Dosje javnega naročila 004792/2019
Naročnik: JAVNI HOLDING LJUBLJANA, d.o.o., družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb, Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana
Storitve: Član projektne skupine PPE-TOL gradbene stroke
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 122.000,00 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN004792/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 08.07.2019
JN004792/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 26.07.2019
JN004792/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.08.2019
JN004792/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 23.08.2019
JN004792/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 26.08.2019
JN004792/2019-X02 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 30.10.2019
JN004792/2019-X03 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 30.01.2020
JN004792/2019-X04 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 29.04.2020
Zahtevek za revizijo

    JN004792/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
JAVNI HOLDING LJUBLJANA, d.o.o., družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb
Verovškova ulica 70
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Sektor za javna naročila, Jaka Klavs
jaka.klavs@jhl.si
+386 14740879
+386 14740880

Internetni naslovi
http://www.jhl.si/javna-narocila-iz-podjetij

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.jhl.si/javna-narocila-iz-podjetij
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11179
I.6 Glavna področja dejavnosti
Proizvodnja, prenos ali distribucija plina in toplote


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Član projektne skupine PPE-TOL gradbene stroke
Referenčna številka dokumenta: JPE-VOD-SP-344/18
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila so strokovne svetovalne storitve s področja gradbene stroke - sodelovanje v projektni skupini naročnika pri izvedbi projekta PPE-TOL, do zaključka del na projektu PPE-TOL
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71530000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila so strokovne svetovalne storitve s področja gradbene stroke - sodelovanje v projektni skupini naročnika pri izvedbi projekta PPE-TOL, do zaključka del na projektu PPE-TOL
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
26.07.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 26.07.2019   10:15
Kraj: preko informacijskega sistema e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 19.07.2019   10:00

Dodatne informacije:
Odgovori oziroma pojasnila bodo objavljeni na spletnem naslovu podjetja JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. (http://www.jhl.si/javna-narocila-iz-podjetij) na mestu, kjer je objavljena razpisna dokumentacija ter na Portalu javnih naročil, najkasneje (vključno) dne 22.7.2019, pod pogojem, da bo zahteva posredovana pravočasno. Na drugače posredovane zahteve za dodatna pojasnila ali vprašanja naročnik ni dolžan odgovoriti.

Naročnik opozarja potencialne ponudnike na točko 1.21. »Obveznost ponudnika za pridobitev celovitih informacij obvezen ogled objekta« predmetne razpisne dokumentacije, ki predvideva obvezen ogled s predhodno prijavo (s skrajnimi roki).

Naročnik javnega naročila je JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana, ki je na podlagi pooblastila preneslo izvedbo in odločanje v postopku oddaje predmetnega javnega naročila na JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
08.07.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 17.07.2019   12:26
VPRAŠANJE
Prosimo za pojasnilo kaj se vpiše v Prilogo 8 v stolpec "Področje"


ODGOVOR
V Prilogo 8 v stolpec "Področje" se vpiše bodisi elektroenergetsko področje ali industrijsko področje (industrija).Datum objave: 17.07.2019   12:27
POJASNILO OZ. OBVESTILO NAROČNIKA GLEDE RAZPISNE DOKUMENTACIJE:
Naročnik obvešča ponudnike, da je po ponovnem pregledu razpisne dokumentacije opazil, da je v Prilogi 14 prišlo do manjše napake, in sicer bi moralo namesto »V OKVIRU MERILA M3« pisati »V OKVIRU MERILA M2«. Ponudnikom priloge ni potrebno spreminjati, saj bo naročnik vseeno upošteval že objavljeno Prilogo 14.

Datum objave: 26.07.2019   09:09
VPRAŠANJE
V točki 3.2.4 v razpisni dokumentaciji je zapisano: » Strokovni sodelavec gradbene stroka mora v ponudbi izkazati sodelovanje na strani naročnika ali izvajalca pri gradnji zahtevnega objekta, od vključno leta 2005 do datuma določenega za oddajo ponudb, kot dejanski izvajalec del. Kot zahtevni objekt se štejejo bodisi:

- elektroenergetski objekti (in sicer termoelektrarne moči nad 30 MW ali hidroelektrarne moči nad 10 MW ali nuklearne elektrarne) ali
- industrijski objekti (pri čemer mora vrednost objekta znašati minimalno 10 mio EUR) ali
- industrijski gradbeni kompleks (pri čemer mora vrednost objekta znašati minimalno 10 mio EUR).Zanima nas kaj točno pomeni sodelovanje na strani naročnika ali izvajalca kot dejanski izvajalec del. Ali se upoštevajo tudi reference za:

- odgovornega vodjo projekta (ZAID/GZ:: vodja projekta)
- odgovornega projektanta za načrt gradbenih konstrukcij (ZAID/GZ:: pooblaščeni inženir za področje gradbeništva)
- odgovornega nadzornika (ZAID/GZ:: vodja del )
- odgovornega nadzornika gradbenih del (ZAID/GZ:: nadzorni inženir)ODGOVOR

Da, upoštevajo se tudi reference, kot jih je navedel gospodarski subjekt.


Datum objave: 26.07.2019   09:10
SPREMEMBA RAZPISNE DOKUMENTACIJE:
Naročnik spreminja razpisno dokumentacijo na način, da se podaljšajo naslednji roki:
rok za predložitev ponudb preko informacijskega sistema e-JN: 30. 7. 2019 do 10:00 ure,
javno odpiranje ponudb v informacijskem sistemu e-JN: 30. 7. 2019 ob 10:15 uri.

Ponudniki morajo pri pripravi ponudbe upoštevati odgovor na vprašanje in spremembo razpisne dokumentacije z dne 26.7.2019, ki sta bila objavljena na spletni strani naročnika in na Portalu javnih naročil.