Dosje javnega naročila 004869/2019
Naročnik: OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem
Gradnje: Projektiranje PZI in PID ter izvedbe gradnje projekta »Oskrba s pitno vodo na območju Zg. Save 1. sklop«
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 12.394.376,50 EUR

JN004869/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 10.07.2019
JN004869/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 02.09.2019
JN004869/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 12.09.2019
JN004869/2019-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 24.09.2019
JN004869/2019-K04 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 25.09.2019
JN004869/2019-K05 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 03.10.2019
JN004869/2019-K06 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 17.10.2019
JN004869/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.12.2019
JN004869/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 30.03.2020
JN004869/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 02.04.2020
Zahtevek za revizijo

    JN004869/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 132-323053
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM
Trg Davorina Jenka 13
4207
SI
Cerklje na Gorenjskem
Slovenija
obcinacerklje@siol.net
obcinacerklje@siol.net
+386 42815800
+386 42815820

Internetni naslovi
http://www.cerklje.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.cerklje.si/Razpisi

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://eponudbe.si/
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Projektiranje PZI in PID ter izvedbe gradnje projekta »Oskrba s pitno vodo na območju Zg. Save 1. sklop«
Referenčna številka dokumenta: 430-04/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45232400
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je mešano javno naročilo projektiranja PZI in PID ter izvajanja gradbenih del pri projektu Oskrba s pitno vodo na območju Zg. Save 1. sklop.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45232400
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Cerklje na Gorenjskem
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je mešano javno naročilo projektiranja PZI in PID ter izvajanja gradbenih del pri projektu Oskrba s pitno vodo na območju Zg. Save 1. sklop.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 650
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Glejte razpisno dokumentacijo.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 20142020, Prednostna naložba 6.1. Vlaganje v vodni sektor, specifični cilj 2: Večja zanesljivost oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 -2020
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Kot opredeljeno v razpisni dokumentaicji. Glej razpisno dokumentacijo.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Kot opredeljeno v razpisni dokumentaicji. Glej razpisno dokumentacijo.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
30.09.2019   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.01.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 30.09.2019   12:01
Kraj: avtomatično v informacijskem sistemu eponudbe.si.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 20.09.2019   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM
Trg Davorina Jenka 13
4207
Cerklje na Gorenjskem
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
08.07.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 25.07.2019   07:31
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
glede na to, da je popis že objavljen cca. 10 dni naročnika pozivamo naj objavi popis del, v nasprotnem primeru podaljšate rok za oddajo.
l.p.


ODGOVOR

Spoštovani,

Občina Cerklje na Gorenjskem je kot nosilna občina projekta Oskrba s pitno vodo na območju zg. Save - 1. sklop, dne 08. 07. 2019 na portalu javnih naročil ter na portalu EU, objavila javno naročilo ter spremljajočo dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila. Naziv javnega naročila je "Projektiranje PZI in PID ter izvedba gradnje projekta "Oskrba s pitno vodo na območju Zg. Save - 1. sklop."

Naročnik s tem javnim naročilom išče tako projektanta (napotujemo vas k branju 1. poglavja Dokumentacije) kot izvajalca. Več o tem v poglavju 5. 1 Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Lep pozdrav.

Datum objave: 02.08.2019   13:55
VPRAŠANJE
Če prav razumemo pričakujete, da podamo za tako obsežen projekt ceno "na ključ" vključno s projektiranjem na podlagi projektne naloge?

ODGOVOR
Pozdravljeni,

Cenovna klavzula je definirana v tč. 12.1 na 42. strani razpisne dokumentacije kot »skupaj dogovarjana cena«, ne kot klavzula »ključ v roke«. Poleg cenovne klavzule je zapisana tudi pravna podlaga te cenovne klavzule iz Obligacijskega zakonika. Predmetna pogodba je mešana pogodba projektiranja in gradnje, torej gre za tip pogodbe, kjer pride izbrana cenovna klavzula najbolj v poštev, saj bo izvajalec sam projektiral PZI, zaradi česar ima škarje in platno pri oblikovanju cene izvedbe gradbenih del v svojih rokah. Izbrana cenovna klavzula je za ta tip pogodbe bistveno bolj primerna, kakor če bi naročnik razpisoval samo gradbeno pogodbo za izvedbo gradbenih del.


Lep pozdrav.

Datum objave: 29.08.2019   08:18
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE
Prosimo Naročnika, da na portalu javnih naročil objavi odprto obliko (word oblika) poglavja B) OBRAZCI iz razpisne dokumentacije.
Na ta način bo Ponudnikom omogočen lažji vnos vseh zahtevanih podatkov.
Lep pozdrav.

ODGOVOR

Naročnik je v objavo poslal obrazce v word obliki.


Datum objave: 10.09.2019   08:21
VPRAŠANJE
Spoštovani
V prilgi št. 7 (POTRDILO O DOBRO OPRAVLJENEM DELU- REFERENCA PONUDNIKA) in št. 9 (POTRDILO O DOBRO OPRAVLJENEM DELU STROKOVNEGA KADRA) je navedno, da se vpiše številko gradbenega/uporabnega dovoljenja.
Menimo, da je vpiše številko enega ali drugega dovoljenja. Prosimo za potrditev.
Hvala

ODGOVOR

Ponudnik naj vpiše številko uporabnega dovoljenja, če je le to že bilo izdano, drugače pa številko gradbenega dovoljenja.


Datum objave: 10.09.2019   08:21
VPRAŠANJE
Ali razumemo pravilno, da se OBRAZEC M1 ali kopija pogodbe o zaposlitvi na 77. strani Razpisne dokumentacije nanaša na zahtevo iz Razpisne dokumentacije na strani 24 in 25?

ODGOVOR


Takšno razumevanje je pravilno.

Datum objave: 10.09.2019   08:23
VPRAŠANJE
V Razpisni dokumentaciji imate navedeno pod tč. "12.1. Ponudbena cena: Ponudbena cena je navedena v ponudbenem predračunu, ki ga k svoji ponudbi priloži ponudnik." Ali razumemo pravilno, da se kot ponudbeni predračun smatra ponudbena vrednost na Prilogi št. 1 Obrazec ponudbe?

ODGOVOR


Ponudbena cena je skupna ponudbena cena, ki je navedena v obrazcu ponudbe (Priloga št. 1).

Datum objave: 10.09.2019   08:24
VPRAŠANJE
V Razpisni dokumentaciji navajate pod tč. "11.1. Finančno zavarovanje za resnost ponudbe: Ponudnik mora skupaj s ponudbo dostaviti tudi bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za resnost ponudbe na obrazcu Priloga 12 ali na drugem obrazcu, ki bo po vsebini povsem skladen s Prilogo št. 10." Prosimo za potrditev, da je pravilen obrazec Priloga št. 10 in da se kot original garancija za resnost ponudbe šteje sken, oddan preko portala ePonudbe.si.

ODGOVOR

Prvi odstavek točke 11.1. Finančno zavarovanje za resnost ponudbe se pravilno glasi: Ponudnik mora skupaj s ponudbo dostaviti tudi bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za resnost ponudbe na obrazcu Priloga 10 ali na drugem obrazcu, ki bo po vsebini povsem skladen s Prilogo št. 10.

Naročnik pojasnjuje, da je ustrezno, da ponudniki predložijo scan garancije za resnost ponudbe z ostalo dokumentacijo, ki jo naložijo na portal eJN, saj za navedeno bančno garancijo veljajo pravila EPGP.Datum objave: 10.09.2019   08:26
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Naročnika pozivamo, da omogoči dostop do že izdelane projektne dokumentacij (izdelovalec Dr. Duhovnik in Ržišnik Perc, ...), ker bi ponudnikom s tem omogočili natančnejšo in realnejšo postavitev vrednosti ponudbe.

ODGOVOR


Projektna dokumentacija je na voljo pri naročniku na vpogled. Ponudniki naj se za vpogled najavijo v tajništvu Občine Cerklje na Gorenjskem na elektronski naslov: obcinacerklje@siol.net ali kontaktni osebi naročnika: Andreja Jerala, po elektronski pošti: andreja.jerala@cerklje.si.

Datum objave: 10.09.2019   08:28
VPRAŠANJE
Prosimo naročnika za potrditev, da kot enakovredno dokazilo obrazcu S.BON-1 velja predložitev obrazca S.BON-1/P, ki vsebuje vse podatke iz obrazca S.BON-1.

ODGOVOR


Naročnik potrjuje, da je predložitev obrazca S.BON-1/P ustrezna in enakovredna predložitvi obrazca S.BON-1.

Datum objave: 10.09.2019   08:28
VPRAŠANJE
V Razpisni dokumentaciji je zahtevana kapaciteta za vodohran navedena v m3, na priloženih obrazcih (PRILOGA št. 6 in PRILOGA št. 8) pa v mm - prosimo za potrditev, da gre za napako in da tudi v obrazce vpišemo kapaciteto v m3?

ODGOVOR


Ponudniki naj v tabele na prilogah 6 in 8, v stolpec kapaciteta, vpišejo kapaciteto v m3.

Datum objave: 10.09.2019   08:29
VPRAŠANJE
Ali razumemo pravilno, da v skladu z Razpisno dokumentacijo, na obrazcu PRILOGA št. 8, pustimo prazno zadnjo tabelo (2 referenci za odgovornega vodjo gradbišča za vodohran), saj sta v Razpisni dokumentaciji na strani 31 za odgovornega vodjo gradbišča zahtevani 2 referenci za gradnjo vodovoda, brez vodohranov?

ODGOVOR


Takšno razumevanje je pravilno.

Datum objave: 10.09.2019   08:30
VPRAŠANJE
Naročnik v Razpisni dokumentaciji zahteva različna zavarovanja, ki jih bo moral predložiti IZBRANI ponudnik PO PODPISU POGODBE z naročnikom, kot dokazilo v fazi oddaje ponudbe pa je naveden ESPD obrazec, ki se ga izpolni v delu IVB, kjer je navedeno, citiramo: "Zavarovalna vsota v njegovem zavarovanju poklicne odgovornosti je: Znesek v EUR ................." Ker v fazi oddaje ponudbe te vrednosti ne moremo vpisati, saj zavarovanja še niso sklenjena, vas prosimo za soglasje, da v navedeno rubriko vpišemo "V SKLADU Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO".
Hvala za razumevanje!ODGOVOR

Naročnik pojasnjuje, da je v razpisni dokumentaciji v točki 3 razdelka 9.2.4. Ekonomski in finančni položaj, določil, kakšna mora biti višina zavarovanj, ki jih mora ponudnik predložiti po sklenitvi pogodbe. Zneski (vsaj minimalni) so tako v naprej znani. Ponudniki naj v ESPD navedejo navedene zavarovalne vsote. S predložitvijo ESPD-ja ponudnik izjavlja, da bo zagotovil po podpisu pogodbe zavarovanje, ki bo skladno z razpisno dokumentacijo.


Datum objave: 10.09.2019   08:31
VPRAŠANJE
Prosimo naročnika za potrditev, da se v ESPD obrazcu, Del V: Zmanjšanje števila ustreznih kandidatov, ta del ne izpolnjuje (ali pa objavite nov obrazec ESPD), saj razpisna dokumentacija ne vsebuje navedene zahteve, citiramo: "Gospodarski subjekt mora zagotoviti informacije samo, kadar je naročnik v skladu s 82. členom ZJN-3 navedel objektivne in nediskriminatorne pogoje ali pravila, ki jih namerava uporabiti za zmanjšanje števila kandidatov, ki bodo povabljeni, da oddajo ponudbe ali sodelujejo v dialogu. Te informacije, ki jih lahko spremljajo zahteve v zvezi s potrdili oziroma vrstami potrdil ali oblikami listinskih dokazov, ki jih je treba predložiti, če so potrebna, so navedene v ustreznem obvestilu ali dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Samo za omejene postopke, konkurenčne postopke s pogajanji, postopke s pogajanji z objavo, postopke konkurenčnega dialoge in partnerstva za inovacije, v katere so vključena pogajanja."

ODGOVOR


Del V: Zmanjšanje števila ustreznih kandidatov ESPD obrazca naročnika se ne izpolnjuje.


Datum objave: 10.09.2019   08:32
VPRAŠANJE
Ali razumemo pravilno, da je gospodarski subjekt, ki bo prevzel izvedbo projektiranja PZI in PID, lahko podizvajalec, ki izpolnjuje vse zahteve iz Razpisne dokumentacije?

ODGOVOR


Da, ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje, ne sme pa v podizvajanje oddati celotnega naročila. V kolikor ponudnik nastopa s podizvajalci, mora ustrezno izpolniti Priloge št. 1, 2, 3 in 4.

Datum objave: 10.09.2019   09:57
VPRAŠANJE
Prosimo naročnika, da obrazec ESPD uskladi z zahtevami iz Razpisne dokumentacije, saj le-ta ne zajema tč. 6., ki je navedena pod 9.1.1. Razlogi za izključitev, citiramo: "b) točka šestega odstavka 75. člena ZJN-3 - Če se je nad gospodarskim subjektom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja ali postopek likvidacije, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.
INFORMACIJA ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI: Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila ESPD, ki ga gospodarski subjekt izpolni na spletni strani http://www.enarocanje.si/_ESPD/ v delu III. C, ki ga ponudnik predloži v elektronski obliki ali podpisanega skeniranega."

ODGOVOR
Naročnik je v objavo poslal popravljen ESPD obrazec.Datum objave: 10.09.2019   09:58
VPRAŠANJE
Na 47. strani Razpisne dokumentacije imate pod "DOKAZILA, KI JIH MORA PONUDNIK PREDLOŽITI NA POZIV NAROČNIKA V FAZI PREGLEDOVANJA IN DOPOLNJEVANJA PONUDB, v kolikor se naročnik odloči, da bo preverjal pogoje:", imate navedena dokazila od tč. 1 do tč. 5 - ali prav razumemo, da se bodo navedena dokazila predložila samo na poziv naročnika?

ODGOVOR
Drži, dokazila so dolžni ponudniki predložiti na poziv naročnika, lahko pa jih, če to želijo, predložijo že ob oddaji ponudbe.Datum objave: 20.09.2019   09:43
VPRAŠANJE
Naročnik že 10 dni ni odgovoril na nobeno zastavljeno vprašanje, kar pomeni, da ni možno korektno in pravočasno pripraviti ponudbe, zato pričakujemo podaljšanje roka za oddajo ponudbe in posledično tudi podaljšanje roka za postavljanje vprašanj!

ODGOVOR

Naročnik bo odgovore objavil pravočasno, obvešča pa ponudnike, da se rok za prejem podaljšuje, tako da je nov rok za prejem ponudb na dan 14.10.2019 do 12:00 uri. Popravek bo objavljen.


Datum objave: 20.09.2019   09:43
VPRAŠANJE
Glede na to, da naročnik ne odgovarja na zastavljena vprašanja, ki so bistvena za pripravo ponudbe, prosimo za podaljšanje roka za postavljanje vprašanj in podaljšanje roka za oddajo ponudbe.

ODGOVOR

Naročnik določa nov rok za prejem ponudb na dan 14.10.2019 do 12:00 uri. Popravek bo objavljen.


Datum objave: 20.09.2019   09:44
VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji naročnik zahteva, da tako ponudnik kot odgovorni vodja del predložita najmanj 2 referenci v zadnjih 5 letih pred rokom za oddajo ponudbe, za izvedbo gradnje vodohrana kapacitete najmanj 400 m3 skupaj s pripravo vode. Prosimo naročnika, da zniža kriterij, in sicer, da tako ponudnik kot odgovorni vodja del predložita najmanj 1 referenco v zadnjih 5 letih pred rokom za oddajo ponudbe, za izvedbo gradnje vodohrana kapacitete najmanj 400 m3 skupaj s pripravo vode in najmanj 1 referenco v zadnjih 5 letih pred rokom za oddajo ponudbe, za izvedbo gradnje vodohrana kapacitete najmanj 200 m3 (brez priprave vode).

ODGOVOR
Naročnik je spremenil referenčne pogoje in objavil popravek, ki naj ga ponudniki upoštevajo pri pripravi ponudbe.Datum objave: 20.09.2019   09:44
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Pri nalaganju datoteke, ESPD, javlja napako, kot sledi:

Občina_Cerklje_na_Gorenjskem_JN_Projektiranje_PZI_in_PID_ter_izvedbe_gradnje_projekta_»Oskrba_s_pitno_vodo_na_območju_Zg._Save__1._sklop«_ESPD.xml

Kdo ste?
Sem naročnik
x Sem gospodarski subjekt

Naloži dokument
Napaka pri nalaganju datoteke!

Prosimo za popravek ESPD datoteke.

Lep pozdrav!


ODGOVOR

Naročnik je na portalu javnih naročil preveril delovanje ESPD obrazca, ki ga je objavil dne 12.9.2019 in ponudnike obvešča, da obrazec deluje. Ponudniki naj bodo pri nalaganju ESPD obrazca na portal javnih naročil pozorni, da obrazec v .xml datoteki shranijo izven .zip mape in ga šele nato uvozijo na portal.


Datum objave: 20.09.2019   09:45
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Sprašujemo naročnika ali zahteva reference za odgovornega vodjo del (2x vodovod in 2x vodohran) ter reference za odgovornega vodjo gradbišča (2x vodovod) ali je dovolj, da pogoju zadostimo z eno osebo, ki ima 2x vodovod in 2x vodohran??

ODGOVOR

Da, ponudniki lahko pogoj izpolnijo z isto osebo, v kolikor ta oseba izpolnjuje vse pogoje naročnika.


Datum objave: 20.09.2019   09:46
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Naročnika prosimo, da skrajša ime datoteke ESPD (spremenjena verzija), ker je ime predolgo in ga program portala JN ne sprejme in ne odpre.

Hvala!

lp

ODGOVOR

Naročnik je na portalu javnih naročil preveril delovanje ESPD obrazca, ki ga je objavil dne 12.9.2019 in ponudnike obvešča, da obrazec deluje. Ponudniki naj bodo pri nalaganju ESPD obrazca na portal javnih naročil pozorni, da obrazec v .xml datoteki shranijo izven .zip mape in ga šele nato uvozijo na portal.


Datum objave: 20.09.2019   09:46
VPRAŠANJE
Po temeljitem pregledu razpisne dokumentacije je jasno, da so referenčni pogoji, bonitetna ocena, skupna dogovorjena cena in ostali zahtevani pogoji prilagojeni na že izbranega ponudnika. Naročnika pozivamo, da prilagodi referenčne pogoje in bonitetno oceno tako, da bo omogočena večja konkurenčnost med ponudniki in enakovredna obravnava ponudnikov.

ODGOVOR

Naročnik je spremenil referenčne pogoje in objavil popravek, ki naj ga ponudniki upoštevajo pri pripravi ponudbe. V ostalih delih razpisna dokumentacija ostaja nespremenjena.


Datum objave: 20.09.2019   09:47
VPRAŠANJE
Preučili smo pravno podlago za "skupaj dogovorjeno ceno" po 654. členu Obligacijskega zakonika in ne razumemo te dikcije. Prosimo za laično razlago te klavzule.

ODGOVOR

Skupaj dogovorjena cena je določena v 654. členu Obligacijskega zakonika in velja vse kar je v tej določbi določeno.


Datum objave: 20.09.2019   09:48
VPRAŠANJE
Ali je ustrezno referenčno potrdilo o dobro opravljenem delu tudi potrjen lasten obrazec, ki pa vsebuje vse zahtevane podatke kot naročnikov (Priloga št. 7)?
LP

ODGOVOR

Da.


Datum objave: 20.09.2019   09:48
VPRAŠANJE
Zaradi kompleksnosti in obsega javnega naročila, ponudbene dokumentacije ter zaradi slabega odziva naročnika pri odgovarjanju na vprašanja, prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudb. Hvala!

ODGOVOR

Naročnik določa nov rok za prejem ponudb na dan 14.10.2019 do 12:00 uri. Popravek bo objavljen.


Datum objave: 20.09.2019   09:49
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo naročnika, da dopusti kumulativno izpolnjevanje referenčnih pogojev za vodjo del, v smislu ločitve vodje del za objekte in vodje del za cevovode.

Lep pozdrav


ODGOVOR

Naročnik razpisne dokumentacije v tem delu ne spreminja.


Datum objave: 20.09.2019   09:50
VPRAŠANJE
Naročnika pozivamo, da dopusti kot ustrezno referenco za izgradnjo (2) dveh vodohranov najmanj 400 m3 tudi eno samo referenco, kjer sta bila v okviru ene pogodbe, izgrajena dva vodohrana s prostornino večjo od 400 m3.

ODGOVOR

Naročnik je spremenil referenčne pogoje in objavil popravek, ki naj ga ponudniki upoštevajo pri pripravi ponudbe. V ostalih delih razpisna dokumentacija ostaja nespremenjena.


Datum objave: 20.09.2019   09:50
VPRAŠANJE
Naročnika pozivamo, da spusti referenčni kriterij za gradnjo vodovoda premera fi 200 na manjši premer, saj je tehnologija gradnje pri cevi manjšega premera popolnoma identična kot pri gradnji cevovoda z večjimi premeri, zato trdimo, da je tehnična usposobljenost izkazana tudi z gradnjo cevovoda z manjšim premerom od fi 200.
LP

ODGOVOR

Naročnik je spremenil referenčne pogoje in objavil popravek, ki naj ga ponudniki upoštevajo pri pripravi ponudbe. V ostalih delih razpisna dokumentacija ostaja nespremenjena.


Datum objave: 20.09.2019   09:51
VPRAŠANJE
V Dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila je v prilogi št. 14 zapisano, »da se bo Javno naročilo Projektiranje PZI in PID ter izvedbe gradnje projekta »Oskrba s pitno vodo na območju Zg. Save 1. sklop« izvajalo v skladu z določili Pogojev gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik (RDEČA knjiga)«. To pomeni, da je potrebno upoštevati določila in zahteve iz projektne dokumentacije, ki jo je načrtoval naročnik. V točki »6.1. Tehnične zahteve predmeta javnega naročila« pa je zapisano, da projektna dokumentacija, ki je bila izdelana pred izdelavo Projektne naloge za izdelavo projektne dokumentacije, ki jo je v mesecu juliju 2019 izdelal Protim Ržišnik Perc, ni del dokumentacije o izvedbi javnega naročila, ponudniki pa jo lahko upoštevajo/uporabijo na lasten poslovni riziko.
To torej pomeni, da mora izvajalec izdelati projektno dokumentacijo za izvedbo del in izvajati dela na osnovi te dokumentacije. Torej gre za izvedbo javnega naročila v skladu z določili Pogojev pogodbe za obratno opremo, projektiranje in graditev za elektrotehnično in strojno obratno opremo in za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje izvajalec (RUMENA knjiga).
Prosimo naročnika za podrobnejšo obrazložitev ali gre za izvedbo projekta v skladu z določili RDEČE ali v skladu z določili RUMENE knjige FIDIC.


ODGOVOR

Predmetno javno naročilo se bo izvajalo po določbah FIDIC rdeče knjige.


Datum objave: 20.09.2019   09:52
VPRAŠANJE
Prosimo naročnika za potrditev, da za Potrdila vseh poslovnih bank, pri katerih ima gospodarski subjekt odprt poslovni račun o neblokiranih/blokiranih poslovnih računih ali za obrazec BON-2 velja, da morajo izkazovati neblokiranost v zadnjih 6 mesecih pred izdajo in da ne smejo biti starejši od 30 dni od datuma, ki je določen kot rok za predložitev dokazil.

ODGOVOR

Naročnik spreminja 1. točko razdelka 9.2.2.2. Ekonomski in finančni položaj tako, da se glasi: INFORMACIJA ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI: Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila ESPD, ki ga gospodarski subjekt izpolni na spletni strani http://www.enarocanje.si/_ESPD/ v delu IV.B in ga predložiti v elektronski obliki elektronsko podpisanega (ali skeniranega podpisanega) ter NASLEDNJA DOKAZILA V ELEKTRONSKI OBLIKI: Potrdila vseh poslovnih bank, pri katerih ima gospodarski subjekt odprt poslovni račun o neblokiranih/blokiranih poslovnih računih v zadnjih 6 mesecih pred rokom za oddajo prijav ali obrazec BON-2. Potrdila oz. obrazec BON-2 ne smejo biti starejši od 30 dni od datuma, ki je določen kot rok za predložitev ponudb.

Ponudnike opozarjamo, da v kolikor predložijo dokazilo, ki je zahtevano pri tem pogoju na poziv naročnika, morajo predložiti dokazilo, ki ne sme biti starejše od 30 dni od datuma, ki je določen kot rok za predložitev ponudb. Iz navedenega razloga ponudnikom svetujemo, da dokazila pridobijo že ob oddaji ponudbe, četudi jih predložijo šele na poziv naročnika po roku za prejem ponudb.


Datum objave: 20.09.2019   09:52
VPRAŠANJE
Naročnika lepo prosimo, da odgovori na zastavljena vprašanja, da bomo lahko pripravili ponudbo!

ODGOVOR

Naročnik bo odgovore objavil pravočasno, obvešča pa ponudnike, da se rok za prejem podaljšuje, tako da je nov rok za prejem ponudb na dan 14.10.2019 do 12:00 uri. Popravek bo objavljen.


Datum objave: 20.09.2019   09:53
VPRAŠANJE
Naročnika lepo prosimo, da na že zastavljena vprašanja odgovori pred rokom za postavljanje vprašanj in tako omogoči ponudnikom, da v primeru kakršnihkoli nejasnosti še lahko postavijo vprašanja.
Hvala za razumevanje!

ODGOVOR

Naročnik bo odgovore objavil pravočasno, obvešča pa ponudnike, da se rok za prejem podaljšuje, tako da je nov rok za prejem ponudb na dan 14.10.2019 do 12:00 uri. Popravek bo objavljen.


Datum objave: 20.09.2019   09:54
VPRAŠANJE
V Obrazcu ponudbe (Priloga št. 1) in v 3. členu Vzorca pogodbe imate navedeno, da se vpiše:
- pod A.: ponudbena vrednost brez DDV po načelu »skupaj dogovorjena cena« (to pomeni komplet vsa dela, vključno s projektiranjem)
- pod A.1: od tega (vrednosti A) vrednost storitve projektiranja PZI (to pomeni samo projektiranje)
- pod B.: 10% nepredvidenih del od vrednosti A- A1 (to pomeni od vrednosti vseh del, brez projektiranja)
- pod Skupaj A+B brez DDV: (to pomeni seštevek komplet vsa dela, vključno s projektiranjem + nepredvidena dela)
- pod Skupaj A+A.1+B brez DDV (to pomeni seštevek komplet vsa dela, vključno s projektiranjem + projektiranje + nepredvidena dela) - PROJEKTIRANJE JE ZAJETO 2 X!!!
- pod DDV 22 %: se vpiše DDV (na katero vrednost brez DDV ... ali na Skupaj A+B brez DDV ali na Skupaj A+A.1+B brez DDV ??)
- pod Ponudbeni znesek A+B vključno z 22 % DDV
- pod Ponudbeni znesek A+A.1+B vključno z 22 % DDV

Prosimo naročnika, da še 1 x prouči Obrazec ponudbe (Priloga št. 1) in 3. člen Vzorca pogodbe, saj sta po našem mnenju odveč alineji Skupaj A+A.1+B brez DDV in Ponudbeni znesek A+A.1+B vključno z 22 % DDV, ker je v teh vrednostih zajeto projektiranje 2 krat!!

ODGOVOR

Ponudniki naj postavk Skupaj A+A.1 + B brez DDV in Ponudbeni znesek A+ A.1 + B vključno z 22% DDV ne izpolnjujejo.


Datum objave: 20.09.2019   09:55
VPRAŠANJE
Ali razumemo pravilno, da ob oddaji ponudbe ni potrebno predložiti terminskega plana?

ODGOVOR

Razumete pravilno.


Datum objave: 20.09.2019   09:56
VPRAŠANJE
V 5. členu Vzorca pogodbe imate navedeno, citiramo: "Splošni garancijski rok za vsa izvedena dela je 3 (TRI) LETA, razen za solidnost gradnje, za katero garancijski rok znaša 10 let.
V Razpisni dokumentaciji, tč. 11.3 Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, pa v 2. odstavku piše, citiramo: "Veljavnost finančnega zavarovanja mora znašati štiri leta in 60 dni in mora biti izdano v skladu z vzorcem iz dokumentacije v zvezi z oddajajo javnega naročila. Veljavnost garancije mora biti štiri leta, zato, da je z garancijami pokrito celotno PET LETNO garancijsko obdobje."
Prosimo za popravek glede na Vzorec pogodbe!

ODGOVOR

Veljavnost finančnega zavarovanja za odpravo napak mora biti štiri leta, zato, da je z garancijami pokrito celotno pet letno garancijsko obdobje. Po RDEČI FIDIC knjigi je prvo leto garancije (rok za reklamacijo napak) pokrito z bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Splošni garancijski rok za vsa izvedena dela pa je 5 let zato se spremeni 5. člen vzorca pogodbe.


Datum objave: 20.09.2019   09:58
VPRAŠANJE
Ali razumemo pravilno, da pogodbeni sporazum samo parafiramo?

ODGOVOR

Ponudniki pogodbeni sporazum parafirajo in podpišejo na mestu, predvidenem za podpis. V kolikor pogodbeni sporazum ne bo podpisan, na mestu predvidenem za podpis, bo to štelo za nebistveno pomanjkljivost.


Datum objave: 20.09.2019   09:59
VPRAŠANJE
V Razpisni dokumentaciji, tč. 14.1. Sestavni del ponudbe, navajate pod zap. št. 10, da je potrebno predložiti Izjavo o predložitvi finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (Priloga št. 11), pod zap. št. 11 pa Izjavo o predložitvi finančnega zavarovanja za odpravo napak (Priloga št. 12). Ker sta navedeni prilogi samo Vzorca obeh zavarovanj, vas prosimo za potrditev, da zadostuje kot izjava, če oba vzorca parafiramo.

ODGOVOR


Da, ponudniki morajo predložijo le parafirana vzorca finančnih zavarovanj na prilogi št. 11 in prilogi št. 12, saj se s tem šteje, da se ponudnik v primeru, da bo izbran, zavezuje predložiti zahtevani zavarovanji.

Datum objave: 20.09.2019   10:00
VPRAŠANJE
V Razpisni dokumentaciji imate večkrat navedeno, da se OBRAZEC PONUDBE (Priloga št. 1) naloži v informacijskem sistemu eponudbe.si v razdelek »Predračun« (tako piše tudi na samem obrazcu). Ker informacijski sistem ePonudbe.si v razdelku "Predračun" ne dopušča naložitve dokumenta, ampak se lahko vpiše samo cena v EUR z DDV, vas prosimo za potrditev, da zadostuje, če v razdelek »Predračun« vpišemo ceno v EUR z DDV.

ODGOVOR


Da.

Datum objave: 20.09.2019   10:00
VPRAŠANJE
V Razpisni dokumentaciji imate večkrat navedeno, da se Obrazci oziroma priloge naložijo v informacijskem sistemu eponudbe.si v razdelek »Drugi dokumenti". Ker informacijski sistem ePonudbe.si tega razdelka nima, vas prosimo za potrditev, da te dokumente naložimo v razdelek »Ostale datoteke".

ODGOVOR

Da.

VPRAŠANJE
V Razpisni dokumentaciji imate večkrat navedeno, da se OBRAZEC PONUDBE (Priloga št. 1) naloži v informacijskem sistemu eponudbe.si v razdelek »Predračun« (tako piše tudi na samem obrazcu). Ker informacijski sistem ePonudbe.si v razdelku "Predračun" ne dopušča naložitve dokumenta, ampak se lahko vpiše samo cena v EUR z DDV, vas prosimo za potrditev, da zadostuje, če v razdelek »Predračun« vpišemo ceno v EUR z DDV.

ODGOVOR

Da.Datum objave: 20.09.2019   10:01
VPRAŠANJE
Vprašanje 1: V poglavju 9.2.2.3. Tehnična in strokovna sposobnost razpisne dokumentacije se zahteva od ponudnika, da mora predložiti najmanj 2 referenci, ki izkazujeta, da je v zadnjih 5 letih pred rokom za oddajo ponudbe izvajal gradnjo vodohrana kapacitete najmanj 400 m3 skupaj s pripravo vode.
V tej kot tudi v nobeni drugi zahtevi za referenco se ne navaja nobena kapaciteta za filtracijo (pripravo vode). Ali to pomeni, da je za izpolnjevanje te reference dovolj že, da je izvajalec izvedel gradnjo vodohrana kapacitete večje kot 400m3 skupaj s pripravo vode minimalnih kapacitet?

Vprašanje 2: Ali je lahko referenčna priprava vode zgrajena s poljubno tehnologijo ali se zahteva uporaba tehnologije membranske filtracije v tej referenčni pripravi vode?


ODGOVOR

Naročnik je spremenil referenčne pogoje. Prosim glejte popravek razpisne dokumentacije, ki je objavljen.

VPRAŠANJE
Glede na to, da je najbolj pomembna in s tehnološkega vidika najzahtevnejša komponenta projekta vodarna z membransko filtracijo kapacitete 100 l/s, nas zanima, kako je mogoče, da se niti za projektiranje vodarne niti za izvedbo le-te ne zahteva nobeno dokazilo o tehnični in strokovni sposobnosti projektiranja in izgradnje priprave vode?

ODGOVOR

Naročnik je spremenil referenčne pogoje. Prosim glejte popravek razpisne dokumentacije, ki je objavljen.


Datum objave: 20.09.2019   10:02
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo za objavo načrtov (grafični del in tehnični opis) tras vodovoda in objektov. Objavite tudi soglasja in mnenja.
Hvala.

ODGOVOR

Projektna dokumentacija je na voljo pri naročniku na vpogled. Ponudniki naj se za vpogled najavijo pri kontaktni osebi naročnika: Andreja Jerala, po elektronski pošti: andreja.jerala@cerklje.si in na naslovu obcinacerklje@siol.net


Datum objave: 20.09.2019   10:03
VPRAŠANJE
Razpisna dokumentacija na str. 31 navaja zahteve za Kadrovska referenca: Odgovorni vodja gradbišča in sicer:
- najmanj 2 referenci, da je v zadnjih 5 letih pred rokom za oddajo ponudbe opravljal funkcijo odgovornega vodje gradbišča ali odgovornega vodja del ali odgovornega vodja posameznih del za GOI dela pri gradnji vodovoda v skupni dolžini najmanj 1000 m fi 200.

Glede na to, da je v Sloveniji veliko vodovodnih sistemov še v gradnji Naročniku predlagamo, da se navedeno zahtevo omili in s tem omogoči sodelovanje večjemu krogu potencialnih ponudnikov. Predlagamo, da se zahteva na str. 30 spremeni v:
- najmanj 2 referenci, da je v zadnjih 5 letih pred datumom objave razpisa opravljal funkcijo odgovornega vodje gradbišča ali odgovornega vodja del ali odgovornega vodja posameznih del za GOI dela pri gradnji vodovoda najmanj DN 200 mm. Skupna dolžina obeh dveh predloženih referenc mora znašati najmanj 2000 m.


ODGOVOR
Naročnik je spremenil referenčne pogoje. Prosim glejte popravek razpisne dokumentacije, ki je objavljen.

VPRAŠANJE
Razpisna dokumentacija na str. 30 navaja zahteve za Kadrovska referenca: funkcija odgovornega vodje del in sicer:
- najmanj 2 referenci, da je v zadnjih 5 letih pred rokom za oddajo ponudbe opravljal funkcijo odgovornega vodje del (OVD) pri gradnji vodovoda v skupni dolžini najmanj 1000 m fi 200;
- najmanj 2 referenci, da je v zadnjih 5 letih pred rokom za oddajo ponudbe opravljal funkcijo odgovornega vodje del (OVD) pri gradnji vodohrama kapacitete najmanj 400 m3 skupaj s pripravo vode.

Glede na to, da je v Sloveniji veliko vodovodnih sistemov še v gradnji Naročniku predlagamo, da se navedeno zahtevo omili in s tem omogoči sodelovanje večjemu krogu potencialnih ponudnikov. Predlagamo, da se zahteva na str. 30 spremeni v:
- najmanj 2 referenci, da je v zadnjih 5 letih pred datumom objave razpisa opravljal funkcijo odgovornega vodje del (OVD) pri gradnji vodovoda najmanj DN 200 mm. Skupna dolžina obeh dveh predloženih referenc mora znašati najmanj 2000 m.
- najmanj 2 referenci, da je v zadnjih 5 letih pred datumom objave razpisa opravljal funkcijo odgovornega vodje del (OVD) pri gradnji vodohrama kapacitete najmanj 400 m3 od katerih vsaj 1 referenca vsebuje vodohram skupaj s pripravo vode.


ODGOVOR
Naročnik je spremenil referenčne pogoje. Prosim glejte popravek razpisne dokumentacije, ki je objavljen.

VPRAŠANJE
Razpisna dokumentacija na str. 29 navaja zahteve za Reference ponudnika: Gradnja vodohrama in sicer »Ponudnik mora predložiti najmanj 2 referenci, ki izkazujeta, da je v zadnjih 5 letih pred rokom za oddajo ponudbe izvajal gradnjo vodohrama kapacitete najmanj 400 m3 skupaj s pripravo vode.«

Glede na to, da je v Sloveniji veliko vodovodnih sistemov še v gradnji Naročniku predlagamo, da se navedeno zahtevo omili in s tem omogoči sodelovanje večjemu krogu potencialnih ponudnikov. Predlagamo, da se zahteva na str. 29 spremeni v: »Ponudnik mora predložiti najmanj 2 referenci, ki izkazujeta, da je v zadnjih 5 letih pred datumom objave razpisa izvajal gradnjo vodohrama kapacitete najmanj 400 m3 od katerih vsaj 1 referenca vsebuje vodohram skupaj s pripravo vode.«


ODGOVOR
Naročnik je spremenil referenčne pogoje. Prosim glejte popravek razpisne dokumentacije, ki je objavljen.

VPRAŠANJE
Razpisna dokumentacija pri zahtevah za reference v točki 9.2.2.3 na str. 27 32 povsod navaja » 2 referenci, ki izkazujeta, da je v zadnjih 5 letih pred rokom za oddajo ponudbe « Na ta način se dokazovanje reference veže na datum oddaje ponudbe 30.09.2019, ki pa ni fiksen. Datum oddaje ponudbe se lahko zaradi morebitnih dopolnitev razpisne dokumentacije in/ali pritožb na razpisno dokumentacijo ustrezno spremeni, kar pa v neugoden položaj postavlja potencialne ponudnike. Reference, ki jih nek ponudnik ob objavi razpisa ima in so ustrezne, lahko zaradi podaljšanja oziroma spremembe roka oddaje ponudbe s strani Naročnika zastarajo in niso več ustrezne in je potrebno pridobiti nove. Na ta način se otežuje pripravo ponudbe posameznim ponudnikom in se s tem omejuje krog potencialnih ponudnikov, kar pa domnevno ni cilj in namen Naročnika.

Naročniku predlagamo, da ustreznost referenc veže na datum objave razpisa 10.07.2019 oziroma da dikcijo v točki 9.2.2.3 na str. 27 32 razpisne dokumentacije povsod spremeni v:
».. 2 referenci, ki izkazujeta, da je v zadnjih 5 letih pred datumom objave razpisa «.


ODGOVOR
Naročnik je spremenil referenčne pogoje. Prosim glejte popravek razpisne dokumentacije, ki je objavljen.Datum objave: 20.09.2019   10:04
VPRAŠANJE
V Razpisni dokumentaciji pod Reference ponudnika: Gradnja vodovoda, zahtevate: "Ponudnik mora predložiti najmanj 2 referenci, ki izkazujeta, da je v zadnjih 5 letih pred rokom za oddajo ponudbe izvajal gradnjo vodovoda v dolžini najmanj v skupni dolžini najmanj 1000 m fi 200.
Naročnik zahteva, da se referenčni pogoj izpolni z eno pogodbo in ne s komulacijo več manjših projektov."
Prosimo naročnika za potrditev, da je ena (1) pogodba mišljena za eno (1) referenco, torej za dve (2) referenci dve (2) pogodbi, za tri (3) reference tri (3) pogodbe itd.

ODGOVOR
Razumevanje ponudnika je pravilno. Naročnik pojasnjuje, da referenčnih pogojev ni mogoče izpolniti na način, da bi ponudniki predložili večje število referenc, s katerimi bi skupaj želeli izpolniti referenčni pogoj po vrednosti.Datum objave: 20.09.2019   10:04
VPRAŠANJE
Prosimo naročnika za potrditev, da je za izpolnjevanje pogoja "vodovod v skupni dolžini najmanj 1000 m fi 200" mišljeno, da je to vodovod v skupni dolžini najmanj 1000 m fi 200 ALI VEČ.

ODGOVOR
Naročnik je spremenil referenčne pogoje. Prosim glejte popravek razpisne dokumentacije, ki je objavljen.Datum objave: 20.09.2019   10:05
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Naročnika prosimo, da upošteva kot ustrezne reference, da so znotraj enega projekta/pogodbe izvedeni objekti z zahtevanimi specifikacijami. Menimo, da s tem ponudnik izkaže enako sposobnost kot pa če bi objekte izvajal ločeno.

ODGOVOR
Naročnik pojasnjuje, da referenčnih pogojev ni mogoče izpolniti na način, da bi ponudniki predložili večje število referenc, s katerimi bi skupaj želeli izpolniti referenčni pogoj po vrednosti.


Datum objave: 20.09.2019   11:33
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Prosimo naročnika, da podaljša rok oddaje ponudbe za 14 dni saj bo na ta način prejel več cenovno ugodnejših ponudb.

hvala

ODGOVOR

Naročnik obvešča ponudnike, da se rok za prejem podnub podaljšuje, tako da je nov rok za prejem ponudb na dan 14.10.2019 do 12:00 uri. Popravek bo objavljen.


Datum objave: 20.09.2019   11:34
VPRAŠANJE
Ker do danes še ni bilo objavljenih odgovorov na vprašanja, ki smo jih postavili, so pa le-ti ključni za pripravo ponudbe, vas vljudno prosimo za objavo odgovorov kot tudi za podaljšanje roka za oddajo ponudb vsaj za 14 dni. Z ozirom na to, da se bodo verjetno še pojavila vprašanja, vas istočasno prosimo tudi za ustrezno podaljšanje roka za postavljanje vprašanj.

ODGOVOR

Naročnik bo odgovore objavil pravočasno, obvešča pa ponudnike, da se rok za prejem podaljšuje, tako da je nov rok za prejem ponudb na dan 14.10.2019 do 12:00 uri. Popravek bo objavljen. V preostalem delu naročnik razpisne dokumentacije ne spreminja.


Datum objave: 20.09.2019   11:35
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik!
Ker je rok za oddajo ponudbe čez 1 teden in ker ni odgovorov na zastavljena vprašanja, vas pozivamo, da podaljšate tako rok za postavljanje vprašanj kot rok za oddajo ponudbe!

ODGOVOR

Naročnik bo odgovore objavil pravočasno, obvešča pa ponudnike, da se rok za prejem podaljšuje, tako da je nov rok za prejem ponudb na dan 14.10.2019 do 12:00 uri. Popravek bo objavljen. V preostalem delu naročnik razpisne dokumentacije ne spreminja.Datum objave: 20.09.2019   11:35
VPRAŠANJE
Spoštovani,
že 10 dni čakam na vaš odgovor. Ali boste odgovorili šele ko bo sistem blokiral možnost posredovanja dopolnilnega vprašanja?
Hvala

ODGOVOR

Naročnik bo odgovore objavil pravočasno, obvešča pa ponudnike, da se rok za prejem podaljšuje, tako da je nov rok za prejem ponudb na dan 14.10.2019 do 12:00 uri. Popravek bo objavljen. V preostalem delu naročnik razpisne dokumentacije ne spreminja.
Datum objave: 01.10.2019   13:50
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik!
Po ZJN-3 ste dolžni omogočiti ponudnikom, da po spremembi razpisne dokumentacije še lahko postavijo vprašanja, zato vam svetujemo, da v izogib težavam podaljšate tudi rok za postavljanje vprašanj (med 20.09. in 14.10. je namreč VEČ KOT 3 TEDNE)!!!

ODGOVOR
Naročnik je v objavo poslal popravek, s katerim se objavlja popravek razpisne dokumentacije št. 2 in se spreminjajo roki, tako da je nov rok za prejem 21.10.2019 ob 12.00 uri, rok za zastavljanja vprašanja pa je do dne 9.10.2019 do 12.00 ure.Datum objave: 01.10.2019   13:50
VPRAŠANJE
Spoštovani,
V Vaših odgovorih objavljenih dne 20.09.2019 na več mestih navajate: "Prosim glejte popravek razpisne dokumentacije, ki je objavljen."
Prosimo Naročnika, da pove kje je objavljen popravek razpisne dokumentacije.

ODGOVOR
Popravek razpisne dokumentacije je bil objavljen dne 24.9.2019 in dne 25.9.2019. Ker je javno naročilo nad EU pragom, morajo biti vsi popravki objavljeni tudi v Uradnem listu EU, zaradi česar traja, da je popravek objavljen v roku 5 dni od njenega pošiljanja.Datum objave: 01.10.2019   13:50
VPRAŠANJE
Naročnik je na vprašanja odgovoril in spremenil razpisno dokumentacijo "5 minut pred dvanajsto" in tako onemogočil ponudnikom, da bi v miru preštudirali spremembe, zato zahtevamo, da podaljša tudi rok za postavljanje vprašanj!!!

ODGOVOR
Naročnik s popravkom razpisne dokumentacije št. 2, ki je bil v objavo poslan danes, podaljšuje rok za prejem ponudb in rok za vprašanja, tako da bo ponudnikom omogočeno zastavljanje vprašanj, od dneva, ko bo popravek objavljen do dne 9.10.2019 do 12.00 ure.Datum objave: 01.10.2019   13:51
VPRAŠANJE
Ali mora imeti podjetje, ki bo izvajalo izdelavo PZI in PID dokumentacije že v času oddaje ponudbe zavarovanje za projektantsko odgovornost v višini 500.000,00EUR?

ODGOVOR
Ne, izpolnjevanje pogoja po ustrezno sklenjenem zavarovanju se zahteva ob sklenitvi pogodbe. Izbrani izvajalec bo moral ob sklenitvi pogodbe z naročnikom, naročniku izročiti kopijo sklenjene zavarovalne police, iz katere bo izhajalo, da ima dejanski izvajalec, ki v izvajanje prevzame storitev projektiranja sklenjeno zavarovanje, ki je skladno z naročnikovim pogojemDatum objave: 01.10.2019   13:51
VPRAŠANJE
V Projektni nalogi za izdelavo projektne dokumentacije, ki je sestavni del razpisne dokumentacije je v točki 3.9 opisan objekt za pripravo pitne vode. V opisu objekta je zapisano, da je predvidena višina objekta 9,26 m. Ta opis najverjetneje izhaja iz PGD dokumentacije IEI, na osnovi katere je bila 25.9.2018 izdana odločba o spremembi in dopolnitvi gradbenega dovoljenja. V tej odločbi pa je v točki 6. zapisano, da je max. višina objekta 2,3 m. Ker je pri projektiranju in kasneje pri gradnji potrebno slediti zahtevam iz veljavnega gradbenega dovoljenja, Naročnika prosimo, da poskrbi za odpravo te očitne napake v izogib kasnejšim morebitnim težavam.

ODGOVOR
Višina objekta je 9,26 m


Datum objave: 01.10.2019   13:51
VPRAŠANJE
Prosimo naročnika za potrditev, da na Prilogi št. 2 PODATKI O PONUDNIKU IN DRUGIH GOSPODARSKIH SUBJEKTIH, lahko nadaljujemo seznam OSEB, KI SO člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem in da nam ni potrebno prilagati ločenega seznama za prilogo št. 2 v primeru, da je teh oseb več.

ODGOVOR
Potrjujemo, da se lahko seznam oseb, ki so člani upravnega vodstvenega ali nadzornega organa, ki je vsebovan v Prilogi št. 3 nadaljuje.Datum objave: 01.10.2019   13:52
VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji imate v točki 2 razdelka 9.2.2.2. Ekonomski in finančni položaj, navedeno, citiramo: "Ponudnik IMA SKLENJENO zavarovanje odgovornosti za škodo iz 15. člena ZAID za zavarovanje pred odgovornostjo za škodo, ki bi utegnila nastati investitorju ali tretji osebi v zvezi z opravljanjem arhitekturne in inženirske dejavnosti pri predmetnem javnem naročilu, za kritje zavarovalne vsote najmanj 500.000,00 EUR, ki traja najmanj od trenutka sklenitve pogodbe do pridobitve uporabnega dovoljenja." in nadalje "Pogoj mora izpolniti tisti subjekt v ponudbi, ki bo prevzel izvedbo projektiranja PZI in PID."

V razpisni dokumentaciji v točki 3 razdelka 9.2.4. Ekonomski in finančni položaj, pa imate navedeno, citiramo: "Ponudnik BO NAROČNIKU V 20 DNEH PO SKLENITVI POGODBE predložil dokazila, da JE SKLENIL naslednja zavarovanja za predmet javnega naročila:
(a) zavarovanje odgovornosti za škodo iz 15. člena ZAID za zavarovanje pred odgovornostjo za škodo, ki bi utegnila nastati investitorju ali tretji osebi v zvezi z opravljanjem arhitekturne in inženirske dejavnosti pri predmetnem javnem naročilu, za kritje zavarovalne vsote najmanj 500.000,00 EUR, ki traja najmanj od trenutka sklenitve pogodbe do pridobitve uporabnega dovoljenja."

Ker je to ista zahteva, prosimo naročnika za potrditev, da:
1. se zavarovanje odgovornosti za škodo iz 15. člena ZAID za zavarovanje pred odgovornostjo za škodo, ki bi utegnila nastati investitorju ali tretji osebi v zvezi z opravljanjem arhitekturne in inženirske dejavnosti pri predmetnem javnem naročilu, za kritje zavarovalne vsote najmanj 500.000,00 EUR, ki traja najmanj od trenutka sklenitve pogodbe do pridobitve uporabnega dovoljenja, SKLENE PO PODPISU POGODBE in dokazilo predloži v 20 dneh;
2. navedeno zavarovanje iz 1. točke velja za tisti subjekt v ponudbi, ki bo prevzel izvedbo projektiranja PZI in PID (ponudnik ali partner ali podizvajalec).

ODGOVOR

Izpolnjevanje pogoja po ustrezno sklenjenem zavarovanju se zahteva ob sklenitvi pogodbe. Izbrani izvajalec bo moral ob sklenitvi pogodbe z naročnikom, naročniku izročiti kopijo sklenjene zavarovalne police, iz katere bo izhajalo, da ima dejanski izvajalec, ki v izvajanje prevzame storitev projektiranja (bodisi je to ponudnik, partner v skupnem nastopu ali podizvajalec) sklenjeno zavarovanje, ki je skladno z naročnikovim pogojem.


Datum objave: 01.10.2019   13:52
VPRAŠANJE
Citiramo odgovor na vprašanje, datum objave: 10.09.2019 08:23:
"VPRAŠANJE
V Razpisni dokumentaciji imate navedeno pod tč. "12.1. Ponudbena cena: Ponudbena cena je navedena v ponudbenem predračunu, ki ga k svoji ponudbi priloži ponudnik." Ali razumemo pravilno, da se kot ponudbeni predračun smatra ponudbena vrednost na Prilogi št. 1 Obrazec ponudbe?
ODGOVOR
Ponudbena cena je skupna ponudbena cena, ki je navedena v obrazcu ponudbe (Priloga št. 1)."

Prosimo naročnika za potrditev, da se skupna ponudbena cena, ki je navedena v obrazcu ponudbe (Priloga št. 1), smatra kot ponudbeni predračun.

ODGOVOR
Da kot ponudbeni predračun je mišljena tabela v obrazcu ponudbe, v katero ponudniki vnesejo ponudbeno ceno.Datum objave: 01.10.2019   13:53
VPRAŠANJE
Ali smatrate, da je kriterij najnižje cene ustrezen kriterij, glede na to, da ponudnik ne razpolaga z dovolj podatki za pripravo kvalitetne ponudbe in ni seznanjen z vsemi okoliščinami, ki vplivajo na sam potek izvedbe projekta? Scenarij za naročnika je po našem mnenju samo eden in sicer drag projekt, ker je v ceni potrebno upoštevati vse rizike in to nikakor ne vodi v racionalno izvedbo projekta.

ODGOVOR
Razpisna dokumentacija ostaja nespremenjena.Datum objave: 01.10.2019   14:01
VPRAŠANJE
Naročnika pozivamo, da odmakne referenčni pogoj za "Odgovornega vodjo gradbišča po ZGO-1", saj menimo da je zahtevati reference za vodjo del po GZ ter še odgovornega vodjo gradbišča prestrog in nesorazmeren pogoj. Vodja gradnje jamči s svojimi referencami za strokovno usposobljenost tehnične ekipe v kadrovskem smislu. Vodja gradnje imenuje še odgovornega vodjo gradbišča, ki je po njegovi presoji strokovno usposobljen za vodenje takega gradbišča. Pozivamo da odmaknete referenčni pogoj za odgovornega vodjo gradbišča.

ODGOVOR
Naročnik umika referenčni pogoj v točki 5. Kadrovska referenca odgovorni vodja gradbišča.Datum objave: 01.10.2019   14:01
VPRAŠANJE
A: Naročnik razpisuje Projektiranje in izvedbo projekta na način, da je lahko kot glavni izvajalec gradbeno podjetje oz. podjetje, ki se ukvarja predvsem z gradbenimi deli in vodnimi instalacijami. Namreč v razpisnih pogojih ni zahtevane nobene reference za vodarno z membransko filtracijo. Naročnik je postavil zahtevo za referenco samo za gradnjo vodohrana kapacitete najmanj 400m3 in priprave vode (torej je lahko izvajalec popolnoma brez izkušenj za membransko filtracijo, za formalno izpolnjevanje pogojev je dovolj že referenca vodarne s kakršnokoli tehnologijo in kakršnekoli kapacitete (dovolj tudi 0,5 l/sek). Tudi v kriterijih za izbor najugodnejšega ponudnika je glavni faktor najnižja cena. Evaluacija tehnološke rešitve priprave vode pa sploh ni predvidena.
Ali ne bi bilo za Naročnika bolj varno, da postavi v razpisno dokumentacijo še dodatno zahtevo, da mora imeti ponudnik tudi referenco za vodarno s podobno tehnologijo in podobne kapacitete kot je razpisana?


B: V razpisni dokumentaciji so precej podrobno opisane zahteve glede cevovodov in glede gradnje objektov in vodohranov. Zelo malo ali pa skoraj nič pa ni zapisanega glede tehnoloških zahtev za pripravo vode, prav tako manjkajo podatki glede kvalitete vode, ki jo je potrebno filtrirati. Na ta način je težko pripraviti ponudbo za tehnološki del projekta. Naročnik bi moral podati več vhodnih podatkov za vodo kot tudi opisa tehnologije filtracije vode. Upamo, da bo naročnik dopolnil razpisno dokumentacijo s temi podatki v čim krajšem roku, saj v nasprotnem ne bo možno izdelati ponudbe do roka za oddajo ponudb.


ODGOVOR

Naročnik spreminja referenčne pogoje. Prosimo glejte popravek razpisne dokumentacije št. 2, kjer so razvidne spremembe in končni referenčni pogoj.


Datum objave: 01.10.2019   14:02
VPRAŠANJE
Spoštovani,

dokumenta z dne 12.09.2019 žal ne moremo odpreti. Prosimo za odpravo napake.

Z lepimi pozdravi

ODGOVOR
Naročnik je na portalu javnih naročil preveril delovanje ESPD obrazca, ki ga je objavil dne 12.9.2019 in ponudnike obvešča, da obrazec deluje. Ponudniki naj bodo pri nalaganju ESPD obrazca na portal javnih naročil pozorni, da obrazec v .xml datoteki shranijo izven .zip mape in ga šele nato uvozijo na portal.Datum objave: 01.10.2019   14:02
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v situaciji niste opredelili vseh barv, ki prikazujejo različne odseke cevovodov. Opazili smo, da ni določena svetlo modra barva in tudi sami podatki o teh odsekih. Prosimo za dopolnitev situacije.

Hvala

ODGOVOR
Nova pregledna karta je objavljena na spletni strani na naslovu https://www.cerklje.si/razpis/203545Datum objave: 01.10.2019   14:03
VPRAŠANJE
Glede na to, da Naročnik oddaja javno naročilo na način, kjer je Izvajalec tisti, ki prevzame tudi izvedbo projektiranja, je naročnikova preverba v fazi oddaje ponudb osredotočena na to ali ponudnik s ponudbo izpolnjuje zahteve Naročnika (skladno z 68. členom ZJN-3). Glede na to, da je za Naročnika ključnega pomena, da je seznanjen kaj ponudnik ponuja (npr. tehnološki koncept objekta za pripravo pitne vode) in da je to sestavni del preverjanja v fazi ocene ponudb, se Naročnika sprašuje ali bo to, kot je praksa pri ostalih primerljivih razpisih, preveril na podlagi s strani ponudnika predložene idejne rešitve. Zgolj na ta način namreč lahko Naročnik dejansko preveri ali ponudnik ponuja rešitev, ki je skladna z zahtevami Naročnika.
Prosimo za potrditev, da je sestavni del ponudbe tudi idejna rešitev objekta za pripravo pitne vode, ki mora vključevati: tehnološki opis, tehnološko shemo in seznam ponujene opreme iz katerega je razviden tip in naziv proizvajalca ponujene opreme.


ODGOVOR
Ne, naročnik ne zahteva idejne rešitve.


Datum objave: 01.10.2019   14:03
VPRAŠANJE
Razpisna dokumentacija Naročnika »Projektna naloga za izdelavo projektne dokumentacije«, str. 12/26 predvideva izgradnjo objekta za pripravo pitne vode, ki vsebuje: zajem in črpanje podtalnice (drenaža) (100 l/s), priprava načrpane vode, membranska filtracija, dezinfekcija (100 l/s), distribucija vode v vodovarstveno omrežje (do 100 l/s). Prosimo za potrditev Naročnika, da se pod pojmom »membranska filtracija« zahteva vgradnjo tako imenovane »ultra filtracije«.

ODGOVOR
Za pripravo pitne vode je predvidena ultrafiltracija.Datum objave: 02.10.2019   15:52
VPRAŠANJE
Za pravilno dimenzioniranje membranske filtracije so potrebni vhodni podatki. Prosimo za naslednje informacije:
- Za kakšen pretok mora biti dimenzionirana membranska filtracija?
- Pri kateri temperaturi vode?
- Pri kateri motnosti ima naprava nazivno kapaciteto?
- Glede na to da ne poznamo največjih trenutnih odvzemov pitne vode iz vodohrana in trajanje, nas zanima, za koliko časa je zaloga vode v vodohranu?
- V fazi kemičnega pranja membran, naprava ne proizvaja vode ali pa deluje z zmanjšano kapaciteto, ki je odvisna od števila enot. Kakšna mora biti minimalna kapaciteta naprave med izvajanjem kemijskega čiščenja membran ene enote, da ne bo zmanjkalo vode v vodohranu?


ODGOVOR
Naročnik pojasnjuje:
- Projektirano za 100 l/s + možnost razširitve za 10 l/s (vnaprej pripravljeno).
- Temperatura je od 6 do 8 °C
- Naprava mora normalno obratovati do motnosti 50 NTU.
- Naprava mora imeti najmanj tri ločene enote. V čiščenju ali pranju je lahko le ena enota naenkrat, ostale med tem obratujejo. Kapaciteta je tako najmanj 2/3 izdatnosti.

Naročnik je na svoji spletni strani objavil Motnost VPK in Rezultati vode. Ponudnike napotujemo k branju omenjenih dokumentov.Datum objave: 02.10.2019   15:56
VPRAŠANJE
Razpisna dokumentacija Naročnika v delu »Projektna naloga za izdelavo projektne dokumentacije«, v točki 6. MINIMALNI TEHNIČNI POGOJI ZA PROJEKTIRANJE vsebuje samo splošne zahteve za cevi, spojnike in vodovodne armature ter ostale materiale. Glede na to, da je Naročnikov cilj zagotovitev dolgoročne, varne, kakovostne in zanesljive vodooskrbe in da je naročnikova preverba v fazi oddaje ponudb osredotočena na to ali ponudnik s ponudbo izpolnjuje zahteve Naročnika (skladno z 68. členom ZJN-3) predlagamo Naročniku dopolnitev razpisne dokumentacije z bolj podrobnimi zahtevami za cevi, spojnike, vodovodne armature itd.

ODGOVOR

Ponudnike napotujemo k branju dokumenta zahteve za cevi in ostale montažne materiale. Omenjeni dokument je objavljen na spletni strani naročnika pri predmetnem javnem naročilu.
Upoštevajo se zahteve projektne naloge, standard SIST EN545 in Pravilnik za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo javnega vodovodnega sistema Komunale Kranj.
Sidrni spoji se uporabljajo, kjer cevi spreminjajo ravno linijo (loki,), polagajo pa se od zajetja do objekta za pripravo pitne vode.Datum objave: 02.10.2019   18:07
VPRAŠANJE
1. Kolikšna kapaciteta priprave vode se zahteva za izpolnjevanje pogoja v poglavju 9.2.2.3 (2 referenci za gradnjo vodohrana kapacitete najmanj 400m3 skupaj s pripravo vode)?

2. Iz razpisne dokumentacije izhaja, da mora ponudnik izpolnjevati določene pogoje za projektanta, tehnično in strokovno sposobnost ter pogoje za izvajalca gradnje. Vsi ti pogoji se nanašajo na projektiranje in gradnjo cevovoda in na gradnjo vodohrana. Tudi v projektni nalogi za izdelavo projektne dokumentacije, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, so v glavnem opisane samo zahteve za gradbena dela, ni pa nobenih tehnoloških zahtev niti vhodnih podatkov za objekt priprave vode. Ali to pomeni, da je potrebno v sklopu tega javnega naročila izvesti samo projektiranje in izgradnjo cevovodov, vodohranov in gradbenega objekta za pripravo vode ali se zahteva tudi projektiranje in izvedba tehnološkega dela objekta za pripravo vode?
Če je potrebno tudi to, so za pripravo kvalitetne ponudbe potrebni vsaj naslednji vhodni podatki za določitev tehnološke rešitve:
- kapacitete vodnih virov
- kvaliteta vode:
o kemijska analiza pH,
o alkaliteta,
o TOC ali KPK,
o barva,
o vsebnost železa,
o motnost,
o mirobiološke analize , ki so merodajne za dimenzioniranje
o


ODGOVOR
Naročnik je na svoji spletni strani objavil dokument Rezultati vode, zato ponudnike napotujemo k branju omenjenega dokumenta.Datum objave: 02.10.2019   18:11
VPRAŠANJE
A: Naročnik razpisuje Projektiranje in izvedbo projekta na način, da je lahko kot glavni izvajalec gradbeno podjetje oz. podjetje, ki se ukvarja predvsem z gradbenimi deli in vodnimi instalacijami. Namreč v razpisnih pogojih ni zahtevane nobene reference za vodarno z membransko filtracijo. Naročnik je postavil zahtevo za referenco samo za gradnjo vodohrana kapacitete najmanj 400m3 in priprave vode (torej je lahko izvajalec popolnoma brez izkušenj za membransko filtracijo, za formalno izpolnjevanje pogojev je dovolj že referenca vodarne s kakršnokoli tehnologijo in kakršnekoli kapacitete (dovolj tudi 0,5 l/sek). Tudi v kriterijih za izbor najugodnejšega ponudnika je glavni faktor najnižja cena. Evaluacija tehnološke rešitve priprave vode pa sploh ni predvidena.
Ali ne bi bilo za Naročnika bolj varno, da postavi v razpisno dokumentacijo še dodatno zahtevo, da mora imeti ponudnik tudi referenco za vodarno s podobno tehnologijo in podobne kapacitete kot je razpisana?


B: V razpisni dokumentaciji so precej podrobno opisane zahteve glede cevovodov in glede gradnje objektov in vodohranov. Zelo malo ali pa skoraj nič pa ni zapisanega glede tehnoloških zahtev za pripravo vode, prav tako manjkajo podatki glede kvalitete vode, ki jo je potrebno filtrirati. Na ta način je težko pripraviti ponudbo za tehnološki del projekta. Naročnik bi moral podati več vhodnih podatkov za vodo kot tudi opisa tehnologije filtracije vode. Upamo, da bo naročnik dopolnil razpisno dokumentacijo s temi podatki v čim krajšem roku, saj v nasprotnem ne bo možno izdelati ponudbe do roka za oddajo ponudb.


ODGOVOR

Naročnik objavlja še odgovor na B. del, ki se glasi: Naročnik je objavil dokumenta z naslovom: Motnost VPK in Rezultati vode. Omeniti velja, da merilec beleži motnost le do 20 NTU, dejanske vrednosti so višje.


Datum objave: 04.10.2019   12:17
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zanima nas ali Naročnik razpolaga s hidravličnim izračunom cevi na novem odseku linije C - C1.1. do C5 oziroma od VH Taber do Vodic? Prosimo tudi za obrazložitev maksimalnih oziroma minimalnih kapacite,t ki jih navajate saj je nekje omenjeno 80-120l/s nekje pa zgolj 100l/s? Kaj naj ponudnik upošteva? Naročnika tudi naprošamo da posreduje tehnične karakteristike o prenosu podatkov na končnega Upravljalca (Komunala Kranj)?ODGOVOR

Za vse objekte mora biti telematrija kompatibilna z obstoječim telematrijskim sistemom upravljalca.


Datum objave: 04.10.2019   12:19
VPRAŠANJE
1. Po PN se zajetje projektira na 100 l/s, enako tudi sistem do napreve za pripravo vode. Vodozbirno območje zaledja vodnih virov na predvideni loakciji zagotavlja zajem do 62 l/s vode, od tega je 40 l/s že zajetih z obstoječimi vrtinami (drenaža in vrtine zajemajo vodo iz istega vodonosnika). Od kje se zagotovi manjkajoče količine vode? Drenažo lahko dimenzioniramo za zajem 60 l/s vode, vendar jo bo dejansko možno zajeti le 20 l/s (razen v primeru nalivov).

2. Pred objektom za pripravo vode je tlak v vodovodnem omrežju 150 m v.s. Za elemente za filtracijo vode so sprejemljivi tlaki med 3 in 4 bar. Se bo ves tlak zmanjšal z mehanskim regulatorjem tlaka?

3. Kakšen je dajanski predviden način priprave vode? Po načrtih Dr.Duhovnik d.o.o. je predvidena peščena filtracija in filtri z vložki (verjetno ultrafiltracija) ter dezinfekcija z ozonom (razmeroma zapleteno, bazeni za doziarnje morajo biti zrako tesni, da ozon ne uhaja). Po projektu IEI ni navedeno nič, v PN je navedena membranska filtracija (verjetno je mišljena ultrafiltracijja).

4. Podatki o objektu za pripravo vode v GD in PN se ne skladajo z dejansko projektiranim objektom v PGD (svetla višina v vkopanem delu je 3 m, v pritličnem delu 4 m, višina objekta v slemenu pri danem naklonu strehe in tlorisnih dimenzijah objekta je 9.3 m). Dopolnitev GD?

5. V vseh vozliščih so predvideni zaporni elementi z elektromotornimi pogoni. Je to res potrebno? Če je, je potrebno redno odpirati in zapirati zasune, tako da so stalno v funkciji.

ODGOVOR
1. Naročnik je na podobno vprašanje odgovoril pri vprašanju zastavljenem dne 16.09.2019 ob 13.03. uri.

2. Nastavitev tlaka se izvede s hidravličnim regulatorjem tlaka.

3. Za pripravo vode je predvidena ultrafiltracija. Za preventivno delovanje se predvidi možnost doziranje klora. Ozon se ne uporablja.

4. Napaka v PN se bo popravila.

5. V vseh vozliščih so predvideni zaporni elementi z ročnim pogonom. Zaporni elementi vključno dimenzije DN 200 ali več morajo biti opremljeni z ročno-polžnim prenosnim pogonom za lažje upravljanje.

Datum objave: 11.10.2019   09:38
VPRAŠANJE
Naročnika pozivmo naj objavi kakšen bađet ima za projekt, da ne bo v kasnejši fazi po nepotrebnem razveljeval razpis

ODGOVOR
Naročnik nima obveznosti seznanitve ponudnikov z zagotovljenimi sredstvi.Datum objave: 11.10.2019   09:39
VPRAŠANJE
Naročnik zahteva predložitev potrdila vseh poslovnih bank, pri katerih ima gospodarski subjekt odprt poslovni račun o neblokiranih/blokiranih poslovnih računih ali za obrazec BON-2 velja, da morajo izkazovati neblokiranost v zadnjih 6 mesecih pred izdajo in da ne smejo biti starejši od 30 dni od datuma, ki je določen kot rok za predložitev dokazil, prav tako predložitev S.BON-1, ki ne sme biti starejši od 30 dni od datuma za oddajo ponudb.

Glede na to, da so ta dokazila plačljiva in da smo jih ponudniki že pridobili, ker postopek traja že nekaj časa in se rok za oddajo podaljšuje in sploh glede na dejstvo, da se S.BON-1 spremeni le na 6 mesecev, naročnika prosimo, da upošteva dokazila, ki so pridobljena po datumu objave javnega razpisa, sicer moramo ponudniki nositi dvojne stroške pridobitve teh dokazil.

ODGOVOR
Naročnik razpisne dokumentacije ne spreminja. Ponudniki morajo predložiti dokazila, ki bodo izkazovala stanje na obdobje, ki ga naročnik v okviru pogoja zahteva.Datum objave: 11.10.2019   09:40
VPRAŠANJE
Glede na to, da je naročnik v številnih odgovorih navajal, da je spremenil referenčne pogoje, ki pomenijo bistvene spremembe razpisne dokumentacije in glede na to, da je naročnik te spremembe na portalu objavil šele dne 3. 10. 2019, pozivamo naročnika, da podaljša rok oddaje ponudb.

ODGOVOR
Naročnik razpisne dokumentacije ne spreminja.Datum objave: 11.10.2019   09:41
VPRAŠANJE
Dne 10. 9. 2019 (8:30) je naročnik na zastavljeno vprašanje odgovoril kot sledi:
Datum objave: 10.09.2019 08:30
VPRAŠANJE
Naročnik v Razpisni dokumentaciji zahteva različna zavarovanja, ki jih bo moral predložiti IZBRANI ponudnik PO PODPISU POGODBE z naročnikom, kot dokazilo v fazi oddaje ponudbe pa je naveden ESPD obrazec, ki se ga izpolni v delu IVB, kjer je navedeno, citiramo: "Zavarovalna vsota v njegovem zavarovanju poklicne odgovornosti je: Znesek v EUR ................." Ker v fazi oddaje ponudbe te vrednosti ne moremo vpisati, saj zavarovanja še niso sklenjena, vas prosimo za soglasje, da v navedeno rubriko vpišemo "V SKLADU Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO".
Hvala za razumevanje!

ODGOVOR
Naročnik pojasnjuje, da je v razpisni dokumentaciji v točki 3 razdelka 9.2.4. Ekonomski in finančni položaj, določil, kakšna mora biti višina zavarovanj, ki jih mora ponudnik predložiti po sklenitvi pogodbe. Zneski (vsaj minimalni) so tako v naprej znani. Ponudniki naj v ESPD navedejo navedene zavarovalne vsote. S predložitvijo ESPD-ja ponudnik izjavlja, da bo zagotovil po podpisu pogodbe zavarovanje, ki bo skladno z razpisno dokumentacijo.

ESPD v skladu s tretjim odstavkom 79. člena ZJN-3 predstavlja uradno izjavo ponudnika, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. S tem, ko naročnik zahteva, da se v ESPD zapišejo višine zavarovanj, ki jih je potrebno zagotoviti v primeru podpisa in ne zavarovalne vsote, ki jih imajo ponudniki dejansko sklenjene ob oddaji ponudbe, sili naročnik ponudnike k lažni izjavi. Naročnika prosimo, da se s svojim mnenjem opredeli do navedenega in da poda navodila za izpolnjevanje ESPDja v tem delu.


ODGOVOR
Naročnik pojasnjuje, da obrazec ESPD zahteva od ponudnikov navedbo zavarovalne vsote v zavarovanju poklicne odgovornosti. Naročnik je, kot že pojasnjeno, v razpisni dokumentaciji v 2. točki razdelka 9.2.2.2. določil višino zavarovalne vsote, zato so zneski (vsaj minimalni) že v naprej znani.Datum objave: 11.10.2019   09:41
VPRAŠANJE
Ali bo naročnik kot ustrezno potrdilo o neblokiranih poslovnih računih upošteval tudi obrazec S.BON-1?

ODGOVOR
Naročnik bo kot ustrezno dokazilo upošteval tudi obrazec S.BON-1.Datum objave: 11.10.2019   09:44
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo za potrditev, da ponudnikom, ki bodo k ponudbi priložili potrdilo o nekaznovanosti, ki so bila izdana v obdobju 30 dni pred rokom za oddajo ponudb in soglasja za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (pravna oseba in fizične osebe), ne bo potrebno naknadno predložiti še lastno izjavo, dano pred upravnim organom ali notarjem.

ODGOVOR
V kolikor bo ponudnik za pravno osebo in vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta predložil potrdila o nekaznovanosti in soglasje za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za pravno oziroma fizično osebo na prilogi št. 5 oziroma 6, predložitev upravno ali notarsko overjene lastne izjave ne bo potrebna.Datum objave: 11.10.2019   09:45
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, prosimo za jasno navodilo, za koga je potrebno priložiti obrazec M1 ali kopijo pogodbe?

ODGOVOR
Iz razpisne dokumentacije izhaja, da morajo ponudniki predložiti M1 obrazec kot alternativo kopiji pogodbe o zaposlitvi v primeru, da ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti utemeljuje na B) točki prve točke razdelka 9.2.2.1. razpisne dokumentacije in v primeru, da želi ponudnik v Merilu 2 pridobiti dodatne točke.Datum objave: 11.10.2019   09:46
VPRAŠANJE
Spoštovani. Prosim za potrditev, da pravnega akta o skupnem nastopanju ni potrebno prilagati k ponudbi, ampak ob podpisu pogodbe. Hvala.

ODGOVOR
Ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi, morajo skladno s točko 4.2. razpisne dokumentacije svoji ponudbi predložiti akt o skupnem nastopanju z zahtevano vsebino.Datum objave: 11.10.2019   09:46
VPRAŠANJE
Dne 01.10.2019 ob 13.52 h je naročnik odgovoril, citiramo: »Izpolnjevanje pogoja po ustrezno sklenjenem zavarovanju se zahteva OB SKLENITVI POGODBE. Izbrani izvajalec bo moral OB SKLENITVI POGODBE z naročnikom, naročniku izročiti kopijo sklenjene zavarovalne police, iz katere bo izhajalo, da ima dejanski izvajalec, ki v izvajanje prevzame storitev projektiranja (bodisi je to ponudnik, partner v skupnem nastopu ali podizvajalec) sklenjeno zavarovanje, ki je skladno z naročnikovim pogojem.«
Navedeni odgovor je v nasprotju z Razpisno dokumentacijo, točka 3 razdelka 9.2.4. Ekonomski in finančni položaj, v nasprotju s točko 18.2 Posebnih pogojev pogodbe (Priloga št. 14), v nasprotju z Dodatkom k ponudbi (Priloga št. 16), v nasprotju s Prilogo št. 17 Običajno zaporedje dogodkov in tudi v nasprotju s FIDIC rdečo knjigo, zato prosimo naročnika za potrditev, da bo ponudnik V 20 DNEH PO SKLENITVI POGODBE predložil naročniku dokazila, da je sklenil zahtevana zavarovanja!!


ODGOVOR
Naročnik pojasnjuje, da je pri odgovoru z dne 01.10.2019 ob 13.52 uri prišlo do pomote. Pravilno je, kot navaja razpisna dokumentacija, da bo izbrani izvajalec moral predložiti kopijo sklenjene zavarovalne police v 20 dneh po sklenitvi pogodbe z naročnikom.

Datum objave: 11.10.2019   09:48
VPRAŠANJE
Prosimo naročnika za potrditev, da za Potrdila vseh poslovnih bank, pri katerih ima gospodarski subjekt odprt poslovni račun o neblokiranih/blokiranih poslovnih računih ali za obrazec BON-2 velja, da morajo izkazovati neblokiranost v zadnjih 6 mesecih PRED IZDAJO!
Vaš pogoj o neblokiranosti v zadnjih 6 mesecih PRED ROKOM ZA ODDAJO PRIJAV se namreč lahko izpolni samo z dokazilom, ki JE IZDANO NA DAN ODDAJE PRIJAVE!!


ODGOVOR
Naročnik kot dokazilo o neblokiranih računih zahteva potrdila bank, oziroma obrazec BON-2, ki ne sme biti starejši od 30 dni od datuma, ki je določen kot rok za predložitev dokazil. S tem dokazilom ponudnik dokaže, da izpolnjuje pogoj, da v zadnjih 6 mesecih pred rokom za oddajo prijav ni imel blokiranih poslovnih računov, na vseh poslovnih računih pri vseh poslovnih bankah, pri katerih ima odprte poslovne račune.
Naročnik pojasnjuje, da dokazil ponudniki ne potrebujejo predložiti ob roku za prejem ponudb, ampak v fazi pregleda in ocenjevanja ponudb na poziv naročnika.
Datum objave: 11.10.2019   09:49
VPRAŠANJE
Spoštovani.

V prilogi št. 6 - seznam referenčnih poslov ponudnika je v tabeli A (projektiranje) za referenčni objekt potrebno vpisati: Vrednost projekta v EUR brez DDV. Zanima nas ali se vpiše vrednost projektne dokumentacije PZI ali vrednost izvedenih del?

Hvala za odgovor

ODGOVOR
Ponudniki naj v stolpec vrednost projekta vnesejo vrednost investicije (objekta), za katerega so izdelali projektno dokumentacijo.Datum objave: 11.10.2019   09:50
VPRAŠANJE
Projektna dokumentacija je bila spremenjena tako, da ste zaostrili referenčne pogoje, sprememba dokumentacije ni bila objavljena takoj po objavi spremembe na portalu, možnost dodatnih vprašanj je bila dana več kot en teden po spremembi razpisne dokumentacije. Vse te okoliščine so lahko povod za revizijo razpisne dokumentacije.

ODGOVOR
Naročnik postopa skladno z ZJN-3.Datum objave: 11.10.2019   14:28
VPRAŠANJE
Pri izbiri materiala pozivamo naročnika naj se raje sklicuje na standarde po katerih morajo biti proizvodi narejeni, ne pa na določene stvari s katerimi si omejujete konkurenco in stem dvigujejo projekto ceno, in ko pride do oddaje projekta pa razpis razveljavite!!

ODGOVOR

Ponudnik mora upoštevati zahtevane standarde in zahteve iz razpisne dokumentacije.


Datum objave: 11.10.2019   14:29
VPRAŠANJE
V zahtevku za cevi in ostala montažne materiale pod tlačnimi cevmi iz nodularne litine (NL) navajate, da morajo biti "bojična tesnila oz. spoj mora biti zaradi zagotovitve kvalitetnega spoja preizkušen skupaj s cevmi (certifikat) v konkretnem premuru gre smo za cevi PAM Saint Gobain Group kar pomeni, da naročnik krši konkurenčnost in stem si dviguje vrednost projekta. Naročnika pozivamo, da si v izogib revizj sklicuje samo na standart cevi, ne pa na neke stvari, ki pa niso standardizirane!!


ODGOVOR
Proizvajalci testirajo cevi v skladu s standardom EN545-2010 s tistimi spoji, ki jih proizvajajo. Le te cevi imajo potem tudi ustrezen certifikat. To pa še ne pomeni, da so vse cevi tega proizvajalca ne glede na vrsto spoja oz. tesnila certificirane. V primeru da proizvajalec proizvaja tudi cevi z drugimi spoji oz. tesnili ali pa so drugačna tesnila uporabljena na ceveh proizvajalca in le to ni certificirano za naročnika le to ni sprejemljivo.
Potrebno je priložiti certifikat priznane akreditirane neodvisne evropske institucije, ki je akreditirana za izdajo certifikatov po standardu EN545 v katerem bo razvidno kateri spoji in tesnila so certificirani skupaj s cevmi.
Datum objave: 11.10.2019   14:30
VPRAŠANJE
Glede na to, da je naročnik objavil zelo pomembne podatke o motnosti, rezultat vode, cevi in ostale montažne materiala tik red iztekom roka in bistveno vpliva na ponudnikovo ceno ga pozivamo, k podaljšanju roka za oddajo ponudbe!


ODGOVOR
Naročnik se spreminja rokov. Rok za oddajo ponudb, se ne podaljša.Datum objave: 11.10.2019   14:31
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Pri pokrovih zahtevate, da imajo ključavnico. Ali ste s tem mislili zaklep?

Hvala za odgovor. LP

ODGOVOR
zaklepDatum objave: 11.10.2019   14:31
VPRAŠANJE
Spoštovani,
V dokumentu »ZAHTEVE ZA CEVI IN OSTALE MONTAŽNE MATERIALE« opis za cestne kape ustreza zgolj samo enemu proizvajalcu in s tem samo enemu ponudniku v Sloveniji. Prosimo, da popravite opis za cestne kape, sicer bomo primorani vložiti zahtevek za revizijo. V opisu se sklicujete na standard EN 124, v razredu nosilnosti D400. V Sloveniji je veljaven standard SIST EN124-2, ki opisuje zahteve glede pokrovov in rešetk iz litega železa in ne cestnih kap. Prosimo, da izbrišete zahtevo po standardu EN 124, saj se ne nanaša na cestne kape.


ODGOVOR
Standardu EN124 mora ustrezati glede zahtev nosilnosti. Poleg vseh v obrazcu naštetih lastnosti mora cestna kapa ustrezati zahtevam standarda DIN 4055, DIN 4056 in DIN 4057 odvisno od namena uporabe. Vsi proizvodi morajo imeti veljavne Izjave o lastnostih.Datum objave: 11.10.2019   14:32
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Pri opisu EV zasunov navajate, da mora biti spoj telesa in pokrova izveden brez vijakov in zagozd. S tem povsem omejujete konkurenco na enega proizvajalca, ob enem pa zahtevate konstrukcijo zasunov, katero je večina svetovnih proizvajalcev opustila že pred časom, ker se ni izkazala kot najboljša rešitev. Prosimo, da to zahtevo odstranite, saj z le-to zahtevo samo omejujete konkurenco, ob enem pa ne pridobite na kvaliteti zahtevanih zasunov. V primeru, da zasledujete kvaliteto vgrajenega materiala predlagamo, da tudi za EV zasune zahtevate GSK certifikat, ki potrjuje najboljšo možno antikorozijsko zaščito.

Lep dan

ODGOVOR
Ponudi se lahko tudi zasune, ki imajo spoj telesa in pokrova izveden z vijaki in hkrati izpolnjujejo vse druge zahteve iz obrazca ter so skladne s slovensko zakonodajo in usklajene z upravljalcem (npr. VAG; IMP Armature,..).Datum objave: 11.10.2019   14:33
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Na spletni strani imate objavljen dokument »ZAHTEVE ZA CEVI IN OSTALE MONTAŽNE MATERIALE«. V tem dokumentu navajate, da morajo imeti fazonski kosi in MDK kosi zunanjo in notranjo zaščito epoksi min. 250 mikronov.
Ali s tem opisom zahtevate GSK certifikat, ki poleg omenjene debeline zaščitnega sloja zagotavlja tudi kvaliteto tako epoksi materiala, kot tudi same tehnologije nanosa?
Najlepša hvala za odgovor.

ODGOVOR
GSK certifikat ni potreben.Datum objave: 11.10.2019   14:34
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
V zvezi z vodovodnimi cevmi nas zanima:
1. osnovno vprašanje do katere dimenzije dovoljujete uporabo cevi iz PE materialov. V vaših tehničnih zahtevah je dimenzija d125, v tehničnem pravilniku Komunale Kranj pa piše, da je največja dovoljena dimenzija d90.
2. Prosimo, da določite SDR PE cevi. V tehničnih zahtevah piše, da naj gledamo popis, ki ne obstaja.
3. Ali naj bodo PE cevi iz običajnega PE100 materiala ali izboljšanega PE100RC materiala? Verjetno bi bilo smiselno zahtevati slednjega, glede na to, da gre za prometne obremenitve.ODGOVOR
1.Ponudnik mora upoštevati Pravilnik Komunale Kranj, ki dovoljuje največjo dovoljeno dimenzijo PE cevi d90.
2. Tlačni razred cevi določi projektant v PZI načrtu ob upoštevanju veljavnega Pravilnika izvajalca javne službe oskrbe z vodo in tlačnih razmer v omrežju.
3. Vrsto PE materiala določi projektant v PZI načrtu ob upoštevanju pogojev vgradnje in veljavnih pravil izvajalca javne službe oskrbe z vodo. Minimalna zahteva naročnika pa je PE100.

Datum objave: 11.10.2019   14:35
VPRAŠANJE
Spoštovani, dne 2. 10. 2019 ste objavili podrobne tehnične zahteve za cevi in ostale montažne materiale. Glede na to, da se upošteva Pravilnik za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo javnega vodovodnega sistema KOMUNALE KRANJ, pomeni, da se zahteva dobava točno določenih cevi oz. se zahteva točno določen dobavitelj cevi. Objavljene zahteve predstavljajo za ponudnike bistveno spremembo v materialu cevi in posledično spremembo cenovnega razreda ter spremembo ključnega dobavitelja, kar pomeni dodatno prilagajanje in čas priprave popolne ponudbe. Glede na obsežnost projekta in glede na to, da je bila sprememba, ki bistveno vpliva na sestavo ponudbe objavljena šele 2. 10. 2019, pozivamo naročnika k podaljšanju roka za oddajo ponudb do vsaj 15. 11. 2019.

ODGOVOR
Naročnik se spreminja rokov. Rok za oddajo ponudb, se ne podaljša.

Datum objave: 11.10.2019   14:36
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, po preučitvi RD popravek št. 2 čistopis ugotavljamo, da je naročnik dodal vrsto referenčnih pogojev kot tudi dodatno zahtevan kader. Naročnika opozarjamo, da gre za bistvene spremembe razpisne dokumentacije, ki bistveno vplivajo na sestavo ponudbe, zato pozivamo naročnika k podaljšanju roka za oddajo ponudb.

ODGOVOR
Naročnik ne spreminja rokov. Rok za oddajo ponudb, se ne podaljša.Datum objave: 11.10.2019   14:36
VPRAŠANJE
Spoštovani,
V zahtevah za cevi in ostale montažne materiale imate detajlno opisano zunanjo zaščito cevi (Zn+Al ter modri pokrivni nanos), notranje pa ne naveden je zgolj standard SIST EN 545. Glede na to, da zahtevate izboljšano zunanjo zaščito cevi nas zanima ali zahtevate izboljšane lastnosti tudi notranje zaščite npr. cement tipa CEM III?
Hvala!
lp

ODGOVOR
Naročnik ne bo spremenil zahtev, notranja zaščita cevi iz cementne malte mora biti skladna s SIST EN545 :2011 in narejena s pitno vodo.Datum objave: 11.10.2019   14:39
VPRAŠANJE
Ali ima Naročnik predvidena mesta za deponijo ali mora ponudnik sam zagotoviti le-to? Ali so elaborati zapor cest predmet ponudnika ali Naročnika? Ali je geodetski posnetek dejanskega stanja predmet ponudnika ali Naročnika, saj je na določenih delih gradnje kar nekaj sprememb? hvala

ODGOVOR
Ponudnik mora sam zagotoviti deponijo. Vse, kar sprašujete, je strošek ponudnika in ne naročnika.Datum objave: 11.10.2019   14:42
VPRAŠANJE
Ugotavljamo da je višinska razlika med zajetjem in objektom PPV cca. 230m. Zanima nas zakaj se "energija" vode ne izkoristi v zeleno energijo, katero bomo vse več potrebovali? Ali je to predmet ponudbe ali ne?

ODGOVOR
Ni predmet ponudbe.Datum objave: 11.10.2019   14:45
VPRAŠANJE
Spoštovani, dne 1. 10. 2019 ob 14:01 ste na vprašanje glede referenčnega pogoja za odgovornega vodjo gradbišča po ZGO-1 odgovorili, da umikate referenčni pogoj v točki 5. Kadrovska referenca odgovorni vodja gradbišča. Po preučitvi razpisne dokumentacije popravek št. 2 - čistopis objavljene dne 3. 10. 2019 ugotavljamo, da naročnik ne deluje v skladu s svojimi odgovori, saj je na 33. strani še vedno zahtevana kadrovska referenca za omenjen kader. Naročnika pozivamo k dejanskemu umiku referenčnega pogoja. Hvala.

ODGOVOR
Naročnik vztraja pri umiku referenčnega pogoja kadrovske reference za odgovornega vodjo gradbišča. Ponudnikom ni potrebno izpolnjevati tabele na prilogi št. 8, ki zahteva navedbo referenc za odgovornega vodjo gradbišča.

VPRAŠANJE
Dne 01.10.2019 ob 14:01 h je naročnik odgovoril, citiramo: "Naročnik umika referenčni pogoj v točki 5. Kadrovska referenca odgovorni vodja gradbišča." Prosimo naročnika za potrditev, da pustimo prazno Prilogo št. 8 v delu, kjer je navedena funkcija odgovornega vodje gradbišča.ODGOVOR
Naročnik vztraja pri umiku referenčnega pogoja kadrovske reference za odgovornega vodjo gradbišča. Ponudnikom ni potrebno izpolnjevati tabele na prilogi št. 8, ki zahteva navedbo referenc za odgovornega vodjo gradbišča.


Datum objave: 11.10.2019   14:46
VPRAŠANJE
Naročnik je objavil popravek št. 2 razpisne dokumentacije z dne, 01.10.2019, v katerem ja dodal dodatne kadrovske reference za: »Funkcijo odgovornega projektanta« in »Funkcijo odgovornega vodjo posameznih del za tehnologijo«. Ponudniki razumemo, da si želi Naročnik z zaostrovanjem kadrovskih referenc, na razpis pridobiti samo ponudbe Izvajalcev, ki bodo sposobni Naročniku zagotoviti dolgoročno, varno, kakovostno in zanesljivo vodooskrbo. Kot pretirano zaostrovanje in diskriminatorno pa ocenjujemo zahtevo po dodatni kadrovski referenci za »Funkcijo odgovornega vodjo posameznih del za tehnologijo« na str. 35, poleg že dodane kadrovske reference za »Funkcijo odgovornega projektanta« na str. 34.
Naročniku predlagamo, da obdrži dodatno kadrovsko referenco za »Funkcijo odgovornega projektanta« na str. 34 in opusti zahtevo za »Funkcijo odgovornega vodjo posameznih del za tehnologijo« na str. 35 ter da zahtevo po referenci za odgovornega vodjo del za pripravo pitne vode s postopkom ultrafiltracije minimalnega pretoka vode 50 l/s ali več, doda k zahtevanim kadrovskim referencam za »Funkcijo odgovornega vodje del« na str. 31 in 32. Na ta način si bo Naročnik zagotovil Ponudnike z usposobljenim projektantom in usposobljenim vodjem del za gradnjo naprave za pripravo pitne vode. Domnevamo namreč, da je to glavni namen Naročnika, ne pa omejevanje števila ponudnikov.


ODGOVOR
Naročnik razpisne dokumentacije ne spreminja.Datum objave: 11.10.2019   14:47
VPRAŠANJE
Glede na to, da Naročnik oddaja javno naročilo na način, kjer je Izvajalec tisti, ki prevzame tudi izvedbo projektiranja, je naročnikova preverba v fazi oddaje ponudb osredotočena na to ali ponudnik s ponudbo izpolnjuje zahteve Naročnika (skladno z 68. členom ZJN-3). Glede na to, da je za Naročnika ključnega pomena, da je seznanjen kaj ponudnik ponuja (npr. tehnološki koncept objekta za pripravo pitne vode) in da je to sestavni del preverjanja v fazi ocene ponudb, se Naročnika sprašuje ali bo to, kot je praksa pri ostalih primerljivih razpisih, preveril na podlagi s strani ponudnika predložene idejne rešitve. Zgolj na ta način namreč lahko Naročnik dejansko preveri ali ponudnik ponuja rešitev, ki je skladna z zahtevami Naročnika.
Prosimo za potrditev, da je sestavni del ponudbe tudi idejna rešitev objekta za pripravo pitne vode, ki mora vključevati najmanj: layout, tehnološki opis delovanja in tehnološko shemo objekta.


ODGOVOR

Izdelava idejne rešitve ni zahtevana v razpisni dokumentaciji. Tehnične zahteve javnega naročila in merilo za izbor izvajalca so napisane v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.


Datum objave: 11.10.2019   14:50
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
V zahtevah za cevi in ostale montažne materiale navajate, da morajo imeti univerzalne spojke kovinske zobce in epoksi zaščito min. 250 mikronov.
Prosimo vas, da opis razširite tudi na primerljivo zaščito iz drugih materialov (npr. rilsan nylon), ki se je izkazala za vsaj enakovredno, če ne boljšo.
Prav tako vas naprošamo, da dovolite sistem proti izvleku, ki je zagotovljen s korundnim nanosom, ki ni mehansko tako agresiven do cevi, ob enem pa zagotavlja sidranje nad zahtevanim tlakom (16 bar).


ODGOVOR
Tehnični pogoj za univerzalne spojke se spremeni: zaščita je epoksi minimalne debeline 250 mikronov ali Rilsan Nylon 11.Datum objave: 11.10.2019   14:50
VPRAŠANJE
Naročnik je skupaj s pojasnili dne 02.10.2019 objavi tudi dokument zahteve za cevi in ostale montažne materiale in napotil ponudnike k branju tega dokumenta. Glede na to, da je Naročnikov cilj zagotovitev dolgoročne, varne, kakovostne in zanesljive vodooskrbe in da je naročnikova preverba v fazi oddaje ponudb osredotočena na to ali ponudnik s ponudbo izpolnjuje zahteve Naročnika (skladno z 68. členom ZJN-3) predlagamo Naročniku dopolnitev razpisne dokumentacije z zahtevo, da vsak ponudnik v svoji ponudbi navede: (1) vrsto, (2) tip, (3) proizvajalčevo oznako, (4) glavne tehnološke značilnosti, (5) ime proizvajalca in (6) državo porekla za: a) montažni material vodovodnega omrežja in b) glavno opremo objekta za pripravo vode, ki jo je ponudnik vključil v svojo ponudbo skladno z zahtevami Naročnika.

ODGOVOR
Vsa ponujena oprema mora ustrezati dokumentu z zahtevami za cevi in ostale montažne materiale. Naročnik ne bo dopolnjeval razpisne dokumentacije z zgoraj navedeno zahtevo.Datum objave: 11.10.2019   14:51
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, ugotovili samo da so odmiki med parcelami in osjo cevovoda zelo majhni. Ker načrtov nismo pridobili v digitalni obliki od naročnika pričakujemo, da bo za posamezne premere cevi in za kote lomov cevovodov na vsakih 5° določil minimalni odmik od parcelne meje. S tem bomo lahko preverili ali lahko z našim sistemom cevovoda sploh ponudimo naš izdelek. Podatki so nujni!
Hvala za trud in lepo pozdravljeni

ODGOVOR
Projektna dokumentacija PGD iz katere so razvidni vsi potrebni podatki je na ogled pri naročniku. Za predmetne objekte je potrebno še izdelati PZI dokumentacijo, kjer se natančno določijo načini polaganja cevovodov, pri tem pa mora projektant PZI načrta upoštevati veljavno zakonodajo in izdana dovoljenja.Datum objave: 11.10.2019   14:52
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v projektni nalogi smo zasledili da zahteve za cevovode niso popolne, predvsem zunanja zaščita ne ustreza zahtevam vplivov blodečim tokovom, bližine elektro vodov, nagibov, lastnosti zemljine. Od naročnika pričakujemo in prosimo, da vsem ponudnikom omogoči enake vstopne podatke in predloži lokacije možnih vplivov blodečih tokov in bližine elektro vodov. Ker je zelo pomemben tudi nagib cevovoda, tu pa so tudi zelo strmi odseki, naj naročnik dolžine cevovodov prikaže glede na nagibe terena na vsakih 5%. Kakšne so lastnosti zemljine in kakšne lastnosti ima podtalna voda, saj mora zaščita cevi biti izbrana tudi glede na te podatke. Prosimo da nam omogočite enakovredne podatke v fazi priprave ponudbe.

S spoštovanjem!

ODGOVOR
Projektna dokumentacija PGD iz katere so razvidni vsi potrebni podatki je na ogled pri naročniku.Datum objave: 11.10.2019   14:52
VPRAŠANJE
Spoštovani,
naročnik se je odločil da mora izvajalec zagotoviti referenco za ultrafiltracijo tako za fazo izvedbe kot projektiranja. Ker niso nikjer znani parametri vstopne vode, predvsem pa učinkov ultrafiltracije od naročnika pričakujemo, da bo jasno podal bistven element tega razpisa. Naj Naročnika opozorimo, da z ultrafiltracijo močno zmanjšuje obstojnost cevovodov in naj to upošteva pri določitvi vseh parametrov ultrafiltracije. Ker imamo več sistemov za izbiro cevovoda, ki so močno različni od zahtev v projektni nalogi prosimo, da nam posredujete zahteve parametrov vode po izvedeni ultrafiltraciji, da bomo vsi ponudniki imeli priložnost ponuditi najboljši izdelek ali vsaj zadovoljiv produkt, razen če se naročnik zavestno odloči, da bo življensko dobo cevovoda vezal na posamezne izvajalce. Podatki morajo biti znani pred oddajo ponudbe, ker s tem naročnik lahko pričakuje povečanje cene tudi do 2,5x (faktor x 2,5).
Hvala

ODGOVOR
Rezultati o vstopni vodi pred obdelavo so objavljeni na spletni strani naročnika. Kvaliteta prečiščene vode s postopkom ultrafiltracije mora ustrezati zahtevam za pitno vodo veljavne zakonodaje v Republiki Sloveniji. Prav tako vsa vgrajena oprema v vodovodnem sistemu, ki bo v stiku s pitno vodo mora ustrezati zahtevam za pitno vodo veljavne zakonodaje v Republiki Sloveniji. Za odpadne vode, ki nastajajo v postopku ultrafiltracije, je potrebno pri obdelavi in ravnanju upoštevati pogoje in soglasja pristojnih organov, ter zahteve iz gradbenega dovoljenja.Datum objave: 11.10.2019   14:53
VPRAŠANJE
Spoštovani,
glede na to kako so definirane notranje obloge cevi, bi radi naročnika opozorili, da je glede na trenutno znane študije in priporočila svetovnih zdravstvenih organizacij zahteva naročnika neustrezna, razen, če hoče izvesti cevovode in ostale elemente ki so v stiku vode kot je predvidel. Prosimo, da to jasno potrdite, saj kot izvajalec ne moremo prevzeti odgovornosti v katero nas peljete z vašimi navodili. Navodila naročnika morajo biti jasna in poznana vsem ponudnikom zato jih mora naročnik objaviti.
S spoštovanjem!

ODGOVOR
Naročnik ne bo spremenil zahtev. Vse vgrajene proizvode v stiku s pitno vodo mora skladno z veljavnimi pravili poleg izjave o lastnostih in certifikata o skladnosti spremljati tudi poročilo o preizkusu s pitno vodo.Datum objave: 11.10.2019   14:54
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

zakaj je naknadno Naročnik dopolnil reference za projekiranje ultrafiltracije, saj bi moralo podjetje IEI d.o.o., v sklopu s pogodbo 430-09/2016 z dne 8.5.2017 izdelati PGD/PZI za vse spremembe - tudi objekt PPV?

Ali s tem želi Naročnik namerno izločiti določene ponudnike? Zakaj je pogoj ultrafitlracije 50l/s, če vemo da sistemi z manjšo kapaciteto delujejo identično?ODGOVOR
Naročnik ne bo spremenil zahtev. Predvidena je naprava s kapaciteto 100 l/s, zato referenčni pogoj 50l/s (50% kapacitete) ni pretiran.Datum objave: 11.10.2019   14:54
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Ali se lahko pogoj izpolnjevanja referenc za projektiranje izpolni komulativno? Eno referenco zagotovi en projektant, drugo referenco drug projektant.

ODGOVOR
Referenčni pogoj gospodarskega subjekta, ki bo prevzel v izvajanje projektiranja (točka 1 poglavja 9.2.2.3), mora izpolnjevati gospodarski subjekt, ki prevzame v izvajanje projektiranje PZI in PID dokumentacije. Torej en gospodarski subjekt sam in ni mogoče tega pogoja izpolnjevati z dvema gospodarskima subjektoma. Kadrovski referenčni pogoj, ki se zahteva za vodjo projekta pa mora izpolnjevati strokovni kader sam, torej ni dovoljeno, da bi dva kadra izpolnjevala skupaj referenčni pogoj, ki se zahteva za vodjo projekta (točka 6, poglavja 9.2.2.3).Datum objave: 14.10.2019   14:25
Naročnik je v objavo poslal popravek, s katerim objavlja popravek št. 3 razpisne dokumentacije. Kot izhaja iz popravka št. 3 razpisne dokumentacije, je naročnik spremenil kadrovski pogoj, na način da ga je prilagodil Gradbenemu zakonu (GZ) torej, da zahteva kadre z nazivi po novem GZ in vpisi v ustrezen imenik pri IZS.

Naročnik pojasnjuje, da referenčni pogoj kljub spremembi kadrovskega pogoja (prilagoditvi na GZ) ostaja nespremenjen. Priglašeni kadri morajo v okviru referenčnega pogoja izkazovati, da so opravljali zahtevano funkcijo po ZGO-1. V kolikor je ponudnik referenčno potrdilo že pridobil in je na njem navedena funkcija kadra po stari gradbeni zakonodaji (ZGO-1), naročnik šteje to za ustrezno, v kolikor priglašeni strokovnjak vsebuje tudi ostale kadrovske pogoje, ki jih določa razpisna dokumentacija.

Nadalje naročnik spreminja rok za prejem ponudb, in sicer je nov rok za prejem dne 24.10.2019 ob 10. uri, odpiranje pa dne 24.10.2019 ob 10.05 uri. Naročnik je v objavo poslal popravek, s katerim bo spremenjen tudi rok za prejem ponudb in odpiranje ponudb.

Številka dokumenta: 430-04/2019-26


Datum objave: 17.10.2019   15:45
Naročnik spreminja razpisno dokumentacijo v točki 1, poglavje 9.2.2.3, in sicer tako, da dopušča, da ponudnik za projektiranje PZI dokumentacije priglasi dva gospodarska subjekta, enega, ki izpolnjuje referenčni pogoj pod točko 1, torej da ima najmanj 1 referenco, ki izkazuje, da je v zadnjih 10 letih pred datumom objave predmetnega javnega naročila izvajal storitev projektiranja PZI projektne dokumentacije za vodovod v skupni dolžini najmanj 1000 m fi najmanj 200 DN in enega, ki izpolnjuje referenčni pogoj pod točko 2, torej, da ima najmanj 1 referenco, ki izkazuje, da je v zadnjih 10 letih pred datumom objave predmetnega javnega naročila izvajal storitev projektiranja PZI projektne dokumentacije naprave priprave pitne vode s postopkom ultrafiltracije minimalnega pretoka 50 l/s ali več. Gospodarski subjekt, s katerim ponudnik izkazuje izpolnjevanje posameznega referenčnega pogoja, mora dejansko pri predmetnem javnem naročilu v fazi izvajanja, izvajati projektiranje, torej mora gospodarski subjekt, s katerim se izkazuje izpolnjevanje referenčnega pogoja pod zap. št. 1 izvajati projektiranje vodovoda, gospodarski subjekt, s katerim se izkazuje izpolnjevanje referenčnega pogoja pod zap. št. 2 mora izvajati projektiranje ultrafiltracije.

Skladno z določbe točke 4. 11. člena GZ se za vodilnega pogodbenika šteje gospodarski subjekt (projektant), ki bo prevzel v izvajanje projektiranje PZI projektne dokumentacije za vodovov.

Naročnik nadalje še pojasnjuje določbo razpisne dokumentacije, ki je vsebovana v točkah, ki vsebujejo referenčni pogoj, in se glasi: »Naročnik zahteva, da se posamezni referenčni pogoj izpolni z eno pogodbo in ne s kumulacijo več manjših projektov.«

Naročnik pojasnjuje, da navedeno pomeni, da mora gospodarski subjekt v okviru posameznega referenčnega posla, ki ga priglaša, izkazovati, da je v okviru tega referenčnega posla izvedel vse kar je del posameznega referenčnega pogoja.
Npr. pri referenci pod zap. št. 1 točke 1, poglavje 9.2.2.3 navedeno pomeni, da je moral referenčni posel obsegati projektiranje PZI dokumentacije za vodovod v skupni dolžini najmanj 1000 m fi najmanj 200 DN in ne, da se ta referenčni pogoj izpolni z več manjšimi referenčnimi deli, katerih kumulativa, bi izpolnjevala pogoj (dolžina za vodovod v skupni dolžini najmanj 1000 m fi 200 DN).