Dosje javnega naročila 006883/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Storitve: D-106/19; Izdelava prometne študije in prometnega modela celjske regije ter za prometno-ekonomsko vrednotenje načrtovanih ukrepov na mestnem območju Celja
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 77.592,00 EUR

JN006883/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 04.10.2019
JN006883/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16.10.2019
JN006883/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.12.2019
JN006883/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 06.01.2020
JN006883/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 06.01.2020
JN006883/2019-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 19.08.2020
Zahtevek za revizijo

    JN006883/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI0
Ljubljana
Slovenija
Zvonka Planinec
jn.drsi@gov.si
+386 14788337

Internetni naslovi
http://portal.drsc.si/dcjn/kazalo.html

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://portal.drsc.si/dcjn/kazalo.html
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13187
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: D-106/19; Izdelava prometne študije in prometnega modela celjske regije ter za prometno-ekonomsko vrednotenje načrtovanih ukrepov na mestnem območju Celja
Referenčna številka dokumenta: 43001-247/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71200000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izdelava prometne študije in prometnega modela celjske regije ter za prometno-ekonomsko vrednotenje načrtovanih ukrepov na mestnem območju Celja
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izdelava prometne študije in prometnega modela celjske regije ter za prometno-ekonomsko vrednotenje načrtovanih ukrepov na mestnem območju Celja
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 270
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbeni rok za izvedbo naročila se lahko podaljša zaradi nepredvidenih okoliščin, ki ob oddaji naročila niso bile poznane.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
23.10.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 23.10.2019   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 16.10.2019   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
03.10.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 16.10.2019   08:28
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v popisu del so nejasno navedene količine pri točkah 1.6.-1.10. Prosimo za pojasnilo ali dopolnitev.

ODGOVOR


Količine obsega del v točkah 1.6. 1.9 v popisu del pomenijo, da je za navedene zahteve potrebno izdelati za primerjalno prometno omrežje in načrtovano prometno omrežje v 8 scenarijih (skupaj 9 kosov).

V točki 1.10 popis del ni v skladu s specifikacijami ponudbene cene iz projektne naloge. Navedene zahteve pod točko 1.10 je potrebno izdelati za sedanje prometno omrežje, primerjalno prometno omrežje in načrtovano prometno omrežje v 8 scenarijih (skupaj 10 kosov).
Glede na navedeno se spremeni točka 1.10 popisa del.Datum objave: 16.10.2019   08:28
VPRAŠANJE
Excel datoteka popis_del.xls in Priloga v projektni nalogi nista usklajeni v točki 1.10. Prosimo za dopolnitev.

ODGOVOR

Popis del ni v skladu s specifikacijami ponudbene cene iz projektne naloge. Navedene zahteve pod točko 1.10 je potrebno izdelati za sedanje prometno omrežje, primerjalno prometno omrežje in načrtovano prometno omrežje v 8 scenarijih (skupaj 10 kosov).
Glede na navedeno se spremeni točka 1.10 popisa del.
Datum objave: 17.10.2019   13:01
VPRAŠANJE
Po projektni nalogi mora biti prometno-ekonomsko vrednotenje izdelano (med drugim) na osnovi vrednosti posameznih ukrepov po scenarijih. Ali podatek o ocenjeni investicijski vrednosti posameznih ukrepov po scenarijih izdelovalec naloge pridobi s strani naročnika ali pa je tudi ocena investicijske vrednosti ukrepov predmet naloge?

ODGOVOR

Oceno investicijske vrednosti ukrepov bo zagotovil naročnik v sodelovanju z Mestno občino Celje.
Datum objave: 17.10.2019   13:01
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Ali bo izdelovalcu za izdelavo modela ciljno-izvornega in tranzitnega prometa (potniškega in tovornega) na voljo nacionalni prometni model Slovenije (Novelacija in dopolnitev nacionalnega prometnega modela za potniški promet 2017, naročnik MZI)?
V primeru da ne vas prosim za dodatno pojasnilo postopka izdelave zunanjega prometa.
Hvala

ODGOVOR


Naročnik bo izvajalcu zagotovil kočno poročilo za Makroskopski 4-stopenjski prometni model za Slovenijo za leto 2016 in iz omenjenega prometnega modela, cone, OD matrike za osebni vozila, avtobuse, lahka tovorna in težka tovorna vozila za promet na delovni dan. Ob tem opozarjamo, da mora izvajalec pri pripravi prometnega modela spremeniti coniranje območja in pripraviti OD matrike z novejšimi podatki, prilagojenimi obravnavanemu območju.
Izvajalec bo moral podpisati izjavo, v kateri se bo zavezal, da bo podatke uporabil zgolj v pripravi predmetne naloge.


Datum objave: 17.10.2019   13:02
VPRAŠANJE
V projektni nalogi je zahtevana tudi izdelava 5 dreves poti za vsak scenarij (5 prerezov):
- po namenu potovanj za osebni promet v enoti potovanja/dan za vse vrste prevoznih sredstev,
- po vrsti prevoznih sredstev (cesta in železnica) v enoti število vozil/dan za vsa prometna omrežja za leta 2018, 2033 in 2043.

Za prvi nabor to pomeni: 5 prerezov za vsak scenarij * 9 omrežij (scenarijev) * 3 časovni preseki * 13 namenov potovanj * število prevoznih sredstev

Zahtevano število grafičnih izpisov dreves poti je zelo veliko (samo za prvi nabor več kot tisoč), zato vas prosim za potrditev navedenega oziroma skupno število zahtevanih grafičnih izpisov dreves poti.


ODGOVOR


Izvajalec mora skupaj izdelati 5 dreves poti za 3 časovne preseke za 10 prometnih omrežij (sedanje prometno omrežje, za primerjalno prometno omrežje in za 8 scenarijev za načrtovano prometno omrežje), skupaj 150 dreves poti. Izbiro prikaza rezultatov z drevesi poti po namenu potovanj oz. vrsti prevoznih sredstev bo izvajalec uskladil z naročnikom. V tiskani verziji mora izvajalec zagotoviti drevesa poti zgolj za obdobje v letu 2018, medtem ko so drevesa poti za leti 2033 in 2043 lahko podana zgolj v digitalni prilogi.Datum objave: 17.10.2019   13:02
VPRAŠANJE
S štetjem prometa samo v 12 križiščih (8 lokacij je že določenih v prometni nalogi) ne zajamemo vseh pomembnih križanj prometnic na tako velikem in specifičnem urbanem območju, zato naročniku predlagamo, da minimalno število križišč ustrezno poveča ter prilagodi razpisno dokumentacijo (da zagotovi primerljive ponudbe in omogoči kvalitetnejšo izdelavo prometnega modela in študije).

ODGOVOR


Naročnik ne bo spreminjal števila skupnega števila izvedbe štetja prometa v križiščih za kalibracijo modela. Izvajalec definira 12 križišč na kateri bo izvedel štetje v dogovoru z naročnikom.