Dosje javnega naročila 004823/2019
Naročnik: KULTURNO PRIREDITVENI CENTER NARODNI DOM MARIBOR, Ulica kneza Koclja 9, 2000 Maribor
Blago: Dobava zemeljskega plina
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 95.804,45 EUR

JN004823/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 09.07.2019
JN004823/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.08.2019
JN004823/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 18.09.2019
JN004823/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 08.10.2019
Zahtevek za revizijo

    JN004823/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
KULTURNO PRIREDITVENI CENTER NARODNI DOM MARIBOR
Ulica kneza Koclja 9
2000
SI
Maribor
Slovenija
Andrej Borko
andrej.borko@nd-mb.si
+386 22294008

Internetni naslovi
http://www.nd-mb.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.sib-mb.si/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11202
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Rekreacija, kultura in vera


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava zemeljskega plina
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09123000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava zemeljskega plina
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09123000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zemeljskega plina
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
24.07.2019   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 24.07.2019   12:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 19.07.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
09.07.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 11.07.2019   11:24
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosimo za pojasnilo, od kdaj se šteje 30 dnevni rok plačila; ali od prejema po e-računu ali od potrjevanja porabljenega plina s strani posameznega odjemalca? Dobavitelj ne ve kdaj posamezni odjemalci potrjujejo porabljeni plin in kako teče ta komunikacija. Pozdrav.

ODGOVOR

Spoštrovani, kot je navedeno v 5. členu vzorca pogodbe: Rok plačila je 30 dni po prejemu e-računa in potrditvi dejansko porabljenega plina s strani posameznega odjemalca.

Datum objave: 11.07.2019   11:24
VPRAŠANJE
Spoštovani, kdaj je predviden začetek dobave zemeljskega plina?
Lep pozdrav.

ODGOVOR

Predvidoma oktobra 2019


Datum objave: 17.07.2019   13:44
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, naročnik v 2. členu navaja:
»Okvirna pogodbena cena za dobavo zemeljskega plina znaša: ________ EUR brez DDV.«

Prosimo za pojasnilo, kaj pomeni »okvirna pogodbena cena« če je cena fiksna za celotno obdobje veljavnosti.
Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR
Fiksna je cena na enoto.
Pogodbena cena je okvirna, saj naročnik ne more točno določiti porabe v prihodnjih letih.