Dosje javnega naročila 004809/2019
Naročnik: 2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana
Storitve: Recenzija PZI projektov v BIM okolju za izgradnjo drugega tira železniške proge Divača - Koper
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 679.247,20 EUR

JN004809/2019-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 08.07.2019
JN004809/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 29.07.2019
JN004809/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 08.08.2019
JN004809/2019-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 19.08.2019
JN004809/2019-K04 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 23.08.2019
JN004809/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.09.2019
JN004809/2019-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 07.11.2019
JN004809/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 21.11.2019
JN004809/2019-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 20.04.2020
JN004809/2019-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 11.08.2020
Zahtevek za revizijo

    JN004809/2019-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2019/S 130-320502
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o.
Železna cesta 18
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mitja Breznik
mitja.breznik@2-tdk.si
+386 41777018

Internetni naslovi
https://www.drugitir.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/315300/RD_-_Recenzija_PZI.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11135
I.6 Glavna področja dejavnosti
Organizacija gradnje železniške proge


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Recenzija PZI projektov v BIM okolju za izgradnjo drugega tira železniške proge Divača - Koper
Referenčna številka dokumenta: JN-12/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71200000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Z recenzijo PZI projektov v BIM okolju se bo pregledalo skladnost PZI s projektno nalogo oziroma specifikacijo naročila ter nato uskladilo in potrdilo tehnične rešitve in popise ter projektantske predračune s ciljem, da so tehnične rešitve za naročnika optimalne in brez napak. S tem se zmanjša tveganje za pomanjkljivosti PZI, ki bi imele za posledico zaplete pri izvedbi del in bi vplivale na podražitve del, podaljšanje rokov izvedbe ali slabšo kvaliteto izvedenih del.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Z recenzijo PZI projektov v BIM okolju se bo pregledalo skladnost PZI s projektno nalogo oziroma specifikacijo naročila ter nato uskladilo in potrdilo tehnične rešitve in popise ter projektantske predračune s ciljem, da so tehnične rešitve za naročnika optimalne in brez napak. S tem se zmanjša tveganje za pomanjkljivosti PZI, ki bi imele za posledico zaplete pri izvedbi del in bi vplivale na podražitve del, podaljšanje rokov izvedbe ali slabšo kvaliteto izvedenih del.

V okviru recenzije se po spremljanju izdelave in pregledu PZI najprej izdela poročila o pregledu PZI z ugotovitvami recenzentov o ustreznosti oziroma pomanjkljivostmi. Po izvedeni razpravi oziroma uskladitvi pripomb in predlogov za spremembe in dopolnitve se PZI s strani projektanta dokonča, recenzenti pa po pregledu in potrditvi ustreznosti popravkov in dopolnitev izdelajo Končno poročilo.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 9
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Projekt bo sofinanciran z evropskimi sredstvi iz sklada IPE (CEF).
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje
Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja
Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo
Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano
Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
05.08.2019   13:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 05.08.2019   13:30
Kraj: Odpiranje ponudb poteka avtomatično v informacijskem sistemu e-JN.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje ponudb je javno. Zapisnik o odpiranju ponuhttps://www.enarocanje.si/App/Obrazec/?id_obrazec=315300#oddelek506db se kreira avtomatično v informacijskem sistemu e-JN.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 22.07.2019   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o.
Železna cesta 18
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
05.07.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 29.07.2019   13:59
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Menimo, da je navedeni rok za oddajo ponudbe 5.8. 2019 zaradi obdobja letnih dopustov prekratek. Priprava ponudbe je obsežna in zahteva vključevanje različnih strokovnjakov.
Prosimo vas za podaljšanje roka vsaj na 23.8. 2019.

Hvala za razumevanje.

Lep pozdrav!

ODGOVOR št. 1

Naročnik je podaljšal rok za oddajo ponudb, in sicer do 23.8.2019 do 13. ure.Datum objave: 29.07.2019   14:00
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo za pojasnilo:

Vprašanje št. 1:

V razpisu je na odstavek glede BIM. V začetku odstavka je navedeno »Pri načrtovanju in izvedbi recenzije je potrebno upoštevati, da bo projektna dokumentacija PZI na voljo le v BIM okolju« v nadaljevanju pa še, da bo dokumentacija dosegljiva v nwd. ter dwg. in pdf. formatu.
Zato prosimo za dodatno razlago zapisa »da bo projektna dokumentacija PZI na voljo le v BIM okolju«.

Vprašanje št. 2:

V razpisu je navedeno »da so po oceni projektanta količine pravilne (cilj recenzije pa ni potrditev pravilnosti količin) za te odgovarja projektant, razen za preverbo pravilnosti količin izkopov in betonov, kot zahtevano v popisu)« Kaj je mišljeno z besedami »razen za preverbo pravilnosti količin izkopov in betonov, kot zahtevano v popisu)«?

ODGOVOR št. 2

1. Izdelava PZI projekta poteka v BIM okolju, zato morajo biti vsi recenzenti usposobljeni in opremljeni za izvedbo recenzije v okviru BIM metodologije. Poleg BIM modelov v .ifc ter .nwd formatu bodo recenzentu predani tudi načrti v .pdf formatu.

2. Kontrolo količin izkopov in betonov je v popisu oziroma predračunu predvidena kot dodatna postavka, saj se za v PZI predvidene količine izkopov in betonov zahteva tudi preverba izračunanih količin, medtem ko se za ostala dela od recenzenta zahteva le ocena ustreznosti količin, ne pa tudi sama preverba izračunanih količin.

Datum objave: 29.07.2019   14:02
VPRAŠANJE
1. Vprašanje
V točki 3.2.4 so zahtevani zelo zahtevni pogoji za vodja recenzije oz. ostale recenzente (npr. vodja recenzije mora imeti v zadnjih 10 letih vsaj eno referenco kot vodja projekta ali koordinator revidiranja ali vodja recenzije PZI ali IZN za gradnjo žel. proge ali ceste, pri čemer je dolžina znašala vsaj 4 km in je trasa proge ali ceste vsebovala vsaj e predor skupne dolžine 600 m). Predlagamo, da naročnik pogoje ponovno preveri in jih omili.

2. Vprašanje
V razpisni dokumentaciji, Vzorec pogodbe, 9. člen, šesti odstavek in v Obrazcu 6: IZJAVA je navedeno:
»Izvajalec (v izjavi ponudnik) mora naročniku predložiti zavarovalno polico za zavarovanje projektantske odgovornosti pred škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in/ali tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti na projektu, ki je predmet javnega naročila.«
Kot izvajalec/ponudnik imamo sklenjeno zavarovalno polico za zavarovanje projektantske odgovornosti in sicer je zavarovana odgovornost zavarovanca pri tehničnem nadzoru in konzaltingu za vse projekte, ki se izdelujejo ali se vrši nadzor izvajanja po projektih. Ali tako je tako zavarovanje ustrezno glede na izvedbo storitve, ki je predmet JN?

3. Vprašanje
V razpisni dokumentaciji, Vzorec pogodbe, 9. člen, šesti odstavek in v Obrazcu 6: IZJAVA je navedeno:
»Izvajalec (v izjavi ponudnik) mora naročniku predložiti zavarovalno polico za zavarovanje projektantske odgovornosti pred škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in/ali tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti na projektu, ki je predmet javnega naročila.«
Predlagamo, da se navedba korigira. Zavarovalnice novih pogojev, ki bi bili v skladu z ZAID še ne ponujajo oz. obstoječi zavarovalni pogoji za enkrat še ne (v celoti) pokrivajo sprememb iz 2. in 3. točke 15. člena ZAID, zato predlagamo, da se dikcija spremeni v smislu, da se nadzornik naknadno zavezuje predložiti novo oziroma dopolnjeno zavarovanje za svojo odgovornost za škodo iz 15. člena ZAID, ko bo takšno zavarovalno polico mogoče pridobiti.

4. Vprašanje
Obseg projekta je izredno velik in zahteven, zato predlagamo podaljšanje roka za izvedbo naloge za oba sklopa (A in B), še posebej to velja za sklop A.
Ali pravilno razumemo, da se za pričetek roka za izvedbo recenzije šteje dan, ko je predana celotna PZI dokumentacija?

5. Vprašanje
Dikcija iz razpisne dokumentacije Specifikacija naročila v poglavju 4 Obseg recenzije (na strani 10/12, strani niso oštevilčene):
»V obseg tega javnega naročila za recenzijo ne sodi recenzija same ustreznosti izdelave PZI dokumentacije v BIM okolju, saj bo v ta namen s posebnim javnim naročilom naročnik pridobil svetovalca za BIM. Pri načrtovanju in izvedbi recenzije je potrebno upoštevati, da BO PROJEKTNA DOKUMENTACIJA PZI NA VOLJO LE V BIM OKOLJU, zato morajo biti vsi recenzenti usposobljeni in opremljeni za izvedbo recenzije v tem okolju. Recenzent bo moral v procesu spremljanja in pregledovanja kvalitete tehničnih rešitev in informacij v BIM modelih uporabljati programska okolja, ki omogočajo pregledovanje modelov v okviru t.i. open BIM pristopa. Izmenjava modelov v open BIM pristopu bo potekala preko formata oz. standarda IFC. Za izmenjavo med udeleženci v procesu priprave PZI dokumentacije bo uporabljena CDE platforma thinkproject! na katero se bodo odlagali modeli, načrti ter ostale datoteke. Poleg IFC modelov bodo naročniku predani tudi koordinacijski in zbirni modeli v .nwd formatu TER NAČRTI V .dwg in .pdf FORMATU. Za odpiranje .nwd formata bo recenzent potreboval pregledovalno okolje Navisworks Freedom/Navisworks Manage.«
Vprašanje: Ali bo imel recenzent na voljo projektno dokumentacijo le v BIM okolju (prva trditev), ali mu bodo predani tudi načrti v dwg in .pdf formatu (druga trditev)?

6. Vprašanje
Ali se na JN lahko prijavijo podjetja, zavodi, inštituti in podobno, ki kakorkoli sodelujejo v procesu izdelave PZI?

7. Vprašanje oz. predlog
Zaradi kompleksnosti in zahtevnosti razpisa predlagamo podaljšanje roka oddaje za 14 dni.

Hvala za vaša pojasnila in odgovore.


ODGOVOR št. 3

1. Pogoj je sorazmeren predmetu javnega naročila, zato ga naročnik ne bo spreminjal.

2.Zahteva za predložitev zavarovalne police za zavarovanje projektantske odgovornosti se črta. Naročnik bo objavil čistopis razpisne dokumentacije in vzorca pogodbe.

3. Zahteva za predložitev zavarovalne police za zavarovanje projektantske odgovornosti se črta. Naročnik bo objavil čistopis razpisne dokumentacije in vzorca pogodbe.

4. Roki za izvedbo so opredeljeni v pogodbi (člen 4) in podrobneje še v specifikaciji naročila (točka 8, stran 12). Natančno je opredeljen rok za izvedbo recenzije in sicer je potrebno opraviti recenzijo predane dokumentacije PZI v roku 97 dni za sklop A oziroma 50 dni za sklop B. V kolikor pa bo lahko naročnik recenzenta uvedel v delo še pred predajo PZI dokumentacije, pa bo recenzent lahko s pregledi pričel še pred predajo PZI v pregled oziroma recenzijo (pregled delovnih verzij dokumentacij), kar je posebej opredeljeno v popisu del in kar se ne šteje v predhodno navedene roke.

5. Izdelava PZI projekta poteka v BIM okolju, zato morajo biti vsi recenzenti usposobljeni in opremljeni za izvedbo recenzije v okviru BIM metodologije. Poleg BIM modelov v .ifc ter .nwd formatu bodo recenzentu predani tudi načrti v .pdf formatu.

6. Tisti gospodarski subjekti, ki sodelujejo pri izdelavi samega PZI ne morejo sodelovati pri predmetnem JN. Lahko pa sodelujejo gospodarski subjekti, ki so sodelovali v predhodnih fazah projektiranja.
Enako velja tudi za nominirani strokovni kader.

7. Naročnik je podaljšal rok za oddajo ponudb, in sicer do 23.8.2019 do 13. ure.
Datum objave: 29.07.2019   14:03
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V poglavju »2.3.10 Merila za izbiro ponudbe pri oddaji javnega naročila« je za referenco strokovnjaka za nadzemne VN in SN daljnovode navedena sledeča zahteva »V zadnjih desetih letih pred rokom za oddajo ponudb izkazuje vsaj eno referenco kot pooblaščeni inženir za gradnjo VN nadzemnih vodov(oziroma odgovorni projektant ali odgovorni nadzornik po ZGO-1) ali kot odgovorni revident po ZGO-1 ali recenzent PZI za gradnjo ali nadgradnjo ali preureditev vsaj enega VN daljnovoda v dolžini vsaj 1 km«.

Ali velja za referenčno delo PZI projekt, ki v skupni dolžini presega 1 km, vendar je trasa urejanja lahko prekinjena?


Lep pozdrav!

ODGOVOR št. 4

Odgovor na zastavljeno vprašanje je DA.
Datum objave: 09.08.2019   13:55
VPRAŠANJE
Spoštovani,
vezano na vaše pojasnilo v zvezi z zahtevo za predložitev zavarovalne police za zavarovanje projektantske odgovornosti, ki naj bi bila črtana, sprašujemo, kdaj bo Naročnik objavil čistopis razpisne dokumentacije in vzorca pogodbe.
Hvala za odgovor in lep pozdrav,

ODGOVOR


Spoštovani,

obveščamo vas, da je čistopis razpisne dokumentacije in vzorca pogodbe objavljen.Datum objave: 14.08.2019   14:47
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Naročnik v razpisni dokumentaciji pri krajšem opisu javnega naročila navaja, da se bo z recenzijo PZI projektov v BIM okolju pregledalo skladnost PZI s projektno nalogo oz. specifikacijo naročila ter nato uskladilo in potrdilo tehnične rešitve in popise ter projektantske predračune s ciljem, da bi bile tehnične rešitve za naročnika optimalne in brez napak. S tem bi se zmanjšalo tveganje za pomanjkljivosti PZI, ki bi imelo za posledico zaplete pri izvedbi del in bi vplivalo na podražitve del, podaljšanje rokov izvedbe ali slabšo kvaliteto izvedenih del.

Glede na absolutno premajhno število razpoložljivih ur za izvedbo in glede na rigorozno zastavljene roke naročnika opozarjamo, da so zgoraj navedeni cilji zastavljeni zelo optimistično.
Naročnika pozivamo, da poveča število potrebnih ur na vsaj 12.500 in podaljša rok za izvedbo recenzije na 12 mesecev.


ODGOVOR


Spoštovani,

rok za izvedbo revizije je določen skladno z že podpisano pogodbo za izvedbo projektiranja PZI v BIM okolju. Po tej pogodbi je določeno, da projektant izdela PZI v 6 mesecih, nakar je za izvedbo recenzije predvideno obdobje 2 mesecev, za odpravo pomanjkljivosti po predanih pripombah 30 dni in nato še 7 dni za končno predajo PZI. Rok za izvedbo recenzije po tem naročilu je tako skladen rokom, ki ga ima projektant, da izdela celotno dokumentacij PZI. Poleg tega je iz obsega recenzije izločena recenzija t.i. železniških podsistemov, projektno dokumentacijo bo pregledal tudi priglašeni organ, sama PGD, ki je osnova za izdelavo PZI, pa je tudi bila že revidirana. Po mnenju naročnika je zato rok za izvedbo in predviden celotni obseg potrebnih storitev oziroma v ta namen predviden obseg sredstev zadosten za izvedbo tega predmeta naročila.Datum objave: 14.08.2019   14:48
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
Ali bo naročnik omogočil razpolaganje z vso do sedaj že recenzirano/revidirano projektno dokumentacijo (DGD oz. PGD)?

ODGOVOR


Spoštovani,

že izdelana dokumentacija PGD je na razpolago v e-obliki na portalu naročnika. V kolikor se bo v procesu recenzije ugotovilo, da del izdelane dokumentacije na portalu še ni na razpolago, bo naročnik dopolnil dokumentacijo in omogočil razpolaganje z vso že izdelano dokumentacijo.

Datum objave: 14.08.2019   14:49
VPRAŠANJE
Spoštovani,
V pogojih za kadre v točki 3.2.4. je za prvih pet kadrov podana zahteva, da imajo vsaj eno referenco v zadnjih 10 letih. Glede na dejstvo, da je bil v zadnjih 10 letih v Sloveniji zgrajen le en daljši predor (Markovec) in je s tem konkurenca zelo omejena, predlagamo, da se upoštevajo reference v zadnjih 15 letih.
Sprašujemo ali bo naročnik spremenil pogoj in upošteval reference pridobljene v zadnjih 15 letih?

ODGOVOR


Spoštovani,

naročnik bo upošteval predlog in dopolnil oziroma spremenil pogoje za zahtevane izkušnje pri strokovnjakih za predore in podaljšal rok za ustreznost referenc na 15 let.

Datum objave: 14.08.2019   14:50
VPRAŠANJE
Predlagani rok za izvedbo recenzije (najmanj postavka: 60 dni od prevzema PZI do recenzijske obravnave) je nerealno kratek, zato predlagamo, da se zaradi kvalitete izvedbe recenzij in posledično manj napak v fazi izvedbe projekta, v izogib nepredvidenim delom in zagotovitvi boljših rešitev, recenzije izvajajo sukcesivno.
Ali bo naročnik omogočil sukcesivno izvedbo recenzije?

ODGOVOR


Spoštovani,

naročnik je že v razpisni dokumentaciji predvidel, da v kolikor bo pogodba za izvedbo recenzijo podpisana pred oddajo PZI dokumentacije v pregled oziroma recenzijo, da bo omogočil, kolikor bo v njegovi moči, tudi pregled delovnih osnutkov tehničnih rešitev oziroma že izdelanih delov PZI, v obsegu, kot bo projektant le-te predal naročniku. V ta namen bodo imeli tudi recenzenti dostop do portala, kamor bo projektant shranjeval izdelane dele projektne dokumentacije. Po dogovoru med posameznimi projektant in recenzenti pa bo možen tudi neposredni kontakt in izmenjava delovnih osnutkov v e-obliki, vse z namenom, da se čim bolj izkoristi čas, ki je na razpolago za izvedbo recenzije.

Datum objave: 14.08.2019   14:51
VPRAŠANJE
Predvidena poraba ur za izvedbo recenzije je izredno podcenjena, saj bi na podlagi izkušenj pri izvajanju recenzij podobnih objektov iz preteklosti za izvedbo te recenzije potrebovali vsaj za 40 % ur več. Hkrati je tudi postavljeni rok za izvedbo recenzije prekratek (normalen rok bi znašal leto dni), zaradi česar bo za izvedbo recenzije potrebno večje število recenzentov. Predlagamo, da se poveča število ur na predlaganih postavkah vsaj za 40 %. Realno ocenjujemo, da je potrebno število cca 11 000 ur in posledično adekvatno povečanje limitirane vrednosti.
Ali bo naročnik povečal število ur in posledično povečal limitirano vrednost?

ODGOVOR


Spoštovani,

odgovor je že podan zgoraj. Rok za izvedbo revizije je določen skladno z že podpisano pogodbo za izvedbo projektiranja PZI v BIM okolju. Po tej pogodbi je določeno, da projektant izdela PZI v 6 mesecih, nakar je za izvedbo recenzije predvideno obdobje 2 mesecev, za odpravo pomanjkljivosti po predanih pripombah 30 dni in nato še 7 dni za končno predajo PZI. Rok za izvedbo recenzije po tem naročilu je tako skladen rokom, ki ga ima projektant, da izdela celotno dokumentacij PZI. Poleg tega je iz obsega recenzije izločena recenzija t.i. železniških podsistemov, projektno dokumentacijo bo pregledal tudi priglašeni organ, sama PGD, ki je osnova za izdelavo PZI, pa je tudi bila že revidirana. Po mnenju naročnika je zato rok za izvedbo in predviden celotni obseg potrebnih storitev oziroma v ta namen predviden obseg sredstev zadosten za izvedbo tega predmeta naročila.

Datum objave: 14.08.2019   14:52
VPRAŠANJE
Pogoj za ključne kadre za izvedbo recenzije je, da je imel v zadnjih 10 letih referenco na projektu proge ali ceste dolžine 4 km s predorom vsaj 600 metrov. Takšnih kadrov je v Sloveniji zelo malo. Da ne pride do monopola, prosimo za podaljšanje roka za referenco na 20 let.

ODGOVOR


Spoštovani,

naročnik bo delno upošteval predlog in dopolnil oziroma spremenil pogoje za zahtevane izkušnje pri strokovnjakih za predore in podaljšal rok za ustreznost referenc na 15 let.

Datum objave: 14.08.2019   14:53
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Na strani 9. razpisne dokumentacije navajate, da mora biti za priznanje referenčnega projekta zaključena pogodba.
Pogodbe za konzultantske storitve običajno obsegajo širši spekter storitev kot tudi naprimer projektantski nadzor med gradnjo ali PID dokumentacija, zaradi česar pogodba formalno dlje časa še ne more biti zaključena, kljub temu, da je bila izdelava projektne dokumentacije PZI/iZN uspešno zaključena in potrjena.

V sled navedenega vas prosimo, da dovolite, da je bila v sklopu pogodbe faza izdelave projekta PZI/iZN uspešno zaključena, kar mora potrditi naročnik predmetnega dela.

Hvala za razumevanje.

Lep pozdrav!

ODGOVOR

Spoštovani,

naročnik bo upošteval predlog in dopolnil oziroma spremenil pogoje za zahtevane reference in dovolil, da je bila za priznanje referenčnega projekta v sklopu pogodbe faza izdelave projekta PZI/iZN uspešno zaključena, kar mora potrditi naročnik predmetnega dela.


Datum objave: 14.08.2019   14:54
VPRAŠANJE
V specifikaciji naročila »Recenzija PZI projektov v BIM okolju za izgradnjo drugega tira železniške proge Divača Koper«, je v tč. 4 Obseg recenzije, na strani 9, v 6 odstavku zapisano:
» Pri načrtovanju in izvedbi recenzije je potrebno upoštevati, da bo projektna dokumentacija PZI na voljo le v BIM okolju, zato morajo biti vsi recenzenti usposobljeni in opremljeni za izvedbo recenzije v tem okolju. «,
Recenzij, ki bi jih vsi recenzenti opravljali v BIM okolju, do sedaj po naših informacijah še ni bilo, zato tudi vsi recenzenti (ocenjujemo, da bo potrebnih vsaj 30-45 recenzentov) nimajo opreme za izvedbo recenzije v BIM okolju, pa tudi praktičnih izkušenj nimajo dovolj.
Ali bo naročnik izdelano projektno dokumentacijo podal tudi v klasični obliki z možnostjo papirnega izpisa/izrisa, tako da bodo recenzenti lahko pregledovali tiskano projektno dokumentacijo (tudi v pdf formatu)?
Ali bo obvezen pregled v BIM okolju, ali bo zadostoval »klasičen« pregled?
Za potrebe 3 D okolja predlagamo, da naročnik zagotovi recenzentom pregledovalno okolje Navisworks Freedom/Navisworks Manage.


ODGOVOR

Spoštovani,

naročnik bo v skladu z zgoraj navedenimi potrebami za potrebe recenzije zagotovil tudi 1 izvod tiskane verzije izdelanega PZI, poleg elektronskih verzij, ki bodo vključevale tudi dokumente v pdf formatu. Recenzenti bodo poleg »klasičnega« pregleda papirne oziroma elektronske verzije PZI morali pregledati tudi ustreznost prikazov tehničnih rešitev v BIM modelih, za kar so na internetnih straneh na voljo brezplačni pregledovalniki (dostopni npr. na povezavi: https://www.autodesk.com/products/navisworks/3d-viewers ali https://www.solibri.com/download-solibri-anywhere).

Kot že navedeno v prejšnjih odgovorih bo tudi recenzentom omogočen dostop do CDE (skupnega podatkovnega okolja), kjer bodo shranjeni vsi dokumenti izdelani v BIM okolju.

Po potrebi in dogovoru z recenzenti bo naročnik organiziral tudi 2-3 urno izobraževanje recenzentov za uporabo CDE in pregledovalnikov oziroma teh programov pri recenziji.
Datum objave: 20.08.2019   12:27
Spoštovani,

naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudbe do 29.8.2019 do 13:00 ure, posledično je podaljšana tudi veljavnost zavarovanja za resnost ponudbe, in sicer do 6. 1. 2020.
Čistopis razpisne dokumentacije bo objavljen v najkrajšem možnem času.