Dosje javnega naročila 004872/2019
Naročnik: JAVNO PODJETJE KOMUNALA ILIRSKA BISTRICA, d.o.o., Prešernova ulica 7, 6250 Ilirska Bistrica
Storitve: PREVZEM, ODVOZ IN KONČNA OBDELAVA MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV IN KOSOVNIH ODPADKOV
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 452.966,46 EUR

JN004872/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 10.07.2019
JN004872/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16.07.2019
JN004872/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.10.2019
JN004872/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 29.11.2019
JN004872/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 28.01.2020
Zahtevek za revizijo

    JN004872/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 132-324623
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
JAVNO PODJETJE KOMUNALA ILIRSKA BISTRICA, d.o.o.
Prešernova ulica 7
6250
SI
Ilirska Bistrica
Slovenija
info@kp-ilb.si
info@kp-ilb.si
+386 57110671

Internetni naslovi
http://www.kp-ilb.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/315435/3_RD.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11158
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: PREVZEM, ODVOZ IN KONČNA OBDELAVA MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV IN KOSOVNIH ODPADKOV
Referenčna številka dokumenta: 20-78/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90513000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je prevzem in končna oskrba mešanih komunalnih odpadkov ter kosovnih odpadkov, pri čemer storitev obsega:
nakladanje odpadkov v zbirnem centru in prevzem le-teh,
prevoz do mesta obdelave odpadkov in razkladanje odpadkov,
obdelavo odpadkov,
odlaganje ostankov po obdelavi ali odstranjevanje z drugimi dovoljenimi postopki,
poravnava predpisanih okoljskih dajatev.

Storitev se nanaša na mešane komunalne odpadke s številko odpadka 20 03 01 in kosovne odpadke s številko odpadka 20 03 07 glede na Seznam odpadkov iz člena 7 Direktive 2008/98/ES (Ur.l. EU, št. L 370, 30.12.2014).
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90513000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: območje občine Ilirska Bistrica, Slovenija
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je prevzem in končna oskrba mešanih komunalnih odpadkov ter kosovnih odpadkov za dvanajst (12) mesecev, pri čemer storitev obsega:
nakladanje odpadkov v zbirnem centru in prevzem le-teh,
prevoz do mesta obdelave odpadkov in razkladanje odpadkov,
obdelavo odpadkov,
odlaganje ostankov po obdelavi ali odstranjevanje z drugimi dovoljenimi postopki,
poravnava predpisanih okoljskih dajatev.

Storitev se nanaša na mešane komunalne odpadke s številko odpadka 20 03 01 in kosovne odpadke s številko odpadka 20 03 07 glede na Seznam odpadkov iz člena 7 Direktive 2008/98/ES (Ur.l. EU, št. L 370, 30.12.2014).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
skladno s pogodbenimi določili
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
Pospešen postopek.
Utemeljitev:
Naročnik je že izvedel odprti postopek, vendar v roku, določenem za oddajo ponudb ni prejel nobene ponudbe. Ker gre za okoljsko storitev, brez katere naročnik ne more izvajati dejavnosti, bo objavil novo javno naročilo po odprtem postopku in obvestilo objavil v Uradnem listu EU, pri čemer si bo pa pridržal pravico skrajšanja roka za prejem ponudb in sicer 15 dni od datuma, ko je bilo v objavo poslano obvestilo o javnem naročilu. (Četrti odstavek 40. Člena ZJN-3).
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
25.07.2019   11:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 23.10.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 25.07.2019   11:15
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 18.07.2019   11:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
JAVNO PODJETJE KOMUNALA ILIRSKA BISTRICA, d.o.o.
Prešernova ulica 7
6250
Ilirska Bistrica
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
09.07.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 12.07.2019   08:24
Hvala za opozorilo.
Popravek je že poslan v objavo.

Datum objave: 13.07.2019   16:12
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo vas, da jasno opredelite tako časovno obdobje posla kot okvirne količine. Namreč, na prvi strani Povabila k oddaji ponudbe je navedeno trajanje posla 12 mesecev, prav tako na strani 34, medtem ko je na strani 23 in 24 govora o dvoletnem poslu. Zmeda je tudi pri okvirnih količinah; na strani 24 je govora o skupni količini 2.200 ton, v Pogodbi na strani 28 2.150 ton, v obrazcu Ponudbeni predračun pa se operira celo s količino 3.500 ton oziroma je potrebno navesti ceno za 1.750 ton.

V naprej hvala za razjasnitev.

ODGOVOR
Naročnik popravlja dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila. Popravljene strani dokumentacije so objavljene na spletni strani https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/316416/4_Popravek_št._1.zip
__________________