Dosje javnega naročila 004808/2019
Naročnik: ŠOLSKI CENTER RAVNE NA KOROŠKEM, Na gradu 4, 2390 Ravne na Koroškem
Storitve: PREHRANA ZA DIJAKE ŠC RAVNE
ZJN-3: Odprti postopek

JN004808/2019-R01 - Socialne in druge posebne storitve - javna naročila (EU 21 - SL), objavljeno dne 08.07.2019
JN004808/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.08.2019
JN004808/2019-R02 - Socialne in druge posebne storitve - javna naročila (EU 21 - SL), objavljeno dne 05.09.2019
Zahtevek za revizijo

    JN004808/2019-R01 Socialne in druge posebne storitve - javna naročila (EU 21 - SL) 2019/S 130-320293
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
Obvestilo o naročilu
I.1 Ime in naslovi
ŠOLSKI CENTER RAVNE NA KOROŠKEM
Na gradu 4
2390
SI
Ravne na Koroškem
Slovenija
Dragomir Benko, prof.
scravne.gim@guest.arnes.si
+386 28705130
+386 28705136

Internetni naslovi
http://srednjasolaravne.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/315290/ŠC_RAVNE_NA_KOROŠKEM_PREHRANA.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11122
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: PREHRANA ZA DIJAKE ŠC RAVNE
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
55523100
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izvajanje storitev priprave šolske malice za dijake (cca 1000 dijakov) in zaposlene (50) pri naročniku ŠS Ravne na Koroškem. Naročnik izbira izvajalca za pripravo dnevno toplih obrokov dijaške prehrane in zaposlenih za obdobje 4 let, samo v času pouka. Zahteve naročnika v zvezi s predmetom javnega naročila so razvidne iz V. poglavja te razpisne dokumentacije in iz določil vzorca pogodbe. Predmet javnega naročila je okolju prijazna gostinska storitev v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju. Izvajalec je dolžan naročniku izvajati storitve prehrane ter redno plačevati uporabnino za prostore, kjer se storitev izvaja. Glavni kraj izvedbe storitve je sedež naročnika: Na gradu 4, 23910 Ravne na Koroškem oz. v:
- OE Gimnazija, Na gradu 4, 2390 Ravne na Koroškem
- OE Srednja šola , Na gradu 4a, 2390 Ravne na Koroškem
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
55524000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvajanje storitev priprave šolske malice za dijake (cca 1000 dijakov) in zaposlene (50) pri naročniku ŠS Ravne na Koroškem. Naročnik izbira izvajalca za pripravo dnevno toplih obrokov dijaške prehrane in zaposlenih za obdobje 4 let, samo v času pouka. Zahteve naročnika v zvezi s predmetom javnega naročila so razvidne iz V. poglavja te razpisne dokumentacije in iz določil vzorca pogodbe. Predmet javnega naročila je okolju prijazna gostinska storitev v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju. Izvajalec je dolžan naročniku izvajati storitve prehrane ter redno plačevati uporabnino za prostore, kjer se storitev izvaja. Glavni kraj izvedbe storitve je sedež naročnika: Na gradu 4, 23910 Ravne na Koroškem oz. v:
- OE Gimnazija, Na gradu 4, 2390 Ravne na Koroškem
- OE Srednja šola , Na gradu 4a, 2390 Ravne na Koroškem
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje pogodbe ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 48
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
II.3 Predvideni datum objave obvestila o naročilu


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje


III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Oblika postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.10 Opredelitev nacionalnih pravil, ki veljajo za postopek

IV.1.11 Glavne značilnosti postopka oddaje

IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
18.07.2019   10:00
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.5 Predvideni datum začetka postopka oddaje naročila

IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 15.07.2019   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
ŠOLSKI CENTER RAVNE NA KOROŠKEM
Na gradu 4
2390
Ravne na Koroškem
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
05.07.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 15.07.2019   09:54
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v osnutku pogodbe 7. člen imate pri veljavnosti pogodbe domnevam zapisan napačen datum veljavnosti pogodbe.

''7. člen

VELJAVNOST POGODBE

Ta pogodba je sklenjena za določen čas od 1. 9. 2015 do 30.6.2019, z možnostjo podaljšanja in jo je mogoče odpovedati brez navedbe razloga s trimesečnim odpovednim rokom, ki začne teči z dnem oddaje priporočene pošiljke na naslov druge stranke. ''

Kakšen je pravilen datum in ali lahko v obrazcih samo popravimo datum veljavnosti pogodbe?

Lep pozdrav,
Andrej Lapajne

ODGOVOR


Pozdravljeni,

v obrazcu pogodbe je prišlo do napake. Pogodba bo z izbranim ponudnikom sklenjena za čas 4 let oz. od 1.9.2019 do 30.06.2023. Obrazec v tem delu lahko ponudniki sami popravite.

lp,
SC Ravne na Koroškem