Dosje javnega naročila 004795/2019
Naročnik: Zavod za šport, turizem, kulturo in mladino Medvode, Ostrovrharjeva ulica 4, 1215 Medvode
Blago: Energetska prenova razsvetljave igrišča športne dvorane Medvode
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 42.120,54 EUR

JN004795/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 08.07.2019
JN004795/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 08.07.2019
JN004795/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.07.2019
JN004795/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 13.08.2019
JN004795/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 13.08.2019
Zahtevek za revizijo

    JN004795/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Zavod za šport, turizem, kulturo in mladino Medvode
Ostrovrharjeva ulica 4
1215
SI041
Medvode
Slovenija
INES ISKRA
ines@zavodsotocje.si
+386 41600717

Internetni naslovi
https://www.zavodsotocje.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/315516/NMV_Energetska_prenova_RD.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/315516/espd/Narocnik_ESPD.xml.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11178
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Rekreacija, kultura in vera


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Energetska prenova razsvetljave igrišča športne dvorane Medvode
Referenčna številka dokumenta: JN1.21.1.19
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31524120
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Demontaža, dobava in montaža novih svetil
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31524120
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Sedež naročnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Kot zgoraj
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.08.2019
Konec: 31.08.2019
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
16.07.2019   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.08.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 16.07.2019   12:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 12.07.2019   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
08.07.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 08.07.2019   15:26
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Ali lahko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi izda tudi Zavarovalnica?

Na kateri naslov in pod katero oznako ponudnik pošlje original bianco menico in menično izjavo - zavarovanje za resnost ponudbe?

Lep pozdrav,

ODGOVOR


Spoštovani.

Naročnik za dobro izvedbo upošteva obe vrsti zavarovanja, tako bančno garancijo kot kavcijsko zavarovanje.

Menica se pošlje na sedež naročnika pod interno oznako javnega naročila.

Lep pozdrav.


Datum objave: 12.07.2019   10:46
VPRAŠANJE
Spoštovani,

postopek razpisa je preko sistema enaročanja. Zakaj se naj bi bianco menica in menična izjava pošiljala po pošti? Naročnik nikjer ni določil roka za dostavo menice.

Predlagamo, da naročnik zahteva dostavo bianco menice in menične izjave po roku odpiranja ponudb.

Pričakujemo odgovor in potrditev navedenega.

Lep pozdravODGOVOR
Spoštovani.

Oddaja ponudbene dokumentacije res poteka preko sistema enaročanje. Vendar je menico potrebno posredovati v fizični obliki, ker zgolj fizična menica šteje za ustrezno zavarovanje. Rok za dostavo je enak roku za oddajo ponudbe.

Rok za dostavo je kot navedeno, po roku za odpiranje ponudb to zavarovanje nima smisla, ker se zahteva za resnost ponudbe.

Pogoji torej ostajajo nespremenjeni.

Lep pozdrav.

Datum objave: 12.07.2019   10:48
VPRAŠANJE
Naročnika sprašujemo kako je terminsko uskladil plan izvedbe? Odpiranje ponudb dne 16.07.2019, rok izvedbe 31.08.2019. Od odpiranja ponudb do podpisa pogodbe in izteka pritožbenih rokov bo preteklo najmanj 14 delovnih dni. Ali je morda naročnik že v predhodnem postopuk pri potencialnih ponudnikih oddal prednaročilo materiala? Če ni, naj kot racionalni porabnik proračunskega denarja podaljša rok izvedbe.
Zahtevamo podaljšanje roka izvedbe.
S spoštovanjem!


ODGOVOR
Spoštovani.

Rok izvedbe ostaja enak. Naročnik zgolj v tem obdobju lahko omogoči izvajanje posla zaradi narave dejavnosti in obratovanja športne dvorane. Pogoji ostajajo nespremenjeni. Prejšnji postopek je bil neuspešno končan, zato se ponavlja.

Lep pozdrav.


Datum objave: 12.07.2019   10:58
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

sedež našega podjetja je v Avstriji, kjer ESPD obrazci niso v uporabi. Kaj naj predložimo namesto ESPD obrazca?

Z lepimi pozdravi.

ODGOVOR

Spoštovni.

Vsak ponudnik mora predložiti ESPD, ne glede na to, kje ima sedež podjetja.

Lep pozdrav.


Datum objave: 12.07.2019   10:59
VPRAŠANJE
Spoštovani,

smatramo, da naročnik preferira enega ponudnika.
Naročnika pozivamo, da naj glede na čas dopustov podaljša rok oddaje ponud za 14 dni in rok izvedbe za 30 dni.

Pozdrav iz Gorenjske.

ODGOVOR


Spoštovani.

Domneva je neresnična. Naročnik je pripravil javno naročilo upoštevaje vseh načel javnega naročanja. Rok za oddajo ponudbe in izvedbo ostaja enak.

Lep pozdrav.