Dosje javnega naročila 004833/2019
Naročnik: OTROŠKI VRTEC AJDOVŠČINA, Pot v Žapuže 14, 5270 Ajdovščina
Gradnje: ZUNANJA UREDITEV, NADSTREŠEK IN SENČNICA OB VRTCU SELO
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN004833/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 09.07.2019
JN004833/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.07.2019
JN004833/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 07.08.2019
Zahtevek za revizijo

    JN004833/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OTROŠKI VRTEC AJDOVŠČINA
Pot v Žapuže 14
5270
SI
Ajdovščina
Slovenija
ov.ajdovscina@siol.net, tajništvo
ov.ajdovscina@siol.net
+386 53681340
+386 53681340

Internetni naslovi
http://www.mojedete.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/315638/3_RD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11059
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: ZUNANJA UREDITEV, NADSTREŠEK IN SENČNICA OB VRTCU SELO
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je zunanja ureditev, nadstrešek in senčnica ob vrtcu Selo, ki se oddaja v štirih (4) sklopih:
SKLOP 1: NADSTREŠNICA
SKLOP 2: SENČNICA
SKLOP 3: STRELOVOD
SKLOP 4: ZUNANJA UREDITEV
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
Največje število sklopov, ki so lahko oddani enemu ponudniku: 4
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: ZUNANJA UREDITEV, NADSTREŠEK IN SENČNICA OB VRTCU SELO; SKLOP 1: NADSTREŠNICA
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45262000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI043 - Goriška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Selo
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet sklopa je izdelava nadstrešnice - konstrukcije v jekleni izvedbi ob vrtcu - Selo.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 45
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
skladno s pogodbenimi določili
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: ZUNANJA UREDITEV, NADSTREŠEK IN SENČNICA OB VRTCU SELO; SKLOP 2: SENČNICA
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45262000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI043 - Goriška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Selo
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet sklopa je izdelava senčnice - konstrukcije v jekleni izvedbi ob vrtcu - Selo.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 45
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
skladno s pogodbenimi določili
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: ZUNANJA UREDITEV, NADSTREŠEK IN SENČNICA OB VRTCU SELO; SKLOP 3: STRELOVOD
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45310000
45312311
II.2.3 Kraj izvedbe
SI043 - Goriška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Selo
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet sklopa je izdelava strelovoda ob vrtcu - Selo.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 45
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno s pogodbenimi določili
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: ZUNANJA UREDITEV, NADSTREŠEK IN SENČNICA OB VRTCU SELO; SKLOP 4: ZUNANJA UREDITEV
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI043 - Goriška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Selo
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet sklopa je zunanja ureditev ob Vrtcu Selo.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 45
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
skladno s pogodbenimi določili
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
22.07.2019   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 20.10.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 22.11.2019   11:15
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dna spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 17.07.2019   11:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
09.07.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 10.07.2019   14:35
VPRAŠANJE
Spoštovani
V razpisni dokumentaciji je navedeno, da se bodo dela obračunavala po sistemu fiksne cene na enoto in dejansko izvršenih količinah, v popisih del pa piše da se bodo dela obračunavala po sistemu "ključ v roke".

Ponudnika zanima kaj velja oziroma kako se bo izvedeno delo obračunavalo?

ODGOVOR
Dela se bodo obračunavala po sistemu fiksne cene na enoto in dejansko izvršenih količinah.
______________