Dosje javnega naročila 004754/2019
Naročnik: JAVNI ZAVOD ZA GASILSKO IN REŠEVALNO DEJAVNOST -Gasilska enota Nova Gorica, Sedejeva ulica 9, 5000 Nova Gorica
Blago: GASILSKO POVELJNIŠKO VOZILO
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 40.028,78 EUR

JN004754/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 05.07.2019
JN004754/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.07.2019
JN004754/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 02.08.2019
JN004754/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 02.08.2019
Zahtevek za revizijo

    JN004754/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
JAVNI ZAVOD ZA GASILSKO IN REŠEVALNO DEJAVNOST -Gasilska enota Nova Gorica
Sedejeva ulica 9
5000
SI
Nova Gorica
Slovenija
Simon Vendramin
simon.vendramin@geng.si
+386 53023249
+386 53331163

Internetni naslovi
http://www.geng.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/315321/razpisna_dokumentacija.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/315321/espd/Narocnik_ESPD_(5).zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11125
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Obramba


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: GASILSKO POVELJNIŠKO VOZILO
Referenčna številka dokumenta: 64/3-2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34144210
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava gasilskega poveljniškega vozila skladno s tehničnimi specifikacijami, ki so del razpisne dokumentacije.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34144210
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: sedež naročnika: Sedejeva ulica 9, 5000 Nova Gorica
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava gasilskega poveljniškega vozila skladno s tehničnimi specifikacijami, ki so del razpisne dokumentacije.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.08.2019
Konec: 31.12.2019
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
navedeni v razpisni dokumentaciji


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
22.07.2019   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.09.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 22.07.2019   11:01
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 22.7.2019 in se bo začelo ob 11:01 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 16.07.2019   11:00

Dodatne informacije:
Naročnik ima za izvedbo javnega naročila zagotovljenih 40.000.- EUR
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
05.07.2019