Dosje javnega naročila 004878/2019
Naročnik: Javni zavod Gasilska brigada Maribor, Cesta proletarskih brigad 21, 2000 Maribor
Blago: Dobava vozila in izdelava nadgradnje za vozilo s cisterno
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 328.010,42 EUR

JN004878/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 10.07.2019
JN004878/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.08.2019
JN004878/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 11.10.2019
JN004878/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 28.10.2019
Zahtevek za revizijo

    JN004878/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 132-323399
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
Javni zavod Gasilska brigada Maribor
Cesta proletarskih brigad 21
2000
SI
Maribor
Slovenija
Primož Osojnik
poveljnik@gbmaribor.si
+386 23312541

Internetni naslovi
http://www.gasilskabrigadamaribor.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.sib-mb.si/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11151
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Gasilstvo in protipožarna zaščita


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava vozila in izdelava nadgradnje za vozilo s cisterno
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34100000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava vozila in izdelava nadgradnje za vozilo s cisterno
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34144200
34144210
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava vozila in izdelava nadgradnje za vozilo s cisterno.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 11
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
07.08.2019   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 07.08.2019   12:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 29.07.2019   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Javni zavod Gasilska brigada Maribor
Cesta proletarskih brigad 21
2000
Maribor
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
08.07.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 12.07.2019   07:19
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosim za direktni link da razpisne dokumentacije, na objavljeni povezavi je ne najdemo.

Hvala.

ODGOVOR
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na: http://www.sib-mb.si/javna_narocila/886/dokumentacija.htmlDatum objave: 24.07.2019   10:49
VPRAŠANJE
Pri proučitvi vaše razpisne dokumentacije smo postali pozorni na zahtevo po referenci vozila v vrednosti vsaj 300.000 brez DDV. Sprašujemo, ali se za izvedbo posla res potrebuje tako visoka referenca? Hvala za vaš odgovor!

ODGOVOR
Naročnik spreminja referenčni pogoj in sicer:
3. Ponudnik je v zadnjih treh (3) letih od dneva oddaje ponudbe že izdelal in dobavil najmanj eno (1) vozilo, ki je predmet razpisa v vrednosti najmanj 300.000,00 EUR z DDV.