Dosje javnega naročila 004810/2019
Naročnik: OBČINA VIPAVA, Glavni trg 15, 5271 Vipava
Storitve: Izdelava DGD in PZI projektne dokumentacije za projekt Prenova Lanthierjeva parka v Vipavi
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN004810/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 09.07.2019
JN004810/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 10.07.2019
JN004810/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 11.07.2019
JN004810/2019-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 12.07.2019
JN004810/2019-K04 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 18.07.2019
JN004810/2019-K05 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 19.07.2019
JN004810/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.08.2019
JN004810/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 22.08.2019
Zahtevek za revizijo

    JN004810/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA VIPAVA
Glavni trg 15
5271
SI
Vipava
Slovenija
obcina@vipava.si
+386 53643410
+386 53643412

Internetni naslovi
http://www.vipava.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/315441/3_RD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11532
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izdelava DGD in PZI projektne dokumentacije za projekt Prenova Lanthierjeva parka v Vipavi
Referenčna številka dokumenta: 351-23/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71240000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izdelava DGD in PZI projektne dokumentacije za projekt Prenova Lanthierjeva parka v Vipavi.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71240000
71420000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: območje občine Vipava
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izdelava DGD in PZI projektne dokumentacije za projekt Prenova Lanthierjeva parka v Vipavi.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.08.2019
Konec: 20.09.2019
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
skladno s pogodbenimi določili
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
18.07.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 16.10.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 18.07.2019   10:15
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 16.07.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
08.07.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 10.07.2019   07:33
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zaradi koriščenje letnih dopustov vas prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudbe za 7 dni.

ODGOVOR
Glede na zastavljen terminski plan naročnika roka za oddajo ponudb ni mogoče podaljšati, saj bi s tem skrajševali rok za izvedbo storitve.
_____________________Datum objave: 11.07.2019   10:19
VPRAŠANJE
1. v projektni nalogi je navedeno, da je predmet projektiranja fekalna kanalizacija Lože in Manče.
Verjetno je to napaka?

2. v pogojih za sodelovanje je navedeno da morata vodja projekta in pooblaščeni inženir v preteklih desetih letih izdelati vsaj eno dokumentacijo PGD in PZI...
menimo, da je zahtevi, razen redkih nam nepoznanih izjem, nemogoče zadostiti, saj se taka dela običajno izvajajo na podlagi zakona o cestah, kjer gradbeno dovoljenje in s tem PGD ni predvideno.
predlagamo, da se pogoj za vodjo projekta in pooblaščenega inženirja dopolnita, da se glasita da je vodja projekta in pooblaščeni inženir izdelal vsaj eno dokumentacijo faze PGD in/ali PZI

3. v pogojih za sodelovanje je navedeno da je vodja projekta v preteklih desetih letih izdelal vsaj eno dokumentacijo PGD in PZI kot vodja projekta.
predlagamo, da de pogoj dopolni, da je vodja projekta v preteklih desetih letih izdelal vsaj eno dokumentacijo PGD in/ali PZI kot vodja projekta ali kot pooblaščeni inženir.

ODGOVOR
1. Naročnik je že popravil dokumentacijo v tem delu.
2. Naročnik je spremenil zahtevan pogoj glede dokazovanje tehnične in kadrovske sposobnosti. Popravljene strani dokumentacije so objavljene na spletni strani https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/316174/5_Popravek_%C5%A1t._2.zip
3. Naročnik ne razume zastavljenega vprašanja in morebitnega ponudnika naproša, da je pri vprašanju konkretnejši, npr. navede sklicevanje na kateri pogoj se sklicuje (številka pogoja, besedilo pogoja...) in kakšen je njegov predlog oziroma vprašanje.
_______________________Datum objave: 11.07.2019   14:20
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik,

razumemo, da imate zastavljen terminski plan, ki mu želite slediti, vendar zaradi priprave korektne ponudbe in pravilnega razumevanja problematike, vas prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudbe, saj so lahko v nasprotnem primeru oddane ponudbe takšne, da bodo neugodno vplivale na vaš zastavljen terminski plan.
Če vam je rok izdelave projektne dokumentacije in izvedbe tako pomemben predlagam, da javno naročilo in terminski plan izvede prej in najprej vi, kot naročnik, pravočasno pristopite k zadevi.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik je pri oblikovanju roka za predložitev ponudb upošteval specifiko javnega naročila in zakonska določila, zato roka za predložitev ponudb ne bo spremenil.
____________Datum objave: 12.07.2019   12:21
VPRAŠANJE
vprašanje 3. v pogojih za sodelovanje je navedeno da je vodja projekta v preteklih desetih letih izdelal vsaj eno dokumentacijo PGD in PZI kot vodja projekta.
predlagamo, da de pogoj dopolni, da je vodja projekta v preteklih desetih letih izdelal vsaj eno dokumentacijo PGD in/ali PZI kot vodja projekta ali kot pooblaščeni inženir.
vaš ODGOVOR
3. Naročnik ne razume zastavljenega vprašanja in morebitnega ponudnika naproša, da je pri vprašanju konkretnejši, npr. navede sklicevanje na kateri pogoj se sklicuje (številka pogoja, besedilo pogoja...) in kakšen je njegov predlog oziroma vprašanje.

natančneje definirano vprašanje:
vaša zahteva, kot jo razumemo, je, da je ponudnikov vodja projekta lahko samo oseba ki je v zadnjih desetih letih že bila vodja projekta pri ureditvi zunanje površine, ki je bila pod spomeniškim varstvom (navodila stran 21, zaporedna št. pogoja 5).
predlagamo, da se pogoj spremeni, da je vodja projekta lahko tudi pooblaščeni inženir ali odgovorni projektant, ki je v zadnjih desetih letih bil odgovorni projektant pri ureditvi zunanje površine, ki je bila pod spomeniškim varstvom (enako kot stran 21, zaporedna št. pogoja 6).

ODGOVOR
Naročnik umika pogoj pod zaporedno številko 5. Popravljene strani dokumentacije so objavljene na spletni strani https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/316493/6_Popravek_št._3.zip
__________________Datum objave: 17.07.2019   10:20
POMEMBNO!

Naročnik obvešča morebitne ponudnike, da bo tekom jutrišnjega dne objavil popravljeni ponudbeni predračun in posledično spremenil rok za oddajo ponudb. Popravljen rok za oddajo ponudbo bo 23.07.2019 ob 10:00 uri.
______________