Dosje javnega naročila 004478/2019
Naročnik: Slovenski državni gozdovi, d. o. o., Rožna ulica 39, 1330 Kočevje
Gradnje: Sanacija plazu na gozdni cesti Cerije v Rogatcu
ZJN-3: Postopek s pogajanji brez predhodne objave
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 32.298,86 EUR

JN004478/2019-L01 - Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (EU 15 - SL), objavljeno dne 27.06.2019
JN004478/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 09.07.2019
JN004478/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 09.07.2019
JN004478/2019-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 21.08.2019

    JN004478/2019-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL)

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
Slovenski državni gozdovi, d. o. o.
Rožna ulica 39
1330
SI037
Kočevje
Slovenija
Špela Hribar
spela.hribar@sidg.si
+386 82007100

Internetni naslovi
https://www.sidg.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Druga oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
GOZDARSTVO


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sanacija plazu na gozdni cesti Cerije v Rogatcu
Referenčna številka dokumenta: SANAC Cerije 2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45100000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Sanacija plazu na gozdni cesti Cerije v Rogatcu
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 26.474,48 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sanacija plazu na gozdni cesti Cerije v Rogatcu
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Oddaja javnega naročila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije v primerih, navedenih v nadaljevanju

Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez predhodne objave javnega razpisa v skladu s členom 32 Direktive 2014/24/EU
  • Skrajno nujni primeri, do katerih pride zaradi dogodkov, ki jih naročnik ni mogel predvideti in so v skladu z natančnimi pogoji Direktive

Razlaga:
Javno naročilo se oddaja po postopku s pogajanji brez predhodne objave na podlagi č) točke 46. člena po ZJN-3; naročnik ni mogel predvideti, da se bo zaradi obilnega deževja sprožil plaz in ohromil gozdno cesto, katero naročnik uporablja za izvoz lesa iz predela LOG, in vaščani jo uporabljajo za lokalni promet prav tako ne more upoštevati rokov za odprti omejeni ali konkurenčni postopek s pogajanji, cesta je zaradi plazu zaprta za ves tovorni promet in označena z ustreznimi znaki za nevarno področje zaradi plazenja brežine za osebni promet, ker obstaja nevarnost, da ob dodatnem deževju lahko pride do dodatnega intenzivnega plazenja splazele mase in zaradi ogrožanja višje ležeče sedaj delno prevozne gozdne ceste se predvidi takojšna stabilizacija območja, s tem je utemeljen razlog nujnosti.

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN004478/2019-L01
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 27.06.2019
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Številka naročila: SANAC Cerije 2019
Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
08.07.2019
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
STORITVE Z GRADBENO MEHANIZACIJO, GRADNJE TER SANACIJE JOŽEF KOREZ S.P.
Grliče 21C
3241
SI
Podplat
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 30.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 26.474,48 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Slovenski državni gozdovi, d. o. o.
Rožna ulica 39
1330
Kočevje
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
08.07.2019