Dosje javnega naročila 004784/2019
Naročnik: OBČINA TRNOVSKA VAS, Trnovska vas 42, 2254 Trnovska vas
Gradnje: »Obujanje starih običajev panonske hiše s slamnato streho« (»Muzej Cimprana hiša«)
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN004784/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 08.07.2019
JN004784/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 25.09.2019
Zahtevek za revizijo

    JN004784/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA TRNOVSKA VAS
Trnovska vas 42
2254
SI
Trnovska vas
Slovenija
joze.potrc@trnovska-vas.si, Joze Potrč
joze.potrc@trnovska-vas.si
+386 27579511
+386 27571661

Internetni naslovi
http://trnovska-vas.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.trnovska-vas.si/index.php/razpisi
ESPD: https://www.trnovska-vas.si/index.php/razpisi
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11167
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: »Obujanje starih običajev panonske hiše s slamnato streho« (»Muzej Cimprana hiša«)
Referenčna številka dokumenta: 430-6/2019-2
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45212300
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Javno naročilo »Obujanje starih običajev panonske hiše s slamnato streho« (»Muzej Cimprana hiša«) zajema obnovo gospodarskega dela Simoničeve domačije in sicer obnovo temeljev, ostrešja in strehe, sanacijo tlakov in sten in ureditev sanitarij.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45212300
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Naselje Trnovska vas - hš 21
II.2.4 Opis javnega naročila
Javno naročilo »Obujanje starih običajev panonske hiše s slamnato streho« (»Muzej Cimprana hiša«) zajema obnovo gospodarskega dela Simoničeve domačije in sicer obnovo temeljev, ostrešja in strehe, sanacijo tlakov in sten in ureditev sanitarij.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 30.09.2019
Konec: 15.07.2020
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Evropski sklad za regionalni razvoj, podukrep 'Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost' v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 'Socialna vključenost in zmanjšanje tveganje revščine', prednostne naložbe 'Vlaganja v okviru strategij lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost'.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Navedeno v razpisni dokumentaciji


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
04.09.2019   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 5 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 04.09.2019   11:01
Kraj: Informacijski sistem e-JN.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Navedeno v razpisni dokumentaciji.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 03.09.2019   11:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
08.07.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.