Dosje javnega naročila 004752/2019
Naročnik: JAVNI MEDOBČINSKI STANOVANJSKI SKLAD MARIBOR, Grajski trg 1, 2000 Maribor
Gradnje: Izbira izvajalca za zamenjavo stavbnega pohištva na različnih lokacijah v Mariboru
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN004752/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 05.07.2019
JN004752/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 09.07.2019
JN004752/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.09.2019
JN004752/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 23.01.2020
Zahtevek za revizijo

    JN004752/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
JAVNI MEDOBČINSKI STANOVANJSKI SKLAD MARIBOR
Grajski trg 1
2000
SI
Maribor
Slovenija
Erika Kmetec
erika.kmetec@jmss-mb.si
+386 22506330

Internetni naslovi
https://www.jmss-mb.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/315341/RAZPISNA_DOKUMENTACIJA.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11137
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Stanovanjske zadeve in prostorsko načrtovanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izbira izvajalca za zamenjavo stavbnega pohištva na različnih lokacijah v Mariboru
Referenčna številka dokumenta: 2010-20/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45420000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Zamenjava stavbnega pohištva v 40 stanovanjih na različnih lokacijah, v Mariboru.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45421000
45422000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Maribor
II.2.4 Opis javnega naročila
Izbira izvajalca za zamenjavo stavbnega pohištva na različnih lokacijah v Mariboru.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 75
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbeni rok se lahko podaljša v primeru izrednih okoliščin, skladno s pogodbo.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Kot v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
05.08.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 90 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 05.08.2019   10:01
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, na sedežu Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor, Grajski trg 1, Maribor.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 31.07.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
05.07.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.