeno dne 27.02.2020
JN004868/2019-Pog14 - Pogodba, objavljeno dne 27.02.2020
JN004868/2019-Pog15 - Pogodba, objavljeno dne 27.02.2020
JN004868/2019-Pog16 - Pogodba, objavljeno dne 27.02.2020
JN004868/2019-Pog17 - Pogodba, objavljeno dne 27.02.2020
JN004868/2019-Pog18 - Pogodba, objavljeno dne 27.02.2020
JN004868/2019-Pog19 - Pogodba, objavljeno dne 27.02.2020
JN004868/2019-Pog20 - Pogodba, objavljeno dne 27.02.2020
JN004868/2019-Pog21 - Pogodba, objavljeno dne 27.02.2020
JN004868/2019-Pog22 - Pogodba, objavljeno dne 27.02.2020
JN004868/2019-Pog23 - Pogodba, objavljeno dne 27.02.2020
JN004868/2019-Pog24 - Pogodba, objavljeno dne 27.02.2020
JN004868/2019-Pog25 - Pogodba, objavljeno dne 27.02.2020
JN004868/2019-Pog26 - Pogodba, objavljeno dne 27.02.2020
JN004868/2019-Pog27 - Pogodba, objavljeno dne 27.02.2020
JN004868/2019-Pog28 - Pogodba, objavljeno dne 27.02.2020
JN004868/2019-Pog29 - Pogodba, objavljeno dne 27.02.2020
JN004868/2019-Pog30 - Pogodba, objavljeno dne 27.02.2020
JN004868/2019-Pog31 - Pogodba, objavljeno dne 27.02.2020
JN004868/2019-Pog32 - Pogodba, objavljeno dne 27.02.2020
JN004868/2019-Pog33 - Pogodba, objavljeno dne 27.02.2020
JN004868/2019-Pog34 - Pogodba, objavljeno dne 27.02.2020
JN004868/2019-Pog35 - Pogodba, objavljeno dne 27.02.2020
JN004868/2019-Pog36 - Pogodba, objavljeno dne 27.02.2020
JN004868/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.04.2020
JN004868/2019-Pog37 - Pogodba, objavljeno dne 30.06.2020
JN004868/2019-Pog38 - Pogodba, objavljeno dne 30.06.2020
JN004868/2019-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 07.08.2020
JN004868/2019-C03 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 24.08.2020
JN004868/2019-C04 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Popravek, objavljeno dne 17.09.2020
JN004868/2019-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.10.2020
JN004868/2019-C05 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 24.11.2020
JN004868/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.12.2020
JN004868/2019-Pog39 - Pogodba, objavljeno dne 05.01.2021
JN004868/2019-Pog40 - Pogodba, objavljeno dne 05.01.2021
JN004868/2019-Pog41 - Pogodba, objavljeno dne 05.01.2021
JN004868/2019-Pog42 - Pogodba, objavljeno dne 05.01.2021
JN004868/2019-Pog43 - Pogodba, objavljeno dne 05.01.2021
JN004868/2019-Pog44 - Pogodba, objavljeno dne 05.01.2021
JN004868/2019-Pog45 - Pogodba, objavljeno dne 05.01.2021
JN004868/2019-Pog46 - Pogodba, objavljeno dne 05.01.2021
JN004868/2019-Pog47 - Pogodba, objavljeno dne 05.01.2021
JN004868/2019-Pog48 - Pogodba, objavljeno dne 05.01.2021
JN004868/2019-Pog49 - Pogodba, objavljeno dne 05.01.2021
JN004868/2019-Pog50 - Pogodba, objavljeno dne 05.01.2021
JN004868/2019-C06 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 04.02.2021
JN004868/2019-C07 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 04.05.2021
JN004868/2019-C08 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 03.08.2021
JN004868/2019-C09 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 28.10.2021
JN004868/2019-C10 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 24.01.2022
Zahtevek za revizijo

    JN004868/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 132-323722
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR
Ljubljanska ulica 5
2000
SI
Maribor
Slovenija
Služba za nabavo medicinskega materiala in storitev
dragan.s@ukc-mb.si
+386 23212566
+386 23212522

Internetni naslovi
http://www.ukc-mb.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.ukc-mb.si/obvestila/javna-naročila/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11164
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: MEDICINSKI PRIPOMOČKI, DIAGNOSTIKA IN BLAGO ŠIROKE POTROŠNJE
Referenčna številka dokumenta: 460-E-DS-V1-20/20
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33196000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je nabava medicinskih pripomočkov, diagnostike in blaga široke potrošnje.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33196000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Univerzitetni klinični center Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je nabava medicinskih pripomočkov, diagnostike in blaga široke potrošnje.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.01.2020
Konec: 31.12.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu:
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
19.08.2019   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 19.02.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 19.08.2019   13:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 05.08.2019   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR
Ljubljanska ulica 5
2000
Maribor
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
09.07.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 16.07.2019   15:10
VPRAŠANJE
Spoštovani,

želeli bi vprašati naslednje:

SK 002; IDENT JN 080540: Ali lahko ponudimo enakovreden brezbarven UZ gel?
SK 002; IDENT JN 080539: Ali lahko ponudimo enakovreden brezbarven UZ gel?

Hvala za odgovore in lep pozdrav.


ODGOVOR
Identa 080540 in 080539
Ponudniki morajo ponuditi artikel v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
Datum objave: 16.07.2019   15:20
VPRAŠANJE
Ali moramo ponudbo oddati za cel sklop ali lahko za posamezne artikle znotraj sklopa?

ODGOVOR
Ponudniki lahko ponudijo posamezen artikel znotraj sklopa.Datum objave: 31.07.2019   10:53
VPRAŠANJE
Spoštovani,

pod identom 080262 zahtevate absorbent za CO2, pakiran v plastičnem vsebniku 5L. Glede na to, da v vaši ustanovi uporabljate drug absorbent v posodi za enkratno uporabo, ali se strinjate, da moramo ponuditi tak absorbent v posodi za enkratno uporabo, kompatibilen z Draeger aparatom?

Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR
Ponudniki morajo ponuditi artikel v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.Datum objave: 31.07.2019   10:57
VPRAŠANJE
identa 080039 in 080040: Prednapolnjene brizgalke: na voljo imamo 3 in 5 ml raztopine, pakirane v 5 ml brizge ter 3 in 5 ml raztopine, pakirano v 10ml brizge.
Katere velikost brizg naj vam ponudimo?ODGOVOR
Ponudniki lahko ponudijo 5 ml brizge. Naročnik bo ustreznost ponujenih artiklov ugotavljal v fazi analize ponudb.Datum objave: 31.07.2019   11:00
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Vam lahko pod identom številka 080405 in 080402 ponudimo izdelek s pakiranjem A'50?ODGOVOR
Ponudniki morajo ponuditi artikel v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.Datum objave: 01.08.2019   09:06
VPRAŠANJE
V skladu z razpisno dokumentacijo moramo ponudniki v razdelek »Predračun« naložiti izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »Specifikacija ponudbe s cenami« v scan (pdf.) obliki, ki po odpiranju ponudb postane del zapisnika o odpiranju in je v skladu z zakonom na vpogled vsem sodelujočim ponudnikom. Glede na to, da je naročnik v skladu z 88. členom ZJN-3 dolžan zagotoviti zapisnik o odpiranju nas zanima, kako bo naročnik ukrepal v primeru, da ponudnik v ta razdelek (bodisi po pomoti, bodisi načrtno) naloži napačen dokument (npr. drug obrazec) ali dokument na katerem zaradi slabe kakovosti scana ne bodo vidni podatki ali pa spremenjen dokument, na tak način, ki ga naročnik ni predhodno odobril (npr. prekriti določeni podatki ali navedba samo nekaterih podatkov, torej ne v celoti izpolnjen dokument), kar se po dosedanji praksi pogosto dogaja?

1. Ali bo naročnik takega ponudnika kot neustreznega izločil ali pozval k dopolnitvi in oddaji pravilnega dokumenta, kot je bil le-ta zahtevan v razpisni dokumentaciji?
2. V primeru poziva k dopolnitvi, kako bo naročnik pravilen dokument posredoval drugim ponudnikom?
3. V primeru poziva k dopolnitvi, ali bo naročnik ponudnika, ki ne bo dopolnil ponudbe kot neustreznega izločil?
4. V primeru poziva k dopolnitvi, v katerih časovnih rokih bo naročnik ponudnika pozval k dopolnitvi in v kakšnem roku bo dokument posredoval ostalim sodelujočim ponudnikom?


ODGOVOR
Glede na to, da Zakon o javnem naročanju trenutno takšnih ponudb ne določa kot nedopustne, bo naročnik vsem ponudnikom, ki bodo oddali ponudbe, v roku pet delovnih dni, po elektronski pošti posredoval »scan« specifikacije ponudbe s cenami tistega ponudnika, katerega specifikacija ponudbe s cenami ne bo vidna v pravilnem razdelku.Datum objave: 01.08.2019   09:08
VPRAŠANJE
Spoštovani,

020.005 ident. 080388 Ali lahko ponudimo pakiranje 200g?
020.005 ident. 080308 Ali lahko ponudimo pakiranje 300kosov?

LP

ODGOVOR
Ident 080388 in 080308
Ponudniki morajo ponuditi artikel v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
Datum objave: 05.08.2019   15:08
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
ali lahko v sklopu 2, točka 1, ponudimo absorbent CO2,
s sestavo:
- kalcijev hidroksid
- kalcijev sulfat hemihidrat
- kalcijev klorid
- barvni indikator
- voda

absorbcijsko sredstvo je
- nereaktivno s hlapljivimi anestetiki,
- v nobenem primeru ne proizvaja toksičnih produktov (CO, komponenta A in formaldehid)
- ko se enkrat obarva, se ne razbarva več
- pri reakciji z CO2 se sproščata toplota in vlaga

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR
Ponudniki morajo ponuditi artikel v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
Naročnik bo ustreznost ponujenih artiklov ugotavljal v fazi analize ponudb.
Datum objave: 05.08.2019   15:10
VPRAŠANJE
PREVLEKA IZ LATEKSA ZA SONOGRAFSKO VAGINALNO ALI REKTALNO SONDO PREMERA 34-
35mm, RAHLO PUDRANA, BREZ LUBRIFIKANTA,
ident: 080309

Ali zahtevate prezervative, ki so pakirani posamično?

Lep pozdrav

ODGOVOR
Da, zahtevamo prezervative, ki so posamično pakirani.Datum objave: 05.08.2019   15:13
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali lahko potrdila iz Kazenske evidence fizičnih in pravnih oseb ponudniki priložimo tudi sami, v kolikor tako predložena potrdila odražajo zadnje stanje (potrdilo ni starejše od 30 dni od roka za oddajo ponudb)?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Ponudnikom ni potrebno priložiti potrdila iz Kazenske evidence fizičnih in pravnih oseb.
Naročnik bo sam preveril podatke iz Kazenske evidence fizičnih in pravnih oseb.
Datum objave: 05.08.2019   15:16
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo vas za odgovor:

020/001 izpiralne raztopine in voda za vlaženje kisika, prednapolnjene brizgalke

Potrdite, da je potrebno ponuditi prednapolnjene brizgalke istega proizvajalca (zap. št. 13. do 18.), zaradi česar ni sprememb v načinu rokovanja, ki bi lahko vodile v možnost strokovnih napak?

Hvala,

ODGOVOR
Artikli niso v sklopu in ne zahtevamo istega proizvajalca.Datum objave: 05.08.2019   15:18
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Ident 080507 , izdelek ki ga navajate kot referenčen Parasidose obstaja pakiranje sam 200ml.

Kakšno pakiranje lahko ponudimo?

ODGOVOR
Ident 080507
Naročnik spreminja pakiranje v 200 ml.
Datum objave: 05.08.2019   15:21
VPRAŠANJE
Spoštovani,

020/001 izpiralne raztopine in voda za vlaženje kisika

Zap. št. 13. do 18. prednapolnjene brizgalke
Prosimo potrdite, da je potrebno ponuditi prednapolnjene brizgalke z graduacijo 0,5ML?
Brizgalke z graduacijo 0,5ml uporabljate že sedaj, saj je taka graduacija najbolj optimalna za varno delo.

Hvala,


ODGOVOR
Ponudniki morajo ponuditi artikel v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.Datum objave: 05.08.2019   15:22
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ident 080309
ali morajo biti prezervativi pakirani posamično?

Lep pozdrav

ODGOVOR
Da, prezervativi morajo biti pakirani posamično.Datum objave: 06.08.2019   09:52
VPRAŠANJE
Spoštovani,

020/001 izpiralne raztopine in voda za vlaženje kisika, prednapolnjene brizgalke, zap. št. 13. do 18.

Prosimo potrdite, da je potrebno ponuditi prednapolnjene brizgalke, ki imajo vse, ne glede na volumen, enak premer kot 10 ml brizga, saj je le tako zagotovljen optimalen tlak med prebrizgavanjem katetra, kar posledično prepreči nastanek flebitisa in/ali poškodbe žil. Premer brizge 10ml za prebrizgavanje katetrov je skladen z mednarodnimi priporočili INS, Flushing standards.

Hvala,


ODGOVOR
Ponudniki morajo ponuditi artikel v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.Datum objave: 06.08.2019   09:55
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo potrdite, da je potrebno pri sklopu: 020/001 izpiralne raztopine in voda za vlaženje kisika, prednapolnjene brizgalke, zap. št. 13. do 18, ponuditi prednapolnjeno brizgalko z VELIKIM LUER LOK ZAMAŠKOM (velik zamašek onemogoča uporabniku, da se dotakne vhoda v brizgalko in jo zato posledično
ne-onesterili), BREZ KONZERVANSOV, BREZ LATEKSA, BREZ DEHP, ROK UPORABE: vsaj 3 leta, PAKIRANJE: 30 kos v barvno kodirani škatli?

Hvala in lep pozdrav,


ODGOVOR
Ponudniki morajo ponuditi artikel v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.Datum objave: 06.08.2019   09:58
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

vam lahko pod identom številka 080367 ponudimo tudi nesamolepilni indikator?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Ne. Ponudniki morajo ponuditi artikel v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.Datum objave: 06.08.2019   10:00
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

vam lahko na identu 080551 ponudimo tudi nesterilno zeleno gobico kvadraste oblike, pakirano po 250 kosov?

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Ne. Ponudniki morajo ponuditi artikel v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.Datum objave: 06.08.2019   10:02
VPRAŠANJE
1. Ali vam lahko v skupini 005, pod šifro 080402 ponudimo ustrezne robčke, čistilne za odstranjevanje obližev, oblog za rane z lepljivim robom, lepilnih trakov in ostankov lepila na koži, za občutljivo kožo, ki so pakirani po 50 kos? V primeru pozitivnega odgovora ali naj ceno, ki jo bomo podali v predračunu preračunamo na pakiranje po 100 kos, da bo naročnik lahko primerjal cene?

2. Ali vam lahko v skupini 005, pod šifro 080405 ponudimo ustrezne robčke, zaščitne, nesterilne, ki so pakirani po 50 kos? V primeru pozitivnega odgovora ali naj ceno, ki jo bomo podali v predračunu preračunamo na pakiranje po 100 kos, da bo naročnik lahko primerjal cene?

3. Ali vam lahko v skupini 007, pod šifro 080264 ponudimo ustrezno stoma pasto, velikosti 100g? V primeru pozitivnega odgovora ali naj ceno, ki jo bomo podali v predračunu preračunamo na zahtevano velikost 30g, da bo naročnik lahko primerjal cene?


ODGOVOR
Ad1) Ident 080402
Ponudniki lahko ponudijo tudi ustrezne robčke, čistilne za odstranjevanje obližev, oblog za rane z lepljivim robom, lepilnih trakov in ostankov lepila na koži, za občutljivo kožo, ki so pakirani po 50 kos. Ponudniki morajo ceno preračunati na pakiranje po 100 kos. Naročnik bo ustreznost ponujenih artiklov ugotavljal v fazi analize ponudb.

Ad2) Ident 080405
Ponudniki lahko ponudijo tudi ustrezne robčke, zaščitne, nesterilne, ki so pakirani po 50 kos.
Ponudniki morajo ceno preračunati na pakiranje po 100 kos. Naročnik bo ustreznost ponujenih artiklov ugotavljal v fazi analize ponudb.

Ad3) Ident 080264
Ne. Ponudniki morajo ponuditi artikel v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
Datum objave: 06.08.2019   15:23
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali vam lahko v sklopu 2 Medicinski pripomočki, zap. št. artikla 21, pod identom 080290 Kolagenska krpica, ponudimo kolagensko krpico iz govejega kolagena, dimenzij 7cm x 7cm?

Hvala.

ODGOVOR
Ne. Ponudniki morajo ponuditi artikel v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.Datum objave: 06.08.2019   15:24
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali vam lahko v sklopu 2 Medicinski pripomočki, zap. št. artikla 20, pod identom 080032 Kolagenska krpica, ponudimo kolagensko krpico iz govejega kolagena, dimenzij 8cm x 12,5cm x 0,3cm?

Zahvaljujemo se vam za odgovor.

ODGOVOR
Ne. Ponudniki morajo ponuditi artikel v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.Datum objave: 06.08.2019   15:34
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali vam lahko v sklopu 2 Medicinski pripomočki, zap. št. artikla 22, pod identom 080291 Kolagenska krpica, ponudimo kolagensko krpico iz govejega kolagena, dimenzij 7cm x 3,5cm?

Hvala za odgovor.

ODGOVOR
Ne. Ponudniki morajo ponuditi artikel v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.Datum objave: 12.08.2019   14:29
VPRAŠANJE
Spoštovani,
zastavljamo vam vprašanja za sklop;

- 020/009 Med. pripom. Za okulistiko
z.š. 4. oftalmični viskoelastik, natrijev hialuronat 2,3%
Prosimo potrdite, da lahko ponudimo viskoelastik, natrijev hialuronat 2.5%, napolnjena brizgalka 0.55ml, ki popolnoma ustreza namenu uporabe? Artikel, ki ga želimo ponuditi, se že uporablja v SLO bolnišnicah, kar pomeni, da popolnoma ustreza namenu uporabe enako kot Healon 5.

Trenutni opis ja napisan na točno določen produkt Healon 5. V kolikor ne boste dopustili tudi ostalim ponudnikom, da se prijavimo na vaš razpis skladno z zakonom o javnih naročilih, bomo primorani podati revizijo.


- 020/009 Med. pripom. Za okulistiko
z.š. 5. oftalmični viskoelastik, natrijev hialuronat 10mg
Prosimo potrdite, da lahko ponudimo viskoelastik, natrijev hialuronat 10mg, napolnjena brizgalka 0.55ml, dinatrijev fosfat dihidrat 1.4mg, natrijev klorid 8.3mg, pufer, voda za injekcije, ki popolnoma ustreza namenu uporabe? Artikel, ki ga želimo ponuditi, se že uporablja v SLO bolnišnicah, kar pomeni, da popolnoma ustreza namenu uporabe enako kot Healon 5.

Trenutni opis ja napisan na točno določen produkt Healon 5. V kolikor ne boste dopustili tudi ostalim ponudnikom, da se prijavimo na vaš razpis skladno z zakonom o javnih naročilih, bomo primorani podati revizijo.
Hvala


ODGOVOR
V Specifikaciji zahtev naročnika je naročnik za vrste blaga, ki so predmet tega naročila, navedel blagovno znamko oz. kataloško številko izključno z namenom, da se določi zahtevana raven kakovosti razpisanih vrst blaga. Ponudniki morajo ponuditi enako ali višjo raven kakovosti oz. ustrezno strokovno paralelo.
Naročnik bo ustreznost ponujenih artiklov ugotavljal s testiranjem vzorcev.Datum objave: 12.08.2019   15:16
Na podlagi točke 1.4 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe za javno naročilo
MEDICINSKI PRIPOMOČKI, DIAGNOSTIKA IN BLAGO ŠIROKE POTROŠNJE, objavljeno na portalu javnih naročil, datum objave 10.07.2019, številka objave JN004868/2019-B01 in v Uradnem listu EU, datum objave 11.07.2019, številka objave 2019/S 132-323722, naročnik dopolnjuje in spreminja dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, kot sledi:

1. Naročnik podaljšuje rok za predložitev ponudb, in sicer:
Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 26.08.2019 do 12.00. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN 26.08.2019 in se bo začelo ob 13.00 na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Veljavnost listin, ki so zahtevane v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, se lahko nanašajo na prvotni datum za predložitev ponudb, t.j. 19.08.2019.

2. Identa 080039 in 080040
Ponudniki lahko ponudijo 5 ml brizge. Naročnik bo ustreznost ponujenih artiklov ugotavljal v fazi analize ponudb.

3. Ident 080507
Naročnik spreminja pakiranje v 200 ml.

4. Ident 080402
Ponudniki lahko ponudijo tudi ustrezne robčke, čistilne za odstranjevanje obližev, oblog za rane z lepljivim robom, lepilnih trakov in ostankov lepila na koži, za občutljivo kožo, ki so pakirani po 50 kos. Ponudniki morajo ceno preračunati na pakiranje po 100 kos. Naročnik bo ustreznost ponujenih artiklov ugotavljal v fazi analize ponudb.

5. Ident 080405
Ponudniki lahko ponudijo tudi ustrezne robčke, zaščitne, nesterilne, ki so pakirani po 50 kos.
Ponudniki morajo ceno preračunati na pakiranje po 100 kos. Naročnik bo ustreznost ponujenih artiklov ugotavljal v fazi analize ponudb.

6. Ident 080323
Naročnik popravlja razpisano količino na 7000 kos.

7. Ident 080345
Naročnik popravlja razpisano količino na 1000 setov.