Dosje javnega naročila 006147/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Storitve: D-105/19; IZP 3-pasovne povezave (2+1) na R1-209/1088 Lesce-Bled za potrebe študije upravičenosti od km 0+000 do km 2+830 ter izdelava študije upravičenosti
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN006147/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 03.09.2019
JN006147/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.11.2019
JN006147/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 25.11.2019
Zahtevek za revizijo

    JN006147/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI0
Ljubljana
Slovenija
Zvonka Planinec
jn.drsi@gov.si
+386 14788337

Internetni naslovi
http://portal.drsc.si/dcjn/kazalo.html

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://portal.drsc.si/dcjn/kazalo.html
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12465
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: D-105/19; IZP 3-pasovne povezave (2+1) na R1-209/1088 Lesce-Bled za potrebe študije upravičenosti od km 0+000 do km 2+830 ter izdelava študije upravičenosti
Referenčna številka dokumenta: 43001-288/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71200000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
IZP 3-pasovne povezave (2+1) na R1-209/1088 Lesce-Bled za potrebe študije upravičenosti od km 0+000 do km 2+830 ter izdelava študije upravičenosti
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
IZP 3-pasovne povezave (2+1) na R1-209/1088 Lesce-Bled za potrebe študije upravičenosti od km 0+000 do km 2+830 ter izdelava študije upravičenosti
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 180
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbeni rok za izvedbo naročila se lahko podaljša zaradi nepredvidenih okoliščin, ki ob oddaji naročila niso bile poznane.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
24.09.2019   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 24.09.2019   11:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 17.09.2019   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
03.09.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 11.09.2019   10:11
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v projektni nalogi je v okviru študije upravičenosti navedena izdelava prometne študije, za katero ni podanih pogojev in smernic za njeno izdelavo. Za pripravo ponudbe je potrebno podati vsaj naslednje podatke o obsegu: število izrednih štetij, ali je potrebno obravnavati promet v sezoni, kateri promet je potrebno obravnavati (PLDP, jutranja, popoldanska konica...?), metodologija (HCM, simulacija...). Hkrati pozivamo naročnika, da glede na zahtevnost posega (3 prometni pasovi) razmisli o zahtevah za strokovnjaka za prometno študijo in študijo upravičenosti. Sicer naročnik tvega, da bo dobil med seboj neprimerljive ponudbe in neprimerne strokovne podlage za nadaljnje faze načrtovanja in projektiranja.
Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Pripomba se upošteva. Za izdelavo Načrta ukrepov za varstvo dvoživk (odgovorna oseba pod tč. 16 Popisa del z navedbo odgovornih oseb) se zahteva pooblaščeni inženir s področja gradbeništva namesto izdelovalca s področja naravoslovne smeri.Datum objave: 11.09.2019   10:14
POJASNILO OBJAVLJENO DNE 11.9.2019 OB 10:11 SMATRAJTE ZA BREZPREDMETNO.

Datum objave: 20.09.2019   07:26
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v projektni nalogi je v okviru študije upravičenosti navedena izdelava prometne študije, za katero ni podanih pogojev in smernic za njeno izdelavo. Za pripravo ponudbe je potrebno podati vsaj naslednje podatke o obsegu: število izrednih štetij, ali je potrebno obravnavati promet v sezoni, kateri promet je potrebno obravnavati (PLDP, jutranja, popoldanska konica...?), metodologija (HCM, simulacija...). Hkrati pozivamo naročnika, da glede na zahtevnost posega (3 prometni pasovi) razmisli o zahtevah za strokovnjaka za prometno študijo in študijo upravičenosti. Sicer naročnik tvega, da bo dobil med seboj neprimerljive ponudbe in neprimerne strokovne podlage za nadaljnje faze načrtovanja in projektiranja.
Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
V okviru prometne študije je potrebno najprej analizirati obstoječe stanje ter v planski dobi analizirati stanje brez ter z investicijo.
Prometne podatke je treba za sedanje stanje prevzeti iz avtomatskega števca 109 Bled, ki se nahaja v km 2+700, to je znotraj ureditvenega odseka. Prav tako naj ponudnik vključi dodatno izredno štetje v trikrakem križišču smer Lesce z regionalno cesto R2-635.
Za izdelavo kapacitetne analize križišč je treba analizirati jutranjo ter popoldansko konico ter glede na že znane podatke iz avtomatskega števca upoštevati konico v poletni sezoni. Rezultati prometne študije morajo služiti tudi kot podlaga za izdelavo IZP (dimenzioniranje voziščne konstrukcije, dimenzioniranje horizontalnih elementov (število voznih pasov, oblike in elementi križišč)) in študije upravičenosti (analiza prometa, prometno in ekonomsko vrednotenje).
Naročnik ne bo spreminjal Navodil ter vključeval dodatne zahteve po strokovnjaku za prometno študijo in študijo upravičenosti.