Dosje javnega naročila 004747/2019
Naročnik: OBČINA DUPLEK, Trg slovenske osamosvojitve 1, 2241 Spodnji Duplek
Blago: Oprema v okviru projekta VESELE POČITNICE v Spodnjem Dupleku
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 41.702,43 EUR

JN004747/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 05.07.2019
JN004747/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 10.07.2019
JN004747/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.07.2019
JN004747/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 06.08.2019
JN004747/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 07.08.2019
Zahtevek za revizijo

    JN004747/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA DUPLEK
Trg slovenske osamosvojitve 1
2241
SI
Spodnji Duplek
Slovenija
obcina.duplek@duplek.si
+386 26840911
+386 26840928

Internetni naslovi
http://www.duplek.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.duplek.si/Razpisi
ESPD: https://www.duplek.si/Razpisi
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11142
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Oprema v okviru projekta VESELE POČITNICE v Spodnjem Dupleku
Referenčna številka dokumenta: 430-9/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
37400000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Oprema v okviru projekta VESELE POČITNICE v Spodnjem Dupleku po specifikaciji.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
37400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI032 - Podravska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Spodnji Duplek
II.2.4 Opis javnega naročila
Oprema v okviru projekta VESELE POČITNICE v Spodnjem Dupleku po specifikaciji iz razpisne dokumentacije.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 29.07.2019
Konec: 14.08.2019
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ukrep RRP 19.2 Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost) - operacija VESELE POČITNICE v Spodnjem Dupleku.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Kot v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
16.07.2019   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 14.11.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 16.07.2019   11:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 10.07.2019   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
05.07.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 10.07.2019   09:22
VPRAŠANJE
V popisih opreme so pri določeni opremi navedene zahteve glede izpolnjevanja oz. skladnosti ponujene opreme z veljavnimi standardi.
Pri postavki 1. KOŠARKA ENOCEVNA ZUNANJA 165 cm je kot obvezna priloga zahtevan certifikat FIBA organizacije.

Po preverjanju ugotavljamo, da FIBA take izvedbe ne zajema v svojih pravilih in zato tudi ne more imeti FIBA certifikata,.
Zato prosimo naročnika, da to zahtevo umakne iz popisa opreme.ODGOVOR

Koš zunanji enocevni CERTIFIKAT EN 1270 po ponudbi FIBA certifikat ni potreben.
V Navodilih za pripravo ponudbe, se v točki 9. UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI; 9.1.4 Pogoji za sodelovanje glede tehnične in strokovne sposobnosti«, pogoj 8. za »Poz. 1 KOŠARKA ENOCEVNA ZUNANJA 165 cm:« spremeni tako, da se BRIŠE pogoj pod »2) Za košarkarsko konstrukcijo veljavno potrdilo o izpolnjevanju zahtev standardov FIBA organizacije.«
Ostali pogoji ostanejo nespremenjeni.

Smiselno temu, se izvede sprememba v obrazcu »Predračun«, kjer se pri poziciji 1, za Vrsto blaga : »KOŠARKA ENOCEVNA ZUNANJA 165 cm«, pri opredelitvi »Obveznih prilog s katerimi ponudnik dokazuje usposobljenost in jih mora priložiti v ponudbi«, BRIŠE zahtevana priloga pod »2) Za košarkarsko konstrukcijo veljavno potrdilo o izpolnjevanju zahtev standardov FIBA organizacije.«Datum objave: 10.07.2019   09:23
VPRAŠANJE
spoštovani,

za pripravo korektne ponudbe prosimo, da se dodatno obrazložijo oz. vsebinsko in količinsko določijo postavke iz popisa in sicer;

post. 8. set pripomočkov za igro atletika kpl 1
post. 15. zložljivi elementi mehki set 21-delni - -predvidevamo, da je to vsebinsko in količinsko garnitura v objavljenem KATALOG VRTCI str. 32, art. MSG882130?
post. 18. vadna žoga fi 45 - ali je mišljena žoga za psihomotorično vadbo pod oznako BODY, str.14 KATALOG ZA VRTCE?
post. 27. kolebnica - katere dolžine vključimo v ponudbo

hvala za pojasnitve!ODGOVOR
V obrazcu »Predračun« dopolnjujemo z dodatnimi pojasnili naslednje postavke:
»Poz. 8. Set pripomočkov za atletiko«
Gre za set, ki se uporablja v mali šoli atletike (kot npr. Polanik) in je sestavljen iz:
2 kos prilagojeni pripomočki za otroke-medicinke 1 kg
2 kos atlet. diski 1 x 400g 1 x 300 g
4 kos stožci 38 cm
1 kos pena blazinice s številkami
1 kos elastika
1 kos koordinacijska lestev 9 m
14 kos ovire mehke
2 kos pena kopje 130 g
6 kos set markerji za talno uporabo
8 kos stožci s številkami 30 cm
1 kos vrvica skipping
2 kos mini kopje 400 g
40 kos oznake talne okrogle,
14 kos plastične palice do 90 cm, 14 plastične podloge
100 kos mehke žogice mavrica,
26 kos igralne kartice merilna skala,
1 kos meter 50 m
2 kos pvc utež kettle 0,50 kg
6 kos obročki pvc
2 kos palice za skok
1 kos komplet torba za nošenje opreme.

Naročnik bo fotografijo seta objavil na spletni strani med tehničnimi specifikacijami v okviru razpisne dokumentacije https://www.duplek.si/razpis/202779

»Poz 15: Zložljivi elementi mehki set 21-delni«
Gre za set kot npr. katalog vrtci stran 32, garnitura MSG882130.

»Poz 18: Vadna žoga fi 45«
Gre za psihomotorično žogo kot npr. katalog vrtci stran 14, žoga BODY.

»Poz. 27: Kolebnica«
Upoštevajte naslednje količine in dolžine: 10 kom = 180 cm; 10 kom = 200 cm; 15 kom = 250 cm.
Datum objave: 10.07.2019   09:24
VPRAŠANJE

V popisih preme je pri košarki zahtevan FIBA certifikat.
Ker gre za tako imenovali komercialni certifikat, saj je število proizvajalcev, ki ima tak certifikat omejeno s strani panožne zveze, naročnika pozivamo, da izloči zahtevo pogoja FIBA certifikata, saj s tem onemogoča enakopravno nastopanje potencialnih ponudnikov na predmetnem razpisu, kljub temu, da v celoti izpolnjujejo zakonske zahteve glede skladnosti izdelkov in s tem tudi krši načelo ekonomičnosti in diskriminira potencialne ponudnike.


ODGOVOR

Na vprašanje je že bil podan odgovor.

Lep pozdrav.